Wprowadzenie do Narratora

Narrator to aplikacja czytająca zawartość ekranu wbudowana w system Windows 10. W tym przewodniku opisano, jak korzystać z Narratora z rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 dla komputerów stacjonarnych. Podane informacje umożliwiają rozpoczęcie poznawania systemu Windows, korzystania z aplikacji i przeglądania Internetu. Napisano go dla osób, które regularnie używają czytnika zawartości ekranu.

Możesz korzystać z tego przewodnika, wybierając link z poniższego spisu treści. Gdy skończysz czytać rozdział lub dodatek, wybierz w przeglądarce przycisk Wstecz, aby powrócić do tej strony, a następnie wybierz inny rozdział. Ponadto na końcu każdego rozdziału i dodatku podano linki umożliwiające przejście do następnego rozdziału lub powrót do spisu treści.

Spis treści

RozdziałSkładniki
Rozdział 1: Narrator — wprowadzenieOmówienie Narratora oraz informacje o uruchamianiu i zatrzymywaniu tej aplikacji.
Rozdział 2: Podstawowe funkcje NarratoraPoruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji, zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora oraz dostosowywanie szybkości i głośności mowy.
Rozdział 3: Używanie trybu skanowaniaKorzystanie z trybu skanowania do nawigowania po aplikacjach, poczcie e-mail i Internecie.
Rozdział 4: Czytanie tekstuCzytanie przy użyciu Narratora oraz uzyskiwanie informacji na temat tekstu, takich jak czcionka tekstu, jego kolor i interpunkcja.
Rozdział 5: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowychObsługiwanie Narratora za pomocą dotyku, w tym podstawowe gesty.
Rozdział 6: Dostosowywanie NarratoraZmienianie uruchamiania Narratora, określanie ilości informacji zwrotnych podczas wpisywania, zmienianie poleceń Narratora i używanie oprogramowania do zamiany tekstu na mowę (TTS) innych producentów.
Dodatek A: Obsługiwane językiLista obsługiwanych języków w Narratorze.
Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe NarratoraLista poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych Narratora.
Dodatek C: Głosy TTSLista głosów funkcji zamiany tekstu na mowę dostępnych w Narratorze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 22798 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia