Πληροφορίες ασφάλειας και κωδικοί ασφάλειας του λογαριασμού Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών ασφάλειας, ανατρέξτε στο θέμα Βασικά στοιχεία ασφάλειας.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης επειδή δεν μπορείτε να λάβετε έναν κωδικό ασφάλειας, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση του λογαριασμού Microsoft.

Για προβλήματα που σχετίζονται με τη λήψη και τη χρήση κωδικών ασφάλειας, δείτε μερικές συμβουλές στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικών ασφάλειας.

Διαχείριση των πληροφοριών ασφάλειάς σας


Οι πληροφορίες ασφάλειας είναι μια εναλλακτική διεύθυνση email ή ένας αριθμός τηλεφώνου που προσθέτετε στον λογαριασμό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή αν κάποιο άτομο επιχειρήσει να αποκτήσει τον έλεγχο του λογαριασμού σας, στέλνουμε έναν κωδικό ασφάλειας σε αυτήν την εναλλακτική διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου. Όταν μας επιστρέφετε τον κωδικό, βεβαιωνόμαστε ότι είστε εσείς και μπορούμε να σας δώσουμε και πάλι πρόσβαση στον λογαριασμό Microsoft.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες ασφάλειάς σας αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες ή αν εντοπίσουμε κάποιο πρόβλημα με τον λογαριασμό σας. Δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες ασφάλειας, για να σας στέλνουμε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

Προσθήκη πληροφοριών ασφάλειας

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Βασικά στοιχεία ασφάλειας με τον λογαριασμό Microsoft.
 2. Επιλέξτε Ενημέρωση πληροφοριών.
 3. Επιλέξτε Προσθήκη πληροφοριών ασφάλειας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 4. Θα στείλουμε έναν κωδικό ασφάλειας στη νέα email ή τον αριθμό τηλεφώνου. Καταχωρήστε αυτόν τον κωδικό ασφάλειας και επιλέξτε Επόμενο. Οι νέες πληροφορίες ασφάλειας θα εμφανιστούν στη λίστα σας.

Ενημέρωση πληροφοριών ασφάλειας

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Βασικά στοιχεία ασφάλειας με τον λογαριασμό Microsoft.
 2. Επιλέξτε Ενημέρωση πληροφοριών.
 3. Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικό ασφάλειας για να συνεχίσετε. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην εναλλακτική διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε Δεν έχω τίποτα από αυτά και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες ασφάλειας.
 4. Επιλέξτε Προσθήκη πληροφοριών ασφάλειας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισαγάγετε μια νέα διεύθυνση email ή έναν νέο αριθμό τηλεφώνου. 
 5. Θα στείλουμε έναν κωδικό ασφάλειας στη νέα email ή τον αριθμό τηλεφώνου. Καταχωρήστε αυτόν τον κωδικό ασφάλειας και επιλέξτε Επόμενο. Οι νέες πληροφορίες ασφάλειας θα εμφανιστούν στη λίστα σας.
 6. Επιλέξτε Κατάργηση για όποια πληροφορία θέλετε να καταργήσετε.
 7. Αν θέλετε να ενημερώσετε τις πληροφορίες ασφάλειας στις οποίες θα στέλνουμε ειδοποιήσεις, επιλέξτε Αλλαγή επιλογών ειδοποίησης και καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για τα οποία δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις, εκτός αν είναι κρίσιμες.

Κατάργηση πληροφοριών ασφάλειας

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Βασικά στοιχεία ασφάλειας με τον λογαριασμό Microsoft.
 2. Επιλέξτε Ενημέρωση πληροφοριών.
 3. Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν κωδικό ασφάλειας για να συνεχίσετε. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην εναλλακτική διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε Δεν έχω τίποτα από αυτά και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες ασφάλειας.
 4. Θα δείτε τις πληροφορίες ασφάλειας κάτω από τις Ρυθμίσεις ασφάλειας. Επιλέξτε Κατάργηση για όποια πληροφορία θέλετε να καταργήσετε. Ίσως σας ζητηθεί να προσθέσετε νέες πληροφορίες ασφάλειας, για να καταργήσετε τις παλιές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κωδικών ασφάλειας