Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: I det här avsnittet beskrivs funktionerna i den nya Yammer. Information om hur du använder den här funktionen i klassisk Yammer finns i Visa grupp insikter i Yammer.

Med hjälp av Yammer community Insights kan du mäta communityns räckvidd och engagemang. Du kan ta reda på mer om personer, konversationer och frågor & svar som bildar din community.

Se community-insikter i Yammer

Skärm bild som visar community-insikter i Yammer när användaren klickar på Visa mer

 1. Gå till Yammer.com i en webbläsare och navigera till en community.

 2. Klicka på om under community-bilden för att öppna sidan om. Du kan se en sammanfattning av community Insights som markerar två metriska värden: aktiva kontakter och anslagna meddelanden. Du hittar mer information om måtten nedan.

  Skärm bild som visar Yammer community-insikter med knappen se mer

 3. Om du vill se en fullständig community-upplevelse kan du klicka på Se mer. Översikts avsnittet på sidan community Insights visas.

  Skärm bild som visar en översikt över community-insikter i Yammer

Så här väljer du en tids period för Community-insikter

Community Insights finns för två tids perioder: de senaste 7 dagarna och de senaste 28 dagarna. Du kan välja en tidsperiod från den nedrullningsbara listrutan. Alla insikter tillhandahålls för tidszonen UTC.

Så läser du community Insights

I översikts delen av community Insights visas insikter om personerna och den nedersta delen visar information om innehållet.

Aktiva personer

I det här avsnittet får du en genom gång av numren och tendenserna för de aktiva personerna i din community. 

Skärm bild som visar insikter för aktiva personer i en Yammer-community

 1. I avsnittet aktiva personer på kortet visas hur många människor som är aktiva i din community och trender jämfört med föregående period (sju dagar eller 28 dagar). Aktivitet syftar på att anslå, läsa eller reagera på ett meddelande från communityn under de senaste 7 eller 28 dagarna.

 2. Bläddra över linje diagrammet för att se antalet aktiva personer i din community.

Aktiva medlemmar och icke-medlemmar

I avsnittet aktiva medlemmar visas den aktivitet som är medlemmar i communityn. I den aktiva icke-medlemmen visas insikter om personer som interagerar med din community men inte medlemmar. Den här aktiviteten inkluderar att skicka meddelanden, läsa meddelanden och reagera på meddelanden, till exempel genom att klicka på gilla eller tacka.

Skärm bild som visar insikter för aktiva medlemmar i en Yammer-community

 1. Dessa nummer anger procent andelen aktiva medlemmar och aktiva icke-medlemmar i gemenskapen under den valda tids perioden.

 2. Staplarna visar hur många av de aktiva medlemmarna eller icke-medlemmar som är publicerade, lästa eller reagerat för ett eller flera meddelanden i communityn.
  Om du flyttar markören över de här staplarna visas en beskrivning som visar antalet aktiva community-medlemmar eller icke-medlemmar som har publicerat, läst eller gillat ett eller flera meddelanden i communityn.

Innehålls aktivitet

Den nedre delen innehåller tre kort med innehålls aktivitets trender för publicerade, lästa och gillata meddelanden i communityn.

Skärm bild som visar insikter om innehålls aktivitet i en Yammer-community

 1. Antalet meddelanden som har publicerats i gemenskapen under den valda perioden.

 2. Ändrings indikatorn visar hur mängden aktivitet som ändrats från föregående period.

 3. De staplade kolumnerna representerar mängden aktivitet som utförs av både community-medlemmar och icke-medlemmar. För perioderna De senaste 7 dagarna och De senaste 28 dagarna delas kolumnerna upp per dag. För perioden De senaste 12 månaderna delas kolumnerna upp efter månad.

 4. Antalet community-meddelanden som lästs under den valda perioden. Om du hovrar över de staplade kolumnerna visas en beskrivning som visar den totala mängden aktivitet samt aktivitetens aktivitets mängd och icke-medlemmar.

 5. Antalet community-meddelanden som har besvarats till under den valda perioden.

Vem kan se community-insikter i Yammer?

För offentliga samhällen kan alla medlemmar i Yammer-nätverket se insikter.

För privata samhällen kan bara medlemmar i gemenskapen se insikter.

Exportera community Insights

Community Insights-data kan exporteras till CSV under tre tids perioder: de senaste 7 dagarna, de senaste 28 dagarna och de senaste 365 dagarna.

