Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για OneNote μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα.

 • Το σύμβολο κόμμα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για OneNote για Windows την επιφάνεια εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων εφαρμογών, ανατρέξτε στο θέμα Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εκδόσεων του OneNote;

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου OneNote.

Ctrl+M

Δημιουργία Γρήγορης σημείωσης.

Ctrl+Shift+M ή Alt+Windows πλήκτρο λογότυπου+N

Αγκύρωση του παραθύρου OneNote.

Ctrl+Alt+D

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της προηγούμενης ενέργειας, εάν είναι δυνατό.

Ctrl+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

Shift+Enter

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Άνοιγμα του θησαυρού για την επιλεγμένη λέξη.

Shift+F7

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο στο οποίο είναι ενεργό το τρέχον.

Shift+F10 ή Windows πλήκτρο μενού

Εκτέλεση της ενέργειας που προτείνεται στη Γραμμή πληροφοριών όταν εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ctrl+Shift+W

Αναπαραγωγή της επιλεγμένης εγγραφής ήχου.

Ctrl+Alt+P

Διακοπή αναπαραγωγής εγγραφής ήχου.

Ctrl+Alt+S

Παράλειψη της τρέχουσας εγγραφής ήχου προς τα πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+Y

Παράλειψη της τρέχουσας εγγραφής ήχου προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+U

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Alt+H

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση της μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+V

Άνοιγμα υπερ-σύνδεσης.

Εισαγάγετε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης υπογράμμισης.

Ctrl+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής.

Ctrl+ενωτικό (-)

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη.

Ctrl+Shift+σύμβολο ίσον ( = )

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη.

Ctrl+σύμβολο ίσον ( = )

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες.

Ctrl+τελεία (.)

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με αρίθμηση.

Ctrl+κάθετος (/)

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 1 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 2 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 3 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 4 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+4

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 5 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+5

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 6 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+6

Απαλοιφή του συνόλου της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο. (Εφαρμογή του βασικού στυλ.)

Ctrl+Shift+N

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους ή πλήκτρο Tab στην αρχή μιας γραμμής

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους ή Shift+Tab όταν βρίσκεστε στην αρχή μιας γραμμής

Στοίχιση της παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Στοίχιση της παραγράφου στα δεξιά.

Ctrl+R

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη (>)

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη (<)

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών κανόνα στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Shift+R

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στοιχείων σε σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου στην τρέχουσα σελίδα.

Alt+N, F

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης στην τρέχουσα σελίδα.

Alt+N, O

Εμφανίστε ή αποκρύψτε εκτυπώσεις εγγράφων στην τρέχουσα σελίδα, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υψηλής αντίθεσης σεWindows 10 ή ένα από τα θέματα αντίθεσης στοWindows 11.

Alt+Shift+P

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

Alt+Ζ, Θ

Εισαγάγετε ένα αυτοκόλλητο.

Alt+N, S

Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης.

Σημείωση: Το εικονίδιο OneNote πρέπει να είναι ενεργό στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών Windows.

Windows πλήκτρο με το λογότυπο των πλήκτρων Shift+S και, στη συνέχεια, Ctrl+V

Στα OneNote 2007 και 2010, Windows πλήκτρο λογότυπου+S

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Alt+Shift+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Alt+Shift+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Alt+Shift+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift+Enter

Έναρξη μαθηματικής εξίσωσης ή μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση.

Alt+σύμβολο ίσον ( = )

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα.

Πλήκτρο Tab μετά την πληκτρολόγηση μιας νέας γραμμής κειμένου

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

Πλήκτρο Tab

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

Enter

Σημείωση: Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του πίνακα.

Εισαγωγή γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

Ctrl+Enter όταν βρίσκεστε σε ένα κελί πίνακα

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

Alt+Enter

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

Ctrl+Alt+R

Δημιουργία στήλης στα αριστερά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

Σε OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Δημιουργία γραμμής πάνω από την τρέχουσα σε πίνακα.

Enter όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή οποιασδήποτε γραμμής, εκτός από την πρώτη γραμμή

Δημιουργία νέου κελιού ή γραμμής.

Πλήκτρο Tab όταν βρίσκεστε στο τελευταίο κελί του πίνακα

Διαγραφή της τρέχουσας κενής γραμμής σε πίνακα.

Delete και, στη συνέχεια, delete ξανά, όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής από την τρέχουσα θέση του δρομέα.

Shift+End

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής.

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής

Μετάβαση στον τίτλο της σελίδας και επιλογή του.

Ctrl+Shift+T

Άκυρο κατά την επιλογή της διάρθρωσης ή της σελίδας.

Esc

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

Alt+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

Ctrl+Shift+ενωτικό (-)

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

Delete

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, επιλογή ή κατάργηση της ετικέτας To Do.

Ctrl+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Σημαντικό .

Ctrl+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ερώτηση .

Ctrl+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Απομνημόνευση για αργότερα .

Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ορισμός .

Ctrl+5

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Επισήμανση .

Ctrl+6

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Επαφή .

Ctrl+7

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Διεύθυνση .

Ctrl+8

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας αριθμού Τηλέφωνο.

Ctrl+9

Κατάργηση όλων των επιλεγμένων ετικετών σημείωσης.

Ctrl+0

Αρχή της σελίδας

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σύμπτυξη της επιλεγμένης διάρθρωσης σε Επίπεδο 1.

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 2.

Alt+Shift+2

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 3.

Alt+Shift+3

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 4.

Alt+Shift+4

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 5.

Alt+Shift+5

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 6.

Alt+Shift+6

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 7.

Alt+Shift+7

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 8.

Alt+Shift+8

Ανάπτυξη μιας διάρθρωσης στο Επίπεδο 9.

Alt+Shift+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων μιας διάρθρωσης.

Alt+Shift+0

Ανάπτυξη της επιλεγμένης επικεφαλίδας.

Alt+Shift+σύμβολο ίσον ( = )

Σύμπτυξη της επιλεγμένης επικεφαλίδας.

Alt+Shift+Ενωτικό (-)

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Πλήκτρο Tab

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Shift+Tab

Ανάπτυξη μιας επιλεγμένης, συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+σύμβολο συν (+)

Σύμπτυξη μιας επιλεγμένης, αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+σύμβολο μείον (-)

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής για τις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά στο θέμα Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας Office. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας επεξεργασίας ή σύνταξης ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας στο Office.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού shift

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού shift

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Πλήκτρο Tab

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου OneNote.

Ctrl+M

Δημιουργία Γρήγορης σημείωσης.

Ctrl+Shift+M

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας ομάδας σελίδων στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Ctrl+Shift+Αστερίσκος (*)

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

Ctrl+N

Αύξηση του πλάτους του παραθύρου περιήγησης σελίδας.

Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη ([)

Μείωση του πλάτους του παραθύρου περιήγησης σελίδας.

Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη (])

Μείωση του επιπέδου εσοχής της τρέχουσας σελίδας στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Ctrl+Alt+αριστερή αγκύλη ([)

Αύξηση του επιπέδου εσοχής της τρέχουσας σελίδας στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Ctrl+Alt+δεξιά αγκύλη (])

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Shift+Alt+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Shift+A

Εάν η επιλεγμένη σελίδα είναι μέρος μιας ομάδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για να επιλέξετε όλες τις σελίδες της ομάδας.

Μετακίνηση της επιλεγμένης σελίδας προς τα επάνω στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης σελίδας προς τα κάτω στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Alt+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στον τίτλο της σελίδας.

Ctrl+Shift+T

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου σελίδων στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Alt+Page up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου σελίδων στο παράθυρο περιήγησης σελίδας.

Alt+Page down

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Home

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+End

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα επάνω.

Ctrl+Alt+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα κάτω.

Ctrl+Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα αριστερά.

Ctrl+Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα δεξιά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα δεξιά.

Ctrl+Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήατε.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε, αν είναι δυνατό.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μεγέθυνση.

Alt+Ctrl+σύμβολο συν (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή Alt+Ctrl+Shift+σύμβολο συν (+)

Σμίκρυνση.

Alt+Ctrl+σύμβολο μείον (-) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή Alt+Ctrl+Shift+ενωτικό (-)

Συγχρονισμός του σημειωματαρίου.

Σημείωση: Όταν OneNote εκτελείται, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε σημειώσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ctrl+S

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το OneNote.

πλήκτρο λογότυπου Windows+Shift+N

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

Ctrl+O

Άνοιγμα ενότητας.

Ctrl+Alt+Shift+O

Ανοίξτε τις ειδοποιήσεις για αποστολή στο εργαλείοOneNote.

πλήκτρο με το λογότυπο Windows+N

Δημιουργία νέας ενότητας.

Ctrl+T

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

Ctrl+Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page down

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page up

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

Alt+Home

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

Alt+End

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+Page up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+Page down

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Alt+M

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+G

Επιλογή της τρέχουσας καρτέλας σελίδας.

Ctrl+Shift+A

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα ενότητας.

Ctrl+Shift+G

Μετακίνηση της τρέχουσας ενότητας.

Ctrl+Shift+G και, στη συνέχεια, Shift+F10 ή Windows πλήκτρο μενού, M

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης.

Ctrl+G, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να επιλέξετε ένα σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε Enter

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση στις σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακινηθείτε στο πλαίσιο Αναζήτηση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

Ctrl+E

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, προεπισκόπηση του επόμενου αποτελέσματος.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, μετάβαση στο επιλεγμένο αποτέλεσμα και κλείσιμο της αναζήτησης.

Enter

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

Ctrl+E, πλήκτρο Tab, πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης .

Alt+O μετά την αναζήτηση

Αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+F

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο επόμενο αποτέλεσμα.

Enter

F3

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

Shift+F3

Κλείστε την αναζήτηση και επιστρέψτε στη σελίδα.

Esc

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στείλτε τις επιλεγμένες σελίδες σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ctrl+Shift+E

Δημιουργία μιας εργασίαςOutlookΣήμερα από την επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+1

Δημιουργία αυριανήςOutlook εργασίας από την επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+2

Δημιουργία μιας εργασίαςOutlookαυτήν την εβδομάδα από την επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+3

Δημιουργία μιας εργασίαςOutlookεπόμενης εβδομάδας από την επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+4

Δημιουργία μιας εργασίας " Χωρίς ημερομηνία "Outlook από την επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+5

Άνοιγμα της επιλεγμένης εργασίας Outlook.

Ctrl+Shift+K

Σήμανση της επιλεγμένης Outlook εργασίας ως ολοκληρωμένης.

Ctrl+Shift+9

Διαγραφή της επιλεγμένης Outlook εργασίας.

Ctrl+Shift+0

Συγχρονισμός αλλαγών στο τρέχον κοινόχρηστο σημειωματάριο.

Shift+F9

Συγχρονισμός αλλαγών σε όλα τα κοινόχρηστα σημειωματάρια.

F9

Σήμανση της τρέχουσας σελίδας ως μη αναγνωσμένης.

Ctrl+Q

Αρχή της σελίδας

Προστασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Ctrl+Alt+L

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

OneNote & εκμάθησης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για OneNote

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για OneNote για Windows 10.

Σημειώσεις: 

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων εφαρμογών, ανατρέξτε στο θέμα Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εκδόσεων του OneNote;

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο OneNote για Windows 10.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Τοποθέτηση της εστίασης στην τρέχουσα ενότητα.

Ctrl+Shift+G

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10 ή Windows πλήκτρο μενού

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

Ctrl+N

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

Ctrl+O

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης .

Ctrl+G, κατόπιν το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημειωματάριο και, στη συνέχεια, Enter

Δημιουργία νέας ενότητας.

Ctrl+T

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Alt+Shift+N

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Τοποθέτηση της εστίασης στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+G

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Alt+M

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Shift+A

Μεταβείτε και επιλέξτε τον τίτλο της σελίδας.

Ctrl+Shift+T

Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.

Ctrl+E

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση OneNote για Windows 10 μόνο με το πληκτρολόγιο

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο OneNote για Windows 10.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μεταβείτε απευθείας μεταξύ της γραμμής καρτελών της κορδέλας, του παραθύρου περιήγησης και του καμβά σελίδας.

F6

Μετακίνηση στην κορδέλα από μια καρτέλα της κορδέλας.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των καρτελών της κορδέλας ή μεταξύ των επιλογών σε μια κορδέλα.

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Εκτέλεση της τρέχουσας επιλεγμένης εντολής της κορδέλας.

Enter

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων στην κύρια γραμμή μενού.

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακινήστε την εστίαση και ανοίξτε την κορδέλα.

Alt

Μετακινήστε την εστίαση και ανοίξτε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας.

Alt+H

Μετακίνηση της εστίασης και άνοιγμα της καρτέλας Εισαγωγή της κορδέλας.

Alt+N

Μετακινήστε την εστίαση και ανοίξτε την καρτέλα Σχεδίαση της κορδέλας.

Alt+Γ

Μετακινήστε την εστίαση και ανοίξτε την καρτέλα Προβολή της κορδέλας.

Alt+Θ

Αρχή της σελίδας

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου OneNote.

Ctrl+M

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

Shift+Enter

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο σε εστίαση.

Shift+F10 ή Windows πλήκτρο μενού

Εκτέλεση της ενέργειας που προτείνεται στη Γραμμή πληροφοριών , εάν εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ctrl+Shift+W

Εισαγωγή του ονόματος συντάκτη και της σήμανσης ώρας τελευταίας τροποποίησης.

Ctrl+Shift+M

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+H ή Ctrl+Alt+H

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση της μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+V

Άνοιγμα υπερ-σύνδεσης.

Εισαγάγετε το κείμενο της υπερ-σύνδεσης

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης υπογράμμισης.

Ctrl+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής.

Ctrl+ενωτικό (-)

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη.

Ctrl+Shift+σύμβολο ίσον ( = )

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη.

Ctrl+σύμβολο ίσον ( = )

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες.

Ctrl+τελεία (.)

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με αρίθμηση.

Ctrl+κάθετος (/)

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 1 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 2 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 3 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 4 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+4

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 5 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+5

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 6 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+6

Απαλοιφή του συνόλου της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο. (Εφαρμογή του βασικού στυλ.)

Ctrl+Shift+N

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους ή πλήκτρο Tab στην αρχή μιας γραμμής

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους ή Shift+Tab όταν βρίσκεστε στην αρχή μιας γραμμής

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

Ctrl+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

Ctrl+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη (>)

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη (<)

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών κανόνα στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Shift+R

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στοιχείων σε σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγράψτε ένα απόσπασμα οθόνης στο Πρόχειρο (απαιτείται ηWindows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+S

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Alt+Shift+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Alt+Shift+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Alt+Shift+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift+Enter

Έναρξη μαθηματικής εξίσωσης ή μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση.

Alt+σύμβολο ίσον ( = )

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα.

Πλήκτρο Tab μετά την πληκτρολόγηση μιας νέας γραμμής κειμένου

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

Πλήκτρο Tab

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

Enter

Σημείωση: Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του πίνακα.

Εισαγωγή γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

Ctrl+Enter όταν βρίσκεστε σε ένα κελί πίνακα

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

Alt+Enter

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

Ctrl+Alt+R

Δημιουργία γραμμής πάνω από την τρέχουσα σε πίνακα.

Enter όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή οποιασδήποτε γραμμής, εκτός από την πρώτη γραμμή

Δημιουργία νέου κελιού ή γραμμής.

Πλήκτρο Tab όταν βρίσκεστε στο τελευταίο κελί του πίνακα

Διαγραφή της τρέχουσας κενής γραμμής σε πίνακα.

Delete και, στη συνέχεια, delete ξανά, όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής

Αρχή της σελίδας

Επιλογή σημειώσεων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής.

Shift+End

Μεταβείτε και επιλέξτε τον τίτλο της σελίδας.

Ctrl+Shift+T

Ακύρωση της διάρθρωσης ή της επιλογής σελίδας.

Esc

Μετακίνηση της τρέχουσας ή των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της τρέχουσας ή των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

Alt+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

Ctrl+Shift+ενωτικό (-)

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

Delete

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήατε.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε, αν είναι δυνατό.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή ήχου.

Ctrl+Alt+A

Αναπαραγωγή της επιλεγμένης εγγραφής ήχου.

Ctrl+Alt+P

Διακοπή αναπαραγωγής εγγραφής ήχου.

Ctrl+Alt+S

Παράλειψη της τρέχουσας εγγραφής ήχου προς τα πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+Y

Παραλείψτε την τρέχουσα εγγραφή ήχου προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Ctrl+Alt+T

Παράλειψη της τρέχουσας εγγραφής ήχου προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+U

Παράλειψη της τρέχουσας εγγραφής ήχου προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.

Ctrl+Alt+I

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, επιλογή ή κατάργηση της ετικέτας To Do.

Ctrl+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Σημαντικό .

Ctrl+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ερώτηση .

Ctrl+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Απομνημόνευση για αργότερα .

Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ορισμός .

Ctrl+5

Κατάργηση όλων των ετικετών σημείωσης από τις επιλεγμένες σημειώσεις.

Ctrl+0

Αρχή της σελίδας

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μέχρι το Επίπεδο 1.

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 2.

Alt+Shift+2

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 3.

Alt+Shift+3

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 4.

Alt+Shift+4

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 5.

Alt+Shift+5

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 6.

Alt+Shift+6

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 7.

Alt+Shift+7

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 8.

Alt+Shift+8

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 9.

Alt+Shift+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων.

Alt+Shift+0

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Πλήκτρο Tab

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Shift+Tab

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+σύμβολο συν (+)

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+σύμβολο μείον (–)

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής για τις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά στο θέμα Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας Office. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γλώσσας επεξεργασίας ή σύνταξης ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας στο Office.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού shift

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού shift

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Πλήκτρο Tab

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου OneNote.

Ctrl+M

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της επιλεγμένης ομάδας σελίδων.

Ctrl+Shift+Αστερίσκος (*)

Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Έλεγχος προσβασιμότητας και ελέγξτε για προβλήματα προσβασιμότητας.

Ctrl+Shift+F

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

Ctrl+N

Δημιουργήστε μια νέα σελίδα στο ίδιο επίπεδο, κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Alt+N

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Alt+Shift+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Ctrl+A

Για να αναπτύξετε την επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Alt+G

Μετακίνηση της επιλεγμένης σελίδας προς τα επάνω.

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης σελίδας προς τα κάτω.

Alt+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακινήστε το δρομέα στον τίτλο της σελίδας.

Ctrl+Shift+T

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Home

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+End

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

End

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήατε.

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήατε.

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Σήμανση της τρέχουσας σελίδας ως αναγνωσμένης ή μη αναγνωσμένης.

Ctrl+Q

Μεγέθυνση.

Ctrl+Alt+σύμβολο συν (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή Ctrl+Alt+Shift+σύμβολο συν (+)

Σμίκρυνση.

Ctrl+Alt+σύμβολο μείον (–) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή Ctrl+Alt+Shift+ενωτικό (-)

Συγχρονισμός του σημειωματαρίου.

Σημείωση: Όταν OneNote εκτελείται, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε σημειώσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ctrl+S

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

Ctrl+O

Δημιουργία νέας ενότητας.

Ctrl+T

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

Ctrl+Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page down

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page up

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

Alt+Home

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

Alt+End

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Alt+M

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+G

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα ενότητας.

Ctrl+Shift+G

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης .

Ctrl+G, κατόπιν το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημειωματάριο και, στη συνέχεια, Enter

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος για την τρέχουσα ενότητα.

Ctrl+Shift+G και, στη συνέχεια, Shift+F10 ή Windows πλήκτρο μενού

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.

Ctrl+E

Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+F

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, προεπισκόπηση του επόμενου αποτελέσματος.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, μετάβαση στο επιλεγμένο αποτέλεσμα.

Enter

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

Ctrl+E, πλήκτρο Tab δύο φορές και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κάτω βέλους

Κλείστε την αναζήτηση και επιστρέψτε στη σελίδα.

Esc

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποστολή σύνδεσης .

Ctrl+Shift+E

Συγχρονισμός του τρέχοντος σημειωματαρίου.

Ctrl+S ή Shift+F9

Συγχρονισμός όλων των σημειωματάριων.

F9

Αρχή της σελίδας

Προστασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Ctrl+Alt+L

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για OneNote

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για OneNote για Mac.

Σημειώσεις: 

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος μπορεί να έρχονται σε διένεξη με συντομεύσεις πληκτρολογίου και λειτουργίες πλήκτρων στο Microsoft 365 για Mac. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων για μια συντόμευση πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λειτουργικού συστήματος για την έκδοση του macOS ή την εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος.

 • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε εδώ μια συντόμευση πληκτρολογίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση πληκτρολογίου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου για Office για Mac.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε Command+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση πλήρους πρόσβασης μέσω του πληκτρολογίου

Για βέλτιστη εμπειρία χρήσης του πληκτρολογίου σας με την κορδέλα, ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιό σας για πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου.

 1. Για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+F2 για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος, πληκτρολογήστε προτιμήσεις συστήματος και πατήστε το πλήκτρο Return.

 2. Στις Προτιμήσεις συστήματος,  επιλέξτε Προσβασιμότητα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσβασιμότητα,  επιλέξτε την καρτέλα Περιήγηση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πλήρους πρόσβασης μέσω του πληκτρολογίου.

Αρχή της σελίδας 

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο OneNote για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργήστε μια νέα σελίδα.

COMMAND+N

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.

COMMAND+Z

Επανάληψη της προηγούμενης ενέργειας, εάν είναι δυνατό.

COMMAND+Y

Αποκοπή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

COMMAND+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

COMMAND+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

COMMAND+V

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

COMMAND+O

Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

COMMAND+Control+F

Κλείσιμο του τρέχοντος σημειωματαρίου.

COMMAND+Shift+W

Συγχρονισμός αυτού του σημειωματάριου.

COMMAND+S

Συγχρονισμός όλων των σημειωματάριων.

COMMAND+Shift+S

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

COMMAND+A

Για να αναπτύξετε το εύρος επιλογής, πατήστε ξανά COMMAND+A.

Επιλογή του τίτλου της σελίδας.

COMMAND+Shift+T

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Πλήκτρο Tab όταν βρίσκεστε στην αρχή μιας γραμμής ή COMMAND+δεξιά αγκύλη (])

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Shift+Tab όταν βρίσκεστε στο τέλος μιας γραμμής ή COMMAND+αριστερή αγκύλη ([)

Μεγέθυνση.

COMMAND+σύμβολο συν (+)

Σμίκρυνση.

COMMAND+ σύμβολο μείον (-)

Επαναφέρετε τη μεγέθυνση του ζουμ.

COMMAND+0

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Control+Shift+σύμβολο συν (+)

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Control+Shift+σύμβολο μείον (-)

Άνοιγμα της επιλεγμένης σύνδεσης.

Return ή Shift+Return

Αντιγραφή της επιλεγμένης μορφοποίησης.

COMMAND+Option+C

Επικόλληση της αντιγραμμένης μορφοποίησης.

COMMAND+Option+V

Βρείτε κείμενο στη σελίδα.

COMMAND+F

Εύρεση κειμένου σε όλα τα ανοιχτά σημειωματάρια.

COMMAND+Option+F

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση μέσα σε σελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Option+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Option+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

COMMAND+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

COMMAND+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

COMMAND+πλήκτρο επάνω βέλους ή Option+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

COMMAND+πλήκτρο κάτω βέλους ή Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω στην τρέχουσα διάρθρωση.

COMMAND+Option+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα στον τίτλο της τρέχουσας σελίδας.

COMMAND+Shift+T

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία κειμένου και γραφικών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποκοπή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

COMMAND+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

COMMAND+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

COMMAND+V

Αντιγραφή της επιλεγμένης μορφοποίησης.

COMMAND+Option+C

Επικόλληση της αντιγραμμένης μορφοποίησης.

COMMAND+Option+V

Ξεκινήστε τη δημιουργία μιας λίστας με κουκκίδες.

Αστερίσκος (*) και, στη συνέχεια, Control+Option+πλήκτρο διαστήματος

Σημείωση: Για να εισαγάγετε μια μεμονωμένη κουκκίδα στο κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+8

Ξεκινήστε να δημιουργείτε μια λίστα με αρίθμηση.

Πληκτρολογήστε 1. και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος ή COMMAND+κάθετος (/)

Προβιβασμός (δημιουργία εσοχής) στο επιλεγμένο στοιχείο λίστας.

COMMAND+δεξιά αγκύλη (])

Υποβιβασμός (μείωση εσοχής) του επιλεγμένου στοιχείου λίστας.

COMMAND+αριστερή αγκύλη ([)

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη.

COMMAND+Shift+Option+σύμβολο ίσον ( = )

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη.

COMMAND+Control+Option+σύμβολο ίσον ( = )

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift+Return

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

COMMAND+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

COMMAND+Shift+D

Εισαγωγή εξισώσεων (ή μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση).

Control+σύμβολο ίσον ( = )

Αναζήτηση του επιλεγμένου κειμένου με χρήση του παραθύρου εργασιών Έξυπνη αναζήτηση .

COMMAND+Control+Option+L

Εισαγωγή emoji.

COMMAND+Control+πλήκτρο διαστήματος

Διαγραφή του χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα.

Να διαγράψετε

Διαγραφή του χαρακτήρα στα δεξιά του δρομέα.

Fn+Delete

Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του δρομέα.

Option+Delete

Διαγραφή της λέξης στα δεξιά του δρομέα.

Fn+Option+Delete ή Option+Del

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

COMMAND+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

COMMAND+Option+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης εικόνας ή αντικειμένου προς τα επάνω.

COMMAND+Option+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης εικόνας ή αντικειμένου προς τα κάτω.

COMMAND+Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία άλλης γραμμής πίνακα.

Επιστροφή όταν βρίσκεστε στο τελικό κελί ενός πίνακα.

Σημείωση: Πατήστε το πλήκτρο Return ξανά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

Δημιουργία στήλης πίνακα στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.

COMMAND+Control+R

Δημιουργία στήλης πίνακα στα αριστερά της τρέχουσας στήλης.

COMMAND+Control+L

Δημιουργία γραμμής πίνακα κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

COMMAND+Return

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί.

Option+Return

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων σε ένα σημειωματάριο.

COMMAND+Shift+αριστερό άγκιστρο ({) ή COMMAND+Shift+δεξιό άγκιστρο (})

Εναλλαγή μεταξύ των σελίδων σε μια ενότητα.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα μέσα σε μια σελίδα.

 2. Πατήστε COMMAND+Control+G για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα σελίδων.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα στην ενότητα ή COMMAND+Page up ή COMMAND+Page down.

Άνοιγμα άλλων σημειωματαρίων ή δημιουργία νέων.

COMMAND+O

Ελέγξτε τη λίστα με τα ανοιχτά σημειωματάριά σας.

Control+G

Δημιουργία νέας σελίδας σημειωματαρίου

COMMAND+N

Ανοίξτε τις προτιμήσεις εφαρμογής OneNote.

COMMAND+κόμμα (,)

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND+Shift+M

Αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND+Shift+C

Είσοδος σε προβολή πλήρους οθόνης.

COMMAND+Control+F

Συγχρονισμός αυτού του σημειωματάριου.

COMMAND+S

Συγχρονισμός όλων των σημειωματάριων.

COMMAND+Shift+S

Μετακινήστε την εστίαση του πληκτρολογίου στη λίστα σελίδων.

COMMAND+Control+G

Μετακινήστε την εστίαση του πληκτρολογίου στη λίστα ενοτήτων.

Control+Shift+G

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

OneNote & εκμάθησης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για OneNote

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για OneNote για το web.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Microsoft 365 για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε OneNote για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το OneNote για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για OneNote για το web.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στην κορδέλα και σε τμήματα παραθύρου σε λειτουργία προβολής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μεταβείτε από την περιήγηση σημειωματαρίου στα πεδία του προγράμματος περιήγησης.

Shift+F6

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της κορδέλας.

Πλήκτρο Tab

Εκτέλεση της τρέχουσας επιλεγμένης εντολής της κορδέλας.

Enter

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια σελίδα.

Page Up ή Page Down

Μετακίνηση σελίδας προς τα εμπρός μέσα στο σημειωματάριο

Ctrl+Page down

Μετακίνηση κατά μια σελίδα προς τα πίσω μέσα στο σημειωματάριο.

Ctrl+Page up

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα μιας ενότητας.

Alt+Page up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα μιας ενότητας.

Alt+Page down

Ανάπτυξη της επιλεγμένης ενότητας.

Enter, όταν βρίσκεστε στην ενότητα

Εμφάνιση των πλήκτρων πρόσβασης (εντολές κορδέλας) στην κλασική κορδέλα κατά τη χρήση του Αφηγητή.

Alt+τελεία (.)

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στην κορδέλα και σε τμήματα παραθύρου σε λειτουργία επεξεργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα συγκεκριμένης σελίδας.

Ctrl+F6 μέχρι η εστίαση να είναι στη γραμμή περιήγησης με επιλεγμένο το τρέχον σημειωματάριο και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Tab μέχρι η εστίαση να μετακινηθεί στο παράθυρο περιήγησης σελίδας, στη συνέχεια το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να εστιάσετε σε διαφορετικές σελίδες και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια σελίδα

Ενεργοποίηση διαφορετικής καρτέλας της κορδέλας.

Ctrl+F6 μέχρι να φτάσετε στη γραμμή των καρτελών της κορδέλας και, στη συνέχεια, το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις καρτέλες της κορδέλας. Η εστιασμένη κορδέλα εμφανίζεται αυτόματα. 

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της κορδέλας.

Πλήκτρο Tab για μετακίνηση της εστίασης από τη γραμμή καρτελών της κορδέλας στην κορδέλα και, στη συνέχεια, το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους όταν βρίσκεστε στην κορδέλα

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής της κορδέλας.

Enter

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα μιας ενότητας.

Alt+Page up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα μιας ενότητας.

Alt+Page down

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση μέσα σε σελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του δρομέα από την περιοχή τίτλου στο σώμα της σελίδας.

Πλήκτρο Tab ή Enter

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω κατά μία παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω κατά μία παράγραφο.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της γραμμής.

Κεντρική

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της διάρθρωσης σελίδας.

Ctrl+Home

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της διάρθρωσης σελίδας.

Ctrl+End

Μετακίνηση του δρομέα στην περιοχή τίτλου.

Page up ή Ctrl+A και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί ο τίτλος

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κειμένου και γραφικών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλέξτε κείμενο.

Shift+Πλήκτρα βέλους

Επιλογή της λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή της λέξης στα αριστερά.

Ctrl+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι την αρχή της παραγράφου.

Shift+Home

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι το τέλος της παραγράφου.

Shift+End

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι την αρχή της διάρθρωσης.

Shift+Ctrl+Home

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι το τέλος της διάρθρωσης.

Shift+Ctrl+End

Ανάπτυξη της επιλογής.

Ctrl+A για ανάπτυξη της επιλογής σε ολόκληρη την παράγραφο, τη διάρθρωση και τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία περιεχομένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποκοπή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της προηγούμενης ενέργειας, εάν είναι δυνατό.

Ctrl+Y

Μετακίνηση στην επόμενη λέξη με ορθογραφικά λάθη.

Alt+F7

Δημιουργία νέας διάρθρωσης.

Ctrl+Shift+F

Μετακίνηση από μια διάρθρωση σε μια άλλη.

Ctrl+A και, στη συνέχεια, πλήκτρο Tab

Συγχρονισμός του σημειωματαρίου.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το web, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε σημειώσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ctrl+S

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα.

Πλήκτρο Tab μετά την πληκτρολόγηση μιας νέας γραμμής κειμένου

Δημιουργία νέου κελιού.

Πλήκτρο Tab όταν βρίσκεστε στο τελευταίο κελί του πίνακα

Εισαγωγή γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

Ctrl+Enter όταν βρίσκεστε σε ένα κελί πίνακα

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου

Σημείωση: Όταν έχει επιλεχθεί ένα κελί, μια στήλη ή μια γραμμή, η στοίχιση εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των επιλεγμένων κελιών. Όταν επιλεχθεί πίνακας, η στοίχιση εφαρμόζεται στον πίνακα, αλλά δεν επηρεάζει τη στοίχιση εντός των κελιών.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση.

Ctrl+U

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες.

Ctrl+τελεία (.)

Δημιουργήστε μια λίστα με αρίθμηση.

Ctrl+κάθετος (/) ή Ctrl+Shift+O

Στοίχιση της παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Στοίχιση της παραγράφου στα δεξιά.

Ctrl+R

Αύξηση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μείωση της εσοχής παραγράφου.

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, επιλογή ή κατάργηση της ετικέτας To Do.

Ctrl+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Σημαντικό .

Ctrl+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ερώτηση .

Ctrl+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Απομνημόνευση για αργότερα .

Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Ορισμός .

Ctrl+5

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Επισήμανση .

Ctrl+6

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Επαφή .

Ctrl+7

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Διεύθυνση .

Ctrl+8

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας Τηλέφωνο Αριθμός.

Ctrl+9

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

OneNote & εκμάθησης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Υποστήριξη προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×