Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du omvandlar befintliga textrader till en lista, ändrar punktformatet och skapar kapslade listor.

Skärmläsare beskriver formatet på punktlistor och numrerade listor olika bra. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. JAWS kan t.ex. identifiera de tio vanligaste punktlistorna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns två sätt att skapa en punktlista eller numrerad lista.

Skriv listan först

 1. Skriv objekten för listan. Tryck på Retur för att separera varje objekt.

 2. Markera listobjekten.

 3. Gör något av följande om du vill göra objekten till en lista:

  • Tryck på Alt+H, U, L för en punktlista. Du hör: "Punktlista, inget". Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen för punktlistor och tryck på Retur för att välja.

  • Tryck på Alt+H, N för en numrerad lista. Du hör: "Numreringsbibliotek, inget". Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen för numreringsformat och tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på nedåtpilen för att avsluta listan. Du hör: "Avsluta listan."

Välj listformatet först

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Alt+H för att öppna biblioteket med punktformat. Du hör: "Punktlista, inget". Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen för punktlistor och tryck på Retur för att välja.

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Alt+H, N för att öppna biblioteket med numreringsformat. Du hör: "Numreringsbibliotek, inget". Använd höger och vänster piltangent för att bläddra bland alternativen för numreringsformat och tryck på Retur för att välja.

 2. Skriv det första listobjektet. Om du vill fortsätta med listan trycker du på Retur och skriver nästa objekt.

 3. Om du vill sluta skapa listan trycker du på Retur i stället för att skriva ett nytt objekt.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista.

 1. Navigera till slutet av det listobjekt efter vilket du vill påbörja den kapslade listan i en befintlig lista och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Tryck på Tabb. Word ökar indraget för det nya listobjektet och gör det till en del av en kapslad lista.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Mer information om hur du ändrar den finns i Ändra punkt- eller numrerformat.

 3. Skriv objekten för den kapslade listan. Mer information finns i Skriva en punktlista eller numrerad lista.

Ändra punkt- eller numreringsformat

Om du vill ändra format för en befintlig lista kan du välja val annat format från punkt- eller numreringsbiblioteket.

 1. Markera hela listan.

 2. Gör något av följande:

  • Öppna Punktlista-biblioteket genomatt trycka på Alt+H, U.

  • Öppna numreringsbiblioteket genomatt trycka på Alt+H, N.

 3. Använd höger och vänster piltangent för att gå igenom de tillgängliga alternativen, som kan variera beroende på vad du har använt senast. Tryck på Retur för att välja ett format.

Ändra justeringen för en lista

Det är enkelt att ändra justeringen för en lista med avseende på sidmarginalen.

 1. Markera hela listan.

 2. Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt+H, A, O.

 3. Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt+H, A, I.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa punktlistor eller numrerade listor. Word för Mac kan du omvandla befintliga textrader till en lista, ändra punktformatet och skapa kapslade listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det finns två sätt att skapa en punktlista eller numrerad lista.

Skapa en lista medan du skriver

 1. Gör något av följande i början av en ny rad:

  • Om du vill skapa en punktlista skriver du en asterisk (*) och trycker på blanksteg. En ifylld rund punkt skapas.

  • Om du vill skapa en numrerad lista skriver du 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck på blanksteg. Ett numrerat listobjekt skapas. 

 2. Skriv texten för det första listobjektet.

 3. Om du vill skapa ett nytt listobjekt trycker du på Retur och skriver texten för objektet.

 4. Tryck på Retur två gånger om du vill avsluta listan.

Välj först ett punkt- eller numreringsformat

 1. Placera markören där du vill påbörja en ny lista.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik". Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Fliken Start." Tryck på blanksteg för att välja fliken.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett punktlisteformat trycker du på Tabb tills du hör: "Punkter, menyknapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill välja ett punktformat trycker du på nedpilen en gång och använder sedan höger- och vänsterpilarna för att bläddra bland formaten. Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

  • Om du vill välja ett numrerat listformat trycker du på Tabb tills du hör: "Numrerad lista, menyknappen." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill välja ett numreringsformat trycker du på nedpilen en gång och använder sedan höger- och vänsterpilen för att bläddra bland formaten. Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

 4. Listan skapas och fokus flyttas till dokumentet. Skriv texten för det första listobjektet.

 5. Om du vill skapa ett nytt listobjekt trycker du på Retur och skriver texten för objektet.

 6. Tryck på Retur två gånger om du vill avsluta listan.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista.

 1. Gå till slutet av det objekt efter vilket du vill påbörja den kapslade listan i en befintlig lista och tryck på Retur.

