Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook 2007

Det finns två sätt att skicka autosvar när du är frånvarande. Hur du använder det beror på vilken typ av e-postkonto du har.

Klicka på Arkiv och välj sedan den bild nedan som överensstämmer med din version av Outlook.

Om du ser den knappen Automatiska svar knappen ska du följa anvisningarna för att konfigurera ett automatiskt svar.

Om du inte ser knappen Automatiska svar ska du följa anvisningarna för att använda regler för att svara på meddelanden.

Konfigurera ett automatiskt svar

 1. Välj Arkiv > Autosvar.

  Autosvar

  Obs! För Outlook 2007 ska du välja Verktyg > Frånvarohanteraren.

 2. I rutan Autosvar väljer du Skicka autosvar.

  Om du vill kan du ange ett datumintervall för autosvar. Då inaktiveras autosvar från datumet och tidpunkten du anger som intervallets slut. Annars måste du inaktivera autosvar manuellt.

  Obs!: Om du inte ser Automatiska svar ska du använda regler och aviseringar för att konfigurera frånvaromeddelandet.

 3. Skriv det svar som du vill ska skickas till medlemmar i din arbetsgrupp och andra kolleger när du inte är på kontoret på fliken Inom organisationen.

  Ange ditt autosvarsmeddelande

  Obs!: Om du skickar autosvar till alla utanför organisationen skickas autosvar på alla e-postmeddelanden, inklusive nyhetsbrev, annonser och eventuellt även skräppost. Om du vill skicka autosvar till personer utanför organisationen rekommenderar vi att du väljer Endast mina kontakter.

 4. Välj OK för att spara inställningarna.

Inaktivera automatiska frånvarosvar

När Outlook har konfigurerats för att skicka automatiska svar visas ett meddelande under menyfliksområdet med den här informationen. Välj Inaktivera om du vill inaktivera automatiska frånvarosvar. Om du vill ändra datumen för dina autosvar eller vilket meddelande som skickas använder du stegen ovan och ändrar dina inställningar.

Obs! Om du vill stänga av frånvaromeddelanden i Outlook 2007 ska du välja Verktyg > Frånvarohanteraren och avmarkera kryssrutan Skicka automatiska frånvaromeddelanden.

Inaktivera automatiska svar

Uppdatera autosvar i Outlook-mobilappen

Du kan uppdatera autosvar på din mobila enhet.

Du kan uppdatera autosvar från Outlook för iOS eller Outlook för Android. Klicka här om du vill hämta appen och hantera autosvar när du är på språng.

Felsökning: Jag ser inte Autosvar

Om du inte ser Automatic Replies när du har valt Arkiv använder du förmodligen Gmail, Yahoo eller något annat POP- eller IMAP-konto som saknar stöd för Outlook-funktionen Autosvar. Du kan konfigurera en regel som svarar på inkommande meddelanden, men endast om du lämnar Outlook igång. Mer information finns i Använda regler för att svara på meddelanden.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×