Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Na tejto stránke nájdete prepojenia na články Pomocníka zjednodušenia ovládania, ktoré sú písané pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint pomocou čítačky obrazovky. Informácie o tom, ako vytvoriť PowerPoint prezentácie so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím, nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Začíname používať funkcie na zjednodušenie ovládania v PowerPoint

Práca s textom, obrázkami, tabuľkami, videami, zvukom, grafmi, formulármi a kvízmi

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií

Prezentovanie prezentácie

Práca sPowerPoint Live vMicrosoft Teams

Uloženie a tlač prezentácie

Pozrite tiež

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Typy súborov titulkov podporované PowerPointom

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Na tejto stránke nájdete prepojenia na články Pomocníka zjednodušenia ovládania, ktoré sú písané pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint pomocou čítačky obrazovky. Informácie o tom, ako vytvoriť PowerPoint prezentácie so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím, nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Začíname používať funkcie na zjednodušenie ovládania v PowerPoint

Práca s textom, obrázkami, tabuľkami, videami, zvukom, grafmi, formulármi a kvízmi

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií

Prezentovanie prezentácie

Práca sPowerPoint Live vMicrosoft Teams

Uloženie a tlač prezentácie

Pozrite tiež

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Typy súborov titulkov podporované PowerPointom

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Na tejto stránke nájdete prepojenia na články Pomocníka zjednodušenia ovládania, ktoré sú písané pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint pomocou čítačky obrazovky. Informácie o tom, ako vytvoriť PowerPoint prezentácie so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím, nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Začíname používať funkcie na zjednodušenie ovládania v PowerPoint

Práca s textom, obrázkami, tabuľkami a videami

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií

Prezentovanie prezentácie

Uloženie a tlač prezentácie

Pozrite tiež

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Typy súborov titulkov podporované PowerPointom

Na tejto stránke nájdete prepojenia na články Pomocníka zjednodušenia ovládania, ktoré sú písané pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint pomocou čítačky obrazovky. Informácie o tom, ako vytvoriť PowerPoint prezentácie so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím, nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Začíname používať funkcie na zjednodušenie ovládania v PowerPoint

Práca s textom, obrázkami a tabuľkami

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií

Prezentovanie prezentácie

Uloženie a tlač prezentácie

Pozrite tiež

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Na tejto stránke nájdete prepojenia na články Pomocníka zjednodušenia ovládania, ktoré sú písané pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint pomocou čítačky obrazovky. Informácie o tom, ako vytvoriť PowerPoint prezentácie so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím, nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Začíname používať funkcie na zjednodušenie ovládania v PowerPoint

Práca s textom a obrázkami

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií

Prezentovanie prezentácie

Práca sPowerPoint Live vMicrosoft Teams

Uloženie a tlač prezentácie

Pozrite tiež

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Typy súborov titulkov podporované PowerPointom

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×