 1. Gå till sidan community Insights för communityn.

 2. Välj de senaste sju dagarna, de senaste 28 dagarna eller de senaste 365 dagarna.

 3. Klicka på knappen Hämta.
  Skärm bild som visar nedladdnings information för Yammer-communities

 • Date är dagen för vilka mått anges. Alla efterföljande mått gäller endast för denna dag.

 • Aktiva personer är antalet personer som har publicerat, läst eller gillat ett meddelande i communityn.

 • Aktiva medlemmar är antalet community-medlemmar som har publicerat, läst eller reagerat till ett meddelande i communityn.

 • Medlemmar som skickade meddelanden är antalet community-medlemmar som har anslagit ett eller flera meddelanden i communityn.

 • Medlemmar som reagerar på meddelanden är antalet community-medlemmar som reagerar på ett eller flera meddelanden i gemenskapen.

 • Medlemmar som läser meddelanden är antalet community-medlemmar som läser ett eller flera meddelanden i communityn.

 • Aktiva icke-medlemmar är antalet personer som inte hade gått med i communityn men som har publicerats, lästs eller reagerats till ett meddelande.

 • Icke-medlemmar som skickade meddelanden är antalet personer som inte hade gått med i ett eller flera meddelanden.

 • Icke-medlemmar som reagerar på meddelanden är antalet personer som inte hade gått med i ett eller flera meddelanden.

 • Icke-medlemmar som läser meddelanden är antalet personer som inte hade gått med i en eller flera meddelanden.

 • Icke-medlemmar som gillade meddelanden är antalet personer som inte hade gått med i communityn men gillat ett eller flera meddelanden.

 • Skickade meddelanden är antalet meddelanden som publicerats i communityn.

 • Meddelanden som publicerats av medlemmar är antalet meddelanden som publicerats av community-medlemmar.

 • Meddelanden som publicerats av icke-medlemmar är antalet meddelanden som publicerats av medlemmar utanför communityn.

 • Lästa meddelanden är antalet community-konversationer som lästs.

 • Meddelanden som lästs av medlemmar är antalet meddelanden som lästs av community-medlemmar.

 • Meddelanden som lästs av icke-medlemmar är antalet meddelanden som lästs av medlemmar utanför communityn.

 • Meddelanden gillat är antalet community-meddelanden som har gillats.

 • Meddelanden som gillats av medlemmar är antalet meddelanden som är gillade av community-medlemmar.

 • Meddelanden som Gillas av icke-medlemmar är antalet meddelanden som andra medlemmar gillar.

 • Meddelanden som reagerat till är antalet community-meddelanden som har reaktioner.

 • Meddelanden som bevaras av medlemmar är antalet meddelanden som har reagerat till av community-medlemmar.

 • Meddelanden som reagerat till av icke-medlemmar är antalet meddelanden som inte är medlemmar i gruppen.

 • Frågor som ställts är antalet frågor som ställs i communityn.

 • Totalt antal svar är antalet svar på frågor som tagits emot i communityn.

 • Frågor markerade som bäst svar är antalet frågor som marker ATS som bäst svar i communityn.

Vem kan se community-insikter i Yammer?

För offentliga samhällen kan alla medlemmar i Yammer-nätverket se insikter.

För privata samhällen kan bara medlemmar i gemenskapen se insikter.

FRÅGORNA

F: hur ofta community Insights uppdateras?  

A: de sju dagarna och 28-dagars räkningarna uppdateras dagligen. Års antalet uppdateras varje vecka och bara upp till den senaste fullständiga månaden.

För nya grupper och under januari innebär detta att antalet 7 dagar och 28 dagar kan vara högre än det årliga antalet allteftersom de uppdateras oftare.

F: var hittar jag rapporter för Yammer-aktivitet för hela nätverket?  

A: använda instrument panelen förMicrosoft 365 användnings rapportering, som innehåller Yammer-aktivitets rapport, aktivitets rapport i Yammer-communities och användnings rapport för Yammer-enheter. Dessa rapporter är tillgängliga för alla i organisationen med rollen Microsoft 365 rapport läsare.  Om du vill gå till dessa rapporter går du till Microsoft 365, går du till administratörs > användnings rapport > väljer en rapport.

F: är community Insights tillgängliga för externa, icke-Microsoft 365 anslutna och alla företags grupper?

A: community Insights finns för externa och icke-Microsoft 365 anslutna grupper. De är också tillgängliga för alla företag och alla nätverks grupper.

Se även

Hantera en Yammer-community

Gå med i och skapa en community i Yammer

Hantera medlemmar i Yammer community

Använda och hantera resurser i Yammer-användare

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×