Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Váš prohlížeč není podporovaný.

Pokud chcete používat tento web, musíte si aktualizovat prohlížeč.

Aktualizovat na nejnovější verzi Internet Exploreru

Klávesové zkratky systému Windows

Souhrn
Tento článek uvádí seznam klávesových zkratek, které lze použít v systému Windows.
Další informace

Kombinace kláves systému Windows

 • F1: Nápověda
 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start
 • ALT + TAB: Přepnutí mezi otevřenými programy
 • ALT + F4: Ukončení programu
 • SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky
 • Logo Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)

Kombinace kláves programů systému Windows

 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • CTRL + V: Vložení
 • CTRL + Z: Vrácení zpět
 • CTRL + B: Tučné písmo
 • CTRL + U: Podtržení
 • CTRL + I: Kurzíva

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí

 • SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy
 • SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)
 • ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Obecné příkazy pouze pro klávesnici

 • F1: Spuštění nápovědy systému Windows
 • F10: Aktivace možností panelu nabídek
 • SHIFT + F10 Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)
 • CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)
 • CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows
 • ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu
 • ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)
 • SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)
 • ALT + MEZERNÍK: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
 • ALT + -(ALT + pomlčka): Zobrazení nabídky Systém podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface) (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
 • CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface)
 • ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky
 • ALT + F4: Zavření aktuálního okna
 • CTRL + F4: Zavření aktuálního okna rozhraní MDI (více Document Interface)
 • ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)

Objekty prostředí a zástupci obecných složek či Průzkumníka Windows

Pro vybraný objekt:
 • F2: Přejmenování objektu
 • F3: Vyhledání všech souborů
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + V: Vložení
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt

Kopírování souboru

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jinésložky.

Vytvoření zástupce

Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebodo nějaké složky.

Ovládání obecných složek či zástupců

 • F4: Výběr pole Přejít do jiné složky a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)
 • F5: Aktualizace aktuálního okna
 • F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows
 • CTRL + G: Otevření nástroje Přejít do složky (jen v Průzkumníku ve Windows 95 )
 • CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
 • CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
 • BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky
 • SHIFT + kliknutí + tlačítko Zavřít: Ve složce: zavření aktuální složky a všech nadřazených složek

Ovládání stromu Průzkumníka Windows

 • * na numerické klávesnici: Rozbalení všech položek pod aktuálním výběrem
 • + na numerické klávesnici: Rozbalení aktuálního výběru
 • - na numerické klávesnici: Sbalení aktuálního výběru
 • ŠIPKA VPRAVO: Rozbalení aktuálního výběru, pokud není rozbalený, jinak přechod na první podřízenou položku
 • ŠIPKA VLEVO: Sbalení aktuálního výběru, pokud je rozbalený, jinak přechod k nadřazené položce

Ovládání vlastností

 • CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Procházení karet vlastností

Klávesové zkratky funkcí usnadnění

 • Pět stisknutí klávesy SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem
 • Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves
 • Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard

 • Logo Windows: Nabídka Start
 • Logo Windows + R: Dialogové okno Spustit
 • Logo Windows + M: Minimalizace všech
 • SHIFT + logo Windows + M: Vrácení zpět minimalizace všech
 • Logo Windows + F1: Nápověda
 • Logo Windows + E: Průzkumník Windows
 • Logo Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky
 • Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
 • CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
 • CTRL + logo Windows + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)
 • Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
 • Logo Windows + BREAK: Dialogové okno Vlastnosti systému
 • Klávesa Aplikace: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard s nainstalovaným softwarem IntelliType

 • Logo Windows + L: Odhlášení od systému Windows
 • Logo Windows + P: Spuštění správce tisku
 • Logo Windows + C: Otevření ovládacích panelů
 • Logo Windows + V: Spuštění schránky
 • Logo Windows + K: Otevření dialogového okna Vlastnosti klávesnice
 • Logo Windows + I: Otevření dialogového okna Vlastnosti myši
 • Logo Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)
 • Logo Windows + MEZERNÍK: Zobrazení seznamu klávesových zkratek Microsoft IntelliType
 • Logo Windows + S: Přepínání klávesy CAPS LOCK

Klávesové zkratky pro dialogová okna

 • TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně
 • SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně
 • MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti
 • ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)
 • ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno
 • ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku
Vlastnosti

ID článku: 126449 - Poslední kontrola: 12/29/2014 13:23:00 - Revize: 2.0

 • kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbFAQ kbinfo KB126449
Váš názor
text/javascript"> Asimov.clickstreamTracker.init(); >>>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >