Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Outlook ger dig flera alternativ för att spara ett e-postmeddelande. Ett meddelande som du till exempel får kan sparas som en fil på datorn eller i en annan mapp i Outlook. Ett meddelande som du skriver kan sparas som ett utkast och avslutas senare.

Välj ett flikalternativ nedan för den version av Outlook du använder. Vilken version av Outlook har jag?

Obs!: Om stegen under den här Nya Outlook fliken inte fungerar kanske du inte använder nya Outlook för Windows ännu. Välj Klassisk Outlook och följ de stegen i stället.

Spara ett meddelande som en fil på datorn eller i molnet 

 1. I E-post väljer du det meddelande du vill spara i meddelandelistan så att det öppnas i läsfönstret, eller dubbelklickar på meddelandet för att öppna det för att öppna det i ett nytt fönster.

 2. I meddelandehuvudet väljer du Fler åtgärder > Spara som.

  Tips: Du kan också högerklicka på meddelandet i meddelandelistan och välja Spara som på menyn.

 3. Välj den mapp (eller molnplats) där du vill spara meddelandet. Namnet på filen är standardnamnet på meddelandet som du kan byta namn på om du väljer att göra det.  

 4. Klicka på Spara

Spara ett meddelande som en PDF-fil 

Nya Outlook innehåller inte PDF som en av standardtyperna Spara som. Med microsoft Print To PDF-verktyget som ingår i Windows 10 och Windows 11 kan du skriva ut alla e-postmeddelanden direkt till en PDF-fil.

 1. Öppna meddelandet som du vill spara som EN PDF-fil.

 2. I meddelandet väljer du Fler åtgärder  > Skriv ut > Skriv ut.

 3. I listrutan Skrivare väljer du Microsoft Skriv ut till PDF.

  Skärmbild som visar val av Microsoft Skriv ut till PDF

 4. Välj Skriv ut.

 5. I rutan Spara utskrift som väljer du en mapp att spara PDF-filen i och anger ett filnamn. Välj sedan Spara.

Spara ett utkast av ett meddelande som du vill slutföra senare  

Ett utkast sparas automatiskt. Ett utkast sparas alltid i mappen Utkast .

Ett utkast sparas var 30:e sekund och det går inte att ändra tidsintervallet eller ändra platsen där du sparar ett utkast.

Så här sparar du ett utkast manuellt

 • I menyfliksområdet väljer du Alternativ och sedan Spara utkast.

Så här återgår du till ett sparat utkast av ett meddelande

 • I mappfönstret väljer du Utkast och sedan ett meddelande, eller dubbelklickar på det för att öppna det i ett nytt fönster.

 • Om du vill ta bort utkastet markerar du meddelandet och klickar på Ta bort eller högerklickar på det och väljer Ta bort i listrutan.

Tips för bättre samarbete: Hantera utkast från Outlook för iOS och Outlook för Android

Om du använder Outlook för iOS eller Outlook för Android synkroniseras utkasten automatiskt till din mobila enhet. Därifrån kan du slutföra meddelanden som du har startat vid datorn, enkelt lägga till bifogade filer från foton eller kamera eller använda Office Lens för att spara anteckningar från en whiteboard under ett möte.

Spara ett meddelande som ett Word dokument eller en mall

Det går inte att spara ett meddelande som ett Word dokument eller en mall.

Spara eller flytta ett meddelande till en annan Outlook-mapp 

Om du vill spara ett meddelande i en annan Outlook-mapp är det enklast att flytta eller kopiera meddelandet till målmappen. Se Flytta eller kopiera ett objekt till en annan mapp.

Spara ett meddelande som en fil på datorn eller i molnet

 1. Dubbelklicka för att öppna meddelandet du vill spara och klicka på Spara somArkiv-menyn.

  Välj Arkiv-menyn och sedan Spara som.
 2. I dialogrutan Spara som i fönstret Mapp väljer du en mapp och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

  Du kan spara ett befintligt e-postmeddelande som en fil.
 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Acceptera standardtypen i listan Filformat eller välj en annan filtyp i listan.

Spara ett meddelande som en PDF-fil

Outlook innehåller inte PDF som en av standardtyperna för Spara som. Med microsoft Print To PDF-verktyget som ingår i Windows 10 eller Windows 11 kan du skriva ut alla e-postmeddelanden direkt till en PDF-fil.

 1. Öppna meddelandet du vill spara och klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

  Välj Arkiv-menyn och sedan Spara som.
 2. I listrutan Skrivare väljer du Microsoft Skriv ut till PDF.

  Använd kommandot Skriv ut för att skriva ut ett e-postmeddelande till en PDF-fil.
 3. Välj Skriv ut.

 4. I rutan Spara utskrift som väljer du en mapp för PDF-filen och anger ett filnamn. Välj sedan Spara.

Spara ett meddelande som ett Word dokument

Outlook kan inte spara ett meddelande direkt som en Word dokumentfil. Du kan dock spara meddelandet som en HTML-fil och sedan öppna filen i Word. Om du sparar e-postmeddelandet som en HTML-fil bevaras all formatering, alla bilder och länkar samt rubrikinformationen, som innehåller informationen från, till, kopia och ämne .

 1. Öppna meddelandet du vill spara och klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 2. I dialogrutan Spara som i fönstret Mapp väljer du en mapp och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listan Filformat väljer du HTML och sedan Spara.

 5. Öppna Word och välj Arkiv > Öppna.

 6. Markera HTML-filen som du sparade i steg 4.

 7. Välj Arkiv > Spara som och välj sedan Word dokument (*.docx) i listrutan filtyp innan du väljer Spara.

Spara ett meddelande som en mall

Använd e-postmallar för att skicka meddelanden som innehåller information som inte ändras från meddelande till meddelande. Du kan skapa och spara ett meddelande som en mall och sedan använda den mallen. Lägg till ny information innan du skickar mallen som ett meddelande.

Tips: Mer information om hur du använder mallar finns i Skicka ett e-postmeddelande baserat på en mall.

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande på fliken Start.

 2. Ange önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på fliken Arkiv i meddelandefönstret och klicka sedan på Spara som.

 4. Klicka på Outlook-mall i listan Filformat i rutan Spara som.

 5. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Ändra standardfilformatet för att spara meddelanden

Outlook stöder Unicode, en standard för teckenkodning som gör att de flesta skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning. Om du arbetar i en multinationell organisation eller delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer som körs på andra språk kan du använda Unicode-stöd i Outlook.

Spara meddelanden i en Unicode-kodning som standard

 1. På fliken Arkiv välj Alternativ > E-post.

 2. Markera kryssrutan Använd Unicode-format under Spara meddelanden.

Spara ett utkast av ett meddelande som du vill slutföra senare

Alla meddelanden som du skapar, men inte skickar, sparas automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till Outlook senare och hitta det oskickade meddelandet.

Så här sparar du ett utkast av ett meddelande manuellt

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  • Klicka på Spara på fliken Arkiv.

Så här återgår du till ett sparat utkast av ett meddelande

 • Klicka på Utkast i fönstret Mappar i E-post och dubbelklicka sedan på meddelandet.

Tips för bättre samarbete: Hantera utkast från Outlook för iOS och Outlook för Android

Om du använder Outlook för iOS eller Outlook för Android synkroniseras utkasten automatiskt till din mobila enhet. Därifrån kan du slutföra meddelanden som du har startat vid datorn, enkelt lägga till bifogade filer från foton eller kamera eller använda Office Lens för att spara anteckningar från en whiteboard under ett möte.

Ändra tidsintervall eller plats för att spara utkast

Som standard sparas oavslutade meddelanden i mappen Utkast var tredje minut. Du kan ändra det här tidsintervallet eller platsen.

 1. Klicka på Alternativ > E-post på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande under Spara meddelanden:

  • Om du vill ändra var utkast sparas går du till listan Spara i den här mappen och väljer Utkast, Inkorgen, Skickat e-postmeddelande eller Utkorgen.  

  • Om du vill ändra hur ofta utkast sparas skriver du ett tal mellan 1 och 99 i rutan Spara objekt som inte har skickats efter så här många minuter .

Spara eller flytta ett meddelande till en annan Outlook-mapp

Om du vill spara ett meddelande i en annan Outlook-mapp är det enklast att flytta eller kopiera meddelandet till målmappen. Se Flytta eller kopiera ett objekt till en annan mapp.

Spara ett meddelande som en fil på datorn eller i molnet 

 1. Markera det meddelande du vill spara i meddelandelistan så att det öppnas i läsfönstret eller dubbelklicka på meddelandet för att öppna det i ett nytt fönster.

 2. I meddelandehuvudet väljer du Fler åtgärder > Spara som.

  Tips: Du kan också högerklicka på meddelandet i meddelandelistan och välja Spara som på menyn.

Meddelandet sparas automatiskt, vanligtvis i mappen Hämtade filer. Namnet på filen är standardnamnet på meddelandet och sparas som en .eml fil.

Spara ett meddelande som en PDF-fil 

Nya Outlook innehåller inte PDF som en av standardtyperna Spara som. Med microsoft Print To PDF-verktyget som ingår i Windows 10 eller Windows 11 kan du skriva ut alla e-postmeddelanden direkt till en PDF-fil.

 1. Öppna meddelandet som du vill spara som EN PDF-fil.

 2. I meddelandet väljer du Fler åtgärder  > Skriv ut > Skriv ut.

 3. I listrutan Skrivare väljer du Microsoft Skriv ut till PDF.

  Skärmbild som visar val av Microsoft Skriv ut till PDF

 4. Välj Skriv ut.

 5. I rutan Spara utskrift som väljer du en mapp för PDF-filen och anger ett filnamn. Välj sedan Spara.

Spara ett utkast av ett meddelande som du vill slutföra senare  

Ett utkast sparas automatiskt. Ett utkast sparas alltid i mappen Utkast .

Ett utkast sparas var 30:e sekund och det går inte att ändra tidsintervallet eller ändra platsen där du sparar ett utkast.

Så här sparar du ett utkast manuellt

 • I menyfliksområdet väljer du Alternativ och sedan Spara utkast.

Så här återgår du till ett sparat utkast av ett meddelande

 • I mappfönstret väljer du Utkast och sedan ett meddelande, eller dubbelklickar på det för att öppna det i ett nytt fönster.

 • Om du vill ta bort utkastet markerar du meddelandet och klickar på Ta bort eller högerklickar på det och väljer Ta bort i listrutan.

Tips för bättre samarbete: Hantera utkast från Outlook för iOS och Outlook för Android

Om du använder Outlook för iOS eller Outlook för Android synkroniseras utkasten automatiskt till din mobila enhet. Därifrån kan du slutföra meddelanden som du har startat vid datorn, enkelt lägga till bifogade filer från foton eller kamera eller använda Office Lens för att spara anteckningar från en whiteboard under ett möte.

Spara ett meddelande som ett Word dokument eller en mall

Det går inte att spara ett meddelande som ett Word dokument eller en mall.

Spara eller flytta ett meddelande till en annan Outlook-mapp 

Om du vill spara ett meddelande i en annan Outlook-mapp är det enklast att flytta eller kopiera meddelandet till målmappen. Se Flytta eller kopiera ett objekt till en annan mapp.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×