OneNote voor Windows is een digitaal notitieblok dat één plek biedt voor al uw notities en informatie, alles wat u moet onthouden en beheren in uw leven thuis, op het werk of op school.

OneNote-notitieblokken kunnen veel meer informatie bevatten dan papieren notitieblokken. Ze zijn eenvoudig te reorganiseren, af te drukken en te delen, en u kunt al uw notities snel doorzoeken, zodat u notities kunt vinden, zelfs als u vergeet waar u ze hebt gezet. Het beste van alles is dat u uw notitieblokken online kunt opslaan en ze op al uw apparaten kunt openen.

Hier volgen enkele basisstappen waarmee u aan de slag kunt gaan met OneNote.

Notities typen of schrijven

Wanneer u klaar bent om notities te maken, gaat u op een van de volgende stappen te werk:

 • Als u notities op een pagina in OneNote wilt typen, klikt u op de plaats waarop u de notities wilt weergeven en begint u te typen.

  Als u notities wilt toevoegen in OneNote 2016, begint u op een pagina te typen.

 • Als u ergens anders op de pagina een notitie wilt toevoegen, klikt u gewoon op die plaats waarna u kunt gaan typen.

 • Als u een paginatitel wilt toevoegen, klikt u op het gebied voor de paginakoptekst bovenaan de pagina en typt u de titel. Titels worden ook weergegeven in de paginatabs rechts op de pagina.

  Schermafbeelding van het toevoegen van een paginatitel aan een pagina in OneNote 2016

 • Als op uw computer handgeschreven tekst wordt ondersteund, selecteert u op het tabblad Tekenen een pen en schrijft of tekent u direct op het scherm.

Koppelingen toevoegen

Als u iets typt dat in OneNote als koppeling wordt herkend, wordt de tekst automatisch als zodanig opgemaakt. Als u bijvoorbeeld www.microsoft.com in uw notities typt, wordt hier een koppeling van gemaakt. Door op de koppeling te klikken, wordt de Microsoft-website in uw browser geopend.

U kunt ook handmatig koppelingen in uw notities invoegen (inclusief koppelingen naar tekst, afbeeldingen en naar andere pagina's en secties van uw notitieblokken). U doet dit als volgt:

 1. Selecteer de tekst of afbeelding waar u een koppeling wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen > Koppeling.

  Screenshot of the Insert Link button in OneNote 2016.

 3. Typ in het dialoogvenster Koppeling de doel-URL van de koppeling in het veld Adres en klik op OK.

Bestanden toevoegen aan uw notities

In OneNote kunnen al uw gegevens over een onderwerp of project op één plaats worden opgeslagen, inclusief kopieën van gerelateerde bestanden en documenten.

 1. Ga in uw notities naar de pagina waar u een bestand of document wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen > Bestandsbijlage.

  Screenshot of the Insert File Attachment button in OneNote 2016.

 3. Selecteer een of meer bestanden in het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen en kies vervolgens Invoegen.

  Ingevoegde bestanden worden als pictogram op de notitiepagina weergegeven. Dubbelklik op een pictogram om het bijbehorende bestand te openen.

Vergeet niet dat ingevoegde bestanden slechts kopieën zijn. De kopieën worden niet automatisch bijgewerkt als de oorspronkelijke bestanden worden gewijzigd.

Afbeeldingen invoegen

U kunt schermopnamen, foto's, gescande afbeeldingen, foto's van uw mobiele telefoon en andere afbeeldingstypen in uw notities invoegen.

 1. Plaats op de gewenste pagina de cursor op de positie waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen en kies vervolgens een van deze volgende opties:

  • Schermopname: kies deze optie om een selectie van uw computerscherm vast te leggen en deze als afbeelding in uw notities in te voegen.

  • Afbeeldingen : hiermee voegt u een afbeeldingsbestand in dat is opgeslagen op uw computer, uw netwerk of een ander schijfstation, zoals een extern USB-station.

  • Onlineafbeeldingen: kies deze optie om afbeeldingen te zoeken met de zoekfunctie voor Bing Image, in uw OneDrive-account of ergens anders op het web, en deze vervolgens in te voegen.

  • Gescande afbeelding: kies deze optie om een afbeelding in OneNote te scannen met een scanner die op uw computer is aangesloten.

   Screenshot of the Insert Pictures options in OneNote 2016.

Een tabel invoegen

Tabellen zijn handig om de gegevens in uw notitiepagina's in te delen. U begint door een eenvoudig raster te kiezen.

 1. Kies Invoegen > Tabel.

  Screenshot of how to add a table in OneNote 2016.

 2. Beweeg de muisaanwijzer over het raster om de gewenste grootte van de tabel te selecteren en klik vervolgens om de tabel in te voegen.

Als u snel een tabel of onderdelen hiervan wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel, kiest u Tabel en gebruikt u de opdrachten in het menu dat wordt weergegeven.

Tip: Als een tabel te complex wordt, kunt u deze direct in OneNote naar een echt spreadsheet converteren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de tabel en kies vervolgens Converteren naar Excel-spreadsheet.

Meer pagina's toevoegen

Als u meer ruimte in uw notitieblok wilt, kunt u net zo veel pagina's toevoegen als nodig is.

 1. Ga naar de sectie van het notitieblok waaraan u pagina's wilt toevoegen en kies rechts op de pagina Pagina toevoegen.

  Meer pagina's aan uw notitieblokken toevoegen.

 2. Wanneer u klaar bent om een van de nieuwe pagina's te gebruiken, typt u een paginatitel in het paginakoptekstgebied en drukt u vervolgens op Enter.

Tip: Als u de volgorde van de pagina's wilt wijzigen, sleept u een paginatabblad naar een nieuwe positie.

Meer secties toevoegen

Secties in OneNote zijn net als de tabbladen in een standaardnotitieblok met vijf onderwerpen. In OneNote kunt u echter elk gewenst aantal secties maken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een sectietabblad boven aan de huidige pagina en kies Nieuwe sectie.

  Een nieuwe sectie toevoegen in OneNote.

 2. Typ een titel voor de nieuwe sectie en druk vervolgens op Enter.

Nieuwe secties bevatten altijd één lege nieuwe pagina. U kunt notities op deze pagina maken of de pagina verwijderen en een pagina van een van de sjablonen gebruiken.

Uw notities opslaan

OneNote heeft geen knop Opslaan. U hoeft in OneNote namelijk nooit uw werk op te slaan, zoals in andere apps.

Terwijl u in uw notitieblokken werkt, wordt alles automatisch opgeslagen, ongeacht hoe klein of groot uw wijzigingen zijn. U kunt zich dus helemaal concentreren op uw projecten, gedachten en ideeën, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw computerbestanden.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×