Защо Microsoft ми изпраща текстови съобщения?

Не сте сигурни какво да правите, ако получите текстово съобщение от Microsoft? Ето информация, която може да ви е полезна.

Защо получих текстово съобщение?
Какви различни видове текстови съобщения мога да получа?
Необходимо ли е да направя нещо при получаването на тези съобщения?
А ако не получа текстово съобщение?
Как мога да спра получаването на текстови съобщения?

Сродни теми
Свойства

ИД на статията: 12377 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка