Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tìm hiểu về các tính năng của gia đình rời khỏi Microsoft Launcher

Các tính năng của gia đình trên Microsoft Launcher cho Android đã được chuyển đến ứng dụng an toàn gia đình Microsoft mới *. Tải ứng dụng và bảo vệ những người thân yêu của bạn với các tính năng an toàn kỹ thuật số và vật lý của chúng tôi hoặc tiếp tục quản lý các thiết đặt an toàn của nhóm gia đình của bạn trên web. 

* Ứng dụng an toàn gia đình của Microsoft vẫn chưa sẵn dùng ở tất cả các thị trường. Chúng tôi hy vọng sẽ thêm hỗ trợ cho các thị trường bổ sung trong tương lai.

  1. Tải xuống ứng dụng Microsoft Family Safety để tiếp tục trải nghiệm của bạn với các tính năng gia đình nhiều hơn nữa.

  2. Nếu bạn có một nhóm gia đình Microsoft hiện có, bạn sẽ sử dụng email để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn không có nhóm gia đình, hãy tìm hiểu cách tạo: nhóm gia đình là gì?

  1. Đi đến Family.Microsoft.com

  2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để xem nhóm gia đình của bạn.

  3. Tiếp tục sử dụng các tính năng như nội dung và bộ lọc web, báo cáo hoạt động và quản lý thời gian màn hình của con bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×