Príbuzné témy
×
Bunky
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Bunky

Zlúčenie buniek a zrušenie zlúčenia buniek

Nemôžete rozdeliť jednu bunku, ale zlúčením buniek nad ňou môžete docieliť, aby vyzerala ako rozdelená.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Zlúčenie buniek

 1. Vyberte bunky na zlúčenie.

 2. Vyberte položku Zlúčiť & na stred.

  Dôležité: Keď zlúčite viaceré bunky, zobrazí sa v zlúčenej bunke iba obsah jednej bunky (ľavej hornej bunky v prípade jazykov so smerom písania zľava doprava a pravej hornej bunky v prípade jazykov so smerom písania sprava doľava). Obsah ostatných buniek, ktoré zlúčite, sa odstráni.

Oddelenie buniek

 1. Vyberte šípku nadol & na stred.

 2. Vyberte položku Zrušiť odznačte bunky.

Dôležité: 

 • Nezlúčenú bunku nemožno rozdeliť. Ak potrebujete vedieť, ako rozdeliť obsah nezlúčenej bunky do viacerých buniek, pozrite si tému Rozšírenie obsahu jednej bunky do susediacich buniek.

 • Po zlúčení buniek môžete zlúčenú bunku opäť rozdeliť na jednotlivé bunky. Ak si nepamätáte, kde ste zlúčili bunky, môžete pomocou príkazu Hľadať rýchlo vyhľadať zlúčené bunky.

Zlúčením skombinujete dve alebo viaceré bunky do novej, väčšej bunky. Je to skvelý spôsob na vytvorenie označenia cez viacero stĺpcov.

V tomto príklade sa bunky A1, B1 a C1 zlúčili a vytvorili označenie „Mesačný predaj“, ktoré popisuje informácie v riadkoch 2 až 7.

Zlúčenie buniek nad inými bunkami

Zlúčenie buniek

Zlúčenie dvoch alebo viacerých buniek pomocou týchto krokov:

 1. Vyberte dve alebo viac susedných buniek, ktoré chcete zlúčiť.

  Dôležité: Skontrolujte, či sa údaje, ktoré chcete uchovať, nachádzajú v ľavej hornej bunke, a majte na pamäti, že dáta v ostatných zlučovaných bunkách sa odstránia. Ak chcete uchovať údaje z ostatných buniek, pred zlúčením ich jednoducho skopírujte na iné miesto v hárku.

 2. Na karte Domov vyberte položku Zlúčiť a centrovať.
  On the Home tab, select Merge & Center

Tipy: 

 • Ak je tlačidlo Zlúčiť a centrovať neaktívne, skontrolujte, či neupravujete bunku, a či bunky, ktoré chcete zlúčiť, nie sú formátované ako excelová tabuľka. Bunky formátované ako tabuľka majú zvyčajne striedavo podfarbené riadky, prípadne šípky filtrov v záhlaviach stĺpcov.

 • Ak chcete bunky zlúčiť bez centrovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Zlúčiť a centrovať a potom kliknite na možnosť Zlúčiť cez alebo Zlúčiť bunky.

Oddelenie buniek

Ak potrebujete oddeliť zlúčené bunky, kliknite na zlúčenú bunku a potom vyberte položku Oddeliť bunky v ponuke Zlúčiť a centrovať (pozri obrázok vyššie).

Rozdelenie textu z jednej bunky do viacerých buniek

Môžete označiť text v jednej alebo viacerých bunkách a rozmiestniť ho do ďalších buniek. Toto je opakom reťazenia, pri ktorom sa spája text z dvoch alebo viacerých buniek do jednej bunky.

Stĺpec obsahujúci celé mená môžete napríklad rozdeliť do dvoch samostatných stĺpcov s menami a priezviskami:

Pred rozdelením textu do rozdielnych stĺpcov a po ňom

Text sa dá rozdeliť do viacerých stĺpcov pomocou nižšie uvedených krokov:

 1. Vyberte bunku alebo stĺpec s textom, ktorý chcete rozdeliť.

 2. Poznámka: Vyberte ľubovoľný počet riadkov, no nie viac než jeden stĺpec. Skontrolujte, či vám po pravej strane zostalo dostatočné množstvo prázdnych stĺpcov, aby sa nestalo, že stratíte údaje. Ak je to potrebné, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych stĺpcov.

 3. Kliknite na položky Údaje >Text na stĺpce a zobrazí sa Sprievodca konvertovaním textu na stĺpce.

 4. Kliknite na položku Oddelené > Ďalej.

 5. Začiarknite políčko Medzera a zrušte začiarknutie ostatných políčok. Prípadne začiarknite políčka ČiarkaMedzera políčka, ak ide o prirodzené delenie textu (napríklad „Hudec, Marek“, s čiarkou a medzerou medzi priezviskom a menom). Na paneli v dolnej časti kontextového okna sa zobrazí ukážka údajov.

  Step 2 in the wizard, Under Delimeters, pick how your data is split; Under Preview, you can see a preview of your data

 6. Kliknite na položku Ďalej a potom vyberte požadovaný formát pre nové stĺpce. Ak nie ste spokojní s predvoleným formátom, vyberte iný formát, napríklad text, kliknite na druhý stĺpec údajov v okne Ukážka údajov a napokon opäť kliknite na ten istý formát. Tento postup zopakujte pri všetkých stĺpcoch v okne s ukážkou.
  Step 3 in the wizard, Text option selected

 7. Kliknite na Obrázok tlačidla zbalenia dialógového okna tlačidlo na pravej strane poľa Cieľ a zbaľte kontextové okno.

 8. Kdekoľvek v zošite vyberte bunky, do ktorých chcete vložiť rozdelené údaje. Ak napríklad rozdeľujete celé meno do stĺpca s menom a stĺpca s priezviskom, vyberte príslušný počet buniek v dvoch susedných stĺpcoch.

  Select the cells where you want to paste your split cells

 9. Kliknutím na Tlačidlo Rozbaliť kontextové okno znova rozbalíte a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Click the Expand button

Zlúčením skombinujete dve alebo viaceré bunky do novej, väčšej bunky. Je to skvelý spôsob na vytvorenie označenia, ktoré zahŕňa viacero stĺpcov. Tu bolo napríklad zlúčením buniek A1, B1 a C1 vytvorené označenie Mesačný predaj, ktoré popisuje informácie v riadkoch 2 až 7.

Zlúčenie buniek nad inými bunkami

Zlúčenie buniek

 1. Kliknite na prvú bunku, stlačte kláves Shift a zároveň kliknite na poslednú bunku v rozsahu, ktorý chcete zlúčiť.

  Dôležité: Skontrolujte, či iba jedna bunka v rozsahu obsahuje údaje.

 2. Kliknite na položky Domov > Zlúčiť a centrovať.

  Tlačidlo zlúčiť a centrovať na páse s nástrojmi

  Ak & alebo Zlúčiť na stred neaktívne, skontrolujte, či neu úpravy bunky alebo buniek, ktoré chcete zlúčiť, nie sú vnútri tabuľky.

  Tip: Ak chcete bunky zlúčiť bez centronia údajov, kliknite na zlúčenú bunku a potom kliknite na možnosti zarovnania vľavo, na stred alebo vpravo vedľa položky Zlúčiť & na stred.

  Ak zmeníte názor, zlúčenie môžete vždy vrátiť späť kliknutím na zlúčenú bunku a kliknutím na položku Zlúčiť & na stred.

Oddelenie buniek

Ak chcete bunky hneď po zlúčení zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z. V opačnom prípade vykonajte tieto akcie:

 • Kliknite na zlúčenú bunku a potom na položky > Zlúčiť & na stred.

  Tlačidlo zlúčiť a centrovať na páse s nástrojmi

  Keď sú bunky rozdelené, údaje v zlúčenej bunke sa presunú do ľavej bunky.

  Pred oddelením buniek a po ňom

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×