Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en presentation från en fördesignad mall. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuds flera olika mallar som kan användas. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

 1. Öppna PowerPoint. PowerPoint öppnas i startvyn.

 2. Tryck på Alt+N för att skapa en ny presentation. Menyn Nytt öppnas och visar ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Alt + F, N för att gå till Ny-menyn.

 3. Om du vill söka efter en mall trycker du på Alt+N, S. Skriv sökorden, till exempel tillgänglig,och tryck sedan på Retur. Om du vill bläddra bland mallarna kan du fortsätta med nästa steg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör det första mallnamnet och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att välja en mall eller ett tema. Du hör mallnamnet och "Skapa".

 6. Tryck på Retur igen för att ladda ned och börja använda den valda mallen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att skapa en presentation från en befintlig mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen. Du kan även använda tillgängliga mallar för att enkelt göra din presentation användbar för en större publik.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

Skapa en ny presentation utifrån en mall

PowerPoint erbjuds flera olika mallar som kan användas. Du kan söka efter mallar eller använda dem som är tillgängliga på menyn Mallar.

Söka efter en mall och skapa en ny presentation

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift+Kommando+P. Du hör: "Ny från mall".

 2. Om du vill söka efter en mall trycker du på TABB-tangenten tills du hör ”Sök efter alla mallar” och skriver sedan sökorden, till exempel tillgänglig. Listan med tillgängliga mallar uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att gå till den första mallen. Du hör namnet på den första mallen.

 4. Tryck på piltangenterna för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 5. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Skapa en ny presentation med mallmenyn

 1. Öppna PowerPoint. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman.

  Obs!: Om du redan ändrar en presentation i vyn Normal och vill skapa en ny från en mall trycker du på Skift+Kommando+P. Du hör: "Ny från mall".

 2. Tryck på piltangenterna för att bläddra på menyn för mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att välja och ladda ned en mall.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa en presentation från en fördefinierad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i PowerPoint för iPhone pekguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 1. Öppna PowerPoint. Du hör antingen ”Tom presentation” om du hamnade i vyn Ny där en lista över tillgängliga mallar och teman visas, eller ”Senaste, rubrik” om du hamnade i vyn Senaste där dina senaste presentationer visas.

 2. Gör något av följande:

  • På menyn Ny sveper du åt höger tills du hör mallen du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • I vyn Senaste drar du med fingret längst ned på skärmen tills du hör "Nytt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.” Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

   Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till vyn Senaste sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du hör ett meddelande om att spara ditt arbete sveper du åt höger tills du hör "Spara punkter" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dialogrutan Spara öppnas. Anvisningar om hur du sparar en presentation finns i Använda en skärmläsare för att spara presentationen i PowerPoint.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 3. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Tips: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint måste du spara en dummy-presentation med en tillgänglig mall till en lagringsplats i molnet, till exempel OneDrive med hjälp av PowerPoint-skrivbordsversionen. Sedan kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa en presentation från en fördesignad mall. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

Skapa en ny presentation utifrån en mall

 1. Öppna PowerPoint för Android.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

  Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till Arkiv-menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Nytt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör "Markerad, bild ett" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Redigera." Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Obs!: Om du vill använda en tillgänglig mall med PowerPoint för Android måste du spara en dummy-presentation med en tillgänglig mall till en lagringsplats i molnet, till exempel OneDrive med hjälp av PowerPoint-skrivbordsversionen. Då kan du öppna den sparade tillgängliga presentationen i PowerPoint för Android för redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en presentation från en fördesignad mall. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med mallar kan du skapa presentationer med genomtänkta arrangemang av element och färg, teckensnitt, effekter, format och layout så att du kan fokusera på innehållet i stället för utformningen.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 1. Öppna PowerPoint för webben. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, mallar och teman. Fokus är på mallen för en ny, tom presentation.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna Ny-menyn.

 2. Kontrollera Skärmläsaren snabbsökningsläget är inaktiverat när du har Skärmläsaren snabbsökningsläge. Tryck på Tabb tills du hör "Få åtkomst till fler teman" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland mallar och teman. Skärmläsaren läser upp objekten när du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att välja och öppna en mall. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 5. Kontrollera att Skärmläsaren snabbsökningsläget är aktiverat när du har Skärmläsaren snabbsökningsläge. Om du vill gå till rubriktextrutan trycker du på Ctrl + F6 tills du hör "Bildpanel" och trycker sedan på Tabb. Du hör: "Centrera rubrikplatshållare." Om du vill redigera platshållaren trycker du på Retur och skriver texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×