Относно потвърждаването в две стъпки

Потвърждаването в две стъпки ви защитава, като затруднява други потребители да влязат във вашия акаунт в Microsoft. Тази функция използва две различни форми на самоличност: вашата парола и начин за връзка (известен още като информация за защита). Дори ако някой разбере паролата ви, той няма да получи достъп, ако не разполага за вашата информация за защита. Затова е и важно да използвате различни пароли за всички ваши акаунти.

Можете да настроите потвърждаването в две стъпки с имейл адрес, телефонен номер или с приложение за удостоверяване. Когато влизате на ново устройство или от новото местоположение, ще ви изпратим код за защита, който да въведете на страницата за влизане.

Ако включите потвърждаването в две стъпки, ще получавате код за защита на вашия имейл адрес, телефон или приложение за удостоверяване при всяко влизане на в устройство, което не е надеждно. Когато е изключено, ще се налага да потвърждавате самоличността си чрез кодове за защита само периодично, когато има евентуален риск за защитата на акаунта.


Включване или изключване на потвърждаването в две стъпки

  1. Посетете страницата „Настройки за защита“ и влезте с вашия акаунт в Microsoft.

  2. Под Потвърждаване в две стъпки изберете Настройване на потвърждаването в две стъпки, за да го включите, или изберете Изключи потвърждаването в две стъпки, за да го изключите.

  3. Следвайте инструкциите.


 
В случаите, когато не можете да използвате кодове за защита, използвайте пароли на приложенията

Имате нужда от допълнителна помощ?

 Свойства

ИД на статията: 12408 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка