Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Δεν χρειάζεστε αριθμομηχανή για να βρείτε τις απαντήσεις σε απλά μαθηματικά προβλήματα. Μπορείτε να σημειώσετε μαθηματικές εξισώσεις στη διάρκεια μιας σύσκεψης, διάσκεψης ή μαθήματος και το OneNote μπορεί να υπολογίσει αμέσως τα αποτελέσματα για εσάς.

 1. Πληκτρολογήστε την εξίσωση που θέλετε να υπολογίσετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 95+83+416 για να υπολογίσετε το άθροισμα των αριθμών 95, 83 και 416 ή SQRT(15) για να υπολογίσετε την τετραγωνική ρίζα του 15.

 2. Αμέσως μετά την εξίσωση, χωρίς να πληκτρολογήστε κενό διάστημα, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η απάντηση θα εμφανιστεί μετά το σύμβολο ίσον.

  Συμβουλές: 

  • Μην χρησιμοποιείτε κενά διαστήματα στην εξίσωση. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς, τους τελεστές και τις συναρτήσεις ως μία ενιαία, συνεχή συμβολοσειρά κειμένου.

  • Στους κώδικες συναρτήσεων δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις SQRT(3)=, sqrt(3)= ή Sqrt(3)= θα υπολογίσουν την ίδια απάντηση.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή μετά την απάντηση, πατήστε το πλήκτρο Enter (αντί για το πλήκτρο διαστήματος) μετά το σύμβολο ίσον.

Εάν θέλετε μόνο την απάντηση στις σημειώσεις σας, μετά τον υπολογισμό της, μπορείτε να διαγράψετε την εξίσωση που προηγείται. Η απάντηση θα παραμείνει στις σημειώσεις σας.

Παραδείγματα απλών υπολογισμών

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των μαθηματικών παραστάσεων που μπορεί να υπολογίσει το OneNote.

 • Μέσος όρος των μηνιαίων πωλήσεων ενός προϊόντος.    Για παράδειγμα, εάν τα συνολικά έσοδα ετησίως είναι 215.000 €, πληκτρολογήστε 215.000 €/12= και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Συνολικό κόστος των μηνιαίων πληρωμών.    Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 48*129,99 €= και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να υπολογίσετε το κόστος 48 μηνιαίων δόσεων από 129,99 € η κάθε μία.

 • Το ημίτονο γωνίας 30 μοιρών.    Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε sin(30)= και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Πιο ολοκληρωμένες μαθηματικές εξισώσεις.    Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (6+7) / (4*sqrt(3))= και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα της πράξης (6+7) διά (4 επί την τετραγωνική ρίζα του 3).

Υποστηριζόμενοι αριθμητικοί τελεστές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τελεστές στις εξισώσεις σας.

Τελεστής

Σημασία

Παράδειγμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

3+3

- Η Α . (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Αρνητικό πρόσημο

3-1
-1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

3*3

X (κεφαλαία ή πεζά)

Πολλαπλασιασμός

3x3

/ (κάθετος)

Διαίρεση

3/3

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

20%

^ (σύμβολο εκθέτη)

Ύψωση σε δύναμη

3^2

Το αηδα (θαυμαστικό)

Υπολογισμός παραγοντικού

5!

Υποστηριζόμενες συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Για τις εξισώσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας που υπάρχουν στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση:  Για να υπολογίσετε μια συνάρτηση, πληκτρολογήστε τον κώδικά της (για παράδειγμα, SQRT για την τετραγωνική ρίζα) και αμέσως μετά τον αριθμό, τη γωνία ή τις μεταβλητές σε παρενθέσεις, όπως φαίνεται στη στήλη "Σύνταξη".

Συνάρτηση

Περιγραφή

Σύνταξη

ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

ABS(αριθμός)

ACOS

Επιστρέφει το τόξο συνημίτονου ενός αριθμού

ACOS(αριθμός)

ASIN

Επιστρέφει το τόξο ημίτονου ενός αριθμού

ASIN(αριθμός)

ATAN

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

ATAN(αριθμός)

COS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

COS(αριθμός)

DEG

Μετατρέπει μια γωνία (σε ακτίνια) σε μοίρες

DEG(γωνία)

LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

LN(αριθμός)

LOG

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

LOG(αριθμός)

LOG2

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση το 2 ενός αριθμού

LOG2(αριθμός)

LOG10

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση το 10 ενός αριθμού

LOG10(αριθμός)

MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας πράξης διαίρεσης

(αριθμός)MOD(αριθμός)

PI

Αποδίδει την τιμή του π ως σταθερά

PI

PHI

Επιστρέφει την τιμή του Φ (χρυσή αναλογία)

PHI

PMT

Υπολογίζει τη δόση ενός δανείου με βάση σταθερό επιτόκιο, σταθερό αριθμό πληρωμών και την παρούσα αξία του συνολικού ποσού

PMT(επιτόκιο,αριθμός_περιόδων,παρούσα_αξία)

RAD

Μετατρέπει μια γωνία (σε μοίρες) σε ακτίνια

RAD(γωνία)

SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

SIN(γωνία)

SQRT

Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

SQRT(αριθμός)

TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

TAN(αριθμός)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×