Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Kliknite črko, če želite priti do funkcij, ki se začnejo s to črko. Ali pa pritisnite tipki Ctrl+F, da poiščete funkcijo tako, da vnesete prvih nekaj črk ali opisno besedo. Če želite podrobne informacije o funkciji, kliknite njeno ime v prvem stolpcu.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Opomba: Oznake različic označujejo različico Excela, v kateri je bila funkcija prvič na voljo. Te funkcije niso na voljo v starejših različicah.

Pomembno: Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 oz računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Ime funkcije

Vrsta in opis

ACOT (funkcija ACOT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne arkus tangens števila

ACOTH (funkcija ACOTH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični arkus tangens števila

ARABIC (funkcija ARABIC)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Pretvori rimsko število v arabsko kot število

BINOM.DIST.RANGE (funkcija BINOM.DIST.RANGE)
Excel 2013

Statistical:    Vrne verjetnost poskusnega rezultata z uporabo binomske porazdelitve

BITAND (funkcija BITAND)
Excel 2013

Engineering:    Vrne bitno vrednost »And« dveh števil

BITLSHIFT (funkcija BITLSHIFT)
Excel 2013

Engineering:    Vrne številčno vrednost premaknjeno v levo s shift_amount bits

BITOR (funkcija BITOR)
Excel 2013

Engineering:    Vrne bitno vrednost ALI od dveh števil

BITRSHIFT (funkcija BITRSHIFT)
Excel 2013

Engineering:    Vrne številčno vrednost premaknjeno v desno s shift_amount bits

BITXOR (funkcija BITXOR)
Excel 2013

Engineering:    Vrne bitno vrednost »Exclusive Or« dveh števil.

BYCOL
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Uporabi funkcijo LAMBDA za vsak stolpec in vrne polje rezultatov.

BYROW
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Uporabi funkcijo LAMBDA za vsako vrstico in vrne polje rezultatov.

CEILING.MATH (funkcija CEILING.MATH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

CHOOSECOLS
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne določene stolpce iz polja.

CHOOSEROWS
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne določene vrstice iz polja.

COMBINA (funkcija COMBINA)
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Vrne število kombinacij s ponovitvami za dano število elementov.

CONCAT (funkcija CONCAT)
2019

Text:    Združi besedilo iz več obsegov in/ali nizov, vendar ne vključi ločila ali argumentov »IgnoreEmpty«.

COT (funkcija COT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični kosinus števila.

COTH (funkcija COTH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne kotangens kota

COUNTIF (funkcija COUNTIF)

Statistical:    Prešteje število celic znotraj obsega, ki ustrezajo navedenim pogojem.

CSC (funkcija CSC)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne kosekans kota

CSCH (funkcija CSCH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični kosekans kota

DBCS (funkcija DBCS)
Excel 2013

Text:    Spremeni angleške črke ali katakano polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne).

DECIMAL (funkcija DECIMAL)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Besedilni prikaz števila v dani osnovi pretvori v decimalno število

DROP
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Izključi določeno število vrstic ali stolpcev z začetka ali konca polja.

ENCODEURL (funkcija ENCODEURL)
Excel 2013

Web:    Vrne z URL-jem kodiran niz

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

EXPAND
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Razširi ali zamakne polje na določene mere vrstic in stolpcev.

FILTERXML (funkcija FILTERXML)
Excel 2013

Web:    Vrne določene podatke iz vsebine XML-ja z uporabo določene poti XPath

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

FLOOR.MATH (funkcija FLOOR.MATH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila

FORECAST.ETS (funkcija FORECAST.ETS)
Excel 2016

Statistical:    Vrne prihodnjo vrednost na osnovi obstoječih (zgodovinskih) vrednosti z uporabo različice AAA algoritma za eksponentno glajenje (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT (funkcija FORECAST.ETS.CONFINT)
Excel 2016

Statistical:    Vrne interval zanesljivosti za predvideno vrednost na določen ciljni datum.

FORECAST.ETS.SEASONALITY (funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY)
Excel 2016

Statistical:    Vrne dolžino ponavljajočega se vzorca, ki ga Excel zazna za določen časovni niz.

FORECAST.ETS.STAT (funkcija FORECAST.ETS.STAT)
Excel 2016

Statistical:    Vrne statistično vrednost kot rezultat predvidevanja časovnega niza.

FORECAST.LINEAR (funkcija FORECAST.LINEAR)
Excel 2016

Statistical:    Vrne prihodnjo vrednost, ki temelji na obstoječih vrednostih.

FORMULATEXT (funkcija FORMULATEXT)
Excel 2013

Lookup and reference:    Vrne formulo na dani sklic kot besedilo

Funkcija ABS

Math and trigonometry:    Vrne absolutno vrednost števila.

Funkcija ACCRINT

Financial:    Vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se periodično izplačujejo obresti.

Funkcija ACCRINTM

Financial:    Vrne obrestni prirastek za vrednostni papir, za katerega se izplačajo obresti ob zapadlosti.

Funkcija ACOS

Math and trigonometry:    Vrne arkus kosinus števila.

Funkcija ACOSH

Math and trigonometry:    Vrne inverzni hiperbolični kosinus števila.

Funkcija ADDRESS

Lookup and reference:    Vrne sklic kot besedilo v eno celico na delovnem listu.

Funkcija AGGREGATE

Math and trigonometry:    Vrne združeno v obliki seznama ali zbirke podatkov.

Funkcija AMORDEGRC

Financial:    Vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje s koeficientom za amortizacijo.

Funkcija AMORLINC

Financial:    Vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje.

Funkcija AND

Logical:    Vrne TRUE, če so vsi argumenti TRUE.

Funkcija AREAS

Lookup and reference:    Vrne število območij v sklicu.

Funkcija ARRAYTOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Vrne matriko besedilnih vrednosti iz katerega koli določenega obsega

Funkcija ASC

Text:    Spremeni angleške črke ali katakano polne širine (dvobajtne) v nizu znakov v znake polovične širine (enobajtne).

Funkcija ASIN

Math and trigonometry:    Vrne arkus sinus števila.

Funkcija ASINH

Math and trigonometry:    Vrne inverzni hiperbolični sinus števila.

Funkcija ATAN

Math and trigonometry:    Vrne arkus tangens števila.

Funkcija ATAN2

Math and trigonometry:    Vrne arkus tangens iz koordinat X in Y.

Funkcija ATANH

Math and trigonometry:    Vrne inverzni hiperbolični tangens števila.

Funkcija AVEDEV

Statistical:    Vrne povprečno vrednost absolutnih odstopanj podatkovnih točk od srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Statistical:    Vrne povprečno vrednost argumentov.

Funkcija AVERAGEA

Statistical:    Vrne povprečno vrednost argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija AVERAGEIF

Statistical:    Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic v obsegu, ki ustrezajo navedenim pogojem.

Funkcija AVERAGEIFS

Statistical:    Vrne povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh celic, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija BAHTTEXT

Text:    Pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko ß (baht).

Funkcija BASE

Math and trigonometry:    Pretvori število v besedilo z danim korenom (osnova)

Funkcija BESSELI

Engineering:    Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo In(x).

Funkcija BESSELJ

Engineering:    Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Jn(x).

Funkcija BESSELK

Engineering:    Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Kn(x).

Funkcija BESSELY

Engineering:    Vrne spremenjeno Besselovo funkcijo Yn(x).

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

Funkcija BETADIST

Compatibility:    Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija BETAINV

Compatibility:    Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija BIN2DEC

Engineering:    Pretvori dvojiško število v desetiško.

Funkcija BIN2HEX

Engineering:    Pretvori dvojiško število v šestnajstiško.

Funkcija BIN2OCT

Engineering:    Pretvori dvojiško število v osmiško.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

Funkcija BINOMDIST

Compatibility:    Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CALL

Add-in and Automation:    Pokliče proceduro v dinamični povezani knjižnici (DLL) ali sredstvu kode.

Funkcija CEILING

Compatibility:    Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija CEILING.PRECISE

Math and trigonometry:    Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija CELL

Information:    Vrne informacije o oblikovanju, mestu ali vsebini celice.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija CHAR

Text:    Vrne znak, ki ga navaja kodno število.

Funkcija CHIDIST

Compatibility:    Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHIINV

Compatibility:    Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vrne preskus neodvisnosti.

Funkcija CHITEST

Compatibility:    Vrne preskus neodvisnosti.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CHOOSE

Lookup and reference:    Izbere vrednost na seznamu z vrednostmi.

Funkcija CLEAN

Text:    Iz besedila odstrani vse znake, ki jih ni mogoče natisniti.

Funkcija CODE

Text:    Vrne številsko kodo za prvi znak v besedilnem nizu.

Funkcija COLUMN

Lookup and reference:    Vrne številko stolpca za sklic.

Funkcija COLUMNS

Lookup and reference:    Vrne številke stolpcev v sklicu.

Funkcija COMBIN

Math and trigonometry:    Vrne število kombinacij za dano število predmetov.

Funkcija COMPLEX

Engineering:    Pretvori realne in imaginarne koeficiente v kompleksno število.

Funkcija CONCATENATE

Text:    Spoji več besedilnih elementov v en besedilni element.

Funkcija CONFIDENCE

Compatibility:    Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistical:    Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistical:    S študentovo porazdelitvijo vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.

Funkcija CONVERT

Engineering:    Pretvori število iz enega merskega sistema v drugega.

Funkcija CORREL

Statistical:    Vrne korelacijski koeficient med dvema naboroma podatkov.

Funkcija COS

Math and trigonometry:    Vrne kosinus števila.

Funkcija COSH

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični kosinus števila.

Funkcija COUNT

Statistical:    Prešteje, koliko števil je na seznamu argumentov.

Funkcija COUNTA

Statistical:    Prešteje, koliko vrednosti je na seznamu argumentov.

Funkcija COUNTBLANK

Statistical:    Prešteje število praznih celic v obsegu.

Funkcija COUNTIFS

Statistical:    Prešteje število celic v obsegu, ki ustrezajo več pogojem.

Funkcija COUPDAYBS

Financial:    Vrne število dni od začetka obdobja vrednostnega papirja do datuma poravnave.

Funkcija COUPDAYS

Financial:    Vrne število dni v obdobju vrednostnega papirja, ki vsebuje datum poravnave.

Funkcija COUPDAYSNC

Financial:    Vrne število dni od datuma poravnave do naslednjega datuma vrednostnega papirja.

Funkcija COUPNCD

Financial:    Vrne naslednji datum vrednostnega papirja po datumu poravnave.

Funkcija COUPNUM

Financial:    Vrne število vrednostnih papirjev, ki so izplačljivi med datumom poravnave in datumom zapadlosti.

Funkcija COUPPCD

Financial:    Vrne prejšnji datum vrednostnega papirja pred datumom poravnave.

Funkcija COVAR

Compatibility:    Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistical:    Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistical:    Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih

Funkcija CRITBINOM

Compatibility:    Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Cube:    Vrne ime, lastnost in mero ključnega indikatorja učinkovitosti (KPI) in v celici prikaže ime in lastnost. Ključni indikator učinkovitosti je merljiva enota, kot je na primer mesečni bruto prihodek ali četrtletni prihodek na zaposlenega, ki se uporablja za spremljanje uspešnosti podjetja.

Funkcija CUBEMEMBER

Cube:    Vrne člana ali množico v hierarhiji kocke. S to funkcijo preverite, ali je član oziroma množica v kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Cube:    Vrne vrednost lastnosti člana v kocki. Uporablja se za preverjanje, ali je ime člana v kocki, in za podajanje navedene lastnosti za tega člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Cube:    Vrne n-tega ali razvrščenega člana v naboru. Uporablja se za prikaz enega ali več elementov v naboru, na primer prodajalca, ki ima največjo prodajo, ali 10 najboljših študentov.

Funkcija CUBESET

Cube:    Določi izračunani nabor članov ali množic, tako da pošlje izraz nabora kocki v strežniku, ki ustvari nabor, in nato nabor vrne Microsoft Office Excelu.

Funkcija CUBESETCOUNT

Cube:    Vrne število elementov v naboru.

Funkcija CUBEVALUE

Cube:    Vrne združeno vrednost iz kocke.

Funkcija CUMIPMT

Financial:    Vrne kumulativne obresti, izplačane med dvema obdobjema.

Funkcija CUMPRINC

Financial:    Vrne kumulativno glavnico za posojilo, izplačano med dvema obdobjema.

Funkcija CURRENCY

Text:    Pretvori število v besedilo tako, da uporabi valutno obliko $ (dolar).

Funkcija CURRENCYDE

Financial:    Pretvori ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom, v ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom.

Funkcija CURRENCYFR

Financial:    Pretvori ceno v dolarjih, izraženo z decimalnim številom, v ceno v dolarjih, izraženo z ulomkom.

Funkcija DATE

Date and time:    Vrne zaporedno število določenega datuma.

Funkcija DATEDIF

Date and time:    Izračuna število dni, mesecev ali let med dvema datumoma. Ta funkcija je koristna v formulah, kjer morate izračunati starost.

Funkcija DATEVALUE

Date and time:    Pretvori datum v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija DAVERAGE

Database:    Vrne povprečno vrednost izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DAY

Date and time:    Pretvori zaporedno število v dan v mesecu.

Funkcija DAYS
Excel 2013

Date and time:    Vrne število dni med dvema datumoma

Funkcija DAYS360

Date and time:    Izračuna število dni med dvema datumoma v letu, ki ima 360 dni.

Funkcija DB

Financial:    Vrne amortizacijo osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo nespremenljivo pojemajočega salda.

Funkcija DCOUNT

Database:    Prešteje celice, ki v zbirki podatkov vsebujejo številke.

Funkcija DCOUNTA

Database:    Prešteje polne celice v zbirki podatkov

Funkcija DDB

Financial:    Vrne amortizacijo osnovnega sredstva za navedeno obdobje z metodo dvojno pojemajočega salda ali katero drugo metodo, ki jo določite.

Funkcija DEC2BIN

Engineering:    Pretvori desetiško število v dvojiško.

Funkcija DEC2HEX

Engineering:    Pretvori desetiško število v šestnajstiško.

Funkcija DEC2OCT

Engineering:    Pretvori desetiško število v osmiško.

Funkcija DEGREES

Math and trigonometry:    Pretvori radiane v stopinje.

Funkcija DELTA

Engineering:    Preskusi, ali sta dve vrednosti enaki.

Funkcija DEVSQ

Statistical:    Vrne vsoto kvadratov odklonov.

Funkcija DGET

Database:    Iz zbirke podatkov izvleče en zapis, ki ustreza navedenemu pogoju.

Funkcija DISC

Financial:    Vrne stopnjo popusta vrednostnega papirja.

Funkcija DMAX

Database:    Vrne največjo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija DMIN

Database:    Vrne najmanjšo mogočo vrednost iz izbranih vnosov v zbirki podatkov.

Funkcija DPRODUCT

Database:    Pomnoži vrednosti v določenem polju zapisov, ki ustrezajo pogojem v zbirki podatkov.

Funkcija DSTDEV

Database:    Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSTDEVP

Database:    Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DSUM

Database:    Sešteje števila v stolpcu polja zapisov v zbirki podatkov, ki ustrezajo pogojem.

Funkcija DURATION

Financial:    Vrne letno trajanje vrednostnega papirja s periodičnim izplačevanjem obresti.

Funkcija DVAR

Database:    Izračuna varianco, ki temelji na vzorcu izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija DVARP

Database:    Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji izbranih vnosov zbirke podatkov.

Funkcija EDATE

Date and time:    Vrne zaporedno število za datum, ki je navedeno število mesecev pred datumom začetka ali po njem.

Funkcija EFFECT

Financial:    Vrne dejansko letno obrestno mero.

Funkcija EOMONTH

Date and time:    Vrne zaporedno število za zadnji dan v mesecu pred navedenim številom mesecev ali po njem.

Funkcija ERF

Engineering:    Vrne funkcijo napake.

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Vrne funkcijo napake.

Funkcija ERFC

Engineering:    Vrne komplementarno funkcijo napake.

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Vrne komplementarno funkcijo ERF (funkcijo napake), integrirano med x in neskončnostjo.

Funkcija ERROR.TYPE

Information:    Vrne število, ki ustreza vrsti napake.

Funkcija EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Spremeni število v evro, število iz evra v člansko valuto ali številko iz članske valute v drugo, pri čemer za vmesnika uporabi evro (triangulacija).

Funkcija EVEN

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzgor na najbližje sodo celo število.

Funkcija EXACT

Text:    Preverja, ali sta dve besedilni vrednosti enaki

Funkcija EXP

Math and trigonometry:    Vrne e na potenco navedenega števila.

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne eksponentno porazdelitev.

Funkcija EXPONDIST

Compatibility:    Vrne eksponentno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Vrne F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vrne rezultat preskusa F

Funkcija FACT

Math and trigonometry:    Vrne fakulteto števila.

Funkcija FACTDOUBLE

Math and trigonometry:    Vrne dvojno fakulteto števila.

Funkcija FALSE

Logical:    Vrne logično vrednost FALSE.

Funkcija FDIST

Compatibility:    Vrne F-porazdelitev verjetnosti.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija FILTER

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    S funkcijo FILTER lahko filtrirate obseg podatkov na podlagi pogojev, ki jih določite.

Funkcija FINV

Compatibility:    Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti.

V Excel 2007je to statistična funkcija.

Funkcija FISHER

Statistical:    Vrne Fisherjevo transformacijo.

Funkcija FISHERINV

Statistical:    Vrne inverzno Fisherjevo transformacijo.

Funkcija FIXED

Text:    Oblikuje število kot besedilo z določenim številom decimalnih mest.

Funkcija FLOOR

Compatibility:    Zaokroži število navzdol, proti ničli.

V Excel 2007 in Excel 2010je to funkcija matematike in trigonometrije.

Funkcija FLOOR.PRECISE

Math and trigonometry:    Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.

Funkcija FORECAST

Statistical:    Vrne vrednost vzdolž linearnega trenda

V Excel 2016je ta funkcija zamenjana s funkcijo FORECAST. LINEAR kot del novih funkcij predvidevanja,vendar je še vedno na voljo za združljivost s starejšimi različicami.

Funkcija FREQUENCY

Statistical:    Vrne porazdelitev frekvence kot navpično matriko.

Funkcija FTEST

Compatibility:    Vrne rezultat preskusa F

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija FV

Financial:    Vrne prihodnjo vrednost naložbe.

Funkcija FVSCHEDULE

Financial:    Vrne prihodnjo vrednost prvotne glavnice po uporabi niza sestavljenih obrestnih mer.

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne gama porazdelitev.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

Funkcija GAMMADIST

Compatibility:    Vrne gama porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija GAMMAINV

Compatibility:    Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistical:    Vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x).

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x).

Funkcija GCD

Math and trigonometry:    Vrne največji skupni delitelj.

Funkcija GEOMEAN

Statistical:    Vrne geometrično srednjo vrednost.

Funkcija GESTEP

Engineering:    Preskusi, ali števil presega mejno vrednost.

Funkcija GROWTH

Statistical:    Vrne vrednosti vzdolž eksponentnega trenda.

Funkcija HARMEAN

Statistical:    Vrne harmonično srednjo vrednost.

Funkcija HEX2BIN

Engineering:    Pretvori šestnajstiško število v dvojiško.

Funkcija HEX2DEC

Engineering:    Pretvori šestnajstiško število v desetiško.

Funkcija HEX2OCT

Engineering:    Pretvori šestnajstiško število v osmiško.

Funkcija HLOOKUP

Lookup and reference:    Išče v zgornji vrstici matrike in vrne vrednost označene celice.

Funkcija HOUR

Date and time:    Pretvori zaporedno število v uro.

Funkcija HYPERLINK

Lookup and reference:    Ustvari bližnjico ali povezavo, ki odpre dokument, shranjen v omrežnem strežniku, intranetu ali internetu.

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistical:    Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Funkcija HYPGEOMDIST

Compatibility:    Vrne hipergeometrično porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija IF

Logical:    Navede logičen preskus, ki se bo izvedel.

Funkcija IFERROR

Logical:    Vrne vrednost, ki jo navedete, če formula vrednoti kot napako; v nasprotnem primeru vrne rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Logical:    Vrne vrednost, ki jo navedete, če se izraz razreši v #N/a, sicer vrne rezultat izraza

Funkcija IMABS

Engineering:    Vrne absolutno vrednost (modul) kompleksnega števila

Funkcija IMAGE

Iskanje in sklicevanje: Vrne sliko iz navedenega vira

Funkcija IMAGINARY

Engineering:    Vrne imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Funkcija IMARGUMENT

Engineering:    Vrne argument theta, ki je kot, izražen v radianih.

Funkcija IMCONJUGATE

Engineering:    Vrne kompleksno izpeljanko kompleksnega števila.

Funkcija IMCOS

Engineering:    Vrne kosinus kompleksnega števila.

Funkcija IMDIV

Engineering:    Vrne količnik dveh kompleksnih števil.

Funkcija IMEXP

Engineering:    Vrne eksponent kompleksnega števila.

Funkcija IMLN

Engineering:    Vrne naravni logaritem kompleksnega števila.

Funkcija IMLOG10

Engineering:    Vrne logaritem z osnovo 10 kompleksnega števila.

Funkcija IMLOG2

Engineering:    Vrne logaritem z osnovo 2 kompleksnega števila.

Funkcija IMPOWER

Engineering:    Vrne kompleksno število potencirano na celo število.

Funkcija IMPRODUCT

Engineering:    Vrne zmnožek kompleksnih števil.

Funkcija IMREAL

Engineering:    Vrne realni koeficient kompleksnega števila.

Funkcija IMSIN

Engineering:    Vrne sinus kompleksnega števila.

Funkcija IMSQRT

Engineering:    Vrne kvadratni koren kompleksnega števila.

Funkcija IMSUB

Engineering:    Vrne razliko dveh kompleksnih števil.

Funkcija IMSUM

Engineering:    Vrne vsoto kompleksnih števil.

Funkcija INDEX

Lookup and reference:    Uporablja kazalo, da izbere vrednost iz sklica ali matrike

Funkcija INDIRECT

Lookup and reference:    Vrne sklic, ki ga označuje besedilna vrednost.

Funkcija INFO

Information:    Vrne informacije o trenutnem operacijskem okolju.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

Funkcija INT

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzdol na najbližje celo število.

Funkcija INTERCEPT

Statistical:    Vrne presečišče regresijske premice.

Funkcija INTRATE

Financial:    Vrne obrestno mero za v celoti vložen vrednostni papir.

Funkcija IPMT

Financial:    Vrne plačilo obresti za naložbo za določeno obdobje.

Funkcija IRR

Financial:    Vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih pretokov.

Funkcija ISBLANK

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost prazna.

Funkcija ISERR

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake razen #N/V.

Funkcija ISERROR

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost katera koli vrednost napake.

Funkcija ISEVEN

Information:    Vrne TRUE, če je število sodo.

Funkcija ISLOGICAL

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost katera koli logična vrednost.

Funkcija ISNA

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost napake #N/V.

Funkcija ISNONTEXT

Information:    Vrne TRUE, če vrednost ni besedilo.

Funkcija ISNUMBER

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost število.

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne število, ki je zaokroženo na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.

Funkcija ISODD

Information:    Vrne TRUE, če je število liho.

Funkcija ISPMT

Financial:    Izračuna izplačane obresti v določenem obdobju naložbe.

Funkcija ISREF

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost sklic.

Funkcija ISTEXT

Information:    Vrne TRUE, če je vrednost besedilo.

Funkcija JIS

Text:    Besedilo: spremeni znake polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne)

Funkcija KURT

Statistical:    Vrne izračunano sploščenost nabora podatkov.

Funkcija LARGE

Statistical:    Vrne k-to največjo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija LCM

Math and trigonometry:    Vrne najmanjši skupni večkratnik.

Funkcija LINEST

Statistical:    Vrne parametre linearnega trenda.

Funkcija LN

Math and trigonometry:    Vrne naravni logaritem števila.

Funkcija LOG

Math and trigonometry:    Vrne logaritem števila za navedeno osnovo.

Funkcija LOG10

Math and trigonometry:    Vrne logaritem števila z osnovo 10.

Funkcija LOGEST

Statistical:    Vrne parametre eksponentnega trenda.

Funkcija LOGINV

Compatibility:    Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOGNORMDIST

Compatibility:    Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.

Funkcija LOOKUP

Lookup and reference:    Poišče vrednosti v vektorju ali matriki.

Funkcija LOWER

Text:    Pretvori besedilo v male črke.

Funkcija MATCH

Lookup and reference:    Poišče vrednosti v sklicu ali matriki.

Funkcija MATCH

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne relativni položaj elementa v matriki ali obsegu celic. 

Funkcija MAX

Statistical:    Vrne največjo možno vrednost na seznamu argumentov.

Funkcija MAXA

Statistical:    Vrne največjo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MDETERM

Math and trigonometry:    Vrne determinanto matrike.

Funkcija MDURATION

Financial:    Vrne trajanje vrednostnega papirja, spremenjeno po Macauleyju, z domnevno enako vrednostjo v višini 100 €.

Funkcija MEDIAN

Statistical:    Vrne srednjo vrednost navedenih števil.

Funkcija MIN

Statistical:    Vrne najmanjšo možno vrednost na seznamu argumentov.

Funkcija MINA

Statistical:    Vrne najmanjšo vrednost na seznamu argumentov, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi

Funkcija MINUTE

Date and time:    Pretvori zaporedno število v minute.

Funkcija MINVERSE

Math and trigonometry:    Vrne inverzno matriko polja.

Funkcija MIRR

Financial:    Vrne notranjo stopnjo donosa, kjer sta pozitivni in negativni denarni pretok financirana po različni obrestni meri.

Funkcija MMULT

Math and trigonometry:    Vrne produkt dveh matrik.

Funkcija MOD

Math and trigonometry:    Vrne ostanek deljenja.

Funkcija MODE

Compatibility:    Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistical:    Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.

Funkcija MONTH

Date and time:    Pretvori zaporedno število v mesec.

Funkcija MROUND

Math and trigonometry:    Vrne število, ki je zaokroženo na želen večkratnik.

Funkcija MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Vrne mnogočlenski niz števil.

Funkcija N

Information:    Vrne vrednost, ki je pretvorjena v število.

Funkcija NA

Information:    Vrne vrednost napake #N/V.

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Funkcija NEGBINOMDIST

Compatibility:    Vrne negativno binomsko porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Date and time:    Vrne število vseh delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Date and time:    S parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število celih delovnih dni med dvema datumoma.

Funkcija NOMINAL

Financial:    Vrne nominalno letno obrestno mero.

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Opomba: V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMDIST

Compatibility:    Vrne normalno kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistical:    Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.

Funkcija NORMSDIST

Compatibility:    Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NORMSINV

Compatibility:    Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija NOT

Logical:    Razveljavi logiko argumenta.

Funkcija NOW

Date and time:    Vrne zaporedno številko trenutnega datuma in ure.

Funkcija NPER

Financial:    Vrne število obdobij za naložbo.

Funkcija NPV

Financial:    Vrne sedanjo neto vrednost naložbe, ki temelji na nizu periodičnih denarnih pretokov in stopnji popusta.

Funkcija OCT2BIN

Engineering:    Pretvori osmiško število v dvojiško.

Funkcija OCT2DEC

Engineering:    Pretvori osmiško število v desetiško.

Funkcija OCT2HEX

Engineering:    Pretvori osmiško število v šestnajstiško.

Funkcija ODD

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzgor na najbližje liho celo število.

Funkcija ODDFPRICE

Financial:    Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDFYIELD

Financial:    Vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho prvo obdobje.

Funkcija ODDLPRICE

Financial:    Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija ODDLYIELD

Financial:    Vrne donos vrednostnega papirja, ki ima liho zadnje obdobje.

Funkcija OFFSET

Lookup and reference:    Vrne odmik sklica iz navedenega sklica.

Funkcija OR

Logical:    Vrne TRUE, če je kateri koli argument TRUE.

Funkcija PEARSON

Statistical:    Vrne Pearsonov korelacijski koeficient.

Funkcija PERCENTILE

Compatibility:    Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.

Funkcija PERCENTRANK

Compatibility:    Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (0..1, izključno) množice podatkov.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistical:    Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.

Funkcija PERMUT

Statistical:    Vrne število permutacij za dano število predmetov.l

Funkcija PHONETIC

Text:    Izvleče fonetične znake (furigana) iz besedilnega niza.

Funkcija PI

Math and trigonometry:    Vrne vrednost števila pi.

Funkcija PMT

Financial:    Vrne periodično plačilo za rento.

Funkcija POISSON

Compatibility:    Vrne Poissovo porazdelitev.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne Poissovo porazdelitev.

Funkcija POWER

Math and trigonometry:    Vrne rezultat števila, dvignjenega na stopnjo

Funkcija PPMT

Financial:    Vrne plačilo na glavnico za naložbo za dano obdobje.

Funkcija PRICE

Financial:    Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki periodično izplačuje obresti.

Funkcija PRICEDISC

Financial:    Vrne ceno vrednostnega papirja s popustom na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija PRICEMAT

Financial:    Vrne ceno vrednostnega papirja na 100 EUR imenske vrednosti, ki izplačuje obresti ob zapadlosti.

Funkcija PROB

Statistical:    Vrne verjetnost, da so vrednosti v obsegu med dvema omejitvama.

Funkcija PRODUCT

Math and trigonometry:    Zmnoži argumente.

Funkcija PROPER

Text:    Prvo črko v vsaki besedi besedilne vrednosti piše z veliko začetnico.

Funkcija PV

Financial:    Vrne sedanjo vrednost naložbe.

Funkcija QUARTILE

Compatibility:    Vrne kvartil nabora podatkov.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno.

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Vrne kvartil nabora podatkov.

Funkcija QUOTIENT

Math and trigonometry:    Vrne del celega števila deljenja.

Funkcija RADIANS

Math and trigonometry:    Pretvori stopinje v radiane.

Funkcija RAND

Math and trigonometry:    Vrne naključno število med 0 in 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb v storitvi Office 365

Math and trigonometry:    Funkcija RANDARRAY vrne obseg celic naključnih števil od 0 do 1. Določite lahko število vrstic in stolpcev, ki jih je treba zapolniti, najmanjše in največje vrednosti ter, ali morajo biti vrnjena cela števila ali decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    Vrne naključno število med števili, ki jih navedete.

Funkcija RANK

Compatibility:    Vrne rang števila na seznamu števil

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistical:    Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Vrne rang števila na seznamu števil

Funkcija RATE

Financial:    Vrne obrestno mero na obdobje rente.

Funkcija RECEIVED

Financial:    Vrne znesek, prejet ob zapadlosti celotno vloženega vrednostnega papirja.

Funkcija REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Vrne ID registra navedene dinamične povezane knjižnice (DLL) ali sredstva kode, ki je že bil registriran prej.

Funkcija REPT

Text:    Ponovi besedilo tolikokrat, kot je navedeno.

Funkcija ROMAN

Math and trigonometry:    Pretvori arabsko številko v rimsko kot besedilo.

Funkcija ROUND

Math and trigonometry:    Zaokroži število v navedeno število števk.

Funkcija ROUNDDOWN

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzdol, proti ničli.

Funkcija ROUNDUP

Math and trigonometry:    Zaokroži število navzgor, stran od nič..

Funkcija ROW

Lookup and reference:    Vrne številko vrstice za sklic.

Funkcija ROWS

Lookup and reference:    Vrne število vrstic v sklicu.

Funkcija RSQ

Statistical:    Vrne kvadrat Pearsonovega korelacijskega koeficienta.

Funkcija RTD

Lookup and reference:    Pridobi sprotne podatke časa iz programa, ki podpira avtomatizacijo COM.

Funkcija SECOND

Date and time:    Pretvori zaporedno število v sekunde.

Funkcija SEQUENCE

Gumb v storitvi Office 365

Math and trigonometry:    Funkcija SEQUENCE omogoča ustvarjanje seznama zaporednih številk v obsegu celic, kot je 1, 2, 3, 4.

Funkcija SERIESSUM

Math and trigonometry:    Vrne vsoto potenčne vrste, ki temelji na formuli.

Funkcija SIGN

Math and trigonometry:    Vrne predznak števila.

Funkcija SIN

Math and trigonometry:    Vrne sinus navedenega kota.

Funkcija SINH

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični sinus števila.

Funkcija SKEW

Statistical:    Vrne asimetrijo porazdelitve.

Funkcija SLN

Financial:    Vrne linearno razvrednotenje osnovnega sredstva za eno obdobje.

Funkcija SLOPE

Statistical:    Vrne naklon regresijske premice.

Funkcija SMALL

Statistical:    Vrne k-to najmanjšo vrednost v naboru podatkov.

Funkcija SORT

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Funkcija SORT razvrsti vsebino obsega ali obsega celic.

Funkcija SORTBY

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Funkcija SORTBY razvrsti vsebino obsega ali nabora celic na podlagi vrednosti v pripadajočem obsegu ali naboru celic.

Funkcija SQRT

Math and trigonometry:    Vrne pozitivni kvadratni koren.

Funkcija SQRTPI

Math and trigonometry:    Vrne kvadratni koren za (število * pi).

Funkcija STANDARDIZE

Statistical:    Vrne normalizirano vrednost.

Funkcija STDEV

Compatibility:    Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.

Funkcija STDEVA

Statistical:    Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija STDEVP

Compatibility:    Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistical:    Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija STEYX

Statistical:    Vrne standardno napako predvidenih Y-vrednosti za vsak X v regresiji.

Funkcija STOCKHISTORY

Financial:    Pridobi zgodovinske podatke o finančnem instrumentu

Funkcija SUBSTITUTE

Text:    Zamenja staro besedilo z novim besedilom v besedilnem nizu.

Funkcija SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Vrne delno vsoto s seznama ali iz zbirke podatkov.

Funkcija SUM

Math and trigonometry:    Doda argumente.

Funkcija SUMIF

Math and trigonometry:    Sešteje celice, ki jih navaja dani pogoj.

Funkcija SUMIFS

Math and trigonometry:    Doda celice v obsegu, ki izpolnjujejo več pogojev.

Funkcija SUMPRODUCT

Math and trigonometry:    Vrne vsoto zmnožkov ustreznih komponent matrike.

Funkcija SUMSQ

Math and trigonometry:    Vrne vsoto kvadratov za argumente.

Funkcija SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Vrne vsoto razlike kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Vrne vsoto vsote kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SUMXMY2

Math and trigonometry:    Vrne vsoto kvadratov razlik ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Funkcija SYD

Financial:    Vrne amortizacijo po metodi vsote letnih števk za sredstvo za določeno obdobje.

Funkcija T

Text:    Pretvori argumente v besedilo.

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne odstotne točke (verjetnost) za študentovo porazdelitev t.

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistical:    Vrne odstotne točke (verjetnost) za študentovo porazdelitev t.

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Vrne študentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistical:    Vrne t-vrednost Študentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Vrne inverzno Študentovo t-porazdelitev.

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vrne verjetnost, ki je povezana s študentovim t-testom.

Funkcija TAN

Math and trigonometry:    Vrne tangens števila.

Funkcija TANH

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični tangens števila.

Funkcija TBILLEQ

Financial:    Vrne donos, ki je enak obveznici za zakladno menico.

Funkcija TBILLPRICE

Financial:    Vrne ceno zakladne menice na 100 EUR imenske vrednosti.

Funkcija TBILLYIELD

Financial:    Vrne donos zakladne menice.

Funkcija TDIST

Compatibility:    Vrne študentovo t-porazdelitev.

Funkcija TEXT

Text:    Oblikuje številko in jo pretvori v besedilo.

Funkcija TIME

Date and time:    Vrne zaporedno število določene ure.

Funkcija TIMEVALUE

Date and time:    Pretvori uro v obliki besedila v zaporedno število.

Funkcija TINV

Compatibility:    Vrne obratno porazdelitev t učenca

Funkcija TODAY

Date and time:    Vrne zaporedno število današnjega datuma.

Funkcija TRANSPOSE

Lookup and reference:    Vrne premestitev matrike.

Funkcija TREND

Statistical:    Vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda

Funkcija TRIM

Text:    Odstrani presledke iz besedila.

Funkcija TRIMMEAN

Statistical:    Vrne srednjo vrednost notranjosti nabora podatkov.

Funkcija TRUE

Logical:    Vrne logično vrednost TRUE.

Funkcija TRUNC

Math and trigonometry:    Prireže število na celo število.

Funkcija TTEST

Compatibility:    Vrne verjetnost, ki je povezana s študentovim t-testom.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija TYPE

Information:    Vrne število, ki nakazuje vrsto podatkov za vrednost.

Funkcija UNIQUE

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Funkcija UNIQUE vrne seznam enoličnih vrednosti na seznamu ali v obsegu.

Funkcija UPPER

Text:    Pretvori besedilo v velike črke.

Funkcija VALUE

Text:    Pretvori besedilni argument v številko.

Funkcija VAR

Compatibility:    Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.

Funkcija VARA

Statistical:    Oceni varianco, ki temelji na vzorcu, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija VARP

Compatibility:    Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija VARPA

Statistical:    Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

Funkcija VDB

Financial:    Vrne razvrednotenje osnovnega sredstva za navedeno ali delno obdobje z metodo pojemajočega salda.

Funkcija VLOOKUP

Lookup and reference:    Išče v prvem stolpcu matrike in se premakne prek vrstice, da bi vrnila vrednost celice.

Funkcija WEEKDAY

Date and time:    Pretvori zaporedno število v dan v tednu.

Funkcija WEEKNUM

Date and time:    Pretvori zaporedno število v število, ki predstavlja zaporedno število tedna v letu.

Funkcija WEIBULL

Compatibility:    Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji, vključno s števili, besedilom in logičnimi vrednostmi.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vrne Weibullovo porazdelitev.

Funkcija WORKDAY

Date and time:    Vrne zaporedno število datuma pred navedenim številom delovnih dni ali po njem.

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Date and time:    Vrne zaporedno številko datuma pred določenim številom delovnih dni ali po njem s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je.

Funkcija XIRR

Financial:    Vrne notranjo stopnjo donosa za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Funkcija XNPV

Financial:    Vrne sedanjo neto vrednost za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Funkcija YEAR

Date and time:    Pretvori zaporedno število v leta.

Funkcija YEARFRAC

Date and time:    Vrne ulomek leta, ki predstavlja število vseh dni med argumentoma »začetni_datum« in končni_datum«.

Funkcija YIELD

Financial:    Vrne donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačujejo periodično.

Funkcija YIELDDISC

Financial:    Vrne letni donos za vrednostni papir s popustom, na primer zakladna menica.

Funkcija YIELDMAT

Financial:    Vrne letni donos vrednostnega papirja, za katerega se obresti izplačajo ob zapadlosti.

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Funkcija ZTEST

Compatibility:    Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

V programu Excel 2007 je to statistična funkcija.

Funkciji FIND in FINDB

Text:    Poišče eno besedilno vrednost v drugi (loči med velikimi in malimi črkami)

Funkciji LEFT, LEFTB

Text:    Vrne skrajno leve znake iz besedilne vrednosti.

Funkciji LEN, LENB

Text:    Vrne število znakov v besedilnem nizu.

Funkciji MID, MIDB

Text:    Vrne določeno število znakov iz besedilnega niza z začetkom na mestu, ki ga določite.

Funkciji REPLACE, REPLACEB

Text:    Zamenja znake v besedilu.

Funkciji RIGHT, RIGHTB

Text:    Vrne skrajno desne znake iz besedilne vrednosti.

Funkciji SEARCH in SEARCHB

Text:    Poišče eno besedilno vrednost v drugi (ne loči med velikimi in malimi črkami)

GAMMA (funkcija GAMMA)
Excel 2013

Statistical:    Vrne vrednost funkcije Gamma

GAUSS (funkcija GAUSS)
Excel 2013

Statistical:    Vrne 0,5 manj kot standardno normalno kumulativno porazdelitev

GETPIVOTDATA (funkcija GETPIVOTDATA)

Lookup and reference:    Vrne podatke, ki so shranjeni v poročilu vrtilne tabele

HSTACK
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Uporabi polja vodoravno in zaporedno, da vrne večje polje.

IFS (funkcija IFS)
2019

Logical:    Preveri, ali je izpolnjen en ali več pogojev in vrne vrednost, ki ustreza prvemu pogoju z vrednostjo TRUE.

IMCOSH (funkcija IMCOSH)
Excel 2013

Engineering:    Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila.

IMCOT (funkcija IMCOT)
Excel 2013

Engineering:    Vrne kotangens kompleksnega števila

IMCSC (funkcija IMCSC)
Excel 2013

Engineering:    Vrne kosekans kompleksnega števila

IMCSCH (funkcija IMCSCH)
Excel 2013

Engineering:    Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila

IMSEC (funkcija IMSEC)
Excel 2013

Engineering:    Vrne sekans kompleksnega števila

IMSECH (funkcija IMSECH)
Excel 2013

Engineering:    Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila

IMSINH (funkcija IMSINH)
Excel 2013

Engineering:    Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila

IMTAN (funkcija IMTAN)
Excel 2013

Engineering:    Vrne tangens kompleksnega števila

ISFORMULA (funkcija ISFORMULA)
Excel 2013

Information:    Vrne TRUE, če obstaja sklic na celico, ki vsebuje formulo

ISOMITTED
Gumb v storitvi Office 365

Information:    Preveri, ali manjka vrednost v funkciji LAMBDA, in vrne TRUE ali FALSE.

