Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdsettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Word med tastaturet og en skjerm leser til raskt å utføre alle viktige grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Word

Begynne å arbeide på et nytt Word dokument.

 1. Trykk på Windows-logotasten, skriv inn «Word», og trykk på ENTER. Word åpnes.

Logge på Microsoft-kontoen

Logg på Microsoft-kontoen din for å få mest mulig ut av Word funksjonene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne Word. Du lander i maler-visningen. Trykk TAB-tasten til du hører «Logg på for å få mest mulig ut av Office», og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du allerede har redigert et dokument, trykker du alt + F for å åpne fil -menyen. Trykk deretter D, S. I skjerm leser hører du: «kontoer-vinduet.» I JAWS hører du: «kontoer.»

 2. Skriv inn e-postadressen eller telefon nummeret, trykk ENTER, og trykk deretter TAB-tasten. I Skjermleser hører du: «Passord, redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Passord, rediger. Skriv inn tekst.»

 3. Skriv inn passordet, og trykk på ENTER.

  Obs!: Hvis du bruker en konto i en organisasjon, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Word forrige gang du brukte det, åpnes appen uten å be om pålogging.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Først åpner du Word, og så trykker du på SKIFT+TAB til du hører navnet på et nylig åpent dokument.

 2. Trykk på PIL NED til du hører dokumentet du vil ha. Trykk deretter på ENTER.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word. Fokuset er på alternativet for å opprette et nytt, tomt dokument.

 2. Trykk på Enter for å opprette dokumentet.

  Du hører standard navnet på dokumentet, etterfulgt av «redigering». Fokuset flyttes til redigerings området i dokument teksten.

 3. Skriv inn tekst i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Lagre et dokument

Trykk på CTRL+S for å lagre endringene du har gjort i et dokument.

 1. Trykk på ALT+F, A for å lagre dokumentet med et annet navn eller i en annen plassering eller filformat.

 2. Velg lagringsplassen ved å trykke på TAB, og trykk deretter på PIL NED til du hører plasseringen du ønsker.

 3. Trykk på TAB til du hører «Tast inn filnavn her», og skriv inn det navnet du vil bruke.

 4. Trykk på TAB. Du hører: «Lagre som type Word-dokument stjerne punktum docx.»

 5. Hvis du vil endre filtypen, trykker du på MELLOMROM og så på PIL NED til du hører filtypen du vil bruke. Trykk på ENTER for å velge.

 6. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ENTER.

Hvis du vil ha instruksjoner om andre lagrings alternativer, kan du gå til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoer, må fokus være i dokumentområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markør plasseringen til slutten, trykker du på SR-tasten + Ctrl + R.

 • Hvis du vil lese gjeldende avsnitt, trykker du på SR-tasten + CTRL + K.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige linje, trykker du på PIL OPP eller PIL NED.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige ord, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Trykk på CTRL for å avslutte lesingen.

Bruke stiler

Bruk de innebygde stilene for å gi dokumentet et helhetlig utseende. Bruk av stiler kan også forbedre tilgjengelighet og anvendeligheten til dokumentet.

 1. Plasser markøren der du vil bruke en stil.

 2. Hvis du vil åpne stiler -menyen, trykker du alt + H, L.

 3. Bruk pil tastene til å bla gjennom listen over tilgjengelige stiler.

 4. Når du hører stilen du vil bruke, trykker du ENTER for å bruke den i dokumentet.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

 1. Åpne Navigasjonsruten ved å trykke på ALT+W, K. Du hører: «Søke i dokument, redigering.»

 2. Trykk på TAB til du hører: «Valgt, overskrifter-faneelement.»

 3. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom listen over overskrifter. Skjermleser leser opp overskriftene etter hvert som du beveger deg.

 4. Hvis du vil flytte til overskriften, trykker du på ENTER. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

Søke i et dokument

Bruk søk for raskt å finne et bestemt ord eller element, som for eksempel en grafikk, i dokumentet ditt.

Søke etter et ord

 1. Trykk på CTRL+F. Du hører: «Navigasjon, søke i et dokument.»

 2. Skriv inn søkeordene dine. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver.

 3. Trykk på TAB til du hører «Liste over søkeresultater», etterfulgt av det første resultatet.

 4. Trykk på PIL NED for å gå gjennom listen. Skjermleser leser opp resultatene.

Søke etter et bestemt element

Du kan søke etter et bestemt element, for eksempel en grafikk eller en kommentar, fra en bestemt person.

 1. Trykk på CTRL+F. Du hører: «Navigasjon, søke i et dokument.»

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE til du hører «Flere alternativer, skjult, menyelement». Deretter trykker du på ALT+PIL NED for å vise menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører elementet du ønsker, for eksempel «Grafikk», og trykk deretter på ENTER for å velge.

  Hvis elementet har en undermeny, hører du elementet, etterfulgt av «Skjult, menyelement.» Trykk PIL HØYRE for å vise den.

 4. Fokuset flyttes til neste resultatknapp. Trykk på ENTER gjentatte ganger for å gå gjennom resultatene.

Legge til sidetall

 1. Trykk ALT + N, N, U. Du hører: «topp tekst og bunn tekst, øverst på siden.» Sidetall-menyen åpnes, og fokuset er på det første alternativet.

 2. Hvis du vil bla gjennom menyen, trykker du på PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. En liste over stiler for sidetall åpnes.

 3. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil ha, og deretter trykker du på ENTER.

 4. Hvis du velger å legge til sidetall øverst eller nederst på siden, eller i sidemargen, åpnes Topptekst- eller Bunntekst-ruten. Hvis du vil lukke ruten og gå tilbake til redigeringsmodus for dokumentet, trykker du på ESC.

Skrive ut dokumenter

Hvis du trenger utskrifter av Word-dokumentene dine, er det lett å skrive dem ut.

 1. Skriv ut dokumentet ved å trykke på CTRL+P. Skriv ut-dialogboksen åpnes. Hvis du vil skrive ut med standardinnstillingene, trykker du på ENTER.

 2. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på TAB for å gå gjennom alternativene.

 3. Åpne listen over alternativer ved å trykke på MELLOMROM. Du kan gå opp og ned i alternativslisten ved å trykke på piltastene. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Når du er klar til å skrive ut med de nye innstillingene, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

Øk kontrasten ved å endre temaet

Det kan hende du finner Word enklere å bruke hvis du justerer temaet til et som gir mer kontrast.

Tips!: Denne endringen påvirker alle Microsoft 365 programmene.

 1. Trykk på ALT+F, D for å åpne Office-konto-ruten i Backstage-visningen. Hvis du bruker en skjermleser, vil du høre «Konto-fanen», og fokuset flyttes til Office-tema-boksen.

 2. Trykk Y, 1 for å åpne Office-tema-boksen. Du hører navnet på det valgte temaet.

 3. Velg et tema, og trykk ENTER. Temaet Mørk grå gir høyest kontrast.

Tips!: Du vil kanskje også velge et tema for høyere kontrast i Windows eller bruke andre tilgjengelighetsinnstillinger. Gå til Gjør datamaskinen enklere å bruke for å få mer informasjon.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Mac OS, for å raskt gjøre alle viktige grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Åpne Word

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word-dokument med VoiceOver.

 1. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+A i for å gå til Programmer-listen i Finder.

 2. Tast M for å gå direkte til programmer som begynner med bokstaven M, og trykk deretter på TAB til du hører: «Microsoft Word-programmet».

 3. Hvis du vil åpne Word for Mac, trykker du på Kommando + pil ned-tasten.

Logge på Microsoft-kontoen

Logg på Microsoft-kontoen din for å få mest mulig ut av Word for Mac funksjonene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne Word.

  • Hvis du allerede har redigert et dokument og vil logge på, trykker du på Skift + Kommando + P. Da hører du: Ny fra mal.

 2. Du lander i maler-visningen. Trykk på TAB til du hører: «Logg på, konto innstillinger, meny knapp.»

 3. Trykk på MELLOMROM. Logg på-dialogboksen åpnes. Du hører: «Skriv inn e-postadressen eller telefon nummeret ditt.»

 4. Skriv inn e-postadressen eller telefon nummeret, og trykk deretter ENTER. VoiceOver sier: «Passord, sikker redigering av tekst.»

 5. Skriv inn passordet, og trykk ENTER. Hvis du hører «Begynn å bruke Word-knappen, trykker du på mellomrom for å gå til programmet.

 6. Når du har logget på, trykker du på Enter for å starte et tomt dokument.

  Obs!: Hvis du bruker en konto i en organisasjon, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

  Tips!: Hvis du ikke logget av Word forrige gang du brukte det, åpnes appen uten å be om pålogging.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word, trykker du på TAB til du hører kontonavnet ditt, etterfulgt av «Kontoinnstillinger, menyknapp».

 2. Trykk på PIL NED til du hører «Nylig, alternativknapp» og så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Nylig-listen.

 3. Trykk på TAB til du hører navnet på det første dokumentet i listen, etterfulgt av informasjon om filens plassering. Hvis det første dokumentet ikke er det du vil ha, trykker du på PIL NED til du finner det riktige.

 4. Trykk på ENTER for å åpne det valgte dokumentet.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word for Mac. Fokuset er på alternativet for å opprette et nytt, tomt dokument. Trykk på ENTER for å opprette dokumentet.

  Det nye dokumentet åpnes, og fokuset endres til det nye dokumentet. Utskriftsoppsettvisning er valgt som standard.

 2. Skriv inn tekst i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Lagre et dokument

Hvis du vil lagre endringene du har gjort, trykker du på KOMMANDO+S. Hvis du vil lagre en kopi av dokumentet med et annet navn, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+S, skriver inn et nytt navn på dokumentet og trykker på ENTER for å lagre det.

Hvis du vil ha instruksjoner om andre lagrings alternativer, går du til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoer, må fokus være i dokumentområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markørplasseringen til slutten, trykker du på CTRL+TILVALG+A.

 • For å lese gjeldende avsnitt trykker du på CTRL+TILVALG+P.

 • For å flytte til neste eller forrige linje, kan du trykke på PIL OPP eller PIL NED.

 • For å flytte til neste eller forrige ord, kan du trykke på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

Tips!: Hvis dokumentet du leser inneholder fotnoter eller kommentarer, bruker du VoiceOver-navigasjon med piltaster til å finne dem. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til dokumentområdet, og naviger deretter rundt i dokumentet ved å trykke på CTRL+TILVALG+en piltast i retningen du vil flytte.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

Aktivere navigasjonsruten

 1. Trykk på KOMMANDO+F6 til du hører navnet på fanen du er på, for eksempel «Hjem, valgt, fane».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Visning-fanen», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Navigasjonsrute, ikke avmerket, avmerkingsboks», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å aktivere ruten.

Bruke navigasjonsruten

 1. Flytt fokuset til navigasjonsruten ved å trykke på KOMMANDO+F6 til du hører: «Miniatyrbilderute, valgt».

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Dokumentkart, fane.» Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne dokumentkartet i navigasjonsruten.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne tabellen der overskriftene er oppført.

 4. Hvis du vil flytte mellom overskrifter, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du finner overskriften du vil ha, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne dokumentet.

Søke i et dokument

Bruk søk for raskt å finne et bestemt ord eller element, som for eksempel en grafikk, i dokumentet ditt.

Søke etter et ord

 1. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+H. Du hører: «Søk, merker av, kombinasjonsboks.»

 2. Skriv inn søke ord. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver.

 3. Trykk på TAB til du hører «treff, resultat», og trykk deretter på Ctrl + Tilvalg + Pil ned for å flytte fokus til resultat listen.

 4. Trykk på PIL NED for å flytte gjennom listen over søkeresultater.

 5. Hvis du hører et søkeresultat som du ønsker å endre i dokumentet, trykker du på TAB for å flytte til dokumentteksten og foreta endringene.

Søke etter et bestemt element

 1. Trykk på SKIFT+KOMMANDO+H. Du hører: «Søk, merker av, kombinasjonsboks.»

 2. Du trykker på PIL NED for å åpne søkemenyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører elementet du ønsker, for eksempel «Grafikk», og trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på ENTER for å gå gjennom resultatene.

Legge til sidetall

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje, Apple.»

 2. På båndet trykker du på PIL HØYRE til du hører «Sett inn». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk pil ned-tasten til du hører «side tall, ellipser», og trykk deretter mellomrom. Du hører: «side tall, dialog, plassering.»

 4. Hvis du vil angi plasseringen av sidetallet på siden, trykker du på PIL NED til du hører alternativet du vil ha. Deretter trykker du på MELLOMROM.

 5. Du justerer sidetallet ved å trykke på TAB til du hører gjeldende justering, etterfulgt av «justering». Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB. Du hører: «Ikke avmerket, vis tall på første side.» Hvis du ønsker at sidetallet skal vises på første siden i dokumentet, trykker du på MELLOMROM.

 7. Hvis du vil legge til side tall i dokumentet, trykker du TAB-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomrom. Side tallene legges til, og fokuset flytter dokument teksten.

Skrive ut dokumenter

Hvis du vil skrive ut det aktuelle dokumentet, trykker du PÅ KOMMANDO+P for å åpne Skriv ut-dialogboksen. Trykk på TAB til du hører «Skriv ut, knapp», og så på ENTER for å sende dokumentet til standardskriveren.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å utføre alle de grunnleggende grunnleggende oppgavene i Word for iOS, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Åpne Word

Det er enkelt å begynne å arbeide på et nytt Word-dokument med VoiceOver.

 1. Sveip til høyre eller venstre med tre fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner Word for iOS-appen.

 2. Deretter sveiper du til høyre med én finger til du hører VoiceOver si app-navnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 4. Word åpnes.

Logge på Microsoft-kontoen

Logg på Microsoft-kontoen din for å få mest mulig ut av Word for iOS funksjonene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne Word for iOS.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «Lukk fil», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du har ulagrede endringer, blir du bedt om å lagre dokumentet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer et dokument, går du til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

 2. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen til du hører «konto-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Skyv én finger over skjermen til du hører: «e-post, telefon eller Skype, tekst felt, obligatorisk.»

 5. Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk deretter skjerm tastaturet til å skrive inn e-postadressen, telefon nummeret eller Skype-adressen.

 6. Skyv én finger over den øvre halv delen av skjermen til du hører «neste-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Skriv inn passord.»

 7. Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk deretter skjerm tastaturet til å skrive inn passordet.

 8. Skyv én finger over den øvre halv delen av skjermen til du hører «Logg på», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word for iOS, sveiper du til høyre til du hører «Nylig-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører dokumentet du vil ha. Når du flytter, sier VoiceOver deg de nyeste dokumentene etter fil navnene og lagrings plasseringene.

 3. Hvis du vil åpne et dokument, dobbelt trykker du på skjermen når du er i dokumentet.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word for iOS, og sveip deretter til høyre til du hører: «Ny-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Det nye vinduet åpnes. Fokuset er på den tomme dokument malen. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

  Det nye, tomme dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumenttittelen.

 3. Hvis du vil legge til tekst i dokumentet, sveiper du til høyre til du hører: «Side 1 innhold». Dobbelttrykk på skjermen. Skjermtastaturet åpnes.

  Tips!: Hvis du ikke får tilgang til redigerings området eller åpner skjerm tastaturet, merker du av for VoiceOver rotoren -innstillingene. Kontroller at minst alternativet tekst utvalg er valgt. Slik endrer du innstillingene for rotoren :

  1. På Start skjerm bildet én finger ned skjermen til du hører «innstillinger», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  2. Sveip til høyre til du hører: «Generelt, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

  3. Sveip til høyre til du hører «tilgjengelighet, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  4. Sveip til høyre til du hører «VoiceOver, på, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  5. Sveip til høyre til du hører: «Rotor, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

  6. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge. Gjenta dette trinnet for alle alternativene du vil velge.

 4. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tekst i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Lagre et dokument

Word for iOS lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer navn på dokumentet eller lagrer en kopi av dokumentet på enheten, kan du gå til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese all teksten på en side, sveiper du til høyre til du hører: «Side <sidenummer> innhold.» VoiceOver begynner å lese hele siden.

 • Hvis du vil lese enkeltlinjer, setter du en finger på en side og drar den nedover. VoiceOver leser en linje når du lander på den.

 • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre for å avslutte lesingen.

Søke i et dokument

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører «søke knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «søk, tekst felt, redigerer.» Skjerm tastaturet vises på nederste halv del av skjermen.

 2. Bruk skjerm tastaturet til å skrive søke ordene. VoiceOver melder antall treff.

 3. Hvis du vil flytte mellom søke resultatene, Skyv én finger øverst til høyre på skjermen til du hører «forrige søke resultat» eller "neste søke resultat", og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil lukke søke feltet og flytte fokus til det som er funnet, bruker du to fingre for å sveipe en Z-bevegelse.

Legge til sidetall

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Vis bånd», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører den gjeldende valgte fanen, for eksempel «hjem-fanen».

 2. Dobbelt Trykk på skjermen, og sveip deretter mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn, fane». Trykk to ganger for å velge.

 3. Sveip til høyre til du hører: «side tall, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Skyv én finger ned i nedre halv del av skjermen til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Ruten topp tekst og bunn tekst åpnes med skjerm tastaturet aktivert. Hvis du vil redigere side tallet, skriver du inn det nye side tallet. Hvis du vil avslutte ruten, skyv du én finger på skjermen til du hører VoiceOver Les dokument innholdet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut Word-dokumentene direkte fra iPhone til en skriver som støtter AirPrint. Hvis du vil lese mer om AirPrint og de støttede skriverne, kan du se Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch.

Før du begynner, må du sørge for at iPhone og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i dokumentets Redigering-visning til du hører «Fil-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «AirPrint.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Skriveralternativer, Avbryt-knapp.»

 4. Sveip til du hører: «Skriver.» «Velg skriver-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Listen over tilgjengelige AirPrint-skrivere åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører den skriveren du ønsker å velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil skrive ut ved bruk av standardinnstillingene, sveiper du til høyre eller venstre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, til å utføre alle de grunnleggende grunnleggende oppgavene i Word for Android, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Word, og Logg på

Få mest mulig ut av Word for Android funksjonene og ta dokumentene dine med deg uansett hvor du går ved å logge på Word. Du kan også åpne Word uten å logge på.

 1. Sveip til høyre eller venstre med to fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner Word for Android-appen.

 2. Sveip til høyre med én finger til TalkBack sier app-navnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Logg på», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Få ting gjort på farten.»

 5. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du ikke har en konto, sveip til høyre til du hører «Registrer deg gratis», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil åpne skjerm tastaturet, dobbelt trykker du på skjermen og skriver deretter inn e-postadressen, telefon nummeret eller Skype-adressen som du brukte til å opprette kontoen din.

 7. Sveip til høyre til du hører «Neste-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil åpne skjerm tastaturet, dobbelt trykker du på skjermen og skriver inn passordet ditt.

 9. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word for Android, Sveip til høyre til du hører: «ny knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Den Nye menyen åpnes, med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

 2. Hvis du vil åpne et nytt, tomt dokument, dobbelt trykker du på skjermen.

 3. Det nye dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumentteksten og skjermtastaturet vises.

 4. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tekst i dokumentet. Når du er ferdig, sveiper du ned og til venstre for å lukke tastaturet.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word for Android, får du en liste over dokumenter som du har hatt åpne i det siste.

 2. Sveip til venstre til du hører dokumentet du vil ha. VoiceOver leser opp de nylig åpne dokumentene som «<filnavn>, plassert i <plassering>» etter hvert som du beveger deg.

 3. Åpne et dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du er på det.

Lagre et dokument

Word for Android lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer navn på dokumentet eller lagrer en kopi av dokumentet på enheten, kan du gå til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese alt innholdet på en side, sveiper du til høyre for å flytte til den første tekstboksen, bildet eller koblingen på siden. TalkBack begynner å lese innholdet.

  Sveip til høyre for å lese den neste tekstboksen, bildet eller koblingen.

 • Trykk på skjermen med én finger for å avslutte lesingen.

Legge til sidetall

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «ikke avmerket, mer alternativ bryter», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «fane-menyen», etterfulgt av den valgte fanen, for eksempel «hjem, valgt».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Fane menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre eller venstre til du hører «sett inn-fanen», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «side talls meny», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører posisjonen for side tallet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Bunn tekst menyen & åpnes. Hvis du vil endre alternativene for side tall, sveiper du til høyre til du hører «side tall menyen», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du hører «Lukk topp tekst og bunn tekst, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å lukke topp tekst & bunn tekst menyen. Fokuset går tilbake til dokument redigerings området.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut dokumentet direkte fra en Android-telefon til en Wi-Fi-skriver. Før du begynner, må du sørge for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Redigering-visningen av Word dokumentet til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Hvis dette er første gang du skriver ut et Word-dokument fra telefonen, åpnes en dialogboks der du blir bedt om tillatelse til å koble til en nettbasert tjeneste som klargjør filen for utskrift. Fortsett ved å sveipe til høyre til du hører «Tillat-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dialogboksen til skriveren åpnes, og TalkBack sier: «Skriv ut-dialogboks.»

 3. Sveip til venstre til du hører «Rullegardinliste, velg en skriver» og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis du vil bruke standardskriveren, dobbelttrykker du på skjermen. Skriveren er valgt, og fokuset flytter til skriverdialogboksen.

 5. Hvis du vil skrive ut dokumentet, sveiper du til høyre til du hører «Skriv ut dokument», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Dokumentet skrives ut, og du går tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk skjerm leser, den innebygde skjerm leseren i Windows, til å utføre alle de grunnleggende grunnleggende oppgavene i Word Mobile, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne Word, og Logg på

 1. Skyv én finger ned på skjermen i alle apper -listen på telefonen til skjerm leser sier Word.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «La oss få deg pålogget.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke er logget på noen annen Office-app på enheten eller vil legge til en ny konto, sveiper du til høyre til du hører konto typen du vil bruke til å logge på, og deretter dobbelt trykker du på skjermen for å velge den.

  • Hvis du allerede er logget på en annen Office-app på enheten og vil bruke samme konto, sveiper du til høyre til du hører navnet på kontoen, og deretter dobbelt trykker du på skjermen for å velge den.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Fortsette-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du brukte en ny konto, hører du: «Avbryt-knapp.» Hvis du brukte en eksisterende konto, er du klar til å bruke Word Mobile.

 6. Sveip til høyre til du hører: «e-postadresse, redigerbar tekst.»

 7. Dobbelt Trykk på skjermen, og bruk deretter skjerm tastaturet til å skrive inn e-postadressen din.

 8. Skyv én finger på den øverste halv delen av skjermen til du hører «neste-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 9. Sveip til høyre til du hører «passord», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Skjerm tastaturet vises nederst på skjermen.

 10. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 11. Skyv én finger på skjermen til du hører «påloggings knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «konto du har lagt til i denne appen.»

 12. Sveip til høyre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word Mobile, sveiper du til høyre. Skjermleser leser opp de nylig åpne dokumentene som «<filnavn>, plassert i <plassering>» etter hvert som du beveger deg.

 2. Åpne dokumentet ved å dobbelttrykke på skjermen når du er på dokumentet.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word Mobile, og sveip deretter til høyre til du hører: «Ny-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Det nye vinduet åpnes, og fokuset er i en ny, tom dokument mal.

 3. Åpne et nytt, tomt dokument ved å dobbelttrykke på skjermen når du hører: «Tomt dokument».

 4. Det nye dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumentteksten og skjermtastaturet vises.

 5. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tekst i dokumentet.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Lagre et dokument

Word Mobile lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, så du behøver ikke å tenke på lagring. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer navn på dokumentet eller lagrer en kopi av dokumentet på enheten, kan du gå til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingsbevegelsene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

Hvis du vil lese innholdet på en side, går du til siden du vil lese, plasserer fingeren på siden og drar den nedover. Skjermleser leser linjene, bildene eller koblingene etter hvert som du lander på dem.

