Spis treści
×

Po skonfigurowaniu metod weryfikacji zabezpieczeń dla konta służbowego możesz zaktualizować dowolne powiązane szczegóły, takie jak:

 • Domyślna metoda weryfikacji zabezpieczeń

 • Szczegóły metody weryfikacji zabezpieczeń, takie jak numer telefonu

 • Authenticator konfiguracji aplikacji lub usuwania urządzenia z aplikacji uwierzytelniania

Korzystanie ze strony Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń

Jeśli Twoja organizacja podała konkretne instrukcje dotyczące sposobu włączanie weryfikacji dwuskładnikowej i zarządzania nią, należy najpierw wykonać te instrukcje. W przeciwnym razie możesz przejść do ustawień metody weryfikacji zabezpieczeń na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń.

Uwaga: Jeśli to, co widzisz na ekranie, nie jest zgodne z tym, co o nim mowa w tym artykule, oznacza to, że administrator włączył środowisko informacji zabezpieczających (w wersji Preview) lub że Twoja organizacja udostępnia własny portal niestandardowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego systemu informacji zabezpieczających, zobacz Omówienie informacji zabezpieczających (wersja zapoznawcza). Aby uzyskać więcej informacji na temat portalu niestandardowego organizacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej organizacji.

Aby uzyskać dostęp do strony Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń

Możesz użyć tego linku, aby otworzyć stronę Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń. Możesz również przejść do strony Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń, korzystając z następujących kroków:

 1. Zaloguj się do portalu Moje aplikacje.

 2. Wybierz nazwę konta w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję profil.

 3. Wybierz pozycję Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń.

  Link Moje aplikacje do strony Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące używania haseł aplikacji na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń, zobacz Zarządzanie hasłami aplikacji w celu weryfikacji dwuskładnikowej. Hasła aplikacji powinny być używane tylko w przypadku aplikacji, które nie obsługują weryfikacji dwuskładnikowej.

Zmienianie domyślnej metody weryfikacji zabezpieczeń

Po zalogowaniu się do konta służbowego za pomocą nazwy użytkownika i hasła automatycznie zostanie ci przedstawiona wybrana metoda weryfikacji zabezpieczeń. W zależności od wymagań organizacji może to być powiadomienie lub kod weryfikacyjny za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniania, wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić domyślną metodę weryfikacji zabezpieczeń, której używasz, możesz to zrobić tutaj.

 1. Na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń wybierz metodę, której chcesz użyć, z listy Która opcja jest preferowana. Zobaczysz wszystkie opcje, ale możesz wybrać tylko te, które są dostępne dla Ciebie przez Twoją organizację.

  • Powiadom mnie za pośrednictwem aplikacji: Otrzymasz powiadomienie w aplikacji uwierzytelniania, że czekasz na weryfikację.

  • Zadzwoń do mojego telefonu uwierzytelniającego: Na urządzeniu przenośnym zostanie najechanie na telefon z prośbą o zweryfikowanie informacji.

  • Kod tekstowy na mój telefon uwierzytelnienia: W ramach wiadomości SMS na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlony kod weryfikacyjny. Ten kod należy wprowadzić w wierszu weryfikacji konta służbowego.

  • Zadzwoń do mojego telefonu biurowego: Na telefonie biurowym zostanie najbłysze połączenie telefoniczne z prośbą o zweryfikowanie informacji.

  • Użyj kodu weryfikacyjnego z aplikacji: Za pomocą aplikacji uwierzytelniania pobierzesz kod weryfikacyjny, który wpiszesz w wierszu z konta służbowego.

 2. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie lub zmienianie numeru telefonu

Na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń możesz dodać nowe numery telefonów lub zaktualizować istniejące numery. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca dodanie dodatkowego numeru telefonu, aby zapobiec zablokowaniu konta w przypadku zgubienia lub kradzieży podstawowego telefonu albo uzyskania nowego telefonu bez oryginalnego, podstawowego numeru telefonu.

Aby zmienić numery telefonów

 1. W sekcji Jak chcesz odpowiedzieć? na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń zaktualizuj informacje o numerach telefonów uwierzytelniania (podstawowego urządzenia przenośnego) i Office komórkowego.

 2. Zaznacz pole obok opcji Alternatywny numer telefonu uwierzytelniania, a następnie wpisz dodatkowy numer telefonu, pod którym możesz odbierać połączenia telefoniczne, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do podstawowego urządzenia.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie nowego konta do aplikacji Microsoft Authenticator

Możesz skonfigurować swoje konto służbowe w aplikacji usługi Microsoft Authenticator dla systemu Androidlub iOS.

Jeśli masz już konto służbowe w aplikacji Microsoft Authenticator, nie musisz tego robić ponownie.

 1. W sekcji Jak chcesz odpowiedzieć?na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń wybierz pozycję Skonfiguruj Authenticator aplikacji.

  Konfigurowanie konta służbowego w aplikacji Microsoft Authenticator konto

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, w tym za pomocą urządzenia przenośnego w celu zeskanowania kodu QR, a następnie wybierz pozycję Dalej. Zostaniesz poproszony(-a) o zatwierdzenie powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Authenticator, aby zweryfikować swoje informacje.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie konta lub urządzenia z Microsoft Authenticator aplikacji

Możesz usunąć swoje konto z aplikacji Microsoft Authenticator, a także usunąć urządzenie z konta służbowego. Zazwyczaj w celu trwałego usunięcia zgubionego, skradzionego lub starego urządzenia z konta usuwasz urządzenie, a ty usuwasz swoje konto, aby spróbować rozwiązać pewne problemy z połączeniem lub rozwiązać problem ze zmianą konta, taką jak nowa nazwa użytkownika.

Aby usunąć urządzenie z konta służbowego

 1. Z jak chcesz odpowiedzieć?na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń wybierz pozycję Skonfiguruj Authenticator aplikacji.

 2. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby usunąć konto z aplikacji Microsoft Authenticator aplikacji

W Microsoft Authenticator wybierz przycisk Usuń obok urządzenia, które chcesz usunąć.

Włączanie monitów o weryfikację dwuskładnikową na zaufanym urządzeniu

W zależności od ustawień organizacji podczas przeprowadzania weryfikacji dwuskładnikowej w przeglądarce może zostać wyświetlony tekst "Nie pytaj ponownie przez n dni". Jeśli wybrano tę opcję, aby zatrzymać monity o weryfikację dwuskładnikową, a następnie utracisz urządzenie lub urządzenie zostało potencjalnie naruszone, włącz ponownie monity weryfikacji dwuskładnikowej w celu ochrony konta. Monity należy włączyć jednocześnie dla wszystkich urządzeń. Niestety, nie można ponownie włączyć monitów tylko dla określonego urządzenia.

Aby ponownie włączyć monity weryfikacji dwuskładnikowej dla urządzeń

Na stronie Dodatkowa weryfikacja zabezpieczeń wybierzpozycję Przywróć uwierzytelnianie wieloskładnikowe na wcześniej zaufanych urządzeniach. Gdy następnym razem zalogujesz się na dowolnym urządzeniu, zostanie wyświetlony monit o przeprowadzenie weryfikacji dwuskładnikowej.

Następne kroki

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×