App-passord og totrinnskontroll

Når du har aktivert totrinnskontroll, vises en melding om feil passord i enkelte apper (for eksempel e-postappene på enkelte telefoner) eller på enkelte enheter (for eksempel Xbox 360 eller Windows Phone) fordi de ikke kan be deg om å angi en sikkerhetskode når du prøver å logge på.

Hvis du har aktivert totrinnskontroll og ser en melding om feil passord for en app eller enhet, må du skaffe og angi et unikt app-passord for å kunne logge på. Når du har logget på med app-passordet, kan du bruke appen eller enheten. Du må opprette et eget app-passord for å kunne logge på hver app eller enhet som ikke kan be deg om en sikkerhetskode.

Fremgangsmåten for å generere et nytt app-passord er alltid den samme. Gjenta denne fremgangsmåten for å få et eget passord for hver app eller enhet som trenger et app-passord:

  1. Gå til Sikkerhetsinnstillinger-siden for Microsoft-kontoen.

  2. Trykk eller klikk Opprett et nytt app-passord under App-passord.

    Et nytt app-passord genereres og vises på skjermen.

  3. Angi dette app-passordet der du angir det vanlige passordet.

Måten du angir et app-passord på, kan variere litt, avhengig av appen eller enheten du prøver å logge på. Flere av de vanligste måtene vises her.

Jeg har en Xbox 360-konsoll
Jeg synkroniserer e-posten min i Outlook.com med Outlook-skrivebordsappen
Jeg har en Windows Phone-enhet
Jeg synkroniserer e-posten min i Outlook.com på en iPhone
Jeg synkroniserer e-posten min i Outlook.com på en Android-telefon
Jeg synkroniserer e-posten min i Outlook.com på en BlackBerry-telefon
Jeg bruker Microsoft Office 2010
Jeg bruker Microsoft Office for Mac 2011
Jeg bruker Zune-skrivebordsappen
Jeg bruker Windows Essentials-apper

 


Egenskaper

Artikkel-ID: 12409 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding