Oprava poškodeného používateľského profilu vo Windowse 7

Môj počítač sa nachádza v doméne

 1. Otvorte konzolu Microsoft Management Console kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , zadajte výraz mmc do vyhľadávacieho poľa a potom stlačte kláves Enter.
  Vyžaduje sa oprávnenie správcu.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Na ľavej table konzoly Microsoft Management Console kliknite na položku Lokálni používatelia a skupiny.

  Ak sa položka Používatelia a skupiny nezobrazuje, do konzoly Microsoft Management Console pravdepodobne nebol pridaný príslušný modul. Nainštalujete ho vykonaním tohto postupu:
  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
  2. Kliknite na položku Lokálni používatelia a skupiny a potom kliknite na položku Pridať.
  3. Kliknite na položku Lokálny počítač, potom na tlačidlo Dokončiť a nakoniec na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na priečinok Používatelia.
 4. Kliknite na ponuku Akcia a potom kliknite na položku Nový používateľ.
 5. V dialógovom okne zadajte príslušné informácie a potom kliknite na položku Vytvoriť.
 6. Po vytvorení používateľských kont kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 7. Reštartujte počítač.

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknutím na položky Ovládací PanelPoužívateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať iné konto.
  Vyžaduje sa oprávnenie správcu.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.
 4. Zadajte meno, ktoré chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a potom kliknite na položku Vytvoriť konto.
 5. Reštartujte počítač.

Kopírovanie súborov do nového používateľského profilu

Po vytvorení profilu môžete skopírovať súbory z existujúceho profilu. Na vykonanie týchto krokov je potrebné mať v počítači aspoň tri používateľské kontá (vrátane nového konta, ktoré ste práve vytvorili).

 1. Prihláste sa ako iný a nie nový používateľ, ktorého ste práve vytvorili, alebo ako používateľ, ktorého súbory chcete kopírovať.
 2. Otvorte priečinok Moje dokumenty kliknutím na tlačidlo Štart 
  Obrázok tlačidla Štart
  a kliknutím na položku Počítač. Dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný Windows (zvyčajne je to jednotka C:), dvakrát kliknite na položku Používatelia, dvakrát kliknite na priečinok s názvom vášho konta a potom dvakrát kliknite na položku Moje dokumenty.
 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.

  Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
 4. Kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.
 5. Zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému, kliknutím na tlačidlo Áno akciu potvrďte a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\Staré_meno_používateľa, kde C je jednotka, na ktorej je nainštalovaný Windows, a Staré_meno_používateľa je názov profilu, z ktorého chcete kopírovať súbory.
 7. Vyberte všetky súbory a priečinky v tomto priečinku s výnimkou nasledujúcich súborov:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Kliknite na ponuku Upraviť a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Ak sa ponuka Upraviť nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
 9. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\Nové_meno_používateľa, kde C je jednotka, na ktorej je nainštalovaný Windows, a Nové_meno_používateľa je názov nového používateľského profilu, ktorý ste vytvorili.
 10. Kliknite na ponuku Upraviť a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Ak sa ponuka Upraviť nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
 11. Odhláste sa a potom sa prihláste ako nový používateľ.

  Ak máte e-mailové správy v e-mailovom programe, pred odstránením starého profilu musíte importovať svoje e-mailové správy a adresy do nového používateľského profilu. Ak všetko funguje správne, môžete starý profil odstrániť.
Vlastnosti

ID článku: 14039 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky