Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Çalışma sayfası işlevleri, görevlerine göre kategorilere ayrılır. İşlevlerini görmek için bir kategoriye tıklayın. Ya da ilk birkaç harfi veya açıklayıcı bir sözcüğü girerek bir işlevi bulmak için Ctrl+F tuşlarına basın. Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

Burada, kullanıcıların en çok okuduğu 10 işlev verilmiştir.

İşlev

Açıklama

TOPLA işlevi

Hücrelere değerler eklemek için bu işlevi kullanın.

EĞER işlevi

Bir koşul true olduğunda belirli bir değerin ve false olduğunda başka bir değerin döndürülmesi için bu işlevi kullanın. Burada EĞER işlevini kullanmayla ilgili bir video görülmektedir.

ARA işlevi

Tek bir satır veya sütunda arama yapmanız ve bir değeri ikinci satır veya sütundaki aynı konumda bulmanız gerektiğinde bu işlevi kullanın.

DÜŞEYARA işlevi

Tablodaki veya aralıktaki öğeleri satır temelinde arayarak bulmanız gerektiğinde bu işlevi kullanın. Örneğin bir çalışanın numarasına göre soyadını arayabilir veya soyadını arayarak telefon numarasını bulabilirsiniz (aynı bir telefon rehberi gibi). DÜŞEYARA işlevini kullanmayla ilgili bu videoya bakın.

KAÇINCI işlevi

Hücre aralığında belirtilen bir öğeyi aramak ve öğenin aralıktaki göreli konumunu döndürmek için bu işlevi kullanın. Örneğin A1:A3 aralığı 5, 7 ve 38 değerlerini içeriyorsa =KAÇINCI(7,A1:A3,0) formülü 2 sayısını döndürür, çünkü 7 aralıkta ikinci öğedir.

ELEMAN işlevi

Dizin sayısı temelinde en fazla 254 değer arasından birini seçmek için bu işlevi kullanın. Örneğin değer1'den değer7'ye kadar olan değerler haftanın günleriyse, 1 ve 7 arasındaki bir sayı dizin_sayısı olarak kullanıldığında ELEMAN işlevi günlerden birini döndürür.

TARİH işlevi

Belirli bir tarihi temsil eden sıralı seri numarası döndürmek için bu işlevi kullanın. Bu işlev en çok, yıl, ay ve günün formüller veya hücre başvuruları tarafından sağlandığı durumlarda kullanışlıdır. Örneğin YYYYAAGG gibi Excel’in tanımadığı bir biçimde tarih içeren bir çalışma sayfanız olabilir.

İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplamak için TARİHFARKI işlevini kullanın.

GÜNSAY işlevi

İki tarih arasındaki günlerin sayısını almak için bu işlevi kullanın.

BUL, BULB işlevleri

BUL ve BULB ikinci bir metin dizesi içinde bir metin dizesi bulur. İkinci metin dizesinin ilk karakterinden ilk metin dizesinin başlangıç konumuna ait sayıyı döndürür.

İNDİS işlevi

Tablo veya aralığın içindeki bir değeri veya değerin başvurusunu bulmak için bu işlevi kullanın.

Excel 2010 veya sonraki sürümlerinde, bu işlevlerin yerini, daha fazla kesinlik sağlayan ve kullanımı daha iyi yansıtan adlara sahip yeni işlevler almıştır. Excel’in önceki sürümleriyle uyumluluk açısından bu işlevleri kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak geriye dönük uyumluluk gerekli değilse, yeni işlevleri kullanmaya başlamanız daha uygun olur. Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İstatistik işlevleri (başvuru) ve Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru) .

Excel 2007 kullanıyorsanız, bu işlevleri Formüller sekmesindeki İstatistiksel veya Matematik ve Trigonometri kategorilerinde bulursunuz.

İşlev

Açıklama

BETADAĞ işlevi

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

BETATERS işlevi

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

BİNOMDAĞ işlevi

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

KİKAREDAĞ işlevi

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARETERS işlevi

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARETEST işlevi

Bağımsızlık sınamalarını verir

BİRLEŞTİR işlevi

İki veya daha fazla metin dizesini tek bir dizede birleştirir

GÜVENİRLİK işlevi

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

KOVARYANS işlevi

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KRİTİKBİNOM işlevi

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

ÜSTELDAĞ işlevi

Üstel dağılımı verir

FDAĞ işlevi

F olasılık dağılımını verir

FTERS işlevi

F olasılık dağılımının tersini verir

TABANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

TAHMİN işlevi

Var olan değerleri kullanarak sonraki bir değeri hesaplar veya tahmin eder.

FTEST işlevi

F-test'in sonucunu verir

GAMADAĞ işlevi

Gama dağılımını verir

GAMATERS işlevi

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

HİPERGEOMDAĞ işlevi

Hipergeometrik dağılımı verir

LOGTERS işlevi

Logaritmik normal kümülatif dağılımı işlevinin tersini verir

LOGNORMDAĞ işlevi

Birikimli lognormal dağılımını verir

ENÇOK_OLAN işlevi

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

NEGBİNOMDAĞ işlevi

Negatif binom dağılımını verir

NORMDAĞ işlevi

Normal birikimli dağılımı verir

NORMTERS işlevi

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORMSDAĞ işlevi

Standart normal birikimli dağılımı verir

NORMSTERS işlevi

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

YÜZDEBİRLİK işlevi

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDERANK işlevi

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

POISSON işlevi

Poisson dağılımını verir

DÖRTTEBİRLİK işlevi

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

RANK işlevi

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

STDSAPMA işlevi

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAS işlevi

Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

TDAĞ işlevi

Student t-dağılımını verir

TTERS işlevi

Student t-dağılımının tersini verir

TTEST işlevi

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

VAR işlevi

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

VARS işlevi

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

WEIBULL işlevi

Weibull dağılımını hesaplar

ZTEST işlevi

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

İşlev

Açıklama

KÜPKPIÜYESİ işlevi

Anahtar performans göstergesi (KPI) özelliğini verir ve hücrede KPI adını görüntüler. KPI, aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi, miktarı belirtilebilir bir ölçüdür; bir kuruluşun performansını izlemek için kullanılır.

KÜPÜYESİ işlevi

Küpten bir üyeyi veya başlığı verir. Üyenin veya başlığın küpte var olduğunu doğrulamak için kullanın.

KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi

Küpten üye özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının var olduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanın.

DERECELİKÜPÜYESİ işlevi

Kümedeki n sırasındaki veya aralıklı üyeye dönüştürür. Üst düzey satış veya ilk 10 öğrenci gibi kümedeki bir veya daha fazla öğeyi vermek için kullanır.

KÜPKÜMESİ işlevi

Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.

KÜPKÜMESAYISI işlevi

Bir kümedeki öğelerin sayısını getirir.

KÜPDEĞERİ işlevi

Küpten toplam bir değer getirir.

İşlev

Açıklama

VSEÇORT işlevi

Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir

VSEÇSAY işlevi

Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar

VSEÇSAYDOLU işlevi

Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

VAL işlevi

Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

VSEÇMAK işlevi

Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

VSEÇMİN işlevi

Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

VSEÇÇARP işlevi

Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

VSEÇSTDSAPMA

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

VSEÇSTDSAPMAS

Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

VSEÇTOPLA işlevi

Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

VSEÇVAR işlevi

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

VSEÇVARS işlevi

Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar

İşlev

Açıklama

TARİH işlevi

Belirli bir tarihin seri numarasını verir

TARİHFARKI işlevi

İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.

TARİHSAYISI işlevi

Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

GÜN işlevi

Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

GÜNSAY işlevi
Excel 2013

İki tarih arasındaki gün sayısını verir

GÜN360 işlevi

İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

SERİTARİH işlevi

Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir

SERİAY işlevi

Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

SAAT işlevi

Bir seri numarasını saate dönüştürür

ISOHAFTASAY işlevi
Excel 2013

Belirli bir tarih için yılın ISO hafta numarasının sayısını verir

DAKİKA işlevi

Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

AY işlevi

Bir seri numarasını aya dönüştürür

TAMİŞGÜNÜ işlevi

İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir

ŞİMDİ işlevi

Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

SANİYE işlevi

Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

ZAMAN işlevi

Belirli bir zamanın seri numarasını verir

ZAMANSAYISI işlevi

Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür

BUGÜN işlevi

Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

HAFTANINGÜNÜ işlevi

Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür

HAFTASAY işlevi

Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür

İŞGÜNÜ işlevi

Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir

YIL işlevi

Bir seri numarasını yıla dönüştürür

YILORAN işlevi

Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir

İşlev

Açıklama

BESSELI işlevi

Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir

BESSELJ işlevi

Bessel işlevi Jn(x)'i verir

BESSELK işlevi

Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

BESSELY işlevi

Bessel işlevi Yn(x)'i verir

BIN2DEC işlevi

İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX işlevi

İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

BIN2OCT işlevi

İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

BİTVE işlevi
Excel 2013

İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTVEYA işlevi
Excel 2013

2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

BİTSAĞAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

İki sayının bit tabanlı bir 'Hariç Veya' sonucunu döndürür

KARMAŞIK işlevi

Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

ÇEVİR işlevi

Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

DEC2BIN işlevi

Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

DEC2HEX işlevi

Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

DEC2OCT işlevi

Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

DELTA işlevi

İki değerin eşit olup olmadığını sınar

HATAİŞLEV işlevi

Hata işlevini verir

HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV işlevi

Tümleyici hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

BESINIR işlevi

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

HEX2BIN işlevi

Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

HEX2DEC işlevi

Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

HEX2OCT işlevi

Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

SANMUTLAK işlevi

Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

SANAL işlevi

Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

SANEŞLENEK işlevi

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

SANCOS işlevi

Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

SANCOSH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANBÖL işlevi

İki karmaşık sayının bölümünü verir

SANÜS işlevi

Karmaşık bir sayının üssünü verir

SANLN işlevi

Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

SANLOG10 işlevi

Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

SANLOG2 işlevi

Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

SANKUVVET işlevi

Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

SANÇARP işlevi

2'den 255'e kadar karmaşık sayıların çarpımını verir

SANGERÇEK işlevi

Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir

SANSEC işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSIN işlevi

Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

SANSINH işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANKAREKÖK işlevi

Karmaşık bir sayının karekökünü verir

SANTOPLA işlevi

İki karmaşık sayının farkını verir

SANÇIKAR işlevi

Karmaşık sayıların toplamını verir

SANTAN işlevi
Excel 2013

Karmaşık bir sayının tanjantını verir

OCT2BIN işlevi

Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

OCT2DEC işlevi

Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

OCT2HEX işlevi

Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

İşlev

Açıklama

GERÇEKFAİZ işlevi

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir

GERÇEKFAİZV işlevi

Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

AMORDEGRC işlevi

Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir

AMORLINC işlevi

Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir

KUPONGÜNBD işlevi

Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

KUPONGÜN işlevi

Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir

KUPONGÜNDSK işlevi

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir

KUPONGÜNSKT işlevi

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir

KUPONSAYI işlevi

Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir

KUPONGÜNÖKT işlevi

Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir

TOPÖDENENFAİZ işlevi

İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir

TOPANAPARA işlevi

İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir

AZALANBAKİYE işlevi

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir

İNDİRİM işlevi

Bir tahvilin indirim oranını verir

LİRAON işlevi

Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

LİRAKES işlevi

Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

SÜRE işlevi

Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir

ETKİN işlevi

Efektif yıllık faiz oranını verir

GD işlevi

Bir yatırımın gelecekteki değerini verir

GDPROGRAM işlevi

Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir

FAİZORANI işlevi

Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir

FAİZTUTARI işlevi

Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir

İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

ISPMT işlevi

Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.

MSÜRE işlevi

Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir

D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

NOMİNAL işlevi

Yıllık nominal faiz oranını verir

TAKSİT_SAYISI işlevi

Bir yatırımın dönem sayısını verir

NBD işlevi

Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir

TEKYDEĞER işlevi

İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKYÖDEME işlevi

İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

TEKSDEĞER işlevi

Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKSÖDEME işlevi

Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

PSÜRE işlevi
Excel 2013

Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir

DEVRESEL_ÖDEME işlevi

Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir

ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi

Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir

DEĞER işlevi

Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERİND işlevi

İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERVADE işlevi

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

BD işlevi

Bir yatırımın bugünkü değerini verir

FAİZ_ORANI işlevi

Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir

GETİRİ işlevi

Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi
Excel 2013

Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

DA işlevi

Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir

YAT işlevi

Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir

HTAHEŞ işlevi

Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir

HTAHDEĞER işlevi

Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir

HTAHÖDEME işlevi

Bir Hazine bonosunun ödemesini verir

DAB işlevi

Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

AİÇVERİMORANI işlevi

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir

ANBD işlevi

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir

ÖDEME işlevi

Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir

ÖDEMEİND işlevi

Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir

ÖDEMEVADE işlevi

Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

İşlev

Açıklama

HÜCRE işlevi

Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir

HATA.TİPİ işlevi

Hata türüne ilişkin bir sayı verir

BİLGİ işlevi

Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

Not: Bu işlev Web için Excel için kullanılamaz.

EBOŞSA işlevi

Değer boşsa, DOĞRU verir

EHATA işlevi

Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

EHATALIYSA işlevi

Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir

ÇİFTMİ işlevi

Sayı çiftse, DOĞRU verir

EFORMÜLSE işlevi
Excel 2013

Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir

EMANTIKSALSA işlevi

Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir

EYOKSA işlevi

Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir

EMETİNDEĞİLSE işlevi

Değer, metin değilse, DOĞRU verir

ESAYIYSA işlevi

Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir

TEKMİ işlevi

Sayı tekse, DOĞRU verir

ISOMITTED işlevi
Office 365 düğmesi

LAMBDA'daki değerin eksik olup olmadığını denetler ve DOĞRU veya YANLIŞ döndürür

EREFSE işlevi

Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir

EMETİNSE işlevi

Değer bir metinse DOĞRU verir

S işlevi

Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

YOKSAY işlevi

#YOK hata değerini verir

SAYFA işlevi
Excel 2013

Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir

SAYFALAR işlevi
Excel 2013

Başvurudaki sayfa sayısını verir

TÜR işlevi

Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

İşlev

Açıklama

VE işlevi

Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

BYCOL işlevi
Office 365 düğmesi

Her sütuna bir LAMBDA uygular ve sonuçların bir dizisini döndürür

BYROW işlevi
Office 365 düğmesi

Her satıra bir LAMBDA uygular ve sonuçların bir dizisini döndürür

YANLIŞ işlevi

YANLIŞ mantıksal değerini verir

EĞER işlevi

Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

EĞERHATA işlevi

Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür

EĞERYOKSA işlevi
Excel 2013

İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

ÇOKEĞER işlevi
2019

Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

LAMBDA işlevi
Office 365 düğmesi

Özel, yeniden kullanılabilir işlevler oluşturma ve bunları kolay bir adla çağırma

LET işlevi
Office 365 düğmesi

Hesaplama sonuçlarına ad atar

MAKEARRAY işlevi
Office 365 düğmesi

LAMBDA uygulayarak belirtilen satır ve sütun boyutunda hesaplanan bir dizi döndürür

MAP işlevi
Office 365 düğmesi

Yeni bir değer oluşturmak için LAMBDA uygulayarak dizilerdeki her değeri yeni bir değerle eşleyerek oluşturulan bir dizi döndürür

DEĞİL işlevi

Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

YADA işlevi

Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

REDUCE işlevi
Office 365 düğmesi

Her değere bir LAMBDA uygulayarak ve biriktiricide toplam değeri döndürerek bir diziyi birikmiş değere düşürür

SCAN işlevi
Office 365 düğmesi

Her değere bir LAMBDA uygulayarak bir diziyi tarar ve her ara değere sahip bir dizi döndürür

İLKEŞLENEN işlevi
Excel 2016

Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.

DOĞRU işlevi

DOĞRU mantıksal değerini verir

ÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

İşlev

Açıklama

ADRES işlevi

Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

ALANSAY işlevi

Bir başvurudaki alan sayısını verir

ELEMAN işlevi

Değerler listesinden bir değer seçer

CHOOSECOLS işlevi
Office 365 düğmesi

Bir diziden belirtilen sütunları döndürür

CHOOSEROWS işlevi
Office 365 düğmesi

Bir diziden belirtilen satırları döndürür

SÜTUN işlevi

Bir başvurunun sütun sayısını verir

SÜTUNSAY işlevi

Bir başvurudaki sütunların sayısını verir

DROP işlevi
Office 365 düğmesi

Belirtilen sayıda satırı veya sütunu dizinin başlangıcından veya sonundan dışlar

EXPAND işlevi
Office 365 düğmesi

Bir diziyi belirtilen satır ve sütun boyutlarına genişletir veya daraltıyor

FİLTRELE işlevi

Office 365 düğmesi

Tanımladığınız kriterlere göre bir dizi veriyi filtreler

FORMÜLMETNİ işlevi
Excel 2013

Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

ÖZETVERİAL işlevi

Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir

YATAYARA işlevi

Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

HSTACK işlevi
Office 365 düğmesi

Daha büyük bir dizi döndürmek için dizileri yatay ve sıralı olarak ekler

KÖPRÜ işlevi

Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

RESİM işlevi

Belirli bir kaynaktan görüntü döndürür

İNDİS işlevi

Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

DOLAYLI işlevi

Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

ARA işlevi

Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar

KAÇINCI işlevi

Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar

KAYDIR işlevi

Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

SATIR işlevi

Bir başvurunun satır sayısını verir

SATIRSAY işlevi

Bir başvurudaki satırların sayısını verir

GZV işlevi

COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir.

SIRALA işlevi

Office 365 düğmesi

Bir aralık veya dizinin içeriğini sıralar.

SIRALAÖLÇÜT işlevi

Office 365 düğmesi

Bir aralık veya dizinin içeriğini, karşılık gelen bir aralık veya dizideki değerlere göre sıralar

TAKE işlevi
Office 365 düğmesi

Bir dizinin başlangıcından veya sonundan belirtilen sayıda bitişik satır veya sütun döndürür

TOCOL işlevi
Office 365 düğmesi

Tek bir sütundaki diziyi verir

TOROW işlevi
Office 365 düğmesi

Diziyi tek bir satırda döndürür

DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi

Bir dizinin devrik dönüşümünü verir

BENZERSİZ işlevi

Office 365 düğmesi

Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerlerin bir listesini verir

DÜŞEYARA işlevi

Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

VSTACK işlevi
Office 365 düğmesi

Daha büyük bir dizi döndürmek için dizileri dikey ve sırayla ekler

WRAPCOLS işlevi
Office 365 düğmesi

Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu sütunlara göre sarmalar

WRAPROWS işlevi
Office 365 düğmesi

Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu satırlara göre sarmalar

ÇAPRAZARA işlevi

Office 365 düğmesi

Bir aralığı veya bir diziyi arar ve bulduğu ilk eşleşmeye karşılık gelen bir öğeyi verir. Bir eşleşme yoksa, ÇAPRAZARA en yakın (yaklaşık) eşleşmeyi verebilir. 

ÇAPRAZELEŞTİR işlevi

Office 365 düğmesi

Bir dizi veya hücre aralığındaki bir öğenin göreli konumunu verir. 

İşlev

Açıklama

MUTLAK işlevi

Bir sayının mutlak değerini verir

ACOS işlevi

Bir sayının arkkosinüsünü verir

ACOSH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

ACOT işlevi
Excel 2013

Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi
Excel 2013

Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

TOPLAMA işlevi

Listede veya veritabanında bir toplam verir.

ARAP işlevi

Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

ASİN işlevi

Bir sayının arksinüsünü verir

ASİNH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

ATAN işlevi

Bir sayının arktanjantını verir

ATAN2 işlevi

Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

ATANH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

TABAN işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

TAVANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

KOMBİNASYON işlevi

Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

KOMBİNASYONA işlevi
Excel 2013

Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

COS işlevi

Bir sayının kosinüsünü verir

COSH işlevi

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COT işlevi
Excel 2013

Bir açının kotanjantını verir

COTH işlevi
Excel 2013

Bir sayının hiperbolik kotanjantını verir

CSC işlevi
Excel 2013

Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi
Excel 2013

Bir açının hiperbolik kosekantını verir

ONDALIK işlevi
Excel 2013

Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

DERECE işlevi

Radyanları dereceye dönüştürür

ÇİFT işlevi

Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

ÜS işlevi

e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

ÇARPINIM işlevi

Bir sayının faktörünü verir

ÇİFTFAKTÖR işlevi

Bir sayının çift çarpımını verir

TABANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı aşağı yuvarlanır.

OBEB işlevi

En büyük ortak böleni verir

TAMSAYI işlevi

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

ISO.TAVAN işlevi
Excel 2013

En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir

OKEK işlevi

En küçük ortak katı verir

LET işlevi
Office 365 düğmesi

Ara hesaplamaların, değerlerin saklanmasına veya bir formül içinde adların tanımlanmasına izin vermek için hesaplama sonuçlarına adlar atar

LN işlevi

Bir sayının doğal logaritmasını verir

LOG işlevi

Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

LOG10 işlevi

Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

DETERMİNANT işlevi

Bir dizinin dizey determinantını verir

DİZEY_TERS işlevi

Bir dizinin matris tersini verir

DÇARP işlevi

İki dizinin matris çarpımını verir

MOD işlevi

Bölmeden kalanı verir

KYUVARLA işlevi

İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

ÇOKTERİMLİ işlevi

Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

BİRİMMATRİS işlevi
Excel 2013

Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

TEK işlevi

Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

Pİ işlevi

Pi değerini verir

KUVVET işlevi

Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

ÇARPIM işlevi

Bağımsız değişkenlerini çarpar

BÖLÜM işlevi

Bölme işleminin tamsayı kısmını verir

RADYAN işlevi

Dereceleri radyanlara dönüştürür

S_SAYI_ÜRET işlevi

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

RASGDİZİ işlevi

Office 365 düğmesi

RASGDİZİ işlevi, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar dizisi verir. Bununla birlikte, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri, tamsayı mı yoksa ondalık değer mi verileceğini belirtebilirsiniz.

RASTGELEARADA işlevi

Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

ROMEN işlevi

Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

YUVARLA işlevi

Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

AŞAĞIYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

YUKARIYUVARLA işlevi

Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

SEC işlevi
Excel 2013

Bir açının sekantını verir

SECH işlevi
Excel 2013

Bir açının hiperbolik sekantını verir

SERİTOPLA işlevi

Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

SIRALI işlevi

Office 365 düğmesi

1, 2, 3, 4 gibi bir dizide sıralı sayıların bir listesini oluşturur

İŞARET işlevi

Bir sayının işaretini verir

SİN işlevi

Verilen bir açının sinüsünü verir

SİNH işlevi

Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

KAREKÖK işlevi

Pozitif bir karekök verir

KAREKÖKPİ işlevi

(* Pi sayısının) kare kökünü verir

ALTTOPLAM işlevi

Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

TOPLA işlevi

Bağımsız değişkenlerini toplar

ETOPLA işlevi

Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

ÇOKETOPLA işlevi
2019

Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar

TOPLA.ÇARPIM işlevi

İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

TOPKARE işlevi

Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

TOPX2EY2 işlevi

İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir

TOPX2AY2 işlevi

İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

TOPXEY2 işlevi

İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

TAN işlevi

Bir sayının tanjantını verir

TANH işlevi

Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

NSAT işlevi

Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

İşlev

Açıklama

ORTSAP işlevi

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

ORTALAMA işlevi

Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

ORTALAMAA işlevi

Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

EĞERORTALAMA işlevi

Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

ÇOKEĞERORTALAMA işlevi
2019

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar

BETA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

BETA.TERS işlevi
Excel 2010

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

BİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi
Excel 2013

Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİNOM.TERS işlevi
Excel 2010

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

KİKARE.DAĞ işlevi
Excel 2010

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARE.TERS işlevi
Excel 2010

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARE.TEST işlevi
Excel 2010

Bağımsızlık sınamalarını verir

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi
Excel 2010

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

GÜVENİLİRLİK.T işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

KORELASYON işlevi

İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

BAĞ_DEĞ_SAY işlevi

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

BOŞLUKSAY işlevi

Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

EĞERSAY işlevi

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

ÇOKEĞERSAY işlevi
2019

Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar

KOVARYANS.P işlevi
Excel 2010

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KOVARYANS.S işlevi
Excel 2010

Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

SAPKARE işlevi

Sapmaların karelerinin toplamını verir

ÜSTEL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Üstel dağılımı verir

F.DAĞ işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımını verir

F.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımını verir

F.TERS işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımının tersini verir

F.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

F olasılık dağılımının tersini verir

F.TEST işlevi
Excel 2010

F-test'in sonucunu verir

FISHER işlevi

Fisher dönüşümünü verir

FISHERTERS işlevi

Fisher dönüşümünün tersini verir

TAHMİN işlevi

Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Not: Excel 2016 içinde bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.

TAHMİN.ETS işlevi
Excel 2016

Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi
Excel 2016

Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi
Excel 2016

Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi
Excel 2016

Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür

TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi
Excel 2016

Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

SIKLIK işlevi

Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

GAMA işlevi
Excel 2013

Gama işlevi değerini verir

GAMA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Gama dağılımını verir

GAMA.TERS işlevi
Excel 2010

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

GAMALN işlevi

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAMALN.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAUSS işlevi
Excel 2013

Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

GEOORT işlevi

Geometrik ortayı verir

BÜYÜME işlevi

Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

HARORT işlevi

Harmonik ortayı verir

HİPERGEOM.DAĞ işlevi

Hipergeometrik dağılımı verir

KESMENOKTASI işlevi

Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir

BASIKLIK işlevi

Bir veri kümesinin basıklığını verir

BÜYÜK işlevi

Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir

DOT işlevi

Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

LOT işlevi

Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

LOGNORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Birikimli lognormal dağılımını verir

LOGNORM.TERS işlevi
Excel 2010

Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

MAK işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir

MAKA işlevi

Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir

ÇOKEĞERMAK işlevi
2019

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür.

ORTANCA işlevi

Belirtilen sayıların orta değerini verir

MİN işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

MİNA işlevi

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

ÇOKEĞERMİN işlevi
2019

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi
Excel 2010

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

ENÇOK_OLAN.TEK işlevi
Excel 2010

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

NEGBİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Negatif binom dağılımını verir

NORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Normal birikimli dağılımı verir

NORM.TERS işlevi
Excel 2010

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORM.S.DAĞ işlevi
Excel 2010

Standart normal birikimli dağılımı verir

NORM.S.TERS işlevi
Excel 2010

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

PEARSON işlevi

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDERANK.HRC işlevi
Excel 2010

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

YÜZDERANK.DHL işlevi
Excel 2010

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

PERMÜTASYON işlevi

Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi
Excel 2013

Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi
Excel 2013

Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

POISSON.DAĞ işlevi
Excel 2010

Poisson dağılımını verir

OLASILIK işlevi

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

RANK.ORT işlevi
Excel 2010

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK.EŞİT işlevi
Excel 2010

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RKARE işlevi

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

ÇARPIKLIK işlevi

Bir dağılımın çarpıklığını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi
Excel 2013

Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

EĞİM işlevi

Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

KÜÇÜK işlevi

Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

STANDARTLAŞTIRMA işlevi

Normalleştirilmiş bir değer verir

STDSAPMA.P işlevi
Excel 2010

Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

STDSAPMA.S işlevi
Excel 2010

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAA işlevi

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

STDSAPMASA işlevi

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

STHYX işlevi

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

T.DAĞ işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.2K işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımını verir

T.TERS işlevi
Excel 2010

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

T.TERS.2K işlevi
Excel 2010

Student t-dağılımının tersini verir

T.TEST işlevi
Excel 2010

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

EĞİLİM işlevi

Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir

KIRPORTALAMA işlevi

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

VAR.P işlevi
Excel 2010

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

VAR.S işlevi
Excel 2010

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

VARA işlevi

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

VARSA işlevi

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

WEIBULL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Weibull dağılımını hesaplar

Z.TEST işlevi
Excel 2010

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

İşlev

Açıklama

ASC işlevi

Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.

DİZİMETİN işlevi
Office 365 düğmesi

Belirtilen herhangi bir aralıktan bir metin değerleri dizisi döndürür

BAHTMETİN işlevi

Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

DAMGA işlevi

Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir

TEMİZ işlevi

Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır

KOD işlevi

Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir

ARALIKBİRLEŞTİR işlevi
2019

Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.

BİRLEŞTİR işlevi

Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir

DBCS işlevi
Excel 2013

Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir

LİRA işlevi

Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

ÖZDEŞ işlevi

İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler

BUL, BULB işlevleri

Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)

SAYIDÜZENLE işlevi

Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir

SOLDAN, SOLB işlevleri

Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir

UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri

Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir

KÜÇÜKHARF işlevi

Metni küçük harfe çevirir

PARÇAAL, ORTAB işlevleri

Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir

SAYIDEĞERİ işlevi
Excel 2013

Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür

SES işlevi

Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar

YAZIM.DÜZENİ işlevi

Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir

DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri

Metnin içindeki karakterleri değiştirir

YİNELE işlevi

Metni belirtilen sayıda yineler

SAĞDAN, SAĞB işlevleri

Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir

MBUL, ARAB işlevleri

Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)

YERİNEKOY işlevi

Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar

M işlevi

Bağımsız değerlerini metne dönüştürür

METNEÇEVİR işlevi

Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

METNEÇEVİr işlevi
Office 365 düğmesi

Verilen karakter veya dizeden sonra oluşan metni döndürür

TEXTBEFORE işlevi
Office 365 düğmesi

Belirli bir karakter veya dizeden önce oluşan metni döndürür

METİnBİRLEŞTİr işlevi
Office 365 düğmesi

Metin:    Birden çok aralıktaki ve/veya dizedeki metni birleştirir

METNEÇEVİr işlevi
Office 365 düğmesi

Sütun ve satır sınırlayıcılarını kullanarak metin dizelerini böler

KIRP işlevi

Metindeki boşlukları kaldırır

UNICODEKARAKTERİ işlevi
Excel 2013

Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

UNICODE işlevi
Excel 2013

Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir

BÜYÜKHARF işlevi

Metni büyük harfe çevirir

SAYIYAÇEVİR işlevi

Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

DEĞERMETİN işlevi
Office 365 düğmesi

Belirtilen herhangi bir değerden metni verir

Yüklediğiniz eklentilerde işlevler bulunuyorsa, bu eklentilere veya otomasyon işlevlerine İşlev Ekle iletişim kutusundaki Kullanıcı Tanımlı kategorisinden erişilebilir.

Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) Web için Excel içinde kullanılamaz.

İşlev

Açıklama

ÇAĞIR işlevi

Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır

EUROCONVERT işlevi

Euro'yu aracı (üçgen) gibi kullanarak bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür

YAZMAÇ.KODU işlevi

Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir

Web işlevleri Web için Excel içinde kullanılamaz.

İşlev

Açıklama

URLKODLA işlevi
Excel 2013

URL ile kodlanmış bir dize verir

XMLFİLTRELE işlevi
Excel 2013

Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

WEBHİZMETİ işlevi
Excel 2013

Bir web hizmetinden alınan verileri getirir

Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de ilk kez kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz.

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerde hataları algılama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×