ISOWEEKNUM (funkcija ISOWEEKNUM)
Excel 2013

Date and time:    Vrne število ISO številke tedna v letu za dani datum

LAMBDA
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Ustvarite funkcije po meri, ki jih lahko ponovno uporabite, in jih prikličite s prijaznim imenom.

LET
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Dodeli imena rezultatom izračuna.

MAKEARRAY
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Vrne izračunano polje z določeno velikostjo vrstic in stolpcev z uporabo funkcije LAMBDA.

MAP
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Vrne polje, oblikovano s preslikavo vsake vrednosti v poljih v novo vrednost s funkcijo LAMBDA, da ustvari novo vrednost.

MAXIFS (funkcija MAXIFS)
2019

Statistical:    Vrne največjo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril

MINIFS (funkcija MINIFS)
2019

Statistical:    Vrne najmanjšo vrednost med celicami, navedeno z določenim naborom pogojev ali meril.

MODE.SNGL (funkcija MODE.SNGL)
Excel 2010

Statistical:    Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.

MUNIT (funkcija MUNIT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne matriko enote ali določeno dimenzijo

NUMBERVALUE (funkcija NUMBERVALUE)
Excel 2013

Text:    Pretvori besedilo v število, neodvisno od lokalnega načina

PDURATION (funkcija PDURATION)
Excel 2013

Financial:    Vrne število obdobij, ki jih zahteva naložba, da doseže določeno vrednost

PERMUTATIONA (funkcija PERMUTATIONA)
Excel 2013

Statistical:    Vrne število permutacij za število predmetov (s ponovitvami), ki je izbrano iz skupnega števila predmetov

PHI (funkcija PHI)
Excel 2013

Statistical:    Vrne vrednost funkcije gostote za standardno normalno porazdelitev

REDUCE
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Zmanjša polje na akumulirano vrednost tako, da za vsako vrednost uporabi funkcijo LAMBDA in vrne skupno vrednost v zbiralniku.

RRI (funkcija RRI)
Excel 2013

Financial:    Vrne ekvivalentno obrestno mero za rast investicije

SCAN
Gumb v storitvi Office 365

Logical:    Pregleda polje tako, da za vsako vrednost uporabi funkcijo LAMBDA, in vrne polje, ki vsebuje vsako vmesno vrednost.

SEC (funkcija SEC)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne sekans kota

SECH (funkcija SECH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vrne hiperbolični sekans kota

SHEET (funkcija SHEET)
Excel 2013

Information:    Vrne številko lista za list, na katerega se sklicuje

SHEETS (funkcija SHEETS)
Excel 2013

Information:    Vrne število listov v sklicu

SKEW.P (funkcija SKEW.P)
Excel 2013

Statistical:    Vrne asimetrijo porazdelitve glede na populacijo: označitev stopnje asimetrije porazdelitve okoli njene srednje vrednosti

SWITCH (funkcija SWITCH)
Gumb v storitvi Office 365
2019

Logical:    Ovrednoti izraz v primerjavi z nizom vrednosti in vrne rezultat v skladu s prvo ujemajočo se vrednostjo. Če ni ujemanja, je vrnjeni rezultat lahko izbirna privzeta vrednost.

TAKE
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne določeno število sosednjih vrstic ali stolpcev od začetka ali konca polja.

TEXTAFTER
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Vrne besedilo, ki se pojavi za danim znakom ali nizom.

TEXTBEFORE
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Vrne besedilo, ki se pojavi pred danim znakom ali nizom.

TEXTJOIN
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Združi besedilo iz več območij in/ali nizov.

TEXTSPLIT
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Razdeli besedilne nize z uporabo razmejitvenih znakov v stolpcih in vrsticah.

TOCOL
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne polje v enem stolpcu.

TOROW
Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Vrne polje v eni vrstici.

UNICHAR (funkcija UNICHAR)
Excel 2013

Text:    Vrne znak Unicode, na katerega se sklicuje dana številska vrednost

UNICODE (funkcija UNICODE)
Excel 2013

Text:    Vrne številko (kodna točka), ki ustreza na prvemu znaku besedila

Uporaba funkcije XLOOKUP

Gumb v storitvi Office 365

Lookup and reference:    Išče v obsegu ali matriki in vrne element, ki ustreza prvemu najdenega ujemanju. Če ujemanje ne obstaja, lahko funkcija XLOOKUP vrne najbližje (približno) ujemanje. 

VALUETOTEXT
Gumb v storitvi Office 365

Text:    Vrne besedilo iz katere koli določene vrednosti.

VSTACK
Gumb v storitvi Office 365

Look and reference:    Navpično in zaporedno doda polja, da vrne večje polje.

WEBSERVICE (funkcija WEBSERVICE)
Excel 2013

Web:    Vrne podatke iz spletne storitve.

Ta funkcija ni na voljo v programu Excel za splet.

WRAPCOLS
Gumb v storitvi Office 365

Look and reference:    Prelomi dano vrstico ali stolpec z vrednostmi po stolpcih po določenem številu elementov.

WRAPROWS
Gumb v storitvi Office 365

Look and reference:    Prelomi podano vrstico ali stolpec z vrednostmi po vrsticah po določenem številu elementov.

XOR (funkcija XOR)
Excel 2013

Logical:    Vrne logično izključni OR vseh argumentov.

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pa pridobite podporo v skupnostih.

Sorodne teme

Excelove funkcije (po kategoriji)

Pregled formul v Excelu
Kako se izogniti nedelujočim formulam
Zaznavanje napak v formulah

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×