Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Prilaganje datoteka ili umetanje slika u Outlook e-poruke

Lako možete da priložite slike, datoteke, kontakte, e-poruke i mnoge druge stavke Outlook porukama. Outlook vodi evidenciju dokumenata na kojima ste nedavno radili, bili da su sačuvani na računaru ili u usluzi OneDrive (samo u oblaku). Bez obzira na to gde su sačuvani, Outlook vam omogućava da brzo odaberete da li želite da pošaljete dokument u vidu tradicionalnog priloga ili da ga otpremite u OneDrive i delite vezu do datoteke. Za svaku datoteku koja se šalje iz usluge OneDrive možete da postavite dozvole koje omogućavaju primaocima poruke da prikazuju i uređuju datoteke, ili da ih dele sa drugima.

Da biste rešili probleme pri otpremanju datoteka kao priloga, pogledajte članak Rešavanje problema sa prilozima.

Šta želite da uradite?

Outlook vodi evidenciju o datotekama na kojima ste nedavno radili i predlaže ih svaki put kada želite da priložite datoteku e-poruci. Slanje i prijem nekih tipova datoteka su blokirani. Pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook da biste videli kompletnu listu.

 1. U novoj poruci, odgovoru ili prosleđenoj poruci izaberite stavku Priloži datoteku na traci Porukaili na traci Umetanje.

 2. Izaberite datoteku sa neke od sledećih lokacija:

  • Nedavne stavke
   Ovde će se prikazati poslednjih 12 datoteka na kojima ste radili. Te datoteke mogu da se nalaze na računaru, u usluzi OneDrive, sistemu SharePoint ili u nekoj drugoj biblioteci dokumenata na mreži. Izaberite datoteku da biste je priložili e-poruci.

  • Pregledaj veb lokacije
   Lokacije obuhvatajuOneDrive, SharePoint lokacija ili druge lokacije kao što je biblioteka dokumenata grupa kojoj ste ranije pristupili. Izaberite neku od lokacija da biste otvorili novi prozor, a zatim izaberite datoteku za prilog.

  • Pregledaj ovaj računar
   Otvara prozor istraživača datoteka gde možete da odaberete datoteku sa računara.

 3. Ako ste izabrali datoteku sa lokalnog računara ili iz biblioteke dokumenata grupe, kopija datoteka se prilaže e-poruci. Ali ako izaberete OneDrive ili SharePoint datoteku, pružaju vam se dodatne opcije za dozvole i informacije. 

 4. Slanje veze ili slanje kopije Slanjem veze do OneDrive ili SharePoint datoteke zadržava se mala veličina e-poruke. Ako odaberete da pošaljete kopiju datoteke, cela datoteka se prilaže e-poruci, isto kao kada izaberete datoteku sa računara. Ako odaberete da pošaljete vezu do datoteke, možete da postavite dozvole za datoteku.

 5. Ako ste u poslovnom okruženju, svako u organizaciji podrazumevano može da uređuje povezanu datoteku. Da biste promenili ove dozvole, izaberite strelicu sa desne strane imena priloga da biste prikazali padajući meni sa različitim opcijama za dozvole.

  • Izaberite stavku Organizacija može da uređuje ako želite da svi iz organizacije mogu da menjaju datoteku.

  • Izaberite stavku Organizacija može da prikazuje ako želite da svi iz organizacije mogu da čitaju, ali ne i da menjaju datoteku.

  • Izaberite stavku Primaoci mogu da uređuju ako želite da samo primaoci e-poruke mogu da uređuju datoteku.

  • Izaberite stavku Primaoci mogu da prikazuju ako želite da samo primaoci e-poruke mogu da čitaju, ali ne i menjaju datoteku.

   Opcije „Promena dozvola“ obuhvata „Primaoci mogu da uređuju“ i „Primaoci mogu da prikazuju“

 6. Ako Outlook otkrije da primaoci neće moći da prikažu datoteku, na primer ako je sačuvana na SharePoint sajtu kom samo vi možete da pristupite, videćete poruku upozorenja direktno ispod ikone i imena datoteke. Izaberite stavku Priloži kao kopiju da biste promenili povezanu datoteku u kopiju datoteke.

  Napomena: Ako priložite datoteku kao kopiju, promene koje primalac izvrši neće se sinhronizovati sa verzijom datoteke u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint.

Upozorenje o zaboravljenim prilozima 

Ako pomenete prilog u e-poruci, ali ga ne uključite pre slanja poruke, Outlook će prikazati upozorenje o zaboravljenom prilogu. Zatim možete da odlučite da dodate prilog ili da pošaljete poruku bez priloga. 

Slika dijaloga "Podsetnik priloga".

Ova funkcija je dostupna samo za tekst e-pošte koji je oblikovan na engleskom (SAD) i nezavisan je od jezika koji se koristi za Outlook. Na primer, ako koristite špansku verziju programa Outlook i alatke za proveru za engleski (SAD), možete da kreirate e-poruku sa tekstom oblikovanim na engleskom (SAD). Ako pomenete prilog u ovoj poruci, ali ga ne priložite, Outlook će prikazati upozorenje o zaboravljenom prilogu.  

Kada priložite dokument koji je sačuvan na računaru, a ne na lokaciji na mreži, možete da odaberete i da otpremite dokument u OneDrive pre slanja e-poruke. Otpremanje priloga olakšava saradnju. Tako možete da znate da svi sarađuju na istoj (i najažurnijoj) verziji datoteke. Možete odabrati i da otpremite u OneDrive ako je datoteka prevelika za deljenje u vidu tradicionalnog priloga.

 1. Na traci izaberite stavke Priloži datoteku > Pregledaj ovaj računar i odaberite datoteku koju želite da priložite.

 2. U e-poruci izaberite strelicu za prilog.

 3. Odaberite Otpremi u OneDrive, a zatim odaberite željenu lokaciju datoteke.

  Opcije „Otpremi u OneDrive“ obuhvataju OneDrive i grupisanje biblioteke dokumenata

  Napomena: Možda ćete imati izbor kao što je OneDrive lokacija za poslovni nalog, OneDrive lokacija za lični nalog i biblioteke dokumenata različitih grupa kojima pripadate.

 4. U e-poruci ponovo izaberite strelicu za prilog.

 5. Odaberite stavku Promeni dozvole, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Organizacija može da uređuje ako želite da svi iz organizacije mogu da menjaju datoteku.

  • Izaberite stavku Organizacija može da prikazuje ako želite da svi iz organizacije mogu da čitaju, ali ne i da menjaju datoteku.

  • Izaberite stavku Primaoci mogu da uređuju ako želite da samo primaoci e-poruke mogu da izmene datoteku.

  • Izaberite stavku Primaoci mogu da prikazuju ako želite da samo primaoci e-poruke mogu da čitaju, ali ne i menjaju datoteku.

  Opcije „Promena dozvola“ obuhvata „Primaoci mogu da uređuju“ i „Primaoci mogu da prikazuju“

Kada šaljete slike, možete da priložite sliku e-poruci ili da je umetnete u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, postupite na sledeći način:

 1. Postavite kursor na mesto u poruci na koje želite da bude slika.

 2. Na traci izaberite stavke Umetanje > Slike.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete na računaru ili lokacijama datoteka na mreži. Izaberite sliku, a zatim izaberite Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, prevlačite regulatore nekom jednom od uglova prema sredini ili od sredine slike.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook potražite u članku Smanjivanje veličine slika i priloga u e-porukama u programu Outlook

 1. U novoj poruci izaberite stavku Priloži stavku.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Vizitkartu
   Odaberite elektronsku vizitkartu sa spiska kontakata.

  • Kalendar
   Odaberite opseg datuma, Detalje i druge opcije po potrebi.

  • Outlook stavka
   Odaberite neke e-poruke iz bilo koje fascikle za e-poštu.

 3. Izaberite stavku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Šta želite da uradite?

Outlook blokira slanje i prijem nekih tipova datoteka. Pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook da biste videli kompletnu listu.

 1. U e-poruci izaberite stavku Priloži datoteku sa trake.

 2. Izaberite datoteku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Upozorenje o zaboravljenim prilozima 

Ako pomenete prilog u e-poruci, ali ga ne uključite pre slanja poruke, Outlook će prikazati upozorenje o zaboravljenom prilogu. Zatim možete da odlučite da dodate prilog ili da pošaljete poruku bez priloga. 

Slika dijaloga "Podsetnik priloga".

Ova funkcija je dostupna samo za tekst e-pošte koji je oblikovan na engleskom (SAD) i nezavisan je od jezika koji se koristi za Outlook. Na primer, ako koristite špansku verziju programa Outlook i alatke za proveru za engleski (SAD), možete da kreirate e-poruku sa tekstom oblikovanim na engleskom (SAD). Ako pomenete prilog u ovoj poruci, ali ga ne priložite, Outlook će prikazati upozorenje o zaboravljenom prilogu.  

