Aby zapewnić większą dokładność, spójną funkcjonalność zgodną z oczekiwaniami i funkcje o nazwach wierniej opisujących ich działanie, różne funkcje w programie Excel 2010 otrzymały inne nazwy bądź zostały zaktualizowane lub dodane do biblioteki funkcji.

W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami funkcje o zmienionych nazwach pozostają dostępne pod starymi nazwami.

W tym artykule

Funkcje, w których poprawiono dokładność

W poniższych funkcjach wprowadzono modyfikacje algorytmów w celu poprawienia dokładności i wydajności. Na przykład funkcja ROZKŁAD.BETA była niedokładna, więc wdrożono nowy algorytm mający poprawić dokładność tej funkcji. Funkcja MOD używa obecnie nowych algorytmów, dzięki czemu oferuje zarówno lepszą dokładność, jak i większą szybkość działania. W funkcji LOS zastosowano nowy algorytm liczb losowych.

Ulepszona funkcja

Kategoria funkcji

ASINH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

ROZKŁ.BETA, ROZKŁAD.BETA

Funkcje statystyczne (informacje) , Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.BETA.ODWR, ROZKŁAD.BETA.ODW

Funkcje statystyczne (informacje) , Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.DWUM, ROZKŁAD.DWUM

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.DWUM.ODWR, PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS, ROZKŁAD.CHI.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

CHI.TEST, TEST.CHI

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

KONWERTUJ

Funkcje inżynierskie (informacje)

SPŁAC.ODS

Funkcje finansowe (informacje)

SPŁAC.KAPIT

Funkcje finansowe (informacje)

FUNKCJA.BŁ

Funkcje inżynierskie (informacje)

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Funkcje inżynierskie (informacje)

ROZKŁ.F.PS, ROZKŁAD.F

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.F.ODWR.PS, ROZKŁAD.F.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

SILNIA.DWUKR

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

ROZKŁ.GAMMA, ROZKŁAD.GAMMA

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.GAMMA.ODWR, ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Funkcje statystyczne (informacje)

Funkcje zgodności

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Funkcje statystyczne (informacje)

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Funkcje statystyczne (informacje)

ROZKŁ.HIPERGEOM, ROZKŁAD.HIPERGEOM

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

LOG2.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie (informacje)

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie (informacje)

IPMT

Funkcje finansowe (informacje)

IRR

Funkcje finansowe (informacje)

REGLINP

Funkcje statystyczne (informacje)

ROZKŁ.LOG, ROZKŁAD.LOG

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.LOG.ODWR, ROZKŁAD.LOG.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

MOD

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

ROZKŁ.DWUM.PRZEC, ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.NORMALNY, ROZKŁAD.NORMALNY

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR, ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności

ROZKŁ.NORMALNY.S, ROZKŁAD.NORMALNY.S

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR, ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

PMT

Funkcje finansowe (informacje)

PPMT

Funkcje finansowe (informacje)

ROZKŁ.POISSON, ROZKŁAD.POISSON

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

LOS

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

ODCH.STANDARD.PRÓBKI, ODCH.STANDARDOWE

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.T.PS, ROZKŁAD.T

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

ROZKŁ.T.DS

Funkcje statystyczne (informacje)

ROZKŁ.T.ODWR.DS, ROZKŁAD.T.ODW

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

WARIANCJA.PRÓBKI, WARIANCJA

Funkcje statystyczne (informacje), Funkcje zgodności (informacje)

XIRR

Funkcje finansowe (informacje)

Początek strony

Funkcje o zmienionej nazwie

W poniższych funkcjach z kategorii Funkcje statystyczne (informacje) zmieniono nazwy, tak aby były spójniejsze z definicjami funkcji społeczności naukowej oraz z innymi nazwami funkcji programu Excel. Ponadto nowe nazwy funkcji dokładniej opisują ich działanie. Na przykład funkcja PRÓG.ROZKŁAD.DWUM zwraca odwrotność rozkładu dwumianowego, więc odpowiedniejszą nazwą jest ROZKŁ.DWUM.ODWR.

Niektóre funkcje o zmienionej nazwie, takie jak ROZKŁ.BETA, mają dodatkowy parametr, aby można było określić typ rozkładu (lewostronne prawdopodobieństwo rozkładu skumulowanego lub gęstość prawdopodobieństwa).

W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami programu Excel funkcje są nadal dostępne pod starymi nazwami w kategorii Funkcje zgodności (informacje). Jeśli jednak zgodność ze starszymi wersjami nie jest konieczna, należy zacząć korzystać z nowych nazw funkcji.