 2. Placera markören i början av raden för det nya objektet och tryck på Tabb. Word för Mac ökar indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- eller numreringsformat.

 3. Skriv objekten för den kapslade listan. Mer information finns i Skriva en punktlista eller numrerad lista.

Ändra punkt- eller numreringsformat

Om du vill ändra format på en befintlig lista kan du välja val annat format i punkt- eller numreringsbiblioteket.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik". Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Fliken Start." Tryck på blanksteg för att välja fliken.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett nytt punktformat trycker du på Tabb tills du hör: "Punkter, menyknapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill välja ett punktformat trycker du på nedpilen en gång och använder sedan höger- och vänsterpilarna för att bläddra bland formaten. Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

  • Om du vill välja ett nytt numreringsformat trycker du på Tabb tills du hör: "Numrering, menyknapp." Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Om du vill välja ett numreringsformat trycker du på nedpilen en gång och använder sedan höger- och vänsterpilen för att bläddra bland formaten. Tryck på blanksteg om du vill välja ett format.

Listformatet ändras och fokus flyttas till dokumentet.

Ändra justeringen för en lista

Det är enkelt att ändra justeringen för en lista med avseende på marginalen.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på F6 tills du hör ett fliknamn följt av "Du är för närvarande på en flik". Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Fliken Start." Tryck på blanksteg för att välja fliken.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Minska indrag." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Öka indrag." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Tryck på F6 om du vill flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa punktlistor eller numrerade listor på telefonen. Word för iOS kan du ändra befintliga textrader till en lista, ändra punktformatet och skapa kapslade listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det är enkelt att skapa en lista medan du skriver.

Skriv en punktlista

 1. I vyn Redigering skriver du det första objektet i listan med skärmtangentbordet. Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 2. När du har skrivit klart stänger du tangentbordet och går till menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Punktlista, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

 4. I menyn Punktlista sveper du åt höger för att gå igenom tillgängliga punktformat. Du hör beskrivningarna av punktformatet medan du sveper. Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Punkten läggs till i det markerade objektet och fokus flyttas till fliken Start.

 5. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet. Du hör: "Ny rad, korrigera automatiskt till punkt". Skriv det nya objektet. Välj Retur genom att svepa åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet. Du hör: ”Ny rad”. Välj Retur igen. Fokus flyttas under punktlistan.

Skriv en numrerad lista

 1. I vyn Redigering skriver du det första objektet i listan med skärmtangentbordet. Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement.

 2. När du har skrivit klart stänger du tangentbordet och går till menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Numrering, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 4. I menyn Numrering sveper du åt höger för att gå igenom tillgängliga numreringsformat. Du hör beskrivningarna av numreringsformatet medan du sveper. Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Numret läggs till i det markerade objektet och fokus flyttas till fliken Start.

 5. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet och skriver det nya objektet. Välj Retur genom att svepa åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycka på skärmen.

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet. Du hör: ”Ny rad”. Välj Retur igen. Fokus flyttas under den numrerade listan.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista.

 1. I en befintlig lista i redigeringsvyn går du till slutet av listobjektet där du vill påbörja den kapslade listan och väljer Retur på skärmtangentbordet för att skapa ett nytt listobjekt.

  Tips: Om du vill flytta markören till slutet av objektet sveper du nedåt med ett finger i objektet tills du hör det sista tecknet.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. Svep åt höger på fliken Start tills du hör "Öka indrag, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Word för iOS ökar indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- eller numreringsformat.

 4. Skriv det första kapslade listobjektet. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet och skriver det nya objektet. Välj Retur genom att svepa åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycka på skärmen.

Ändra punkt- eller numreringsformat

Om du vill ändra format för en befintlig lista kan du välja val annat format från punkt- eller numreringsbiblioteket.

 1. I vyn Redigering går du till ett objekt på listnivå där du vill ändra punkt- eller numreringsformatet.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Knappen Punktlista" eller "knappen Numrering", beroende på vad du vill göra, och dubbeltrycker på skärmen. Den valda menyn öppnas.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland formaten. Du hör formatbeskrivningarna medan du sveper. Det format du väljer meddelas som "Markerat". Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Formatet tillämpas på objekt på den valda listnivån och fokus flyttas till fliken Start.

Ändra justeringen för en lista

Det är enkelt att ändra justeringen för en lista med avseende på sidmarginalen.

 1. till början av det första objektet i listan i vyn Redigering.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. Svep åt höger på fliken Start tills du hör "Öka indrag, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Word för iOS ökar indraget för hela listan.

  Tips: Om du vill minska indraget för hela listan väljer du "Minska indrag, knapp" i stället.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa punktlistor eller numrerade listor på telefonen. Word för Android kan du ändra befintliga textrader till en lista, ändra punktformatet och skapa kapslade listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det är enkelt att skapa en lista medan du skriver.

Skriv en punktlista

 1. I vyn Redigering skriver du det första objektet i listan med skärmtangentbordet.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på enhetens inställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 2. När du har skrivit klart stänger du tangentbordet och går till menyfliksområdet genom att dra fingret ovanför tangentbordet eller svepa åt vänster tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Flikmeny, start markerad."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Punktlista, meny" och dubbeltrycker på skärmen. Punktlista-menyn öppnas.

 4. I menyn Punktlista sveper du åt höger för att gå igenom tillgängliga punktformat. Du hör beskrivningarna av punktformatet medan du sveper. Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Punkten läggs till i det markerade objektet och fokus flyttas till fliken Start.

 5. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt höger tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet och skriver det nya objektet. Välj Retur genom att dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och sedan lyfta det (och dubbeltryck om det behövs).

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt väljer du Retur två gånger.

Skriv en numrerad lista

 1. I vyn Redigering skriver du det första objektet i listan med skärmtangentbordet.

 2. När du har skrivit klart stänger du tangentbordet och går till menyfliksområdet genom att dra fingret ovanför tangentbordet eller svepa åt vänster tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Flikmeny, start markerad."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Numrering, meny" och dubbeltrycker på skärmen. Numrering-menyn öppnas.

 4. I menyn Numrering sveper du åt höger för att gå igenom tillgängliga numreringsformat. Du hör beskrivningarna av numreringsformatet medan du sveper. Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Numret läggs till i det markerade objektet och fokus flyttas till fliken Start.

 5. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt höger tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill lägga till ett nytt listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet och skriver det nya objektet. Välj Retur genom att dra fingret på tangentbordet tills du hör "Retur" och sedan lyfta det (och dubbeltryck om det behövs).

 7. Om du vill sluta skapa listobjekt väljer du Retur två gånger.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista.

 1. I en befintlig lista i redigeringsvyn går du till slutet av listobjektet där du vill påbörja den kapslade listan och väljer Retur på skärmtangentbordet för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret ovanför tangentbordet eller svepa åt vänster tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Flikmeny, start markerad."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Knappen Öka indrag" och dubbeltrycker på skärmen. Word för Android ökar indraget för objektet och gör det till en del av en kapslad lista.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det kapslade listobjektet baseras på den överordnade listans format. Du kan ändra dessa format till valfritt tillgängligt punkt- eller numreringsformat. Mer information finns i Ändra punkt- eller numreringsformat.

 4. Skriv det första kapslade listobjektet. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt väljer du Retur på skärmtangentbordet och skriver det nya objektet.

Ändra punkt- eller numreringsformat

Om du vill ändra format för en befintlig lista kan du välja val annat format från punkt- eller numreringsbiblioteket.

 1. Gå till ett objekt på listnivån där du vill ändra punkt- eller numreringsformatet. Dubbeltryck på skärmen för att flytta markören dit. TalkBack läser upp listnivån för ett objekt och läser det.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret ovanför tangentbordet eller svepa åt vänster tills du hör "Fler alternativ, växel" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Flikmeny, start markerad."

 3. Svep åt höger med fingret på fliken Start tills du hör "Punktlista, meny" eller "Numreringsmeny", beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck på skärmen. Den valda menyn öppnas.

  Tips: Du kan kombinera en punktlista med kapslade numrerade listor eller vice versa.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland formaten. Du hör formatbeskrivningarna medan du sveper. Det format du väljer meddelas som "Markerat". Dubbeltryck när du kommer till det format du vill använda. Formatet tillämpas på objekt på den valda listnivån och fokus flyttas till fliken Start.

Ändra justeringen för en lista

Det är enkelt att ändra justeringen för en lista med avseende på sidmarginalen.

 1. till början av det första objektet i listan i vyn Redigering.

 2. Stäng tangentbordet och gå till menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fliken Start öppnas och du hör: "Fliken Start."

 3. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Knappen Öka indrag" och dubbeltrycker på skärmen. Word för Android ökar indraget för hela listan.

  Tips: Om du vill minska indraget för hela listan väljer du "Minska indrag, knapp" i stället.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

AnvändWord för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i dokumentet. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge, JAWS i Chrome och NVDA i Firefox, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du ändrar befintliga textrader till en lista, ändrar punktformatet och skapar kapslade listor.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

Det är enkelt att skapa en lista medan du skriver.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv en asterisk (*) i början av en ny rad och tryck på blanksteg. En ifylld rund punkt skapas automatiskt.

 2. Skriv den text du vill använda för det första objektet. Tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 3. Upprepa föregående steg tills listan är klar. Tryck på Retur i stället för att upprepa steg 2 om du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck på blanksteg. En numrerad lista skapas automatiskt.

 2. Skriv den text du vill använda för det första objektet. Tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 3. Upprepa föregående steg tills listan är klar. Tryck på Retur i stället för att upprepa steg 2 om du vill avsluta listan.

Skapa en kapslad lista i en lista

Du kan skapa en lista i en lista, till exempel kapslade punkter i en punktlista.

 1. Navigera till slutet av det listobjekt efter vilket du vill påbörja den kapslade listan i en befintlig lista och tryck på Retur för att skapa ett nytt listobjekt.

 2. Tryck på Tabb. Word för webben ökar indraget för det nya listobjektet och gör det till en del av en kapslad lista.

  Obs!: Punkt- eller numreringsformatet för det nya listobjektet baseras på den överordnade listans format. Mer information om hur du ändrar den finns i Ändra punkt- eller numreringsformat.

 3. Skriv objekten för den kapslade listan. Mer information finns i Skriva en punktlista eller numrerad lista.

Ändra punkt- eller numreringsformat

Om du vill ändra format för en befintlig lista kan du välja val annat format från punkt- eller numreringsbiblioteket.

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gör något av följande:

  • Öppna Punktlista-biblioteket genomatt trycka på Alt+Windows+H och sedan på H, U.

  • Öppna numreringsbiblioteketgenom att trycka på Alt+Windows+H och sedan på H, N.

 3. Använd höger och vänster piltangent för att gå igenom de tillgängliga alternativen, som kan variera beroende på vad du har använt senast. Tryck på Retur för att välja ett format.

Ändra justeringen för en lista

Det är enkelt att ändra justeringen för en lista med avseende på sidmarginalen. 

 1. Välj en lista eller en kapslad lista.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill minska indrag eller flytta listan närmare marginalen trycker du på Alt +Windows+H och sedan på H, A, I.

  • Om du vill öka indrag eller flytta listan längre bort från marginalen trycker du på Alt +Windows+H och trycker sedan på H, A, O.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×