Animacija, video i audio

Umetanje video zapisa iz usluge YouTube ili s nekog drugog sajta

Umetanje video zapisa iz usluge YouTube ili s nekog drugog sajta

U usluzi PowerPoint za Microsoft 365 ili PowerPoint 2019 možete na slajd da umetnete veb video sa sajta YouTube ili Vimeo.

U PowerPoint za Microsoft 365, verziji 1907 ili novijoj verziji, također možete da umetnete video zapis na mreži saMicrosoft Stream, video uslugom za preduzeća – osobe unutar organizacije mogu međusobno da otpremaju, pregledaju i dele video zapise.

Video se reprodukuje direktno sa lokacije YouTube i ima YouTube kontrole za reprodukciju, pauziranje i tako dalje. Funkcije reprodukcije (Fade, Bookmark, Trim, i tako dalje) u programu PowerPoint ne primenjuju se na online video snimke.

Pošto je video zapis na veb sajtu a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Savet: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with video!

Umetanje veb video zapisa

 1. U veb pregledaču pronađite video zapis koji želite..

 2. Kopirajte URL adresu veb stranice sa trake adrese u pregledaču.

 3. Vratite se na PowerPoint i izaberite slajd u koji želite da postavite video.

 4. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavke Video zapis > Video zapis na mreži.

 5. U dijalog Video na mreži nalepite URL koji ste kopirali u drugom koraku.

 6. Izaberite stavku Umetanje.

Reprodukovanje video zapisa

Ako je video uspešno umetnut, možete ga reprodukovati u normalnom prikazu ili projekciji slajdova. 

 • Dugme za reprodukciju pojavljuje se na video zapisu u normalnom prikazu.

 • U projekciji slajdova možete da vršite interakciju sa video zapisima kao i u veb pregledaču.

 • Video zapisi iz usluga YouTube i Vimeo podrazumevano se reprodukuju u „nizu klikova“. Možete da reprodukujete video bez potrebe da kliknete na dugme Reprodukuj. Jednostavno dodirnite razmaknicu da biste prešli na sledeći korak u nizu klikova.

Rešavanje problema

Nisu svi video zapisi sa ovih sajtova dozvoljeni za ugradnju. Trebalo bi da pogledate sajt na kom se nalazi video da biste videli da li određeni video može da se ugradi. 

Vaš računar zahteva Internet Explorer 11

Napomena: Microsoft 365 aplikacije i usluge neće podržati Internet Explorer 11 počevši od 2021 17. Saznajte više. Imajte u vidu da će Internet Explorer 11 ostati podržani pregledač. Internet Explorer 11 predstavlja komponentu operativnog sistema Windows i prati smernice životnog ciklusa za proizvod na kojem je instalirana. 

Da biste reprodukovali video zapise u programu PowerPoint, morate da imate Internet Explorer 11 na računaru. Ne morate da ga koristite za pregledanje veba, jednostavno morate da ga imate instaliranog jer PowerPoint ispod površine koristi njegovu tehnologiju za reprodukciju video zapisa u operativnom sistemu Windows. 

Ako koristite operativni sistem Windows 10, već imate instaliran Internet Explorer 11. Ako imate stariju verziju operativnog sistema Windows, možete da odete na ovu stranicu sa preuzimanjima za Internet Explorer i pogledate uputstva. 

Ipak želite da umetnete video sa računara?

Pogledajte članak Umetanje i reprodukovanje video datoteke sa računara da biste videli sve detalje.

Uslovi korišćenja i smernice za privatnost

Vimeo:

YouTube:

Microsoft Stream:

SlideShare.net:

U PowerPoint 2016, možete da umetnete video zapis na mreži sa kôdom za ugradnju ili tražiti video zapis po imenu. Zatim možete da reprodukujete tokom prezentacije.

Video se reprodukuje direktno sa lokacije YouTube i ima YouTube kontrole za reprodukciju, pauziranje i tako dalje. Funkcije reprodukcije (Fade, Bookmark, Trim, i tako dalje) u programu PowerPoint ne primenjuju se na online video snimke.

Pošto je video zapis na veb sajtu a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Umetanje video zapisa na mreži pomoću koda za „ugradnju“

 1. Na sajtu YouTube ili Vimeo pronađite video koji želite da umetnete.

 2. Kliknite na dugme Deli koje se nalazi ispod video zapisa, a zatim izaberite stavku Ugradi. (Ako ne kliknete na dugme Ugradi, na kraju ćete kopirati pogrešan kôd.)

  Kliknite na dugme „Deli“ i izaberite stavku „Ugradi“
 3. Kliknite desnim tasterom miša na iFrame kôd za ugradnju i izaberite stavku Kopiraj.

  Kopiranje iFrame koda za ugradnju

  Ako istaknuti tekst koji kopirate počinje sa „http“, STANITE. Kopiraćete pogrešan kôd. Vratite se na 2. korak i kliknite na dugme Ugradi:

  Da bi ispravno funkcionisao, kôd koji koristite da biste ugradili video mora da počinje sa „iFrame“ ” ili „<object“.
  Ako kôd za ugradnju počinje sa „http“, video zapis neće biti uspešno ugrađen.
 4. U programu PowerPoint izaberite slajd na koji želite da dodate video.

 5. Na kartici Umetanje izaberite stavke Video > Video na mreži.

 6. U polje Iz koda za ugradnju video zapisa nalepite kôd za ugradnju, a zatim kliknite na strelicu.

  Prikazuje opciju za ugradnju video zapisa u programu Powerpoint
 7. Na slajd se postavlja pravougaonik sa video zapisom koji možete po želji da premeštate i menjate mu veličinu. Da biste pregledali video na slajdu, kliknite desnim tasterom miša na video, izaberite stavku Pregled a zatim kliknite na dugme „Reprodukuj“ na video zapisu.

  Napomena: Ako se video zapis ne ugradi ispravno, proverite da li imate instalirane potrebne ispravke za Office.

Traženje YouTube video zapisa po imenu

 1. Izaberite slajd na koji želite da dodate video.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavke Video > Video na mreži.

  Dugme na traci za umetanje video zapisa na mreži u programu PowerPoint
 3. U polju Pretražite YouTube otkucajte ime video zapisa koji želite da umetnete i pritisnite taster Enter.

 4. U rezultatima pretrage izaberite video i kliknite na dugme Umetni.

 5. Na slajd se postavlja pravougaonik sa video zapisom koji možete po želji da premeštate i menjate mu veličinu. Da biste pregledali video na slajdu, kliknite desnim tasterom miša na video, izaberite stavku Pregled a zatim kliknite na dugme „Reprodukuj“ na video zapisu.

  Napomena: Ako se video zapis ne umetne ispravno, proverite da li imate instalirane neophodne ispravke za Office.

Pregled video zapisa

 1. Kad pravougaonik sa video zapisom bude na slajdu, izaberite ga, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Pregled.

  Dugme za reprodukciju pojavljuje se na video zapisu.

 2. Kliknite na dugme Reprodukuj na video zapisu.

  Pošto je video zapis na veb sajtu, a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Vaš računar zahteva Internet Explorer 11

Napomena: Microsoft 365 aplikacije i usluge neće podržati Internet Explorer 11 počevši od 2021 17. Saznajte više. Imajte u vidu da će Internet Explorer 11 ostati podržani pregledač. Internet Explorer 11 predstavlja komponentu operativnog sistema Windows i prati smernice životnog ciklusa za proizvod na kojem je instalirana. 

Da biste reprodukovali video zapise u programu PowerPoint, morate da imate Internet Explorer 11 na računaru. Ne morate da ga koristite za pregledanje veba, jednostavno morate da ga imate instaliranog jer PowerPoint ispod površine koristi njegovu tehnologiju za reprodukciju video zapisa u operativnom sistemu Windows. 

Ako koristite operativni sistem Windows 10, već imate instaliran Internet Explorer 11. Ako imate stariju verziju operativnog sistema Windows, možete da odete na ovu stranicu sa preuzimanjima za Internet Explorer i pogledate uputstva. 

Ipak želite da umetnete video sa računara?

Pogledajte članak Umetanje i reprodukovanje video datoteke sa računara da biste videli sve detalje.

Ugrađivanje sadržaja sa sajta Slideshare.net

Na slajdu u programu PowerPoint možete da ugradite sadržaj sa sajta Slideshare.net, veb sajta za deljenje prezentacija, grafikona sa informacijama i dokumenata.

Na sajtu Slideshare.net, sav sadržaj koji se može ugraditi na drugom mestu ima dugme Deli na sebi. To dugme otvara prozor u kojem možete da kopirate kod za ugradnju kao ugradnju za video.

 1. Na sajtu Slideshare.net pronađite sadržaj koji želite da ugradite.

 2. Kliknite na dugme Deli ispod okvira sadržaja.

  Kodovi za deljenje se pojavljuju u video okviru.

 3. Izaberite polje koje se zove Ugradi.

  Sav tekst u polju postaje izabran kada to uradite.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na izabrani tekst i odaberite stavku Kopiraj.

  Tekst koji ste kopirali sadrži više informacija nego što vam je potrebno, tako da morate da ga skratite i ponovo kopirate.

 5. Nalepite kopirani tekst u uređivač teksta kao što su Word ili Notepad.

 6. Izaberite deo teksta koji počinje sa <iframe src ... a završava se sa </iframe>. Kopirajte taj tekst.

  To je kôd za ugradnju koji vam je potreban za umetanje sadržaja u PowerPoint.

 7. U programu PowerPoint idite na slajd na koji želite da umetnete sadržaj.

 8. Na traci sa alatkama izaberite karticu Umetanje, izaberite stavku Video, a zatim izaberite stavku Video zapis na mreži.

  Otvara se dijalog Umetanje video zapisa.

 9. Nalepite kôd za ugradnju u polje pod imenom iz video koda za ugradnju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Potrebno je malo vremena da PowerPoint preuzme sadržaj. Kada se to završi, crno polje se pojavljuje na slajdu.

 10. Da biste prikazali sadržaj, izaberite dugme „Projekcija slajdova“ Dugme za prikaz „Projekcija slajdova“ na traci zadataka. koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora PowerPoint.

Zahtevi

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama za privatnosti veb sajta dobavljača.

U programu PowerPoint 2013 možete da ubacite video a zatim ga reprodukujete tokom prezentacije.

Video se reprodukuje direktno sa lokacije YouTube i ima YouTube kontrole za reprodukciju, pauziranje i tako dalje. Funkcije reprodukcije (Fade, Bookmark, Trim, i tako dalje) u programu PowerPoint ne primenjuju se na online video snimke.

Pošto je video zapis na veb sajtu a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Napomena: Da biste koristili ovu funkciju, morate da koristite verziju programa PowerPoint 2013 za računare i morate imati instalirane Office ispravke za april 2014, kao i koristiti IE 9 (MS12-037) odnosno IE10 ili noviju verziju (preporučuje se). Možete da prikažete kompletnu listu zahteva i podržanih formata.

Traženje YouTube video zapisa po imenu

 1. Izaberite slajd na koji želite da dodate video.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavke Video > Video na mreži.

  Dugme na traci za umetanje video zapisa na mreži u programu PowerPoint
 3. U polju Pretražite YouTube otkucajte ime video zapisa koji želite da umetnete i pritisnite taster Enter.

  Ovo je dijalog „Umetanje video zapisa na mreži“ u programu PowerPoint 2013.
 4. U rezultatima pretrage izaberite video i kliknite na dugme Umetni.

 5. Na slajd se postavlja pravougaonik sa video zapisom koji možete po želji da premeštate i menjate mu veličinu. Da biste pregledali video na slajdu, kliknite desnim tasterom miša na video, izaberite stavku Pregled a zatim kliknite na dugme „Reprodukuj“ na video zapisu.

  Napomena: Ako se video zapis ne umetne ispravno, proverite da li imate instalirane neophodne ispravke za Office.

 6. Prebacite se na karticu Reprodukcije na traci da biste izabrali kako i kada se reprodukuje video zapis:

  Kartica „Reprodukcija“ na traci programa PowerPoint ima opcije za izbor načina reprodukcije video zapisa.

Pregled video zapisa

 1. Kad pravougaonik sa video zapisom bude na slajdu, izaberite ga, a zatim izaberite karticu Reprodukcija na PowerPoint traci.

 2. Na levoj strani kartice Reprodukcija izaberite dugme Pregled.

Vaš računar zahteva Internet Explorer 11

Napomena: Microsoft 365 aplikacije i usluge neće podržati Internet Explorer 11 počevši od 2021 17. Saznajte više. Imajte u vidu da će Internet Explorer 11 ostati podržani pregledač. Internet Explorer 11 predstavlja komponentu operativnog sistema Windows i prati smernice životnog ciklusa za proizvod na kojem je instalirana. 

Da biste reprodukovali video zapise u programu PowerPoint, morate da imate Internet Explorer 11 na računaru. Ne morate da ga koristite za pregledanje veba, jednostavno morate da ga imate instaliranog jer PowerPoint ispod površine koristi njegovu tehnologiju za reprodukciju video zapisa u operativnom sistemu Windows. 

Ako koristite operativni sistem Windows 10, već imate instaliran Internet Explorer 11. Ako imate stariju verziju operativnog sistema Windows, možete da odete na ovu stranicu sa preuzimanjima za Internet Explorer i pogledate uputstva. 

Ipak želite da umetnete video sa računara?

Pogledajte članak Umetanje i reprodukovanje video datoteke sa računara da biste videli sve detalje.

Zahtevi

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama privatnosti veb sajta dobavljača.

YouTube video zapisi u programu PowerPoint 2010 više ne funkcionišu.    YouTube je nedavno obustavljena podrška za Adobe Flash playeru, koji PowerPoint 2010 koristi u pozadini za reprodukciju YouTube video ugrađenog na slajdu.

Kao rezultat te promene, više ne možete da reprodukujete video u programu PowerPoint 2010. Umesto toga, dobijete poruku o grešci u kojoj piše: "video zapisi više nisu podržani".

Postoje dva načina da zaobiđete ovaj problem, opisan ispod Instalirajte programski dodatak koji može da reprodukuje videoili da nadogradite na noviju verziju programa PowerPoint.

Koristite programski dodatak za LiveWeb za umetanje i reprodukciju video zapis na mreži

Ovo je zadatak za pacijentkinju "uradi-to-to – vaši selferi koji su zadovoljni sa instalacijom i podešavanjem softvera samostalno. Pokušali smo pažljivo da istakjemo neophodne korake.

Postoje tri procedure ispod koje vam mogu pomoći    Prvo dvoje treba da se obave samo jednom: instaliraju i postavljaju programski dodatak. Kada se one završe, treću proceduru možete da koristite da biste umetnuli video na mreži na slajdu u PowerPoint 2010.

Kliknite na naslov odeljka ispod da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva:

 1. Zatvori Office 2010.

 2. Idite na matičnu stranicu za programski programski dodatak, a zatim izaberite stavku Preuzmi vezu za PowerPoint 2007/2010/2010/2016 (32-bitno) korisnike.

  Preuzmite programski programski dodatak sa ove stranice za preuzimanje

  Komprimovana datoteka lwsetup40.zip se preuzima na računar. Da biste započeli, dekomprimujete ga da biste mogli da koristite datoteke.

 3. U istraživaču datoteka kliknite desnim tasterom miša na. zip datoteku i odaberite stavku izvuci sve.

  Kliknite desnim tasterom miša na komprimovanu zip datoteku da biste izdvojili datoteku iz nje.
 4. U dijalogu izdvajanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži izdvojene datoteke prilikom završetka , a zatim kliknite na dugme izdvajanje.

  Dijalog "izdvajanje"

  Dekomprimovana datoteka se kopira na računar.

 5. Kliknite dvaput na lwsetup.exe da biste započeli instaliranje programskog dodatka za živote na računaru.

  Kliknite dvaput na lwsetup.exe da biste započeli instaliranje programskog dodatka za živote.

  Zatim ćete proći kroz seriju opcija pre nego što se programski dodatak instalira na računaru.

 6. Kliknite na dugme da da biste omogućili aplikaciji da pravi promene na uređaju.

  Omogućavanje programskog dodatka da promeni uređaj
 7. U dijalogu čarobnjak za InstallShield kliknite na dugme dalje.

 8. Pročitajte ugovor o licenciranju, izaberite stavku Prihvatam uslove ugovora o licenciranju, a zatim kliknite na dugme dalje.

  (Morate prihvatiti ugovor o licenciranju da biste mogli da koristite programski dodatak.)

 9. Podrazumevana instalaciona fascikla je C:\Programske datoteke (x86) \Shyam Pillai\LiveWeb. Promenite ga ako želite, a zatim kliknite na dugme dalje.

 10. Sve opcije su sada podešene: Kliknite na dugme Instaliraj.

  Sa uspostavljenim opcijama, započnite instalaciju
 11. Sačekajte dok se instalacija ne dovrši, a zatim kliknite na dugme Završi da biste napustili proces instalacije. Sada ste spremni da koristite programski dodatak.

 1. Otvorite Office 2010 iz menija Start .

 2. Na kartici datoteka trake sa alatkama izaberite stavku Opcije.

  Na kartici datoteka na traci u programu PowerPoint 2010 izaberite stavku opcije
 3. U dijalogu PowerPoint opcije izaberite Centar za pouzdanost iz levog okna, a zatim izaberite stavku Postavke centra za pouzdanost.

 4. U dijalogu Centar za pouzdanost , u postavkama makroaizaberite stavku Onemogući sve makroe i zatim kliknite na dugme u redu.

  Izaberite stavku "Onemogući sve makroe sa obaveštenjem", a zatim kliknite na dugme u redu

  Centar za pouzdanost ne onemogućava makroe automatski na ovaj način. To vas tera da odaberete da li želite da ih sami omogućite ili onemogućite. U ovom slučaju, izabraćemo da ih omogućimo.

 5. U levom oknu dijaloga izaberite stavku ActiveX postavke, izaberite stavku Pitaj me pre nego što omogućite sve kontrole sa minimalnim ograničenjima, a zatim kliknite na dugme u redu.

 6. Izaberite stavku programski dodaci iz levog okna. Na listi Upravljanje , na dnu izaberite stavku PowerPoint programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Otvorite listu programskih dodataka za PowerPoint, a zatim kliknite na dugme idi
 7. Kliknite na dugme Dodaj novo da biste dodali programski programski dodatak na listu.

 8. Potražite fasciklu u kojoj ste instalirali programu LiveWeb u 8 . ppam , a zatim kliknite na dugme u redu.

  Izaberite stavke Veb. ppam, a zatim kliknite na dugme u redu.

Programski programski dodatak je instaliran i spreman za korišćenje u PowerPoint 2010.

Ponekad se programski dodatak ne pojavljuje na listi, ali će ispravno funkcionisati. Kliknite na dugme Zatvori i pročitajte sledeće korake da biste ga koristili.

 1. U Veb pregledaču idite na YouTube. Pronađite video zapis koji želite da umetnete na slajdu. Kopirajte https: adresa Veb stranice.

 2. U PowerPoint 2010, na kartici Umetanje na traci, u blizini desnog kraja kliknite na dugme Veb stranica .

  Programski programski dodatak se nalazi na kartici Umetanje na traci, na krajnjoj desnoj strani

  Otvara se dijalog " Veb lokacija ".

 3. U dijalogu kliknite na dugme dalje.

 4. U gornjem polju nalepite adresu (od prvog koraka) video zapisa koji želite da umetnete. Zatim kliknite na dugme Dodaj, a zatim dalje.

  Nalepite https adresu video zapisa koji želite da umetnete
 5. Uverite se da je potvrđen izbor u polju da, Osveži Veb stranicu (ispravka u realnom vremenu) , a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. U koracima #3 kliknite na dugme dalje , osim ako prvo ne želite da promenite opcionalne postavke za video.

 7. Kliknite na dugme Završi.

 8. Kliknite na dugme u redu u okviru za poruku.

  Sačuvajte prezentaciju. Sada ste spremni da testirate video u projekciji slajdova.

 9. Pritisnite taster F5 da biste pokrenuli projekciju slajdova. Kada se video pokrene, pritisnite dugme preko celog ekrana da biste razvili video okvir.

  Pritisnite dugme preko celog ekrana da biste razvili okvir video zapisa
 10. Ako ekran izgleda ovako posle prebacivanja na ceo ekran, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + znak plus jednom na tastaturi da biste razvili video zapis:

  Ako video zapis još uvek ne popuni, pritisnite kombinaciju tastera CTRL i znak plus jednom do krajnjeg soma u video zapisu

  U ovom momentu video zapis bi trebalo da popuni ekran.

 11. Kliknite na dugme Reprodukuj, ako je potrebno, da biste započeli video.

Nadogradite na noviju verziju programa PowerPoint ako možete

Ako možete da izvršite nadogradnju, predlažemo vam da to uradite kako biste privremeno rešili ovaj problem:

 • Možete da nadogradite Office 2010 na noviju verziju jer se ona ne oslanja na Adobe Flash Player za reprodukciju YouTube video zapisa, tako da nemaju iste probleme kakve PowerPoint 2010 sada ima.

  Da biste imali koristi od nadogradnje, potrebno je da koristite verziju operativnog sistema Windows koja podržava verziju sistema Office koju ste odabrali. Office 2013 zahteva Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ili Windows 7. Office 2016 zahteva Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ili Windows 7 sa servisnim paketom 1.

  Ako želite da uvek imate najnoviju verziju programa Office, možete da se pretplatite na Microsoft 365. Kliknite da biste pokušali ili kupovali i uporedili pretplatu u odnosu na jednokratnu kupovinu.

Zahtevi

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama za privatnost veb sajta dobavljača.

 • Koju verziju sistema Office za Mac koristite?
 • Office 365 ili 2019
 • Office 2016

U usluzi PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare ili PowerPoint 2019 za Mac, možete na slajd da umetnete veb video sa sajta YouTube ili Vimeo.  Starije verzijePowerPoint za macOS ne podržavaju Umetanje video zapisa na mreži.

U PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare, takođe možete i da umetnete video zapis na mreži sa Microsoft Stream, video servisa za preduzeća-osobe unutar organizacije mogu međusobno da dele video snimke, da ih otpremaju i pregledaju. Ova funkcija zahteva PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare verziju 16.27 ili noviju verziju.

Video se reprodukuje direktno sa lokacije YouTube i ima YouTube kontrole za reprodukciju, pauziranje i tako dalje. Funkcije reprodukcije (Fade, Bookmark, Trim, i tako dalje) u programu PowerPoint ne primenjuju se na online video snimke.

Pošto je video zapis na veb sajtu a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Umetanje veb video zapisa

 1. U veb pregledaču pronađite video zapis koji želite..

 2. Kopirajte URL adresu veb stranice sa trake adrese u pregledaču.

 3. Pređite na PowerPoint i izaberite slajd u koji želite da postavite video.

 4. Na kartici Umetanje na traci, u grupi Mediji sa desne strane izaberite stavku Video. Zatim izaberite Film na mreži.

 5. U dijalog nalepite URL koji ste kopirali u drugom koraku.

 6. Kliknite na dugme Umetni.

  Video zapis se dodaje na slajd.

 7. Da biste pregledali video zapis, kliknite na dugme Reprodukuj koje se pojavljuje na vrhu video zapisa.

Ipak želite da umetnete video sa računara?

Pogledajte članak Umetanje i reprodukovanje video datoteke sa računara da biste videli sve detalje.

Zahtevi

Umetanje i reprodukovanje video zapisa na mreži zahteva noviju verziju programa macOS i PowerPoint za macOS: 

 • PowerPoint verzija 16.15.18070902 ili novija

 • macOS 10.13.4 (High Sierra) ili novija verzija

 • Mac koji se proizvodi u 2012 ili novijim verzijama

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama privatnosti veb sajta dobavljača.

Dok PowerPoint 2016 za Mac ne podržava Umetanje video zapisa na mreži, potrebno je samo nekoliko koraka da biste koristili programski dodatak koji vam omogućava da umetnete video sa lokacije YouTube ili Vimeo.

Umetanje video zapisa na mreži pomoću programskog dodatka za Veb video plejeru

 1. U prezentaciji Otvorite novi slajd. (Video dolazi do potpunog slajda, tako da je najbolje započeti novo.)

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku programski dodaci > skladištu.

 3. U dijalogu programski dodaci za Office, u polju Pretraga otkucajte Veb video ili pritisnite taster ENTER.

  Pretraga bi trebalo da se podudara sa imenom Veb video igrač.

 4. Izaberite stavku Dodaj.

  Video okvir se dodaje na slajd.

 5. U okviru za tekst nalepite adresu (URL) sa hosta ili Vimeo stranice video zapisa koji želite.

 6. Izaberite stavku Podesi video.

  Okvir video zapisa će se osvežiti i prikazati i još jednu sliku iz video zapisa.

 7. Kliknite na dugme Reprodukuj na video zapis da biste ga testirali.

Ipak želite da umetnete video sa računara?

Pogledajte članak Umetanje i reprodukovanje video datoteke sa računara da biste videli sve detalje.

Vimeo i YouTube uslovi korišćenja

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama privatnosti veb sajta dobavljača.

U usluzi PowerPoint za veb, možete na slajd da umetnete veb video sa sajta YouTube ili Vimeo. (Ako imate pretplatu naMicrosoft 365 Business ili obrazovanju, možete i da umetnete video zapis na mreži iz Microsoft Stream.)

Video se reprodukuje direktno sa lokacije YouTube i ima YouTube kontrole za reprodukciju, pauziranje i tako dalje. Funkcije reprodukcije (Fade, Bookmark, Trim, i tako dalje) u programu PowerPoint ne primenjuju se na online video snimke.

Pošto je video zapis na veb sajtu a ne zapravo u vašoj prezentaciji, morate biti povezani sa internetom da bi se video zapis uspešno reprodukovao.

Umetanje video zapisa na mreži

 1. Na posebnoj kartici u Veb pregledaču pronađite video koji želite.

 2. Kopirajte adresu Veb stranice sa trake adresa pregledača.

 3. Pređite na PowerPoint za veb i izaberite slajd u koji želite da postavite video.

 4. Na kartici Umetanje na traci, u grupi Mediji izaberite stavku Video na mreži.

 5. U dijalogu video zapis na mreži nalepite adresu koju ste kopirali u 2.

 6. Izaberite stavku Umetanje.

  Video će se umetnuti na slajd. Video možete da premeštate tako što ćete ga prevući mišem, a veličinu okvira video zapisa možete da promenite tako što ćete izabrati ugao i prevući.

 7. Da biste reprodukovali video, morate da pokrenete projekciju slajdova. Na traci pređite na karticu Prikaz, pa u grupi Započni projekciju slajdova izaberite stavku Od trenutnog slajda.

  (Ako ste isključili pojednostavljenu traku, nemate karticu "projekcija slajdova "; umesto toga koristite karticu " Prikaz " da biste započeli projekciju slajdova.)

  Otvara se projekcija slajdova pa ćete moći da kliknete na dugme za reprodukciju da biste započeli.

Za slične informacije, pogledajte članak Reprodukcija video zapisa u programu PowerPoint za veb.

Korišćenje video zapisa na mreži podleže uslovima korišćenja i smernicama privatnosti veb sajta dobavljača.

Skraćivanje video zapisa

PowerPoint za veb ne može da skraćuje video zapise, a video zapisi na mreži ne mogu da se skraćuju. Ako imate video koji želite da skratite, morate da ga sačuvate na računaru, a zatim da ga umetnete na slajd u verziji programa PowerPoint za računare. 

Takođe pogledajte

Video: Umetanje video zapisa sa lokacije YouTube u programu PowerPoint 2013

Zašto ne mogu da ugradim video u PowerPoint?

Dodavanje zvuka u prezentaciju

Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×