Funkcje statystyczne o zmienionej nazwie

Funkcja o zmienionej nazwie

Funkcja zgodności

ROZKŁ.BETA

ROZKŁAD.BETA

ROZKŁ.BETA.ODWR

ROZKŁAD.BETA.ODW

ROZKŁ.DWUM

ROZKŁAD.DWUM

ROZKŁ.DWUM.ODWR

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

ROZKŁ.CHI.PS

ROZKŁAD.CHI

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS

ROZKŁAD.CHI.ODW

CHI.TEST

TEST.CHI

UFNOŚĆ.NORM

UFNOŚĆ

KOWARIANCJA.POPUL

KOWARIANCJA

ROZKŁ.EXP

ROZKŁAD.EXP

ROZKŁ.F.PS

ROZKŁAD.F

ROZKŁ.F.ODWR.PS

ROZKŁAD.F.ODW

F.TEST

TEST.F

ROZKŁ.GAMMA

ROZKŁAD.GAMMA

ROZKŁ.GAMMA.ODWR

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

ROZKŁ.HIPERGEOM

ROZKŁAD.HIPERGEOM

ROZKŁ.LOG

ROZKŁAD.LOG

ROZKŁ.LOG.ODWR

ROZKŁAD.LOG.ODW

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

ROZKŁ.DWUM.PRZEC

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

ROZKŁ.NORMALNY

ROZKŁAD.NORMALNY

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

ROZKŁ.NORMALNY.S

ROZKŁAD.NORMALNY.S

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

PERCENTYL

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK

PROCENT.POZYCJA

ROZKŁ.POISSON

ROZKŁAD.POISSON

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

KWARTYL

POZYCJA.NAJW

POZYCJA

ODCH.STAND.POPUL

ODCH.STANDARD.POPUL

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

ODCH.STANDARDOWE

ROZKŁ.T.DS

ROZKŁAD.T

ROZKŁ.T.PS

ROZKŁAD.T

ROZKŁ.T.ODWR.DS

ROZKŁAD.T.ODW

T.TEST

TEST.T

WARIANCJA.POP

WARIANCJA.POPUL

WARIANCJA.PRÓBKI

WARIANCJA

ROZKŁ.WEIBULL

ROZKŁAD.WEIBULL

Z.TEST

TEST.Z

Początek strony

Nowe funkcje

Poniższe funkcje dodano do biblioteki funkcji programu Excel. Tych funkcji można używać w bieżącej wersji programu Excel, ale są one niezgodne z wcześniejszymi wersjami programu. Jeśli jest wymagana zgodność ze starszymi wersjami, można uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w arkuszu i uniknięcia błędów.

Nowa funkcja

Kategoria funkcji

Zastosowanie

DNI.ROBOCZE.NIESTAND

Funkcje daty i godziny (informacje)

Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND

Funkcje daty i godziny (informacje)

Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.

AGREGUJ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ROZKŁ.CHI

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

UFNOŚĆ.T

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

KOWARIANCJA.PRÓBKI

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Funkcje inżynierskie (informacje)

Zwraca wartość funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Funkcje inżynierskie (informacje)

Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

ROZKŁ.F

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

POZYCJA.ŚR

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

ROZKŁ.T

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.ODWR

Funkcje statystyczne (informacje)

Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

Początek strony

Zgodność z poprzednimi wersjami

Aby udostępnić swój arkusz kalkulacyjny osobom, które nie mają zainstalowanego programu Excel 2010, można zamiast funkcji o zmienionej nazwie użyć funkcji zgodności. Wcześniejsze wersje programu Excel rozpoznają stare nazwy i zapewniają żądane rezultaty.

Znajdowanie funkcji zgodności

Aby znaleźć wszystkie funkcje zgodności, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Formuły w grupie Biblioteka funkcji kliknij pozycję Wstaw funkcję.

  2. W polu Lub wybierz kategorię kliknij pozycję Zgodność.

    Okno dialogowe Wstawianie funkcji

Wybieranie właściwej funkcji w arkuszu

Po rozpoczęciu wprowadzania funkcji w arkuszu funkcja autouzupełniania formuł wyświetli listę funkcji o zmienionej nazwie i funkcji zgodności. Dzięki ikonom wyróżniającym można łatwiej kliknąć potrzebną funkcję.

Przykład autouzupełniania formuł

Sprawdzanie, czy nie ma problemów ze zgodnością

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, nowe funkcje są niezgodne z wcześniejszymi wersjami programu Excel. Wcześniejsze wersje programu Excel nie rozpoznają nowych funkcji i błędy #NAME? zostaną wyświetlone zamiast oczekiwanych wyników. Przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel można uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, aby określić, czy nie zostały w nim użyte nowe funkcje. Dzięki temu będzie można wprowadzić niezbędne zmiany i uniknąć błędów.

Aby uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Informacje.

  2. W obszarze Przygotuj do dystrybucji kliknij pozycję Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Sprawdź zgodność.

    Okno dialogowe Sprawdzanie zgodności

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×