Toetscombinaties in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor OneNote helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

Dit artikel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor OneNote voor Windows bureaublad.

Notities: 

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Een losse notitiemaken.

Ctrl+Shift+M

Windows-logo toets + ALT + N

Het OneNote venster dokken.

Ctrl+Alt+D

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu voor het momenteel gerichte object weergeven.

Shift+F10

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Afspelen van audio-opname stoppen.

Ctrl+Alt+S

De huidige audio-opname 10 seconden overslaan.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio-opname 10 seconden overslaan.

Ctrl+Alt+U

Naar boven

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

De geselecteerde tekst markeren.

CTRL + ALT + H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Enter, wanneer u de tekst van de hyperlink typt

De opmaak vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

Opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

De opmaak onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Opmaak Superscript toepassen of verwijderen.

CTRL + SHIFT + gelijkteken (=)

De opmaak Subscript toepassen of verwijderen.

Ctrl+gelijkteken (=)

De opmaak van lijsten met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Opmaak met genummerde lijsten toepassen of verwijderen.

CTRL + schuine streep (/)

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl standaard toepassen.)

Ctrl+Shift+N

De alinea-inspringing vergroten.

Alt+Shift+Pijl-rechts

Tabtoets, wanneer aan het begin van een regel

De alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

Shift + Tab, wanneer aan het begin van een regel

De alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items invoegen op een pagina

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Document afdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd).

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het pictogram OneNote moet actief zijn in het Windows systeemvak van de taakbalk.

Windows-logotoets+Shift+S

In OneNote 2007 en 2010, toets met het Windows-logo + S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

ALT + gelijkteken (=)

Naar boven

Werken met tabellen

Dit wilt u doen

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe tekstregel

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op ENTER om de tabel te voltooien.

Een rij onder de huidige rij invoegen.

CTRL + ENTER, in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

CTRL + ALT + E in OneNote 2010

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel.

Enter, als de cursor zich aan het begin van een rij bevindt, met uitzondering van de eerste rij

Maak een nieuwe cel.

De tab-toets, in de laatste cel van de tabel

De huidige lege rij in een tabel verwijderen.

Delete en vervolgens delete opnieuw wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt

Naar boven

Tekst en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

Selecteer de hele regel.

Shift + pijl-omlaag, wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

U annuleert het selecteren van het overzicht of de pagina.

Esc

De geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

De alinea-inspringing vergroten.

Alt+Shift+Pijl-links

De alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-rechts

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De markering taak toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Niveau 1weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

De geselecteerde kop uitvouwen.

ALT + SHIFT + gelijkteken (=)

De geselecteerde kop samenvouwen.

ALT + SHIFT + afbreekstreepje (-)

De inspringing met één niveau vergroten.

Tabtoets

De inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

ALT + SHIFT + minteken (-)

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het hulpmiddel taalvoorkeuren voor Microsoft Office .

Dit wilt u doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

CTRL + SHIFT-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

CTRL + SHIFT-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Dit wilt u doen

Druk op

De volledige paginaweergave in-of uitschakelen.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Een losse notitiemaken.

Ctrl+Shift+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

CTRL + SHIFT + vierkante haak openen ([)

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

CTRL + SHIFT + vierkante haak rechts (])

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+N

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen.

CTRL + ALT + vierkante haak openen ([)

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten.

CTRL + ALT + vierkante haak openen ([)

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op CTRL + A om alle pagina's in de groep te selecteren.

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Naar de titel van de pagina gaan.

Ctrl+Shift+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+PageUp

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+PageDown

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

PgUp

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

PgDn

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

De cursor op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina omhoog uitbreiden.

Ctrl + Alt + pijl-omhoog

De cursor op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina omlaag uitbreiden.

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

De cursor op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

Ctrl + Alt + pijl-links

De cursor op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Ga naar de vorige bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Ga naar de volgende bezochte pagina, indien mogelijk.

Alt+Pijl-rechts

Inzoomen.

ALT + CTRL + plus teken (+) (op het numerieke toetsenblok)

ALT + CTRL + SHIFT + plus teken (+)

Uitzoomen.

ALT + CTRL + minteken (op het numerieke toetsenblok)

ALT + CTRL + SHIFT + afbreekstreepje (-)

Het notitieblok synchroniseren.

Opmerking: Wanneer OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u ze wijzigt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

OneNote openen.

Windows-logo toets + SHIFT + N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Het hulpmiddel verzenden naar OneNote.

Windows-logo toets + N

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+PageUp

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+PageDown

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

CTRL + G, gebruik de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog om een notitieblok te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Naar boven

Zoeken in notities

Dit wilt u doen

Druk op

Ga naar het zoekvak om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekopdracht sluiten.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

CTRL + E, tab, SPATIEBALK

Het deelvenster Zoekresultaten openen.

Alt+O (na het zoeken)

Zoeken op de huidige pagina.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

Enter

F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

De zoekopdracht sluiten en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

EenOutlook taak maken op basis van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een morgenOutlook taak maken op basis van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Deze WeekOutlook taak maken op basis van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Volgende WeekOutlook taak maken op basis van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

U moet een datumOutlook taak maken van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

De geselecteerde Outlook taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als Ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Dit artikel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10.

Notities: 

 • Als u al bekend bent met toetsenbordsneltoetsen op uw Windows-computer, zijn de meeste combinaties ook geschikt voor OneNote voor Windows 10. De sneltoetsen in dit artikel zijn specifiek van toepassing op de OneNote voor Windows 10-app.

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in OneNote voor Windows 10 beschreven.

Dit wilt u doen

Druk op

De focus naar de huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

Het contextmenu openen.

Shift+F10

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Overschakelen naar een ander notitieblok op de Navigatie balk.

Ctrl+G. Druk vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren, en ten slotte op Enter

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

De volledige paginaweergave in-of uitschakelen.

F11

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Ga naar de paginatitel en selecteer deze.

Ctrl+Shift+T

Een zoekvak openen om in alle geopende notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Naar boven

Navigeren in OneNote voor Windows 10 met alleen het toetsenbord

De volgende tabel bevat de sneltoetsen die u kunt gebruiken om te navigeren in OneNote voor Windows 10.

Dit wilt u doen

Druk op

Schakelen tussen de tabbladen balk, het navigatiedeelvenster en het pagina teken.

F6

Vanaf een tabblad naar het lint gaan.

Toets pijl-omlaag

Navigeren tussen de tabbladen op het lint of tussen de opties op een lint.

Pijl-links of pijl-rechts

De momenteel geselecteerde lint opdracht uitvoeren.

Enter

Schakelen tussen de items op de hoofdmenubalk.

Tab-toets of Shift+Tab

Het lint openen.

Alt

Het tabblad Start op het lint openen.

Alt+H

Het tabblad lint Invoegen openen.

Alt+N

Open het tabblad tekenen op het lint.

Alt+D

Open het tabblad weergave op het lint.

Alt+W

Naar boven

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Het snelmenu openen voor het object met de focus.

Shift+F10

Menu toets

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Voeg de naam van de auteur en het laatst gewijzigd tijdstempel in.

Ctrl+Shift+M

Naar boven

Notities opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde tekst markeren.

Ctrl+Shift+H

CTRL + ALT + H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Enter, wanneer u de tekst van de hyperlink typt

De opmaak vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

Opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

De opmaak onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Opmaak Superscript toepassen of verwijderen.

CTRL + SHIFT + gelijkteken (=)

De opmaak Subscript toepassen of verwijderen.

Ctrl+gelijkteken (=)

De opmaak van lijsten met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Opmaak met genummerde lijsten toepassen of verwijderen.

CTRL + schuine streep (/)

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl standaard toepassen.)

Ctrl+Shift+N

De alinea-inspringing vergroten.

Alt+Shift+Pijl-rechts

Tabtoets, wanneer aan het begin van een regel

De alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

Shift + Tab, wanneer aan het begin van een regel

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items toevoegen aan een pagina

Als u dit wilt doen

Druk op

Een schermopname kopiëren naar het Klembord (hiervoor is de Windows 10 Creators update vereist).

Windows-logotoets+Shift+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

ALT + gelijkteken (=)

Naar boven

Werken met tabellen

Dit wilt u doen

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe tekstregel

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op ENTER om de tabel te voltooien.

Een rij onder de huidige rij invoegen.

CTRL + ENTER, in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel.

Enter, als de cursor zich aan het begin van een rij bevindt, met uitzondering van de eerste rij

Maak een nieuwe cel.

De tab-toets, in de laatste cel van de tabel

De huidige lege rij in een tabel verwijderen.

Delete en vervolgens delete opnieuw wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt

Naar boven

Notities en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

Ga naar de paginatitel en selecteer deze.

Ctrl+Shift+T

De overzichts-of paginaselectie annuleren.

Esc

De huidige of geselecteerde alinea omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De huidige of geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

De alinea-inspringing vergroten.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

De focus verplaatsen naar de vorige bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Ga indien mogelijk naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Een nieuwe audio-opname maken.

Ctrl+Alt+A

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Afspelen van audio-opname stoppen.

Ctrl+Alt+S

De huidige audio-opname 10 seconden overslaan.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio-opname na 5 minuten overslaan.

Ctrl+Alt+T

De huidige audio-opname 10 seconden overslaan.

Ctrl+Alt+U

De huidige audio-opname door 5 minuten overslaan.

Ctrl+Alt+I

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De markering taak toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

De markerings markering toepassen of wissen.

Ctrl+6

De tag contact persoon toepassen of wissen.

Ctrl+7

De tag adres toepassen of wissen.

Ctrl+8

De tag telefoonnummer toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Niveau 1weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

De inspringing met één niveau vergroten.

Tabtoets

De inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting in uw notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het hulpmiddel taalvoorkeuren voor Microsoft Office .

Dit wilt u doen

Druk op

De schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

CTRL + SHIFT-links

De schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

CTRL + SHIFT-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Dit wilt u doen

Druk op

De volledige paginaweergave in-of uitschakelen.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

De weergave toegankelijkheidscontrole in-of uitschakelen.

Ctrl+Shift+F

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

CTRL + SHIFT + vierkante haak openen ([)

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

CTRL + SHIFT + vierkante haak rechts (])

Een nieuwe pagina maken op hetzelfde niveau, onder het huidige paginatabblad.

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Als u de selectie wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op CTRL + A.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Alt+G

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

De cursor naar de paginatitel verplaatsen.

Ctrl+Shift+T

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Ga terug naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Ga verder naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Inzoomen.

CTRL + ALT + plus teken (+ op het numerieke toetsenblok)

CTRL + ALT + SHIFT + plus teken (+)

Uitzoomen.

CTRL + ALT + minteken (– op het numerieke toetsenblok)

CTRL + ALT + SHIFT + afbreekstreepje (-)

Het notitieblok synchroniseren.

Opmerking: Wanneer OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u ze wijzigt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

Overschakelen naar een ander notitieblok op de Navigatie balk.

Ctrl+G. Druk vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren, en ten slotte op Enter

Het contextmenu voor de huidige sectie openen.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Naar boven

Notities zoeken

Als u dit wilt doen

Druk op

Een zoekvak openen om in alle geopende notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E of Ctrl+F

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

CTRL + E, tab, tab, toets pijl-omlaag

De zoekopdracht sluiten en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Dit wilt u doen

Druk op

Open het deelvenster delen .

Ctrl+Shift+E

Het huidige notitieblok synchroniseren.

Ctrl+S

Shift+F9

Alle notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als gelezen of ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Dit artikel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor OneNote voor Mac.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het macOS en sommige hulpprogramma toepassingen kunnen conflicten veroorzaken met sneltoetsen en functietoetsen in Office voor Mac. Voor informatie over het wijzigen van de toetstoewijzing voor een sneltoets raadpleegt u de Mac Help voor uw versie van macOS, de hulpprogramma toepassing of raadpleegt u de conflicten met de sneltoets.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Veel van de snelkoppelingen die met de CTRL-toets op een Windows-toetsenbord werken, werken ook met de Control-toets in OneNote voor Mac. Maar dat geldt niet voor alle sneltoetsen.

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Command + F en typ uw zoektermen.

Voor de beste ervaring met het toetsenbord met het lint kunt u het toetsenbord gebruiken voor toegang tot alle besturingselementen.

 1. Druk op COMMAND + spatiebalk, typ Systeemvoorkeurenen druk op Return om de Systeemvoorkeurente openen.

 2. Als u naar de toetsenbordinstellingenwilt gaan, typt u toetsenbord en drukt u op Return.

 3. Druk op het tabblad toetscombinaties op Control + F7 als u de volledige instelling voor het toetsenbord gebruik wilt wijzigen van tekstvakken en lijsten naar alle besturingselementen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel ziet u de meestgebruikte toetscombinaties in OneNote voor Mac.

Dit wilt u doen

Toets

Een nieuwe pagina maken.

COMMAND + N

De vorige actie ongedaan maken.

COMMAND +Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

COMMAND + Y

De geselecteerde inhoud knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +X

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +C

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND +V

Een notitieblok openen.

COMMAND + O

De modus voor volledig scherm activeren.

COMMAND +Control+F

Het huidige notitieblok sluiten.

COMMAND + SHIFT + W

Dit notitieblok synchroniseren.

COMMAND + S

Alle notitieblokken synchroniseren.

COMMAND + Shift + S

Alle items op de huidige pagina selecteren.

COMMAND +A

Als u het selectie bereik wilt uitvouwen, drukt u nogmaals op COMMAND + A.

De paginatitel selecteren.

COMMAND +Shift+T

De alinea-inspringing vergroten.

Tab-toets, wanneer aan het einde van een regel

COMMAND + vierkante haak sluiten (])

De alinea-inspringing verkleinen

Shift + Tab, aan het einde van een regel

COMMAND + vierkante haak openen ([)

Inzoomen.

COMMAND + plus teken (+)

Uitzoomen.

COMMAND + minteken (-)

De zoomvergroting herstellen.

COMMAND + 0

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Control + Shift + plus teken (+)

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Control + Shift + minteken (-)

De geselecteerde koppeling openen.

Shift+Return

De geselecteerde opmaak kopiëren.

COMMAND + Option + C

De gekopieerde opmaak plakken.

COMMAND + Option + V

Tekst zoeken op de pagina.

COMMAND +F

Zoeken naar tekst in alle geopende notitieblokken.

COMMAND + Option + F

Dicteren starten.

FN, FN

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Dit wilt u doen

Druk op

Eén woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

COMMAND + pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

COMMAND + pijl-rechts

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

COMMAND + pijl-omlaag

Option+Pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

COMMAND + pijl-omlaag

Option+Pijl-omlaag

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

PgUp

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

PgDn

Naar het begin van de huidige pagina gaan.

Command + pijl-omhoog

Naar het einde van de huidige pagina gaan.

Command + pijl-omlaag

De cursor op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina omhoog uitbreiden.

COMMAND +Option+Pijl-omhoog

De cursor op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina omlaag uitbreiden.

COMMAND +Option+Pijl-omlaag

De cursor op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

COMMAND +Option+Pijl-links

De cursor op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

COMMAND +Option+Pijl-rechts

Naar boven

Tekst en graphics bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde inhoud knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +X

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +C

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND +V

De geselecteerde opmaak kopiëren.

COMMAND + Option + C

De gekopieerde opmaak plakken.

COMMAND + Option + V

Maak een lijst met opsommingstekens.

Sterretje (*), SPATIEBALK

Opmerking: Als u één opsommingsteken in de tekst wilt invoegen, drukt u op Option + 8.

Maak een genummerde lijst.

Typ 1. en druk op de spatiebalk

COMMAND + schuine streep (/)

De inspringing van het geselecteerde lijstitem vergroten.

COMMAND + vierkante haak sluiten (])

De inspringing van het geselecteerde lijstitem verkleinen.

COMMAND + vierkante haak openen ([)

Opmaak Superscript toepassen.

COMMAND + Shift + Option + gelijkteken (=)

De opmaak Subscript toepassen.

COMMAND + Option + gelijkteken (=)

Een regeleinde invoegen.

Shift+Return

De huidige datum invoegen.

COMMAND + D

De huidige datum en tijd invoegen.

COMMAND + SHIFT + D

Vergelijkingen invoegen (of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren).

Control + gelijkteken (=)

Zoeken naar de geselecteerde tekst met het taakvenster Slim zoeken .

COMMAND + Control + Option + L

Emoji invoegen.

COMMAND + Control + spatiebalk

Het teken links van de cursor verwijderen.

Verwijderen

Het teken rechts van de cursor verwijderen.

Fn + Delete

Het woord links van de cursor verwijderen.

Option + Delete

Het woord rechts van de cursor verwijderen.

FN + Option + del

Option + del

De geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

COMMAND + Shift + pijl-omhoog

De geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

COMMAND + Shift + pijl-omlaag

De alinea-inspringing verkleinen

COMMAND + Shift + Pijl-links

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omhoog verplaatsen.

COMMAND +Option+Pijl-omhoog

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omlaag verplaatsen.

COMMAND +Option+Pijl-omlaag

Naar boven

Werken met tabellen

Dit wilt u doen

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe tekstregel

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Maak nog een tabelrij.

Return, wanneer een cel in het einde van een tabel wordt weergeven.

Opmerking: Druk nogmaals op Return om de tabel te voltooien.

Een tabelkolom aan de rechterkant van de huidige kolom maken

COMMAND +Option+R

Een tabelkolom aan de linkerkant van de huidige kolom maken.

COMMAND + Option + E

U maakt een tabelrij onder de huidige rij.

COMMAND + Return

Een extra alinea in dezelfde cel maken.

Option + Return

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Schakelen tussen secties in een notitieblok.

COMMAND + Shift + accolade openen ({) of haakje sluiten (})

Schakelen tussen pagina's in een sectie.

 1. Start met de cursor op een pagina.

 2. Druk op COMMAND + Control + G om de focus naar de pagina lijst te verplaatsen.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om de vorige of volgende pagina in de sectie te selecteren of op COMMAND + page up of page down.

Andere notitieblokken openen of nieuwe maken.

COMMAND + O

De lijst met uw geopende notitieblokken weergeven.

Control+G

Een nieuwe pagina in een notitieblok maken.

COMMAND + N

Open de OneNote-app voorkeuren.

COMMAND + komma (,)

De pagina naar een andere locatie verplaatsen.

COMMAND + Shift + M

Kopieer de pagina naar een andere locatie.

COMMAND + Shift + C

De pagina opnieuw naar de laatst geselecteerde sectie verplaatsen of kopiëren.

COMMAND + Option + T

Naar modus voor volledig scherm gaan.

COMMAND +Control+F

Dit notitieblok synchroniseren.

COMMAND + S

Alle notitieblokken synchroniseren.

COMMAND + Shift + S

De toetsenbordfocus naar de pagina lijst verplaatsen.

COMMAND + CTRL + G

De toetsenbordfocus naar de sectie lijst verplaatsen.

Control+Shift+G

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Dit artikel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor OneNote voor het web.

Notities: 

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Wanneer u OneNote voor het web gebruikt, raden we u aan om Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Aangezien OneNote voor het web wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser – niet OneNote voor het web.

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

In dit onderwerp

Navigeren in het lint en deelvensters in de leesweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Springen van notitieblok navigatie naar browser velden.

Shift+F6

Schakelen tussen opdrachten op het lint.

Tabtoets

De momenteel geselecteerde lint opdracht uitvoeren.

Enter

Een pagina omhoog of omlaag schuiven

Page Up of Page Down

Bladeren door het notitieblok (in Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

Pagina naar achteren door het notitieblok (in Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in een sectie gaan.

Alt+PageUp

Naar de laatste pagina in een sectie gaan.

Alt+PageDown

De geselecteerde sectie uitvouwen.

Enter, wanneer u in de sectie

Naar boven

Navigeren in het lint en deelvensters in de bewerkingsweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Een bepaalde pagina openen.

Druk op CTRL + F6 om naar de lijst met pagina's te gaan en druk op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar verschillende pagina's. Druk op Enter om een pagina te selecteren.

Een ander tabblad op het lint activeren.

Druk op CTRL + F6 tot u bij het lint bent aangekomen en druk vervolgens op de tab-toets om tussen de tabbladen op het lint te schakelen en druk op ENTER om de optie te selecteren.

Schakelen tussen opdrachten op het lint.

Tab-toets, wanneer op een lint

De geselecteerde lint opdracht activeren.

Enter

Blader door het notitieblok in Internet Explorer.

Ctrl+Page Down

Blader door het notitieblok in Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in een sectie gaan.

Alt+PageUp

Naar de laatste pagina in een sectie gaan.

Alt+PageDown

De huidige pagina omhoog of omlaag verplaatsen.

ALT + SHIFT + omhoog

Toets pijl-omlaag

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Dit wilt u doen

Druk op

Beweeg de cursor van het titelgebied naar het hoofdgedeelte van de pagina.

Tabtoets

Enter

De cursor één woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

De cursor één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

De cursor één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

De cursor één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de regel verplaatsen.

Home

De cursor naar het einde van de regel verplaatsen.

End

De cursor naar het begin van de hoofdtekst van de pagina verplaatsen.

Ctrl+Home

De cursor naar het einde van de pagina verplaatsen.

Ctrl+End

De cursor naar het titelgebied verplaatsen.

Page up of CTRL + A, CTRL + A, TAB totdat de titel is geselecteerd

Naar boven

Tekst en graphics selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

Selecteer tekst.

Shift+pijltoetsen

Het woord rechts selecteren

CTRL + SHIFT + pijl-rechts

Het woord links selecteren.

CTRL + SHIFT + pijl-links

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van de alinea.

Shift+Home

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van de alinea.

Shift+End

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van het overzicht.

Shift+Ctrl+Home

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van het overzicht.

Shift+Ctrl+End

De selectie uitbreiden

Met CTRL + A kunt u de selectie uitbreiden naar de hele alinea, het overzicht en de pagina.

Naar boven

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde inhoud knippen en naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+X

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

Naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan.

Alt+F7

Maak een nieuw overzicht.

Ctrl+Shift+F

Van de ene naar de andere contour gaan.

CTRL + A, CTRL + A, tab

Het notitieblok synchroniseren.

Opmerking: Zolang OneNote voor het web actief is, worden aangebrachte wijzigingen automatisch opgeslagen. Handmatig opslaan van de notities is niet nodig.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met tabellen

Dit wilt u doen

Druk op

Maak een nieuwe cel.

De tab-toets, in de laatste cel van de tabel

Een rij onder de huidige rij invoegen.

CTRL + ENTER, in een tabelcel

Opmerking: Wanneer een cel, kolom of rij is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de inhoud van de geselecteerde cellen. Wanneer een tabel is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de tabel maar niet op de inhoud van de cellen.

Naar boven

Tekst opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

Opmaak Cursief toepassen.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

Maak een lijst met opsommingstekens.

Ctrl+punt (.)

Een genummerde lijst maken.

CTRL + schuine streep (/)

Ctrl+Shift+O

De alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De alinea centreren.

Ctrl+E

De alinea-inspringing vergroten.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De markering taak toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

De markerings markering toepassen of wissen.

Ctrl+6

De tag contact persoon toepassen of wissen.

Ctrl+7

De tag adres toepassen of wissen.

Ctrl+8

De tag telefoonnummer toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Technische ondersteuning voor personen met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×