Tìm và khóa thiết bị Windows bị mất

Áp dụng cho: Microsoft AccountWindows 10

Tính năng Tìm Thiết bị có thể giúp xác định vị trí thiết bị Windows 10 nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Để sử dụng tính năng này, hãy đăng nhập vào thiết bị bằng tài khoản Microsoft và đảm bảo bạn là người quản trị trên thiết bị đó. Tính năng này hoạt động khi bạn bật cài đặt vị trí cho thiết bị, ngay cả khi người dùng khác trên thiết bị này đã tắt cài đặt vị trí cho các ứng dụng của họ. Bất cứ lúc nào tìm cách xác định vị trí thiết bị, người dùng đang sử dụng thiết bị đều sẽ thấy thông báo trong khu vực thông báo. 

  • Cài đặt này hoạt động cho mọi thiết bị Windows, như PC, máy tính xách tay, Surface hoặc Bút Surface. Tính năng này cần được bật trước khi bạn có thể sử dụng. 

  • Bạn không thể sử dụng tính năng này bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học và tính năng này không hoạt động cho thiết bị iOS, thiết bị Android hoặc bảng điều khiển Xbox One. Dưới đây là việc cần làm nếu bị mất Xbox.

 

Bật Tìm thiết bị


Trong quá trình thiết lập một thiết bị mới, bạn có thể chọn bật hoặc tắt cài đặt Tìm thiết bị. Nếu bạn tắt cài đặt này trong quá trình thiết lập và bây giờ muốn bật cài đặt này, hãy đảm bảo rằng thiết bị Windows của bạn được kết nối với Internet, có đủ pin để có thể gửi vị trí của thiết bị đó và bạn đã đăng nhập vào thiết bị bằng tài khoản Microsoft.

  1. Trên thiết bị của bạn mà bạn muốn thay đổi, chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Tìm thiết bị của tôi.

  2. Chọn Thay đổi cho thiết bị mà bạn muốn thay đổi. 

Tìm thiết bị Windows của bạn


 

  1. Truy cập vào account.microsoft.com và chọn Đăng nhập. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập, xem Trợ giúp về tài khoản Microsoft

  2. Chọn Thiết bị rồi chọn tab Tìm Thiết bị.

  3. Chọn thiết bị bạn muốn tìm, sau đó chọn Tìm để xem bản đồ hiển thị vị trí thiết bị của bạn.

Khóa thiết bị Windows của bạn từ xa


  1. Khi bạn tìm thấy thiết bị của mình trên bản đồ, hãy chọn Khóa Tiếp theo.

  2. Sau khi khóa thiết bị, bạn có thể đặt lại mật khẩu để tăng cường bảo mật. Để biết thêm thông tin về mật khẩu, hãy xem Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn.