Tìm thiết bị hoặc điện thoại bị mất

Tìm điện thoại của tôi

Bạn thấy cực kỳ lo lắng khi không thể tìm thấy thiết bị của mình. Cho dù chiếc điện thoại đó bị thất lạc hay chỉ đơn giản là bị kẹt giữa các miếng lót nệm của ghế tràng kỷ thì Tìm điện thoại của tôi có thể giúp bạn vơi đi nỗi lo lắng. Dịch vụ miễn phí này trên account.microsoft.com/devices có thể đổ chuông, khóa, xóa hoặc hiển thị Windows Phone của bạn trên bản đồ.

Cách đăng nhập vào dịch vụ Tìm điện thoại của tôi lần đầu tiên

Lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ Tìm Điện thoại, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào điện thoại bằng tài khoản Microsoft của mình.

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng tài khoản Microsoft bạn đã dùng để đăng nhập trên điện thoại.
 2. Chọn điện thoại bạn muốn tìm, sau đó bấm vào Tìm điện thoại của tôi.

Cách tìm điện thoại của bạn

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng tài khoản Microsoft bạn đã dùng để đăng nhập trên điện thoại.
 2. Chọn điện thoại bạn muốn tìm, sau đó bấm vào Tìm điện thoại của tôi.
 3. Bạn sẽ thấy bản đồ với vị trí của chiếc điện thoại của mình. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ để nhìn rõ hơn.


Cách đổ chuông hoặc khóa điện thoại của bạn

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng tài khoản Microsoft bạn đã dùng để đăng nhập trên điện thoại.
 2. Chọn điện thoại bạn muốn đổ chuông hoặc khóa, sau đó bấm vào Tìm điện thoại của tôi.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau đây
  • Để làm cho điện thoại của bạn đổ chuông, hãy bấm vào Đổ chuông rồi làm theo hướng dẫn. Điện thoại sẽ đổ chuông kể cả khi âm lượng bị tắt hay điện thoại được đặt ở chế độ rung.
  • Để khóa điện thoại của bạn và hiển thị thông báo trên màn hình khóa, hãy bấm vào Khóa rồi làm theo hướng dẫn. Nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu trên điện thoại của mình, bạn sẽ cần nhập mật khẩu—bạn sẽ sử dụng mật khẩu này để mở khóa điện thoại nếu bạn tìm lại được điện thoại.

Để xóa điện thoại của bạn

Nếu bạn chắc chắn không thể tìm lại được điện thoại của mình hoặc nếu bạn có thông tin nhạy cảm trên đó mà bạn muốn bảo vệ cho đến khi tìm lại được điện thoại thì bạn có thể xóa điện thoại từ xa.

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng tài khoản Microsoft bạn đã dùng để đăng nhập trên điện thoại.
 2. Chọn điện thoại bạn muốn xóa, sau đó bấm vào Tìm điện thoại của tôi.
 3. Bấm vào Xóa.
 4. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn, hãy chọn hộp kiểm Tôi đã sẵn sàng xóa điện thoại của mình rồi bấm vào Xóa.


Để thay đổi cài đặt cho Tìm Điện thoại của Tôi

Thiết lập Tìm Điện thoại của Tôi để lưu vị trí của bạn cứ vài giờ một lần nhằm dễ dàng xác định vị trí của điện thoại hơn. Bạn sẽ thay đổi các cài đặt này trên điện thoại của bạn chứ không phải trên máy tính.

 1. Trong Danh sách ứng dụng, chạm vào Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Tìm điện thoại.
 2. Chọn hộp kiểm sau:

  Lưu vị trí điện thoại của tôi định kỳ và trước khi pin hết để dễ dàng tìm thấy hơn. Tìm điện thoại của tôi có thể lưu thông tin chi tiết về vị trí điện thoại của bạn vài giờ một lần để nếu điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc hết pin, vị trí cuối cùng ghi nhận được cho điện thoại của bạn vẫn sẽ hiển thị trên bản đồ.

Chống Đặt lại

Một số điện thoại Windows Phone mới hơn có thể sử dụng dịch vụ Chống Đặt lại miễn phí trên account.microsoft.com. Dịch vụ này cung cấp lớp bảo vệ bổ sung để nếu điện thoại của bạn rơi vào tay người khác thì người đó sẽ không thể dễ dàng đặt lại hay sử dụng lại điện thoại. Xem Bảo vệ điện thoại của tôi để tìm hiểu thêm.

Tìm Thiết bị của tôi

Giống như Tìm Điện thoại của tôi, sử dụng Tìm Thiết bị của tôi để tìm thiết bị của bạn trên bản đồ. Dịch vụ miễn phí này trên account.microsoft.com/devices định kỳ tải vị trí thiết bị của bạn để bạn có thể thấy thiết bị trên bản đồ.

Để thay đổi cài đặt cho Tìm Thiết bị của tôi

Thiết lập Tìm Thiết bị của tôi để lưu thông tin vị trí của bạn cứ vài giờ một lần để dễ dàng xác định vị trí thiết bị của bạn hơn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy đảm bảo bạn đã bật cài đặt vị trí chính trên thiết bị và đăng nhập trên thiết bị bằng tài khoản Microsoft của mình.

 1. Đăng nhập vào thiết bị của bạn với tư cách là quản trị viên.
 2. Trên thiết bị của bạn, chuyển tới menu bắt đầu, sau đó chọn Cài đặt > Cập Nhật và Bảo mật > Tìm Thiết bị của tôi.
 3. Bật cài đặt Tìm Thiết bị của tôi.

Để tìm thiết bị của bạn

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để đăng nhập trên thiết bị.
 2. Chọn thiết bị bạn muốn tìm, sau đó bấm vào Tìm Thiết bị của tôi.
 3. Bạn sẽ thấy bản đồ với vị trí của thiết bị của mình.
Thuộc tính

ID Bài viết: 11579 - Xem lại Lần cuối: 22-08-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi