หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบว่าการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณหมดอายุเมื่อใด

ตรวจสอบสถานะหมดอายุของคุณ

  1. ไปที่เพจ บริการและการสมัครใช้งาน ของคุณ

  2. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ และใส่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ Microsoft ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

  3. ตรวจสอบรายละเอียดภายใต้หัวข้อ บริการและการสมัครใช้งาน

    • ถ้าคุณเห็นลูกศรวงกลม แสดงว่าการสมัครใช้งานของคุณได้ตั้งค่าสำหรับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เว้นแต่คุณปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยกเลิกไปก่อนหน้านี้ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปจะแสดงวันที่จะมีการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปและยอดเงิน

    • ถ้าคุณเห็น หมดอายุเมื่อ [วันที่] แสดงว่าการสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันที่ระบุ เว้นแต่คุณจะต่ออายุ

ดูเพิ่มเติม

ต่ออายุ Microsoft 365 Family

เปิดหรือปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตรสำหรับ Microsoft 365 Family

ยกเลิกการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×