Kada šaljete slike, možete da priložite sliku e-poruci ili da je umetnete u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, postupite na sledeći način:

 1. Postavite kursor na mesto u poruci na koje želite da bude slika.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Slike.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete na računaru ili lokacijama datoteka na mreži. Izaberite sliku, a zatim izaberite Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, prevlačite regulatore nekom jednom od uglova prema sredini ili od sredine slike.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook potražite u članku Smanjivanje veličine slika i priloga u e-porukama u programu Outlook

 1. U novoj poruci izaberite stavku Priloži stavku.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Vizitkartu
   Odaberite elektronsku vizitkartu sa spiska kontakata.

  • Kalendar
   Odaberite opseg datuma, Detalje i druge opcije po potrebi.

  • Outlook stavka
   Odaberite neke e-poruke iz bilo koje fascikle za e-poštu.

 3. Izaberite stavku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Šta želite da uradite?

 1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

 2. U prozoru poruke na kartici Poruka, u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži datoteku.

  Komanda „Priloži datoteku“ na traci

 3. Potražite i izaberite datoteku koju želite da priložite pa kliknite na dugme Umetni.

Napomena:  Dok pišete porukudatoteke možete da priložite i korišćenjem komandi u grupi Uključi na kartici Umetanje ili prevlačenjem datoteka iz fascikli na računaru i otpuštanjem u prozoru poruke.

Kada šaljete slike, možete da priložite sliku e-poruci ili da je umetnete u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, postupite na sledeći način:

 1. Postavite kursor na mesto u poruci na koje želite da bude slika.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Slike.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete na računaru ili lokacijama datoteka na mreži. Izaberite sliku, a zatim izaberite Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, prevlačite regulatore nekom jednom od uglova prema sredini ili od sredine slike.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook potražite u članku Smanjivanje veličine slika i priloga u e-porukama u programu Outlook

Poruci možete da priložite Outlook stavke, kao što su druge e-poruke, zadaci, kontakti ili stavke iz kalendara. To je najjednostavniji način prosleđivanja više stavki ili poruka.

 1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

 2. U prozoru poruke na kartici Poruka, u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži stavku.

  Komanda „Priloži stavku“ na traci

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite pokazivač na stavku Vizitkarta i izaberite opciju Druge vizitkarte. Izaberite kontakt i zatim kliknite na dugme U redu. Da biste izabrali više kontakata pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl dok birate kontakte.

  • Kliknite na Kalendar. Odaberite kalendar, opseg datuma i detalje koje treba uključiti. Za Više opcija kliknite na Prikaži. Kliknite na dugme U redu da biste kalendar dodali poruci.

  • Kliknite na Outlook stavka. Pregledajte listu fascikli da biste pronašli fasciklu sa stavkom koju želite da priložite. U okviru Stavke izaberite stavku i kliknite na dugme U redu.

   Komanda „Priloži Outlook“ stavku na traci

Napomena: Dok pišete poruku takođe možete da priložite datoteke pomoću komandi na kartici Umetanje u grupi Uključivanje. Možete i da premestite datoteke iz fascikli na računaru u prozor poruke pomoću operacije prevlačenja i otpuštanja.

Važno:  Office 2007 više nije podržan. Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Šta želite da uradite?

 1. U meniju Datoteka kliknite na stavku Novo, a zatim kliknite na stavku E-poruka.

 2. Na kartici Poruka, u grupi Uključi izaberite stavku Priloži datoteku.

  Priloži datoteku

 3. U dijalogu Umetanje datoteke potražite i izaberite datoteku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Poruka upozorenja o slanju priloga koji možda nije bezbedan

Više informacija

 • Ako u odgovarajućoj fascikli ne vidite željenu datoteku, proverite da li je izabrana stavka Sve datoteke (*.*) u polju Datoteke tipa i da li je Windows Explorer konfigurisan da prikazuje oznake tipa datoteke.

 • Datoteku možete da priložite i sa kartice Umetanje u novoj poruci.

 • Outlook podrazumevano blokira potencijalno nebezbedne priloge (uključujući .bat, .exe, .vbs i .js datoteke) koji mogu da sadrže viruse. Ako e-poruci priložite takvu datoteku, bićete upitani da li želite da pošaljete prilog koji potencijalno nije bezbedan. Ako odgovorite Da, Outlook će poslati prilog. Ako odgovorite Ne, onda možete da uklonite prilog koji potencijalno nije bezbedan.

 • Istovremeno možete priložiti više datoteka tako što ćete izabrati datoteke i prevući ih iz fascikle na vašem računaru u otvorenu poruku u programu Outlook.

Kada šaljete slike, možete da priložite sliku e-poruci ili da je umetnete u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, postupite na sledeći način:

 1. Postavite kursor na mesto u poruci na koje želite da bude slika.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Slike.