Søke i et dokument

 1. Skyv én finger på øverste høyre halv del av skjermen til du hører «Finn-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Finn søke boksen, redigering.» Skjerm tastaturet vises nederst på skjermen.

 2. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn søke ordet eller-uttrykket.

 3. Skyv én finger på den øverste delen av skjermen til du hører «Finn neste-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen til du har gått gjennom alle ordene eller uttrykkene som Sams varer.

 4. Hvis du vil lukke søke feltet, skyv du én finger øverst til høyre på skjermen til du hører «Lukk Søk etter linje, knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Legge til sidetall

 1. Skyv én finger nederst til høyre på skjermen til du hører «flere alternativer, knapp, skjult, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Kategori velger liste», etterfulgt av gjeldende kategori navn.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne fanelisten.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «sett inn», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «side tall, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører alternativet for side tall plasseringen du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bunn tekst menyen & åpnes.

 6. Hvis du vil endre alternativene for side tall, skyver du én finger nederst på skjermen til du hører «side tall, knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil avslutte topp tekst & bunn tekst menyen, skyver du én finger på nederste halv del av skjermen til du hører «Lukk-gruppen, Lukk topptekst-og bunntekst-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Skrive ut dokumenter

Skriv ut dokumentet direkte fra Windows-telefonen til en Wi-Fi-skriver. Finn ut om skriveren din støttes, via listen i denne artikkelen: Støttede skrivere for Windows 10 Mobile. Sørg også for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i redigerings visningen for Word dokument, helt til du hører «elementer», og sveip deretter til høyre eller venstre til skjerm leser sier: «fil-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Skriv ut-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Skriv ut-dialogboksen.

 3. Hvis du vil finne ut om den riktige skriveren er valgt, sveiper du til høyre til du hører «Skriver, kombinasjonsboks». Dobbelttrykk på skjermen. Skjermleser leser navnet på den valgte skriveren og forteller deg hvor mange alternativer som finnes (for eksempel «1 av 5»). Velg en skriver ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører navnet på skriveren du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil skrive ut dokumentet, sveiper du til høyre til du hører «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å sende dokumentet til skriveren.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for nettet med tastaturet og en skjerm leser til raskt å utføre alle viktige grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne, opprette og lese et dokument eller legge til side tall. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. SidenWord for nettet kjører i nett leseren, er hurtig tastene forskjellig fra de i skrive bords programmet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Åpne Word for nettet og Logg på

Logg på Word for nettet og få dokumentene dine med deg uansett hvor du er.

 1. Gå til Office.comi nett leseren. Påloggings siden åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Logg på kontoen din», og trykk deretter ENTER. Menyen Velg en konto åpnes.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende konto til å logge på, trykker du på TAB til du hører kontoen du vil bruke, og trykker deretter på ENTER.

  • Hvis du vil legge til en ny konto, trykker du på TAB til du hører «bruk en annen konto, knapp», og deretter trykker du på ENTER. Skriv inn e-postadressen, telefon nummeret eller Skype-adressen, og trykk deretter ENTER. Skriv inn passordet, og trykk på ENTER.

 4. Trykk på TAB til du hører «Word, kobling», og trykk deretter på ENTER.

 5. Word for nettet åpnes. Du hører: "Microsoft Word for nettet." Fokuset er på Fil-fanen, med Tomt dokument-malen valgt i dokumentmalgalleriet.

Åpne et nylig åpent dokument

Alle dokumentene du har arbeidet med nylig, finnes på ett sted.

 1. Når du har åpnet Word for nettet, trykker du SKIFT + TAB til du hører navnet på et nylig dokument.

 2. Trykk på PIL NED til du hører dokumentet du vil ha. Trykk deretter på ENTER. Dokumentet åpnes i lese visning.

 3. Rediger dokumentet ved å trykke på TAB til du hører «Rediger dokument, knapp skjult», og så på MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL NED. Du hører: «Rediger i nettleseren.»

 5. Trykk på ENTER. Dokumentet åpnes i Redigering-visningen.

Åpne et dokument i den fullstendige versjonen av Word

Hvis du har den fullstendige skrivebordsversjonen av Word, får du mange flere alternativer når du arbeider med filene dine. Det er enkelt å åpne den fullstendige versjonen fra Word for nettet.

 1. Trykk på alt + Windows-tasten + O i dokumentet. Dokumentet åpnes i skrivebordsversjonen.

 2. Gå tilbake til Word for nettet, og trykk deretter CTRL + W for å lukke nett leser fanen.

Slik bytter du til redigeringsvisning for å gjøre endringer

Noen ganger åpner Word for nettet et dokument i lese visningen. Før du kan gjøre endringer i dokumentet, må du bytte til redigerings visningen.

 1. I lese visning trykker du CTRL + F6 til du hører «Rediger dokument, knapp skjult», og deretter trykker du ENTER. Du hører: «Meny.»

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Rediger i nett leser», og trykk deretter ENTER. Dokumentet åpnes i redigeringsvisning.

Opprette et nytt tomt dokument

 1. Åpne Word for nettet. Fokuset er på malen for et nytt, tomt dokument.

 2. Trykk på ENTER for å åpne et nytt, tomt dokument.

 3. Fokuset flyttes til redigeringsområdet i dokumentteksten, i Utskriftsoppsettvisning.

 4. Skriv inn tekst i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i et dokument, går du til Bruke en skjermleser for å sette inn og endre tekst i Word.

Lagre et dokument

Word for nettet lagrer dokumentet automatisk på OneDrive mens du arbeider, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å lagre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer navn på dokumentet eller lagrer en kopi av dokumentet på enheten, kan du gå til bruke en skjerm leser for å lagre et dokument i Word.

Lese et dokument

Hvis du vil bruke tekstlesingskommandoene i Redigering-visningen, må fokuset være i dokumenttekstområdet.

 • Hvis du vil lese all tekst fra markør plasseringen til slutten, trykker du på SR-tasten + Ctrl + R.

 • Hvis du vil lese gjeldende avsnitt, trykker du på SR-tasten + CTRL + K.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige linje, kan du trykke på CTRL+PIL NED eller OPP.

 • Hvis du vil lese neste eller forrige ord, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Trykk på CTRL for å avslutte lesingen.

Navigere etter overskrifter

Du kan raskt flytte fra overskrift til overskrift ved hjelp av Navigasjonsruten.

 1. Aktiver Navigasjonsruten ved å trykke på CTRL+F6 i Redigering-visningen til du hører den gjeldende fanen. Trykk deretter på W, K. Du hører: «Søke i dokumentet etter, redigering.»

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å bla gjennom listen over overskrifter. Skjermleser leser opp overskriftene etter hvert som du beveger deg.

 3. Hvis du vil flytte til overskriften, trykker du på ENTER. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

Søke i et dokument

 1. Trykk CTRL+S. Du hører: «Søk i dokumentet etter» Fokuset er på søke tekst feltet.

 2. Skriv inn søkeordene dine. Du hører det første søke resultatet i konteksten.

 3. Hvis du vil flytte til neste søke resultat, trykker du TAB-tasten til du hører «neste resultat, knapp», og deretter trykker du ENTER.

Legge til sidetall

 1. Trykk på ALT+Windows-logoen+N, N, U i dokumentet. MenyenLegg til i topptekst eller bunntekst åpnes.

 2. Trykk på TAB til du hører stilalternativet for sidetall som du ønsker, og trykk deretter på ENTER.

 3. Redigeringsfeltet for topptekst og bunntekst åpnes. Trykk ESC for å gå ut av området og gå tilbake til dokument teksten.

Skrive ut dokumenter

Hvis du trenger utskrifter av Word-dokumentene dine, er det lett å skrive dem ut.

 1. Skriv ut dokumentet ved å trykke på CTRL+P når det er i Redigering-visning. Skriv ut-dialogboksen åpnes. Hvis du vil skrive ut med standardinnstillingene, kan du trykke på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

 2. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på TAB for å gå gjennom alternativene.

 3. Åpne listen over alternativer ved å trykke på MELLOMROM. Du kan gå opp og ned i alternativslisten ved å trykke på piltastene. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Når du er klar til å skrive ut med de nye innstillingene, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og så på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×