Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete pridať dvojstupňové overenie a vytvorenie nového hesla, postupujte podľa týchto krokov. Po prvom nastavení sa môžete vrátiť na stránku s informáciami o zabezpečení a pridať, aktualizovať alebo odstrániť informácie o zabezpečení.

Ak sa zobrazí výzva na nastavenie okamžite po prihlásení do pracovného alebo školského konta, pozrite si podrobné kroky v článku s výzvou na nastavenie bezpečnostných informácií v článku s výzvou na prihlásenie.

Ak sa to, čo sa zobrazuje na obrazovke, nezhoduje s tým, čo je popísané v tomto článku, znamená to, že správca túto funkciu ešte nezapol. Kým toto prostredie nie je zapnuté, musíte postupovať podľa pokynov a informácií v časti Nastavenie konta na dvojstupňové overenie.

Poznámka: Ak sa možnosť overovacej aplikácie nezobrazuje, je možné, že vaša organizácia nepovoľuje použitie tejto možnosti na overenie. V tomto prípade budete musieť vybrať iný spôsob alebo sa obrátiť na oddelenie technickej podpory vašej organizácie a získať ďalšiu pomoc.

Zabezpečenie verzus overenie nového hesla

Metódy informácií o zabezpečení sa používajú na dvojstupňové overenie zabezpečenia aj na vytvorenie nového hesla. Nie všetky metódy však možno použiť pre obe.

Metóda

Používa sa pre

aplikácia Authenticator

Dvojfaktorové overenie a overenie nového hesla.

Textové správy

Dvojfaktorové overenie a overenie nového hesla.

Telefonické hovory

Dvojfaktorové overenie a overenie nového hesla.

Kľúč zabezpečenia

Dvojfaktorové overenie a overenie nového hesla.

E-mailové konto

Iba overenie na vytvorenie nového hesla. Na dvojstupňové overenie budete musieť vybrať iný spôsob.

Otázky týkajúce sa zabezpečenia

Iba overenie na vytvorenie nového hesla. Na dvojstupňové overenie budete musieť vybrať iný spôsob.

Nastavenie aplikácie Microsoft Authenticator zo stránky Informácie o zabezpečení

V závislosti od nastavení vašej organizácie môžete ako jednu z metód bezpečnostných informácií použiť overovaciu aplikáciu. Nie je potrebné používať aplikáciu Microsoft Authenticator a počas nastavovania si môžete vybrať inú aplikáciu. V tomto článku sa však používa aplikácia Microsoft Authenticator.

Dôležité: 

 • Ak ste nastavili aplikáciu Microsoft Authenticator v piatich rôznych zariadeniach alebo ste použili päť hardvérových tokenov, nebudete môcť nastaviť šiesty a môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

 • You can't set up Microsoft Authenticator because you already have five authenticator apps or hardware tokens. Please contact your administrator to delete one of your authenticator apps or hardware tokens.

Nastavenie aplikácie Microsoft Authenticator

 1. Prihláste sa do svojho pracovného alebo školského konta a potom prejdite na portál Moje konto.

  My Profile page, showing highlighted Security info links

 2. Vyberte položku Informácie o zabezpečení v ľavej ponuke alebo pomocou prepojenia na table Informácie o zabezpečení. Ak ste sa už zaregistrovali, zobrazí sa výzva na dvojstupňové overenie. Potom vyberte položku Pridať metódu na table Informácie o zabezpečení.

  Stránka s informáciami o zabezpečení so zvýraznenou možnosťou Pridať metódu

 3. Na stránke Pridanie metódy vyberte v zozname Authenticator aplikáciu a potom vyberte položku Pridať.

 4. Na stránke Štart výberom položky Stiahnuť teraz stiahnite a nainštalujte aplikáciu Microsoft Authenticator do mobilného zariadenia a potom vyberte položku Ďalej. Ďalšie informácie o stiahnutí a inštalácii aplikácie nájdete v téme Stiahnutie a inštalácia aplikácie Microsoft Authenticator.

  • Ak chcete použiť inú overovateľnú aplikáciu ako aplikáciu Microsoft Authenticator, vyberte možnosť Chcem použiť inú overovačnú aplikáciu.

  • Ak vám organizácia umožňuje vybrať inú metódu ako overovateľnú aplikáciu, môžete vybrať možnosť Chcem nastaviť inú metódu.

   Začnite získaním stránky aplikácie

 5. Počas nastavovanie aplikácie Microsoft Authenticator v mobilnom zariadení zostanú na stránke Nastavenie konta.

  Nastavenie stránky overovanej aplikácie

 6. Otvorte aplikáciu Microsoft Authenticator, výberom povoľte oznámenia (ak sa zobrazí výzva), vyberte položku Pridať konto z ikony Prispôsobiť a ovládací prvok v pravom hornom rohu a potom vyberte položku Pracovné alebo školské konto.

  Poznámka: Pri prvom nastavení aplikácie Microsoft Authenticator sa môže zobraziť výzva s otázkou, či chcete aplikácii povoliť prístup k fotoaparátu (iOS) alebo povoliť aplikácii snímať a nahrávať video (Android). Ak chcete v ďalšom kroku odfotografovať QR kód, musíte vybrať položku Povoliť, aby aplikácia authenticator mohla získať prístup k fotoaparátu. Ak nepovolíte kameru, aplikáciu na overenie môžete nastaviť, ale informácie o kóde budete musieť pridať manuálne. Informácie o manuálnom pridaní kódu nájdete v téme Manuálne pridanie konta do aplikácie.

 7. Vráťte sa na stránku Nastavenie konta v počítači a vyberte položku Ďalej. Zobrazí sa stránka Skenovanie QR kódu.

  Skenovanie QR kódu pomocou aplikácie Authenticator

 8. Naskenujte poskytnutý kód pomocou čítačky QR kódu aplikácie Microsoft Authenticator, ktorá sa v mobilnom zariadení zobrazila po vytvorení pracovného alebo školského konta v kroku 6.

 9. Aplikácia authenticator by mala úspešne pridať vaše pracovné alebo školské konto bez toho, aby od vás vyžadovala ďalšie informácie. Ak však čítačka QR kódu nedokáže kód prečítať, môžete vybrať možnosť QR kód nie je možné naskenovať a manuálne zadať kód a URL adresu do aplikácie Microsoft Authenticator. Ďalšie informácie o manuálnom pridávaní kódu nájdete v téme Manuálne pridanie konta do aplikácie.

 10. Na stránke Skenovanie QR kódu v počítači vyberte položku Ďalej. Do aplikácie Microsoft Authenticator v mobilnom zariadení sa odošle oznámenie na otestovanie vášho konta.

  Otestovanie konta pomocou overovenej aplikácie

 11. Schváli oznámenie v aplikácii Microsoft Authenticator a potom vyberte položku Ďalej. Vaše bezpečnostné informácie sa aktualizujú tak, aby pri použití dvojstupňového overenia alebo nového hesla predvolene používali aplikáciu Microsoft Authenticator na overenie vašej identity.

  Oznámenie o úspešnom dokončení pripojenia aplikácie a konta

Odstránenie overovnej aplikácie z metód bezpečnostných informácií

Ak už nechcete používať aplikáciu authenticator ako metódu bezpečnostných informácií, môžete ju odstrániť zo stránky Informácie o zabezpečení. Funguje to vo všetkých overovacích aplikáciách, nielen v aplikácii Microsoft Authenticator. Po odstránení aplikácie musíte prejsť do overovnej aplikácie v mobilnom zariadení a odstrániť konto.

Dôležité: Ak aplikáciu authenticator odstránite omylom, neexistuje spôsob, ako ju vrátiť späť. Aplikáciu authenticator budete musieť znova pridať podľa krokov v časti Nastavenie overovnej aplikácie v tomto článku.

Odstránenie overovnej aplikácie

 1. Na stránke Informácie o zabezpečení vyberte prepojenie Odstrániť vedľa aplikácie Authenticator.

  Prepojenie na odstránenie overovateľnej aplikácie z bezpečnostných informácií

 2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia aplikácie overovača vyberte možnosť Áno. Aplikácia authenticator sa po odstránení odstráni z vašich bezpečnostných informácií a zmizne zo stránky s informáciami o zabezpečení. Ak je aplikácia authenticator vašou predvolenou metódou, predvolená metóda sa zmení na inú dostupnú metódu.

 3. Otvorte aplikáciu authenticator vo svojom mobilnom zariadení, vyberte položku Upraviť kontá a potom z aplikácie authenticator odstráňte svoje pracovné alebo školské konto.

 4. Vaše konto sa úplne odstráni z overovacej aplikácie na dvojstupňové overenie a žiadosti o vytvorenie nového hesla.

Zmena predvolenej metódy informácií o zabezpečení

Ak chcete, aby bola aplikácia authenticator predvolenou metódou, ktorá sa používa pri prihlasovaní do pracovného alebo školského konta pomocou dvojstupňového overenia alebo pri žiadostiach o vytvorenie nového hesla, môžete ju nastaviť na stránke s informáciami o zabezpečení.

Poznámka: Ak je vaším predvoleným spôsobom prihlásenia text alebo hovor na vaše telefónne číslo, SMS kód alebo hlasový hovor sa odošle automaticky počas viacfaktorového overovania. Od júna 2021 niektoré aplikácie požiadajú používateľov, aby si najskôr vybrali možnosť Text alebo Volať. Táto možnosť zabraňuje odosielaniu príliš veľkého počtu bezpečnostných kódov pre rôzne aplikácie. Ak je vaším predvoleným spôsobom prihlásenia aplikácia Microsoft Authenticator (ktorú odporúča spoločnosť Microsoft), oznámenie aplikácie sa odošle automaticky.

Zmena predvolenej metódy informácií o zabezpečení

 1. Na stránke Informácie o zabezpečení vyberte položku Zmeniť vedľa predvolených informácií o metóde prihlásenia.

  Zmena prepojenia pre predvolený spôsob prihlásenia

 2. Vyberte Microsoft Authenticator – oznámenie zo zoznamu dostupných metód. Ak nepoužívate aplikáciu Microsoft Authenticator, vyberte možnosť Authenticator aplikácie alebo hardvérového tokenu.

  Výber spôsobu predvoleného prihlásenia

 3. Vyberte možnosť Potvrdiť. Predvolený spôsob prihlasovania sa zmení v aplikácii Microsoft Authenticator.

Ďalšie metódy bezpečnostných informácií

Na základe toho, čo sa pokúšate urobiť, máte ďalšie možnosti, ako vaša organizácia kontaktuje vašu identitu. Možnosti zahŕňajú:

 • Text mobilného zariadenia: Zadajte číslo svojho mobilného zariadenia a získajte textový kód, ktorý použijete na dvojstupňové overenie alebo vytvorenie nového hesla. Podrobné pokyny na overenie identity pomocou SMS správy nájdete v téme Nastavenie bezpečnostných informácií na používanie textových správ (SMS).

 • Mobilný telefón alebo telefón do práce: Zadajte číslo svojho mobilného zariadenia a zavolajte na dvojstupňové overenie alebo vytvorenie nového hesla. Podrobné pokyny na overenie identity pomocou telefónneho čísla nájdete v téme Nastavenie bezpečnostných informácií na používanie telefonických hovorov.

 • Bezpečnostný kľúč: Zaregistrujte bezpečnostný kľúč kompatibilný so spoločnosťou Microsoft a použite ho spolu s PIN kódom na dvojstupňové overenie alebo vytvorenie nového hesla. Podrobné pokyny na overenie identity pomocou kľúča zabezpečenia nájdete v téme Nastavenie bezpečnostných informácií na používanie kľúča zabezpečenia.

 • E-mailová adresa: Ak chcete získať e-mail na vytvorenie nového hesla, zadajte svoju pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu. Táto možnosť nie je k dispozícii na dvojstupňové overenie. Podrobné pokyny na nastavenie e-mailu nájdete v téme Nastavenie bezpečnostných informácií na používanie e-mailu.

 • Otázky zabezpečenia: Odpovedzte na niektoré otázky zabezpečenia vytvorené správcom vašej organizácie. Táto možnosť je k dispozícii len na vytvorenie nového hesla a nie na dvojstupňové overenie. Podrobné pokyny na nastavenie otázok zabezpečenia nájdete v článku Nastavenie bezpečnostných informácií na používanie otázok zabezpečenia.

Poznámka: Ak niektoré z týchto možností chýbajú, je to pravdepodobne preto, lebo vaša organizácia tieto metódy nepovoľuje. V takom prípade budete musieť vybrať dostupný spôsob alebo sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na správcu.

Ďalšie kroky

Prihláste sa pomocou aplikácie Microsoft Authenticator podľa krokov v článku Prihlásenie pomocou dvojstupňového overenia alebo informácií o zabezpečení.

Vytvorte nové heslo, ak ste ho stratili alebo zabudli, na portáli na vytvorenie nového hesla alebo postupujte podľa krokov v článku Vytvorenie nového pracovného alebo školského hesla.

Získajte tipy na riešenie problémov a pomoc s problémami s prihlásením v článku Nemôžete sa prihlásiť do svojho konta Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×