Slik får du service for Surface

Gjelder: Surface

Hvis Surface-produktet trenger service, kan du sende en forespørsel på nettet. Slik gjør du det:

Ting du må gjøre før du sender en serviceforespørsel


Velg en overskrift nedenfor, og dermed vises mer informasjon:

Be om service


Velg en overskrift nedenfor, og dermed vises mer informasjon:

 

Vanlige spørsmål


Velg en overskrift nedenfor, og dermed vises mer informasjon: