Príbuzné témy
×
Bunky
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Bunky

Vyhľadávanie alebo nahrádzanie textu a čísel v hárku

Staňte sa bezplatne guru Excelu s tlačidlom na registráciu bezplatných lekcií

Pomocou funkcií Hľadať a nahradiť v Exceli môžete v zošite niečo vyhľadať, napríklad konkrétne číslo alebo textový reťazec. Vyhľadávaciu položku môžete vyhľadať pre referenciu alebo ju môžete nahradiť niečím iným. Do hľadaných výrazov môžete zahrnúť zástupné znaky, ako sú napríklad otázniky, vlnové čiarky a hviezdičky alebo čísla. Vyhľadávať môžete podľa riadkov a stĺpcov, v komentároch alebo hodnotách a v rámci hárkov alebo celých zošitov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vyhľadanie

Ak chcete niečo nájsť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F alebo prejdite na domovskú stránku > úpravy > nájsť & vyberte položku > hľadať.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na tlačidlo Možnosti >> a zobrazilo sa celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí so skrytými možnosťami.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F spustite dialógové okno Hľadať

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať, alebo kliknite na šípku v poli Hľadať: a potom v zozname vyberte naposledy hľadanú položku.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

  • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

  • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 2. Kliknutím na položku Hľadať všetko alebo Hľadať ďalej spustite vyhľadávanie.

  Tip: Po kliknutí na položku Nájsť všetko sa zobrazí každý výskyt kritérií, ktoré hľadáte, a kliknutím na konkrétny výskyt v zozname sa vyberie jeho bunka. Výsledky vyhľadávania Nájsť všetky môžete zoradiť kliknutím na záhlavie stĺpca.

 3. Kliknutím na položku Možnosti>> môžete v prípade potreby vyhľadávanie ďalej definovať:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Hľadať: Môžete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené) alebo podľa stĺpcov.

  • Kde hľadať: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi podrobnosťami, v poli kliknite na položku Vzorce, Hodnoty, Poznámky alebo Komentáre.

   Poznámka:   Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáre sú k dispozícii len na karte Hľadať. Na karte Nahradiť sú k dispozícii iba vzorce.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať:

 4. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla s konkrétnym formátovaním, kliknite na položku Formát a potom vykonajte výber v dialógovom okne Hľadať formát .

  Tip: Ak chcete nájsť bunky zodpovedajúce určitému formátu, môžete odstrániť kritériá v poli Hľadať a potom vybrať konkrétny formát bunky ako príklad. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Formátovať, kliknite na položku Vybrať formát bunky a potom kliknite na bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

Nahradiť

Ak chcete nahradiť text alebo čísla, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H alebo prejdite na domovskú stránku > úpravy > Hľadať & Vyberte položku > Nahradiť.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli na tlačidlo Možnosti >> a zobrazilo sa celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí so skrytými možnosťami.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H spustite dialógové okno Nahradiť.

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať, alebo kliknite na šípku v poli Hľadať: a potom v zozname vyberte naposledy hľadanú položku.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

  • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

  • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 2. Do poľa Nahradiť čím: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete použiť na nahradenie hľadaného textu.

 3. Kliknite na položku Nahradiť všetko alebo Nahradiť.

  Tip: Po kliknutí na položku Nahradiť všetko sa nahradí každý výskyt kritérií, ktoré hľadáte, zatiaľ čo funkcia Nahradiť aktualizuje jeden výskyt naraz.

 4. Kliknutím na položku Možnosti>> môžete v prípade potreby vyhľadávanie ďalej definovať:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Hľadať: Môžete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené) alebo podľa stĺpcov.

  • Kde hľadať: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi podrobnosťami, v poli kliknite na položku Vzorce, Hodnoty, Poznámky alebo Komentáre.

   Poznámka:   Vzorce, hodnoty, poznámky a komentáre sú k dispozícii len na karte Hľadať. Na karte Nahradiť sú k dispozícii iba vzorce.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať:

 5. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla s konkrétnym formátovaním, kliknite na položku Formát a potom vykonajte výber v dialógovom okne Hľadať formát .

  Tip: Ak chcete nájsť bunky zodpovedajúce určitému formátu, môžete odstrániť kritériá v poli Hľadať a potom vybrať konkrétny formát bunky ako príklad. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Formátovať, kliknite na položku Vybrať formát bunky a potom kliknite na bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

Existujú dve odlišné metódy vyhľadávania alebo nahradenia textu alebo čísel v Macu. Prvým je použitie dialógového okna Hľadať & Nahradiť . Druhým je použitie panela hľadania na páse s nástrojmi.

Dialógové okno Hľadať & Nahradiť

Panel hľadania a možnosti

Okno Hľadať a nahradiť

Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

Možnosti vyhľadávania

Okno Hľadania
 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F alebo prejdite na domovskú stránku > hľadať & vyberte položku > hľadať.

 2. V časti Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

 3. Výberom položky Hľadať ďalej spustite vyhľadávanie.

 4. Vyhľadávanie môžete ďalej definovať:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Hľadať: Môžete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené) alebo podľa stĺpcov.

  • Kde hľadať: Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi podrobnosťami, v poli kliknite na položku Vzorce, Hodnoty, Poznámky alebo Komentáre.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať:

Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

 • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

 • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

 • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

Hľadať možnosti

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F alebo prejdite na domovskú stránku > hľadať & vyberte položku > hľadať.

 2. V časti Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

 3. Ak chcete spustiť vyhľadávanie všetkých výskytov, vyberte položku Hľadať všetko .

  Vyhľadanie celej rozbaľovacej obrazovky
   

  Poznámka:  Dialógové okno sa rozbalí a zobrazí zoznam všetkých buniek, ktoré obsahujú hľadaný výraz, a celkový počet buniek, v ktorých sa zobrazí.

 4. Vyberte ľubovoľnú položku v zozname a zvýraznite príslušnú bunku v hárku.
   

  Poznámka: Obsah zvýraznenej bunky môžete upraviť.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H alebo prejdite na domovskú stránku > Hľadať & Vyberte položku > Nahradiť.

 2. V časti Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

 3. Vyhľadávanie môžete ďalej definovať:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Hľadať: Môžete vyhľadávať podľa riadkov (predvolené) alebo podľa stĺpcov.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať:
    

   Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

   • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

   • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

   • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 4. Do poľa Nahradiť čím zadajte text alebo čísla, ktoré chcete použiť na nahradenie hľadaného textu.

 5. Vyberte položku Nahradiť alebo Nahradiť všetko.

  Tipy: 

  • Po výbere položky Nahradiť všetko sa nahradí každý výskyt kritérií, ktoré hľadáte.

  • Keď vyberiete položku Nahradiť, môžete nahradiť jednu inštanciu naraz výberom položky Ďalej a zvýrazniť ďalšiu inštanciu.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku na prehľadávanie celého hárka alebo vyberte konkrétny rozsah buniek, v ktorom chcete vyhľadávať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + F alebo výberom lupy rozbaľte panel hľadania a zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať vo vyhľadávacom poli.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

  • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

  • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 3. Stlačte kláves Return.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vyhľadať ďalšiu inštanciu hľadanej položky, znova stlačte kláves Return alebo použite dialógové okno Hľadať a vyberte položku Hľadať ďalej.

  • Ak chcete zadať ďalšie možnosti vyhľadávania, vyberte lupu a vyberte položku Hľadať v hárku alebo Hľadať v zošite. Môžete tiež vybrať možnosť Rozšírené , ktorá spustí dialógové okno Hľadať .

  Tip: Prebiehajúce vyhľadávanie môžete zrušiť stlačením klávesu ESC.
 

Vyhľadanie

Ak chcete niečo nájsť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F alebo prejdite na domovskú stránku > úpravy > nájsť & vyberte položku > hľadať.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli > možnosti vyhľadávania , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí so skrytými možnosťami vyhľadávania.

Vyhľadanie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

  • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

  • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 2. Kliknutím na položku Hľadať ďalej alebo Hľadať všetko spustite vyhľadávanie.

  Tip: Po kliknutí na položku Nájsť všetko sa zobrazí každý výskyt kritérií, ktoré hľadáte, a kliknutím na konkrétny výskyt v zozname sa vyberie jeho bunka. Výsledky vyhľadávania Nájsť všetky môžete zoradiť kliknutím na záhlavie stĺpca.

 3. Kliknutím > možnosti vyhľadávania môžete ďalej definovať vyhľadávanie v prípade potreby:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v rámci určitého výberu, vyberte možnosť Výberu. Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Smere: Môžete vyhľadávať nadol ( predvolené) alebo nahor.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať .

Nahradiť

Ak chcete nahradiť text alebo čísla, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H alebo prejdite na domovskú stránku > úpravy > Hľadať & Vyberte položku > Nahradiť.

Poznámka: V nasledujúcom príklade sme klikli > možnosti vyhľadávania , aby sa zobrazilo celé dialógové okno Hľadať. Predvolene sa zobrazí so skrytými možnosťami vyhľadávania.

Nahradenie textu alebo čísel v zošite alebo hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H

 1. Do poľa Hľadať: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  Tipy: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?), hviezdičku (*), vlnovku (~).

  • Pomocou otáznika (?) vyhľadajte ľubovoľný jeden znak, napríklad reťazec s?t vyhľadá výrazy "sat" a "set".

  • Na vyhľadanie ľubovoľného počtu znakov použite hviezdičku (*), napríklad s*d vyhľadá "sad" a "started".

  • Pomocou vlnovky (~) nasledovanej znakmi ?, *, alebo ~ vyhľadajte otázniky, hviezdičky alebo iné znaky vlnovky, napríklad fy91~? vyhľadá "fy91?".

 2. Do poľa Nahradiť čím: zadajte text alebo čísla, ktoré chcete použiť na nahradenie hľadaného textu.

 3. Kliknite na položku Nahradiť alebo Nahradiť všetko.

  Tip: Po kliknutí na položku Nahradiť všetko sa nahradí každý výskyt kritérií, ktoré hľadáte, zatiaľ čo funkcia Nahradiť aktualizuje jeden výskyt naraz.

 4. Kliknutím > možnosti vyhľadávania môžete ďalej definovať vyhľadávanie v prípade potreby:

  • Do: Ak chcete vyhľadať údaje v rámci určitého výberu, vyberte možnosť Výberu. Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, vyberte položku Hárok alebo Zošit.

  • Smere: Môžete vyhľadávať nadol ( predvolené) alebo nahor.

  • Rozlišovať malé a veľké písmená – ak chcete vyhľadať údaje s rozlíšením malých a veľkých písmen, skontrolujte to.

  • Zhoda s celým obsahom buniek – túto možnosť začiarknite, ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky zadané do poľa Hľadať .

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×