Få hjälp med aktiveringsfel i Windows


Här är några av de vanligaste aktiveringsfelen i Windows 10 och lösningar som eventuellt kan åtgärda dem.

Om du har uppgraderat till Windows 10 gratis och datorn inte är aktiverad, kontrollerar du att du kör den senaste versionen av Windows 10. Vi har förbättrat aktiveringen och felsökningen av aktiveringsproblem. Mer information om hur du ser till att Windows är uppdaterat finns i Windows Update: vanliga frågor och svar.


FelVad det innebär och hur du åtgärdar det
0x803f7001, 0x800704cF

Detta fel innebär att vi inte hittar någon giltig Windows-licens för datorn.

Du måste aktivera Windows med en giltig produktnyckel. Produktnyckeln bör finnas i bekräftelsemeddelandet som du fick när du köpte Windows, i förpackningen som följde med datorn eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på baksidan av eller under datorn.

Om du har en giltig produktnyckel aktiverar du Windows med den:

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .
 2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
Om du har gjort en större maskinvaruändring på enheten, till exempel bytt ut moderkortet, kan du köra felsökaren för Windows-aktivering från sidan med aktiveringsinställningar. Observera att du kan bli ombedd att gå igenom processen för återaktivering.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Felen kan bero på olika orsaker:

 • Du har angett en produktnyckel som inte kan användas för att aktivera Windows. Ange en annan produktnyckel eller köp en ny produktnyckel.
 • Du har uppgraderat till Windows 10, men aktiveringsservrarna var upptagna. Om du har uppgraderat från ett aktiverat exemplar av Windows 7 eller Windows 8.1 kommer ditt exemplar av Windows 10 att aktiveras automatiskt. Du kan också vänta ett tag och sedan välja Aktivera. Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.
 • Du har uppgraderat till Windows 10 med det kostnadsfria uppgraderingserbjudandet, men Windows 10 aktiveras inte efter en ominstallation. Ditt exemplar av Windows 10  bör aktiveras automatiskt om du inte har gjort några större maskinvaruförändringar på enheten (till exempel bytt ut moderkortet). Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.
0xC004F034
Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en ogiltig produktnyckel eller en produktnyckel för en annan version av Windows.

Ange en giltig produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows 10 som finns installerad på enheten.

Om Windows är installerat på en enhet som ansluter till en KMS-server (nyckelhanteringstjänst) kan du kontakta företagets supportavdelning för mer information om hur du aktiverar Windows.
0xC004F210
Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version av Windows än den utgåva som finns installerad på din enhet. Det här felet kan också visas om du tidigare har uppgraderat till Windows 10, men den aktuella utgåvan av Windows som finns installerad på enheten inte motsvarar utgåvan för din digitala licens.

Du kan antingen ange en giltig produktnyckel som motsvarar den utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller installera om den utgåva av Windows 10 som matchar din digitala licens.

Om din enhet har Windows 10 (version 1607) kan aktiveringsfelsökaren hjälpa dig att installera rätt utgåva av Windows på enheten. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.
0xC004E016, 0xC004F210
Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version eller utgåva av Windows. En produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows 10 kan till exempel inte användas för att aktivera utgåvorna Windows 10 Home eller Windows 10 Core.

Ange en produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller köp ett nytt exemplar av Windows i Store.
0xC004FC03
Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om brandväggsinställningarna förhindrar att Windows slutför aktiveringen online.

Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering. Om problemen kvarstår kan du prova att aktivera Windows via telefon.

Skriv SLUI 04 i sökrutan i Aktivitetsfältet, välj SLUI 04 och följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows.
0xC004E028
Det här felet kan uppstå om du försöker aktivera en enhet som redan håller på att aktiveras. Din enhet bör vara aktiverad när den första aktiveringsbegäran är klar.
0x8007267C
Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om aktiveringsservern är tillfälligt nere. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Om aktiveringsservern inte är tillgänglig för tillfället aktiveras ditt exemplar av Windows automatiskt när tjänsten är tillgänglig igen.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Det här felet kan visas om produktnyckeln redan har använts på en annan dator eller om den används på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Du åtgärdar problemet genom att köpa en produktnyckel för varje dator så att du kan aktivera Windows på dem.

Om du använder Windows 10 kan du köpa Windows från Windows Store:

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .
 2. Välj Gå till Store och följ sedan anvisningarna för att köpa Windows 10.

0xC004F00F
Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.

0xC004C020
Felet uppstår när en volymlicens (en licens som ett företag har köpt av Microsoft för att installera Windows på flera datorer) används på fler datorer än vad licensvillkoren för programvara från Microsoft tillåter. Om du vill lösa problemet kanske du måste använda en annan produktnyckel för att aktivera Windows på datorn. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.
 • Det här felet kan också uppstå om du försöker aktivera din arbetsdator när den inte är ansluten till nätverket på din arbetsplats. Om du är ansluten till nätverket på arbetsplatsen och fortfarande ser felmeddelandet, måste du kanske ändra nätverksinställningarna. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information. 
 • Om ditt företag inte har en supportavdelning kan du behöva ange produktnyckeln igen:
  1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .
  2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
Administratörsbehörighet krävs
 Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.
0x80072F8F
Det här felet kan visas om datorns datum och tid är fel eller om Windows har problem med att ansluta till onlineaktiveringstjänsten och inte kan verifiera din produktnyckel.

Om du vill kontrollera datum och tid väljer du Start  och sedan Inställningar  > Tid och språk > Datum och tid.

Så här kontrollerar du Internetanslutningen:

 1. Skriv felsökaren för nätverk i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Analysera och reparera nätverksproblem.
 2. Åtgärda eventuella problem med nätverket genom att följa anvisningarna.
Om felsökaren för nätverk inte kan hitta några problem med nätverksanslutningen, kan du prova att starta om datorn för att se om det löser problemet.

0xC004E003
Det här felet kan visas när du har installerat tredjepartsprogram som har ändrat systemfiler. Windows-aktiveringen behöver vissa systemfiler för att slutföra aktiveringen. Du kan prova att återställa systemfilerna till en tidigare tidpunkt. Om du gör det tas eventuell programvara som du har installerat efter denna tidpunkt bort utan att dina personliga filer påverkas.

Mer information om hur du återställer från en systemåterställningspunkt finns i Återställningsalternativ i Windows 10.
0x80004005
Välj Start , välj Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och välj sedan Felsök för att köra felsökaren för aktivering. Mer information om felsökaren finns i Använda felsökaren för aktivering.

Om det inte hjälper kanske du måste återställa datorn. Mer information finns i Återställningsalternativ i Windows 10.
Egenskaper

Artikel-id: 10738 – senaste granskning 16 dec. 2016 – revision: 9

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Feedback