Pre nego što prodate ili poklonite svoj uređaj

Ako je uređaj i dalje kod vas

Obavezno napravite rezervnu kopiju ličnih podataka i resetujte uređaj.

Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja sa Windows Phone telefona i da biste ga resetovali:

 • Sa liste aplikacija na telefonu otvorite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Rezervna kopija.
 • Odaberite sadržaje za koje želite da napravite rezervnu kopiju.
 • Kada napravite rezervnu kopiju svih informacija koje su vam potrebne, otvorite Postavke > Sistem > O proizvodu, a zatim dodirnite Resetujte telefon.
 • Kada resetujete telefon, obavezno ga uklonite sa stranice account.microsoft.com/devices.

Da biste napravili rezervnu kopiju podataka na Windows 10 računaru i da biste ga resetovali:

 1. Idite na Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Rezervna kopija.
 2. Koristite eksterni disk za pravljenje rezervne kopije istorije datoteka.
 3. Kada napravite rezervnu kopiju svih informacija koje su vam potrebne, otvorite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Oporavak.
 4. U odeljku Resetovanje ovog računara izaberite stavku Prvi koraci, a zatim pratite uputstva na ekranu.
 5. Kada resetujete računar, obavezno ga uklonite sa stranice account.microsoft.com/devices.

Ako uređaj više nije kod vas

Ako je to Windows Phone:

 1. Razmislite o brisanje informacija sa uređaja pomoću funkcije „Lociranje mog telefona“ pre nego što ga uklonite.
 2. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices.
 3. Izaberite opciju Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Ako je to Windows 10 računar:

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices.
 2. Izaberite opciju Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu
Svojstva

ID članka: 10547 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije