Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Klávesové zkratky systému Windows

Souhrn
Tento článek uvádí seznam klávesových zkratek, které lze použít v systému Windows.
Další informace

Kombinace kláves systému Windows

 • F1: Nápověda
 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start
 • ALT + TAB: Přepnutí mezi otevřenými programy
 • ALT + F4: Ukončení programu
 • SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky
 • Logo Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)

Kombinace kláves programů systému Windows

 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • CTRL + V: Vložení
 • CTRL + Z: Vrácení zpět
 • CTRL + B: Tučné písmo
 • CTRL + U: Podtržení
 • CTRL + I: Kurzíva

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí

 • SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy
 • SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)
 • ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Obecné příkazy pouze pro klávesnici

 • F1: Spuštění nápovědy systému Windows
 • F10: Aktivace možností panelu nabídek
 • SHIFT + F10 Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)
 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)
 • CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows
 • ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu
 • ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)
 • SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)
 • ALT + MEZERNÍK: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
 • ALT + -(ALT + pomlčka): Zobrazení nabídky Systém podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface) (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
 • CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface)
 • ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky
 • ALT + F4: Zavření aktuálního okna
 • CTRL + F4: Zavření aktuálního okna rozhraní MDI (více Document Interface)
 • ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)

Objekty prostředí a zástupci obecných složek či Průzkumníka Windows

Pro vybraný objekt:
 • F2: Přejmenování objektu
 • F3: Vyhledání všech souborů
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + V: Vložení
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt

Kopírování souboru

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jinésložky.

Vytvoření zástupce

Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebodo nějaké složky.

Ovládání obecných složek či zástupců

 • F4: Výběr pole Přejít do jiné složky a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)
 • F5: Aktualizace aktuálního okna
 • F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows
 • CTRL + G: Otevření nástroje Přejít do složky (jen v Průzkumníku ve Windows 95 )
 • CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
 • CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
 • BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky
 • SHIFT + kliknutí + tlačítko Zavřít: Ve složce: zavření aktuální složky a všech nadřazených složek

Ovládání stromu Průzkumníka Windows

 • * na numerické klávesnici: Rozbalení všech položek pod aktuálním výběrem
 • + na numerické klávesnici: Rozbalení aktuálního výběru
 • - na numerické klávesnici: Sbalení aktuálního výběru
 • ŠIPKA VPRAVO: Rozbalení aktuálního výběru, pokud není rozbalený, jinak přechod na první podřízenou položku
 • ŠIPKA VLEVO: Sbalení aktuálního výběru, pokud je rozbalený, jinak přechod k nadřazené položce

Ovládání vlastností

 • CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Procházení karet vlastností

Klávesové zkratky funkcí usnadnění

 • Pět stisknutí klávesy SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem
 • Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves
 • Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard

 • Logo Windows: Nabídka Start
 • Logo Windows + R: Dialogové okno Spustit
 • Logo Windows + M: Minimalizace všech
 • SHIFT + logo Windows + M: Vrácení zpět minimalizace všech
 • Logo Windows + F1: Nápověda
 • Logo Windows + E: Průzkumník Windows
 • Logo Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky
 • Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
 • CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
 • CTRL + logo Windows + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)
 • Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
 • Logo Windows + BREAK: Dialogové okno Vlastnosti systému
 • Klávesa Aplikace: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard s nainstalovaným softwarem IntelliType

 • Logo Windows + L: Odhlášení od systému Windows
 • Logo Windows + P: Spuštění správce tisku
 • Logo Windows + C: Otevření ovládacích panelů
 • Logo Windows + V: Spuštění schránky
 • Logo Windows + K: Otevření dialogového okna Vlastnosti klávesnice
 • Logo Windows + I: Otevření dialogového okna Vlastnosti myši
 • Logo Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)
 • Logo Windows + MEZERNÍK: Zobrazení seznamu klávesových zkratek Microsoft IntelliType
 • Logo Windows + S: Přepínání klávesy CAPS LOCK

Klávesové zkratky pro dialogová okna

 • TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně
 • SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně
 • MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti
 • ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)
 • ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno
 • ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku
Vlastnosti

ID článku: 126449 - Poslední kontrola: 12/29/2014 13:23:00 - Revize: 2.0

 • kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbFAQ kbinfo KB126449
Váš názor
html>l>agName("head")[0].appendChild(m);