השתמש בכללי תיבת דואר נכנס כדי לבצע באופן אוטומטי פעולות ספציפיות על דואר אלקטרוני שמגיע לתיבת הדואר הנכנס שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור כללים שישנו את רמת החשיבות של הודעות כאשר הן מגיעות, יעבירו אותן באופן אוטומטי לתיקיות אחרות או ימחקו אותן בהתאם לקריטריונים מסוימים.

כללים פועלים בתיבת הדואר הנכנס בלבד. כללים אינם פועלים בתיקיות אחרות.

הערה: אם אתה משתמש בחשבון בעבודה או בבית ספר כדי להיכנס Microsoft 365, אתה משתמש ב- Outlook באינטרנט. אם אתה משתמש בחשבון Outlook.com, Hotmail, Live או MSN, ראה שימוש בכללי תיבת דואר נכנס ב- Outlook.com.

הערה: אם ההוראות לא תואמות למה שאתה רואה, ייתכן שאתה משתמש בגירסה קודמת של 7Outlook באינטרנט. נסה את ההוראות עבור Outlook קלאסי באינטרנט.

כללים חלים על הודעות נכנסות, וניתן ליצור אותם מכל תיקיה.

 1. כדי ליצור במהירות כלל שמעביר את כל הדואר האלקטרוני משולח מסוים או מקבוצת שולחים לתיקיה מסוימת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הודעה ברשימת ההודעות שעבורה ברצונך ליצור כלל ובחר צור כלל.

 2. בחר את התיקיה שאליה ברצונך להעביר את כל ההודעות משולח זה או מקבוצת שולחים זו ולאחר מכן בחר אישור.

 3. בחר אישור. הכלל יוחל על כל הודעות נכנסות. אם ברצונך להפעיל את הכלל על תיבת הדואר הנכנס שלך באופן מיידי, בחר בתיבת הסימון הפעל כלל זה כעת בתיבת הדואר הנכנס.

  הערה: בשלב זה, באפשרותך להפעיל רק כללים שבהם הודעה משולח מועברת לתיקיה. לא ניתן להפעיל כללים אחרים, כמו אלה העושים שימוש בכותרת ההודעה או שמסמנים הודעה כהודעה שלא נקראה.

אם ברצונך לבצע פעולות בנוסף להעברת ההודעה משולח מסוים או מקבוצת שולחים לתיקיה מסוימת, בחר אפשרויות נוספות. תפריט הגדרות הכללים יפתח

צילום מסך של עמוד הגדרות כללים

 • כל כלל חייב לכלול שלושה רכיבים לפחות: שם, תנאי ופעולה. כללים יכולים להכיל גם חריגות לתנאים. ניתן להוסיף כמה תנאים, פעולות וחריגות בכל שלב על-ידי בחירת הוספת תנאי, הוספת פעולה והוסף חריגה.

 • אם אינך מעוניין להפעיל כללים נוספים לאחר כלל זה, בחר את תיבת הסימוןהפסק עיבוד של כללים נוספים. לקבלת מידע נוסף, ראה הפסקת עיבוד של כללים נוספים ב- Outlook באינטרנט.

 • בחר שמור כדי ליצור את הכלל או מחק כדי לבטל את יצירת הכלל.

 1. בראש הדף, בחר הגדרותהגדרות> הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר דואר > כללים.

 3. בכלל שברצונך לערוך, בחר ערוך.

 4. הקש שמור כדי לשמור את הכלל שערכת.

הערה: לא ניתן לעבד ב- Outlook באינטרנט כללים מסוימים שנוצרו בגירסאות אחרות של Outlook. לא ניתן להפעיל או לערוך את הכלל ב- Outlook באינטרנט.

 1. בראש הדף, בחר הגדרותהגדרות> הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר דואר > כללים.

 3. בכלל שברצונך למחוק, בחר מחק.

  עצה: אם ברצונך רק לבטל את הכלל לזמן מה, בחר את הלחצן הדו-מצבי ליד הכלל.

כללי תיבת הדואר הנכנס מוחלים על הודעות נכנסות לפי הסדר שבו הם מופיעים ברשימה 'כללי תיבת דואר נכנס'. באפשרותך לקבוע את הסדר שבו הכללים שאתה יוצר יחולו על הודעות שיגיעו לתיבת הדואר הנכנס שלך.

 1. בראש הדף, בחר הגדרותהגדרות> הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר דואר > כללים.

 3. בחר כלל ולאחר מכן השתמש במקש חץ למעלה או למטה כדי לשנות את הסדר שבו יחול הכלל על הודעות נכנסות.

כברירת מחדל, כלל תיבת דואר נכנס פועל על הודעות נכנסות לאחר שיצרת את הכלל. כדי להפעיל כלל בהודעות קיימות:

 1. בראש הדף, בחר הגדרותהגדרות> הצג את כל הגדרות Outlook‏.

 2. בחר דואר > כללים.

 3. בחר הפעל כלל זה כעת לצד הכלל שברצונך להפעיל.

  הערה: בשלב זה, באפשרותך להפעיל רק כללים שבהם הודעה משולח מועברת לתיקיה. לא ניתן להפעיל כללים אחרים, כמו אלה העושים שימוש בכותרת ההודעה או שמסמנים הודעה כהודעה שלא נקראה.

הוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook באינטרנט

 1. היכנס ל- Outlook באינטרנט.

 2. בחר הגדרות סמל 'הגדרות'.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 3. בחר דואר אשר פותח את הלוח אפשרויות בצד שמאל. תחת דואר > עיבוד אוטומטי, בחר כללי תיבת דואר נכנס וניקוי.

 4. בחר הוסף סמל 'הוסף' תחת כללי תיבת דואר נכנס.

  הוסף כלל תיבת דואר נכנס

 5. בתיבה שם הקלד שם עבור כלל תיבת הדואר נכנס, ולאחר מכן בחר תנאי ופעולה מהרשימות הנפתחות המתאימות.

  תיבת הדו-שיח 'כלל חדש'

  באפשרותך להוסיף תנאים או פעולות נוספים על-ידי בחירת הוסף תנאי או הוסף פעולה.

 6. כדי להוסיף חריגים לכלל תיבת דואר נכנס, בחר הוסף חריג ולאחר מכן בחר אפשרות מתפריט הוסף חריג.

 7. כברירת מחדל, האפשרות הפסק לעבד כללים נוספים מופעלת. כאשר אפשרות זו מופעלת, כשמגיעה לתיבת הדואר נכנס הודעה שעונה על הקריטריונים של יותר מכלל אחד, רק הכלל הראשון יוחל. ללא בחירה בתיבת סימון זו, יוחלו כל הכללים שההודעה עומדת בקריטריונים שלהם.

  הפסק לעבד כללים

באפשרותך לערוך כל כלל תיבת דואר נכנס על-ידי בחירתו ובחירה באפשרות ערוך ערוך כדי לפתוח את הכלל כך שתוכל לשנות את התנאים או הפעולות של הכלל.

אם יש לך כלל תיבת דואר נכנס שאתה כבר לא מעוניין בו, באפשרותך לבחור אותו ולאחר מכן לבחור מחק מחיקה כדי להסיר אותו. אם ברצונך רק לבטל את הכלל לזמן מה, הסר את סימן הביקורת שליד הכלל.

כללי תיבת הדואר הנכנס מוחלים על הודעות נכנסות לפי הסדר שבו הם מופיעים ברשימה כללי תיבת דואר נכנס. באפשרותך לקבוע את הסדר שבו הכללים שאתה יוצר יחולו על הודעות שיגיעו לתיבת הדואר הנכנס שלך:

 1. בחר הגדרות סמל 'הגדרות'.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בחר דואר אשר פותח את הלוח אפשרויות בצד שמאל. תחת דואר > עיבוד אוטומטי, בחר כללי תיבת דואר נכנס וניקוי.

 3. תחת כללי תיבת דוארנכנס, בחר את הכלל שברצונך להעביר ולאחר מכן בחר את החץ למעלה או הזז כלל למעלה או למטה ברשימה כדי למקם את הכלל במקום שבו ברצונך למקם אותו ברשימת הכללים.

 1. בחר הגדרות סמל 'הגדרות'.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בחר דואר אשר פותח את הלוח אפשרויות בצד שמאל. תחת דואר > עיבוד אוטומטי, בחר כללי תיבת דואר נכנס וניקוי.

 3. בחר הוסף סמל 'הוסף' תחת כללי תיבת דואר נכנס.

  הוסף כלל תיבת דואר נכנס

 4. הקלד שם לכלל תיבת הדואר הנכנס בתיבה שם.

 5. תחת כאשר ההודעה מגיעה וכן כאשר, בחר היא כוללת מילים אלה ולאחר מכן בחר בנושא.

  כאשר מגיעה הודעה

 6. ציין מילה או צירוף מילים שיופיעו בשורת הנושא של ההודעה שיש להעביר, בחר הוסף הוספה ולאחר מכן בחר אישור.

  ציין מילים או ביטויים

 7. תחת בצע את הפעולות הבאות, בחר העבר, העתק או מחק ולאחר מכן בחר העבר את ההודעה לתיקיה.

  בצע את הפעולות הבאות

 8. בחר את התיקיה שאליה תעביר את ההודעה ולאחר מכן בחר אישור.

 9. בחר אישור בחלקה העליון של תיבת הדו-שיח.

 1. בחר הגדרות סמל 'הגדרות'.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בחר דואר אשר פותח את הלוח אפשרויות בצד שמאל. תחת דואר > עיבוד אוטומטי, בחר כללי תיבת דואר נכנס וניקוי.

 3. בחר הוסף סמל 'הוסף' תחת כללי תיבת דואר נכנס.

  הוסף כלל תיבת דואר נכנס

 4. הקלד שם לכלל תיבת הדואר הנכנס בתיבה שם.

 5. תחת כאשר ההודעה מגיעה וכן כאשר, בחר היא כוללת מילים אלה ולאחר מכן בחר בנושא.

  כאשר מגיעה הודעה

 6. ציין מילה או צירוף מילים שיופיעו בשורת הנושא של ההודעה שיש להעביר, בחר הוסף הוספה ולאחר מכן בחר אישור.

  ציין מילים או ביטויים

 7. תחת בצע את הפעולות הבאות, בחר העבר, העתק או מחק ולאחר מכן בחר העבר את ההודעה לתיקיה.

  בצע את הפעולות הבאות

 8. בחר את התיקיה שאליה תעביר את ההודעה ולאחר מכן בחר אישור.

 9. בחר אישור בחלקה העליון של תיבת הדו-שיח.

למידע נוסף

ארגון תיבת הדואר הנכנס באמצעות 'ארכיון', 'ניקוי' וכלים אחרים ב- Outlook באינטרנט

סינון דואר זבל ב- Outlook באינטרנט

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×