Powiązane tematy
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Możesz wykonać poniższe czynności, aby dodać metody weryfikacji dwuskładnikowej i resetowania hasła. Po skonfigurowaniu tego po raz pierwszy możesz powrócić do strony Informacje zabezpieczające, aby dodać, zaktualizować lub usunąć swoje informacje zabezpieczające.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie tego ustawienia natychmiast po zalogowaniu się do konta służbowego, zobacz szczegółowe czynności opisane w artykule Konfigurowanie informacji zabezpieczających z artykułu z monitem o stronę logowania.

Jeśli to, co widzisz na ekranie, nie jest zgodne z tym, co zostało uwzględnione w tym artykule, oznacza to, że administrator nie włączył jeszcze tego środowisko. Do czasu, aż to środowisko zostanie włączone, należy postępować zgodnie z instrukcjami i informacjami podanymi w tece Konfigurowanie konta w celu weryfikacji dwuetapowej.

Uwagi: 

 • Informacje zabezpieczające nie obsługują korzystania z rozszerzeń telefonów. Nawet jeśli dodasz właściwy format,+1 4255551234x12345, rozszerzenia zostaną usunięte przed nałogami połączenia.

 • Jeśli nie widzisz opcji telefonu, możliwe, że Twoja organizacja nie zezwala na używanie tej opcji do weryfikacji. W takim przypadku musisz wybrać inną metodę lub skontaktować się z działem pomocy technicznej organizacji w celu uzyskania pomocy.

Weryfikacja zabezpieczeń a uwierzytelnianie za pomocą resetowania hasła

Metody informacji zabezpieczających są używane zarówno do dwuskładnikowej weryfikacji zabezpieczeń, jak i do resetowania hasła. Nie wszystkich metod można jednak użyć w obu przypadkach.

Metoda

Używane dla

Authenticator aplikacji

Weryfikacja dwuskładnikowa i uwierzytelnianie przy resetowaniu hasła.

Wiadomości SMS

Weryfikacja dwuskładnikowa i uwierzytelnianie przy resetowaniu hasła.

Połączenia telefoniczne

Weryfikacja dwuskładnikowa i uwierzytelnianie przy resetowaniu hasła.

Klucz zabezpieczeń

Weryfikacja dwuskładnikowa i uwierzytelnianie przy resetowaniu hasła.

Konto e-mail

Tylko uwierzytelnianie za pomocą resetowania hasła. Musisz wybrać inną metodę weryfikacji dwuskładnikowej.

Pytania dotyczące zabezpieczeń

Tylko uwierzytelnianie za pomocą resetowania hasła. Musisz wybrać inną metodę weryfikacji dwuskładnikowej.

Konfigurowanie połączeń telefonicznych na stronie Informacje zabezpieczające

W zależności od ustawień twojej organizacji możesz mieć możliwość używania połączeń telefonicznych jako jednej z metod informacji zabezpieczających.

Uwaga: Jeśli chcesz odebrać wiadomość SMS zamiast połączenia telefonicznego, wykonaj czynności opisane w artykule Konfigurowanie informacji zabezpieczających do korzystania z wiadomości SMS.

Aby skonfigurować połączenia telefoniczne

 1. Zaloguj się do swojego konta służbowego, a następnie przejdź do strony Mojekonto.

  Strona informacji zabezpieczających z wyróżniona opcją Dodaj metodę

 2. Wybierz pozycję Informacje zabezpieczające w lewym okienku nawigacji lub na linku w bloku Informacje zabezpieczające, a następnie wybierz pozycję Dodaj metodę na stronie Informacje zabezpieczające.

  Strona informacji zabezpieczających z wyróżniona opcją Dodaj metodę

 3. Na stronie Dodawanie metody wybierz pozycję Telefon, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Pole Metody dodawania z Telefon wybraną

 4. Na stronie Telefon numer telefonu dla urządzenia przenośnego, wybierz pozycjęZadzwoń do mnie , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Dodawanie numeru telefonu i wybieranie połączeń telefonicznych

 5. Odbieranie połączenia telefonicznego weryfikacyjnego wysłanego na podany numer telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Powiadomienie o sukcesie, połączenie z numerem telefonu, możliwość odbierania połączeń telefonicznych i Twoje konto

Informacje zabezpieczające zostaną zaktualizowane i będzie można zweryfikować swoją tożsamość za pomocą połączeń telefonicznych w przypadku korzystania z weryfikacji dwuetapowej lub resetowania hasła. Jeśli chcesz, aby połączenia telefoniczne była domyślną metodą, zobacz sekcję Zmienianie domyślnej metody informacji o zabezpieczeniach w tym artykule.

Usuwanie połączeń telefonicznych z metod informacji zabezpieczających

Jeśli nie chcesz już używać połączeń telefonicznych jako metody informacji zabezpieczających, możesz ją usunąć ze strony Informacje zabezpieczające.

Ważne: Jeśli usuniesz rozmowy telefoniczne przez pomyłkę, nie ma sposobu na ich cofnięcie. Aby ponownie dodać tę metodę, należy wykonać czynności opisane w sekcji Konfigurowanie połączeń telefonicznych w tym artykule.

Aby usunąć połączenia telefoniczne

 1. Na stronie Informacje zabezpieczające wybierz pozycję Usuń obok Telefon zabezpieczeń.

  Link do usuwania metody telefonów z informacji zabezpieczających

 2. W oknie potwierdzenia wybierz pozycję Tak, aby usunąć Telefon numer telefonu. Numer telefonu zostanie usunięty z Twoich informacji zabezpieczających i zniknie ze strony Informacje zabezpieczające. Jeśli Telefon metoda domyślna, zostanie ona zmieńna na inną dostępną metodę.

Zmienianie domyślnej metody informacji zabezpieczających

Jeśli chcesz, aby połączenia telefoniczne była domyślną metodą używaną podczas logowania się do konta służbowego przy użyciu weryfikacji dwuskładnikowej lub żądań zresetowania hasła, możesz to zrobić na stronie Informacje zabezpieczające.

Aby zmienić domyślną metodę informacji zabezpieczających

 1. Na stronie Informacje zabezpieczające wybierz pozycję Zmień obok informacji Domyślna metoda logowania.

  Link Zmień dla domyślnej metody logowania

 2. Wybierz Telefon - zadzwoń (your_phone_number) z listy dostępnych metod, a następnie wybierz Potwierdź.

   

Następne kroki

 • Jeśli hasło zostało utracone lub zapomniane, zresetuj je w portalu resetowania hasła lub wykonaj czynności opisane w artykule Resetowanie hasła służbowego lub szkolnego.

 • Porady dotyczące rozwiązywania problemów i pomoc dotyczące problemów z logowaniem można znaleźć w artykule Nie można zalogować się do konta Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×