Παραχώρηση δυνατοτήτων διαχείρισης της αλληλογραφίας και του ημερολογίου σας σε κάποιο άλλο άτομο

Παραχώρηση δυνατοτήτων διαχείρισης της αλληλογραφίας και του ημερολογίου σας σε κάποιο άλλο άτομο

Όπως μπορείτε να έχετε ένα βοηθό ο οποίος σας βοηθά στη διαχείριση της έντυπης εισερχόμενης αλληλογραφίας, ένα άλλο πρόσωπο, γνωστό ως παραπομπή, μπορεί να λαμβάνει και να απαντά σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και προσκλήσεις ή αποκρίσεις σε συσκέψεις εκ μέρους σας. Μπορείτε, επίσης, να εκχωρήσετε πρόσθετα δικαιώματα στον πληρεξούσιο για ανάγνωση, δημιουργία ή αλλαγή στοιχείων στο γραμματοκιβώτιο του Microsoft Exchange Server.

Σημείωση: Απαιτείται λογαριασμός Microsoft Exchange Server.

Σε αυτό το άρθρο

Τι κάνει η πρόσβαση πληρεξουσίου;

Η πρόσβαση πληρεξουσίου υπερβαίνει την απλή κοινή χρήση πρόσβασης στους φακέλους σας. Οι πληρεξούσιοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα, όπως η δημιουργία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η απάντηση σε προσκλήσεις σε συσκέψεις εκ μέρους σας. Για να μάθετε πώς μπορούν οι πληρεξούσιοι να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση των στοιχείων αλληλογραφίας και ημερολογίου άλλου ατόμου.

Ως πρόσωπο που εκχωρεί τα δικαιώματα, καθορίζετε το επίπεδο πρόσβασης του πληρεξουσίου στους φακέλους σας. Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα δικαίωμα πληρεξουσίου για την ανάγνωση στοιχείων στους φακέλους σας ή για την ανάγνωση, δημιουργία, αλλαγή και διαγραφή στοιχείων. Από προεπιλογή, όταν προσθέτετε έναν πληρεξούσιο, ο πληρεξούσιος έχει πλήρη πρόσβαση στους φακέλους "Ημερολόγιο" και "Εργασίες". Ο πληρεξούσιος μπορεί επίσης να αποκριθεί σε προσκλήσεις σε σύσκεψη εκ μέρους σας.

Τι είναι τα επίπεδα δικαιωμάτων πληρεξουσίων;

 • Αναγνώστης     Με αυτό το δικαίωμα, ο πληρεξούσιος μπορεί να διαβάσει στοιχεία που βρίσκονται στους φακέλους σας.

 • Συντάκτης     Με αυτό το δικαίωμα, ο πληρεξούσιος μπορεί να διαβάσει και να δημιουργήσει στοιχεία, καθώς και να αλλάξει και να διαγράψει τα στοιχεία που δημιουργεί. Για παράδειγμα, ένας πληρεξούσιος μπορεί να δημιουργεί προσκλήσεις σε εργασία και προσκλήσεις σε συσκέψεις απευθείας στο φάκελο Εργασία ή Ημερολόγιο και, στη συνέχεια, να στέλνει το στοιχείο εκ μέρους σας.

 • Επιμελητής     Με αυτό το δικαίωμα, ο πληρεξούσιος μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις ενέργειες που εκτελεί ένας Συντάκτης και, επιπλέον, μπορεί να αλλάξει και να διαγράψει τα στοιχεία που δημιουργήσατε.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός του πληρεξουσίου μου

Ένας πληρεξούσιος λαμβάνει αυτόματα δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του". Από προεπιλογή, ο πληρεξούσιος μπορεί να διαβάσει μόνο τις προσκλήσεις σε σύσκεψη και τις αποκρίσεις. Δεν εκχωρείται δικαίωμα στον πληρεξούσιο για ανάγνωση άλλων μηνυμάτων στα Εισερχόμενα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσβαση πληρεξουσίων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη, ενδέχεται να μην υπάρχει ενεργή σύνδεση μεταξύ του Outlook και του Exchange. Η γραμμή κατάστασης του Outlook εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης.

 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του προσώπου το οποίο θέλετε να ορίσετε ως πληρεξούσιο ή αναζητήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

  Σημείωση: Ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι ένα άτομο από την Καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) του Exchange του οργανισμού σας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και κατόπιν στο κουμπί ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα πληρεξουσίου, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων ή επιλέξτε προσαρμοσμένα επίπεδα πρόσβασης για φακέλους του Exchange.

  Εάν κάποιος πληρεξούσιος χρειάζεται δικαίωμα για να εργαστεί μόνο με προσκλήσεις σε σύσκεψη και αποκρίσεις, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων, όπως η ρύθμιση Να λαμβάνει αντίγραφα μηνυμάτων για συναντήσεις που αποστέλλονται σε εμένα, είναι αρκετές. Μπορείτε να αφήσετε τη ρύθμιση δικαιωμάτων για το φάκελο Εισερχόμενα ως Κανένα. Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη και οι αποκρίσεις θα προωθούνται απευθείας στο φάκελο Εισερχόμενα του πληρεξουσίου.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, στον πληρεξούσιο εκχωρείται το δικαίωμα Επιμελητής (δυνατότητα ανάγνωσης, δημιουργίας και τροποποίησης στοιχείων) για το φάκελο Ημερολόγιο. Μετά την απόκριση του πληρεξουσίου σε μια σύσκεψη εκ μέρους σας, αυτή προστίθεται αυτόματα στο φάκελο Ημερολόγιο.

 7. Για να στείλετε ένα μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον πληρεξούσιο για την αλλαγή των δικαιωμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να σταλεί αυτόματα ένα μήνυμα στον πληρεξούσιο που θα περιγράφει τα δικαιώματα αυτά.

 8. Εάν θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα προβολής των προσωπικών μου στοιχείων.

  Σημαντικό: Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει όλους τους φακέλους του Exchange. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους φακέλους "Αλληλογραφία", "Επαφές", "Ημερολόγιο", "Εργασίες", "Σημειώσεις" και "Χρονικό". Δεν υπάρχει τρόπος να εκχωρήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικά στοιχεία μόνο σε καθορισμένους φακέλους.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Τα μηνύματα που αποστέλλονται με δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους του" περιλαμβάνουν το όνομα του πληρεξουσίου και το δικό σας όνομα δίπλα στο πλαίσιο Από. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα με δικαιώματα "Αποστολή ως", εμφανίζεται μόνο το όνομά σας.

  • Αφού προσθέσετε κάποιον ως πληρεξούσιο, μπορεί να προσθέσει το γραμματοκιβώτιο του Exchange στο προφίλ του Outlook. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση στοιχείων αλληλογραφίας και ημερολογίου άλλου ατόμου.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή δικαιωμάτων για τον πληρεξούσιο

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσβαση πληρεξουσίων.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του πληρεξουσίου για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε δικαιώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να καταργήσετε όλα τα δικαιώματα "Πρόσβαση πληρεξουσίων", μην κάνετε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα, αλλά στο στοιχείο Κατάργηση, για να παραλείψετε τα υπόλοιπα βήματα.

 4. Αλλάξτε τα δικαιώματα για οποιονδήποτε φάκελο του Outlook στον οποίο διαθέτει πρόσβαση ο πληρεξούσιος.

 5. Για να στείλετε ένα μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον πληρεξούσιο για την αλλαγή των δικαιωμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να σταλεί αυτόματα ένα μήνυμα στον πληρεξούσιο που θα περιγράφει τα δικαιώματα αυτά.

Σημείωση: Εάν θέλετε τα αντίγραφα των προσκλήσεων σε σύσκεψη και των αποκρίσεων που λαμβάνετε να αποστέλλονται σε έναν πληρεξούσιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκχωρήσει στον πληρεξούσιο δικαιώματα Επιμελητή (με δυνατότητα ανάγνωσης, δημιουργίας και τροποποίησης στοιχείων) για το φάκελο Ημερολόγιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνει αντίγραφα μηνυμάτων για συναντήσεις που αποστέλλονται σε εμένα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης πληρεξουσίων σε ιδιωτικά στοιχεία

Εάν έχετε εκχωρήσει σε έναν πληρεξούσιο δικαιώματα πρόσβασης στους φακέλους του Outlook, μπορείτε να αποκρύψετε τις ιδιωτικές πληροφορίες σε συναντήσεις, συσκέψεις, εργασίες και επαφές. Ανοίξτε κάθε προσωπικό στοιχείο και, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιωτικό.

Για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικά στοιχεία σας, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσβαση πληρεξουσίων.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του πληρεξουσίου για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης στις ιδιωτικές συναντήσεις σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα προβολής των προσωπικών μου στοιχείων.

Σημαντικό: Δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο στη δυνατότητα "Ιδιωτικό" για να εμποδίζετε άλλα άτομα να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες των συναντήσεων, των επαφών ή των εργασιών σας. Για να διασφαλίσετε ότι κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να διαβάσει τα στοιχεία που έχετε επισημάνει ως ιδιωτικά, μην εκχωρείτε σε αυτά τα άτομα το δικαίωμα Αναγνώστης (δυνατότητα ανάγνωσης) στους φακέλους σας Ημερολόγιο, Επαφές ή Εργασίες.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Κοινή χρήση ημερολογίου του Outlook με άλλους

Άνοιγμα του Ημερολογίου του Exchange ενός άλλου ατόμου

Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×