Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

För att säkerställa att dina Microsoft 365-filer är tillgängliga kan du använda Tillgänglighetskontroll, ett kostnadsfritt verktyg i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint i Windows, Office på webben eller Mac, och Visio i Windows. Den hittar de flesta tillgänglighetsproblem och förklarar varför var och en kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Det ger också förslag på lösningar för varje problem.

Även om tillgänglighetskontrollen fångar de flesta typer av tillgänglighetsproblem finns det vissa problem som den inte kan identifiera. Därför är det viktigt att alltid granska ditt arbete visuellt för att hitta problemen som döljs i tillgänglighetskontrollen. Mer information finns i Tillgänglighetskontrollbegränsningar.

I det här avsnittet

Regler i tillgänglighetskontrollen

Tillgänglighetskontroll verifierar filen mot en uppsättning regler som identifierar möjliga problem för personer med funktionsnedsättningar. Beroende på hur allvarligt problemet är, klassificerar tillgänglighetskontrollen problem som fel, varningar eller tips.

  • Fel. Innehåll som gör dokumentet svårt eller omöjligt att läsa och förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Varning. Innehåll som i de flesta fall (men inte alla) gör dokumentet svårt att förstå för personer med funktionsnedsättningar

  • Tips. Innehåll som personer med funktionsnedsättningar kan förstå, men som kan presenteras på ett annat sätt för att göra det enklare för användaren

  • Intelligenta tjänster. Innehåll som automatiskt görs tillgängligt av AI och som du bör granska för noggrannhet och kontext

Fel, varningar och tips i tillgänglighetskontrollen

Följande tabell listar reglerna i Tillgänglighetskontroll, vad de kontrollerar, var du lär dig att åtgärda varje problem och varför du bör åtgärda det.

Obs!: För att se till att dina filer är så tillgängliga som möjligt bör du bara använda tabeller när de behövs för att presentera dina data. Undvik tabeller som bara har ett layoutsyfte.

Fel

Om innehållet i filen gör det mycket svårt eller omöjligt för någon med ett funktionshinder att ta del av det, klassificerar tillgänglighetskontrollen det som ett fel.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Allt innehåll som inte är text har alternativ text (alternativtext).

Alla objekt har alternativtext och alternativtexten innehåller inte bildnamn eller filnamnstillägg.

Skärmläsare läser upp alternativtexten för att beskriva bilder och annat innehåll som inte är text för användare som inte kan se. Baserat på alternativtext kan användarna förstå syftet med och innebörden av det beskrivna innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

I tabellerna anges information för kolumnrubriker.

Tabeller och/eller cellblock har rutan sidhuvud markerad eller en rubrikrad.

Användare behöver tabellrubriker för att förstå innehållet som sedan läses upp av skärmläsaren. Hjälpmedelsteknik använder också ofta tabellrubrikraden för att ge användaren information om var i tabellen markören befinner sig och ge information som gör att användaren kan navigera i tabellen .

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Alla avsnitt har beskrivande namn.

Alla avsnitt har namn som inte är standardnamn eller platshållarnamn som "Standardavsnitt", "Namnlöst avsnitt" eller "Avsnitt 3".

Med avsnittsnamn kan användarna enkelt navigera i en stor presentation i miniatyrfönstret, vyn Bildsortering och rutnätsvyn.

PowerPoint

Alla bilder har namn.

Bilder har namn.

Bildnamn gör att användare kan navigera i en presentation, inklusive att hitta och markera en bild att gå till direkt.

PowerPoint

Celler i ett Excel kalkylblad använder inte endast röd formatering för negativa tal.

Celler som är inställda på talformat och som bara använder röd färg för negativa tal (t.ex. visa 1 000 i rött i stället för -1 000).

Användare som har svårt att skilja på färg kan inte se skillnaden mellan positiva och negativa värden.

Excel

Bilden eller objektet är infogat i nivå med texten.

Bilder eller objekt placeras i nivå med den omgivande texten.

Om bilden eller objektet inte är infogat kan det vara svårt för användare med skärmläsare att interagera med objektet. Det kan också vara svårt att veta var objektet är i förhållande till texten.

Word

Dokumentåtkomst är inte begränsad.

Alla dokument som har inaktiverat alternativet Access-innehåll programmässigt i inställningarna för dokumentbehörigheter: Granska > Begränsa redigering > Begränsa behörighet.... Välj Begränsa behörighet till det här dokumentet > Fler alternativ.

IRM-skydd (Information Rights Management) kan förhindra att enheter som skärmläsare har åtkomst till det här dokumentet. Mer information finns i Tillåta ändringar i delar av ett skyddat dokument.

Excel, PowerPoint, Word

Varningar

Om innehållet i de flesta fall (men inte alla) är svårt för användare med funktionshinder att förstå, visar tillgänglighetskontrollen en varning.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Tabellen har en enkel struktur.

Tabeller är enkla rektanglar utan delade och sammanfogade celler eller kapsling.

Användare navigerar i tabeller med kortkommandon och hjälpmedelsteknik som kräver enkla tabellstrukturer för att fungera.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Bladflikarna har beskrivande namn.

Bladen i arbetsboken har beskrivande information och det finns inga tomma blad.

Beskrivande bladnamn, som ”Total försäljning i oktober”, gör det enklare att navigera i arbetsboken än standardnamnen på bladen, som ”Blad1”.

Excel

Tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

Färgerna i texten och bakgrunden är tillräckligt olika för att göra texten lätt att se.

Personer med nedsatt syn har ofta svårt att läsa text som inte står i kontrast till bakgrunden. Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Undertexter ingår för infogade ljud- och videoobjekt.

Alla ljud- och videoobjekt har undertexter.

Utan textning kan informationen i ett video- eller ljudsegment gå helt förlorad för personer med funktionshinder.

PowerPoint, OneNote

Läsordningen för objekten i en bildpresentation är logisk.

Objekt i en bild är i en logisk ordning.

Hjälpmedelsteknik läser bilder och element i dem i den angivna ordningen. Om läsordningen inte är logisk är det svårt att förstå innehållet.

PowerPoint

Tips

Om innehållet kan förstås av användare med funktionshinder, men det skulle kunna struktureras bättre eller presenteras på ett sätt som optimerar upplevelsen för dessa användare så visas ett tips.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Avsnittsnamnen i en presentation är unika.

Avsnitten har unika namn.

Med avsnittsnamn kan användarna enkelt navigera i en stor presentation i miniatyrfönstret, vyn Bildsortering och rutnätsvyn.

PowerPoint

Bildrubriker i en presentation är unika.

Bilder som inte är tomma har unika rubriker.

Användare utnyttjar rubrikerna för att veta var i bildserien de är och för att navigera i den.

PowerPoint

Layouttabellernas struktur gör navigeringen enkel.

Layoutordningen är logisk för språket och tabbordningen får inte vara cirkulär.

Användarna utnyttjar tabellayouten för att navigera i innehållet. Den måste vara logisk för att användarna ska kunna förstå och navigera i innehållet.

Word

I dokument används rubrikformat.

Innehållet är organiserat med rubriker och/eller en innehållsförteckning.

Rubriker och innehållsförteckningar ger användarna strukturell kontext och gör det möjligt att navigera och söka enklare i dokumentet.

Word, Outlook, OneNote

Intelligenta tjänster

Tillgänglighetskontroll visar alla bilder med alternativtext som genereras av intelligenta tjänster.

Regel

Tillgänglighetskontroll verifierar

Varför är det viktigt att rätta till detta?

Gäller för de här apparna

Föreslagen alternativtext.

Alla bilder vars alternativtext skapades av Office bildigenkänningstjänst.

Intelligenta tjänster genererar automatiskt alternativtext i dokumentet (när funktionen är aktiverad). Granska varje förslag noggrant för att se till att det beskriver din bild korrekt. Om du vill redigera förslaget skriver du över den föreslagna texten i rutan Beskrivning .

Mer information om hur du aktiverar den här funktionen finns i avsnittet "Aktivera automatisk alternativtext" i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

PowerPoint, Word, Outlook

Tillgänglighetskontrollbegränsningar

Det finns vissa tillgänglighetsproblem som tillgänglighetskontrollen inte kan identifiera. Vissa problem som anges i tillgänglighetskontrollens resultat är inte nödvändigtvis tillgänglighetsproblem som måste åtgärdas.

  • Färg: Informationen förmedlas med enbart färg.

  • Undertexter: Tillgänglighetskontrollen rapporterar att dolda bildtexter saknas i en video, men om videon redan har dolda bildtexter, öppna bildtexter eller inte har någon dialogruta kanske det inte finns något tillgänglighetsproblem med videon.

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Använd tillgänglighetspåminnelse för att meddela författare om tillgänglighetsproblem

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×