 3. Potražite sliku koju želite da umetnete na računaru ili lokacijama datoteka na mreži. Izaberite sliku, a zatim izaberite Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, prevlačite regulatore nekom jednom od uglova prema sredini ili od sredine slike.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook potražite u članku Smanjivanje veličine slika i priloga u e-porukama u programu Outlook

 1. U meniju Datoteka kliknite na stavku Novo, a zatim kliknite na stavku E-poruka.

 2. Na kartici Poruka, u grupi Uključi izaberite stavku Priloži stavku.

  Slika

 3. Na listi Potraži u izaberite fasciklu koja sadrži stavku koju želite da priložite.

 4. Izaberite željenu stavku i kliknite na dugme U redu.

Napomena: Stavku možete da priložite i sa kartice Umetanje u novoj poruci.

Mesto priloga u poruci zavisi od formata u kom pišete poruku.

 • Ako je poruka u formatu HTML-a ili čistog teksta, prilozi se pojavljuju u polju za priloge ispod reda Tema.

  Polje za priloge

 • Ako je poruka u formatu obogaćenog teksta, prilozi se pojavljuju u telu poruke. Čak i ako izgleda da je datoteka ugrađena u poruku, ona je zapravo i dalje zaseban prilog.

  Prilog u telu poruke

Format u kome se poruka sastavlja prikazan je na naslovnoj traci na vrhu poruke.

Poruka

Outlook nema ograničenje veličine za priloge. Međutim, većina administratora server e-pošte i dobavljača internet usluga (ISP-ovi) postavljaju ograničenje za celokupnu veličinu poruke, koja predstavlja zbir svih priloga i sadržaja same poruke. Usluge premium nivoa obično pružaju više prostora za skladištenje datoteka e-pošte i dozvoljavaju veće poruke nego usluge standardnog nivoa. Da biste dobili više informacija o maksimalnoj dozvoljenoj veličini poruke, obratite se svom dobavljaču internet usluga ili administratoru servera e-pošte u organizaciji.

Ako prilažete veoma veliku datoteku, prvo bi trebalo da je komprimujete pomoću programa za zipovanje. Outlook datoteke koje se čuvaju u podrazumevanim Open XML formatima sa sledećim oznakama tipa datoteke automatski se zipuju: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx i .ppsx.

Ako su datoteke koje prilažete zipovane, a niste to očekivali, proverite da li je uslužni program za zipovanje instaliran u programu Outlook kao COM programski dodatak. Ovu vrstu programskog dodatka možete da onemogućite na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim stavku Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.

 3. U dijalogu COM programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena programskog dodatka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Potražite odgovore ili postavite pitanje u Microsoft Office zajednici.

 1. Zašto ne mogu da priložim datoteku? Outlook me obaveštava da datoteka nije bezbedna. Outlook blokira brojne tipove datoteka koje potencijalno šire računarske viruse. Da biste poslali datoteku koju Outlook prepoznaje kao nebezbednu, prvo je zipujte, a zatim priložite zipovanu datoteku. Da biste zipovali datoteku, idite u fasciklu na računaru ili u oblaku u kojoj se nalazi datoteka, kliknite na datoteku desnim tasterom miša i izaberite Pošalji u komprimovanu (zipovanu) fasciklu. Trebalo bi da onda možete da pošaljete zipovanu datoteku. Više informacija potražite u članku Blokirani prilozi u programu Outlook.

 2. Zašto se prilozi pojavljuju u telu poruke, a ne ispod reda za temu? Outlook vam omogućava da šaljete e-poruke u tri formata: kao HTML, listi tekst i obogaćeni tekst. Ako koristite format obogaćenog teksta (RTF), datoteke koje prilažete pojaviće se u telu poruke. Pogledajte članak Promenite format poruke da biste videli uputstva o tome kako da promenite format poruke u HTML ili čisti tekst. Format poruke možete da proverite tako što ćete pogledati naslovnu traku poruke.

  Možete da šaljete poruke u formatu obogaćenog teksta
 3. Opcija „Umetni > Slike“ nije dostupna. Ako na kartici „Umetanje“ na traci ne možete da izaberete stavku „Slike“, poruka je verovatno u formatu čistog teksta. Promenite format poruke u HTML ili obogaćeni tekst da biste umetnuli slike. Format poruke možete da proverite tako što ćete pogledati naslovnu traku poruke.

  Možete da šaljete poruke u formatu čistog teksta

Srodne teme

Prilaganje datoteka e-porukama i događajima iz kalendara u usluzi Outlook.com ili programu Outlook na vebu

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×