Tapaamisten, suunnitelmien ja budjettien hallinta on vaivatonta Microsoft 365:n avulla

Uudet ominaisuudet: muutokset Excelin funktioihin

Funktioiden toimintaa, toimintojen johdonmukaisuutta ja odotustenmukaisuutta sekä funktioiden nimien kuvaavuutta on parannettu päivittämällä ja nimeämällä uudelleen useita Excel-funktioita sekä lisäämällä ne Excel 2010:n toimintokirjastoon.

Uudelleennimetyt funktiot ovat käytettävissä myös vanhoilla nimillään, jotta yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa voidaan säilyttää.

Artikkelin sisältö

Funktiot, joiden tarkkuutta on parannettu

Uudelleennimetyt funktiot

Uudet funktiot

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

Funktiot, joiden tarkkuutta on parannettu

Seuraavissa funktioissa on tehty algoritmimuutoksia, jotka parantavat funktioiden tarkkuutta ja suorituskykyä. Esimerkiksi koska BEETAJAKAUMA-funktio oli aiemmin epätarkka, on sen tarkkuutta parannettu ottamalla käyttöön uusi algoritmi. JAKOJ-funktiossa on nyt uusia algoritmeja, jotka parantavat tarkkuutta ja nopeutta, ja SATUNNAISLUKU-funktiossa on nyt uusi satunnaislukualgoritmi.

Parannettu funktio

Funktioluokka

ASINH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

BEETA.JAKAUMA-funktio, BEETAJAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto) , Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

BEETA.KÄÄNT-funktio, BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto) , Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

BINOMI.JAKAUMA-funktio, BINOMIJAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio, BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio, CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

CHINELIÖ.TESTI-funktio, CHITESTI-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

MUUNNA-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

MAKSETTU.KORKO-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

VIRHEFUNKTIO-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

F.JAKAUMA.OH-funktio, FJAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

F.KÄÄNT.OH-funktio, FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

KERTOMA.OSA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

GAMMA.JAKAUMA-funktio, GAMMAJAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio, GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Yhteensopivuusfunktiot

GAMMALN-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

KESKIARVO.GEOM-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio, HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

KOMPLEKSI.LOG2-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

KOMPLEKSI.POT-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

IPMT-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

SISÄINEN.KORKO-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

LINREGR-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

LOGNORM_JAKAUMA-funktio, LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

LOGNORM.KÄÄNT-funktio, LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

JAKOJ-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio, BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

NORMAALI.JAKAUMA-funktio, NORM.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio, NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio, NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio, NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

MAKSU-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

PPMT-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

POISSON.JAKAUMA-funktio, POISSON-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

SATUNNAISLUKU-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

KESKIHAJONTA.S-funktio, KESKIHAJONTA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

T.JAKAUMA.OH-funktio, TJAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

T.JAKAUMA.2S-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

T.KÄÄNT.2S-funktio, TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

VAR.S-funktio, VAR-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto), Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Rahoitusfunktiot (hakemisto)

Sivun alkuun

Uudelleennimetyt funktiot

Seuraavat Tilastolliset funktiot (hakemisto) on nimetty uudelleen, jotta ne olisivat yhdenmukaisia alan yleisten käytäntöjen ja Excelin muiden funktioiden nimien kanssa. Funktioiden uudet nimet kuvaavat myös funktioiden käyttötarkoitusta entistä paremmin. Esimerkiksi koska BINOMIJAKAUMA.KRIT palauttaa käänteisen binomijakauman, BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT on kuvaavampi nimi.

Joillakin uudelleennimetyillä funktioilla, kuten BEETA.JAKAUMA-funktiolla, on lisäparametri jakaumatyypin (vasenhäntäinen kertymäfunktio tai todennäköisyystiheysfunktio) määrittämiseksi.

Jotta yhteensopivuus aiempien Excel-versioiden kanssa säilyy, funktiot ovat edelleen käytettävissä myös vanhoilla nimillään Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto) -luokassa. Jos yhteensopivuutta ei tarvita, uudelleennimetyt funktiot kannattaa ottaa käyttöön.

Uudelleennimetyt tilastolliset funktiot

Uudelleennimetty funktio

Yhteensopivuusfunktio

BEETA.JAKAUMA-funktio

BEETAJAKAUMA-funktio

BEETA.KÄÄNT-funktio

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

BINOMI.JAKAUMA-funktio

BINOMIJAKAUMA-funktio

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio

CHIJAKAUMA-funktio

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

CHINELIÖ.TESTI-funktio

CHITESTI-funktio

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

KOVARIANSSI.P-funktio

KOVARIANSSI-funktio

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

F.JAKAUMA.OH-funktio

FJAKAUMA-funktio

F.KÄÄNT.OH-funktio

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

F.TESTI-funktio

FTESTI-funktio

GAMMA.JAKAUMA-funktio

GAMMAJAKAUMA-funktio

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

LOGNORM_JAKAUMA-funktio

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

LOGNORM.KÄÄNT-funktio

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

MOODI.YKSI-funktio

MOODI-funktio

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

NORMAALI.JAKAUMA-funktio

NORM.JAKAUMA-funktio

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio

PROSENTTIPISTE-funktio

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

POISSON.JAKAUMA-funktio

POISSON-funktio

NELJÄNNES.SIS-funktio

NELJÄNNES-funktio

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio

ARVON.MUKAAN-funktio

KESKIHAJONTA.P-funktio

KESKIHAJONTAP-funktio

KESKIHAJONTA.S-funktio

KESKIHAJONTA-funktio

T.JAKAUMA.2S-funktio

TJAKAUMA-funktio

T.JAKAUMA.OH-funktio

TJAKAUMA-funktio

T.KÄÄNT.2S-funktio

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

T.TESTI-funktio

TTESTI-funktio

VAR.P-funktio

VARP-funktio

VAR.S-funktio

VAR-funktio

WEIBULL.JAKAUMA-funktio

WEIBULL-funktio

Z.TESTI-funktio

ZTESTI-funktio

Sivun alkuun

Uudet funktiot

Seuraavat funktiot on lisätty Excelin toimintokirjastoon. Näitä funktioita voi käyttää nykyisessä Excel-versiossa, mutta ne eivät ole yhteensopivia aiempien Excel-versioiden kanssa. Jos laskentataulukon on oltava yhteensopiva myös aikaisempien versioiden kanssa, suorita yhteensopivuuden tarkistaminen ja tee laskentataulukkoosi tarvittavat muutokset virheiden välttämiseksi.

Uusi funktio

Funktioluokka

Käyttötarkoitus

TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot (hakemisto)

Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot (hakemisto)

Palauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.

KOOSTE-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.

KOVARIANSSI.S-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

VIRHEFUNKTIO.TARKKA-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

Palauttaa virhefunktion.

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA-funktio

Tekniset funktiot (hakemisto)

Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön.

F.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto)

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

GAMMALN.TARKKA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

MOODI.USEA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).

NELJÄNNES.ULK-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

T.JAKAUMA-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.KÄÄNT-funktio

Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.

Sivun alkuun

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa

Jos samaa laskentataulukkoa käyttävät myös sellaiset henkilöt, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu Excel 2010:tä, voit käyttää yhteensopivuusfunktioita uudelleennimettyjen funktioiden sijasta. Excelin aiemmat versiot tunnistavat vanhat nimet ja tuottavat odotetun tuloksen.

Yhteensopivuusfunktioiden hakeminen

Saat näkyviin kaikki yhteensopivuusfunktiot seuraavasti:

  1. Valitse Kaavat-välilehden Toimintokirjasto-ryhmästä Lisää funktio.

  2. Valitse Tai valitse luokka -ruudusta Yhteensopivuus.

    Lisää funktio -valintaikkuna

Oikean funktion valitseminen laskentataulukossa

Kun alat kirjoittaa funktiota laskentataulukkoon, kaavan automaattinen täydennystoiminto luetteloi sekä uudelleennimetyt funktiot että yhteensopivuusfunktiot. Tunnuskuvakkeet helpottavat oikean funktion valintaa.

Esimerkki kaavan automaattisesta täydentämisestä

Yhteensopivuusongelmien tarkistaminen

Kuten tässä artikkelissa aiemmin mainittiin, uudet funktiot eivät ole yhteensopivia Excelin aiempien versioiden kanssa. Excelin aiemmat versiot eivät tunnista uusia funktioita, ja odotettujen tulosten sijaan näytetään #NIMI?-virhe. Ennen kuin tallennat työkirjan aiemman Excel-version tiedostomuotoon, voit suorittaa yhteensopivuuden tarkistamisen selvittääksesi, käytetäänkö uusia funktioita. Näin voit tarvittaessa tehdä muutoksia virheiden välttämiseksi.

Voit suorittaa yhteensopivuuden tarkistamisen seuraavasti:

  1. Napsauta Office-painiketta ja valitse Tiedot.

  2. Valitse Valmistele jaettavaksi -kohdasta Tarkista ongelmien varalta ja valitsemalla sitten Tarkista yhteensopivuus.

    Yhteensopivuuden tarkistaminen -valintaikkuna

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×