Xem việc sử dụng thiết bị của con bạn bằng các báo cáo hoạt động

Áp dụng cho: Microsoft Account

Khi bạn thêm con mình vào nhóm gia đình và bật báo cáo hoạt động, bạn sẽ nhận được các email báo cáo hoạt động hàng tuần tóm tắt về hoạt động của trẻ trên các thiết bị chạy Windows 10 và Xbox One, bao gồm cả các trang web mà trẻ truy cập, các ứng dụng và trò chơi mà trẻ sử dụng và các cụm từ mà trẻ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm như Bing, Google hoặc Yahoo! Tìm kiếm và lượng thời gian trẻ được sử dụng thiết bị.

Email này cung cấp cho bạn nhiều thông tin về hoạt động của con bạn trên thiết bị của trẻ, nhưng để xem chi tiết hơn nữa – hoặc để thay đổi cài đặt gia đình của trẻ – hãy chuyển đến trang Hoạt động của trẻ. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Truy cập vào family.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  2. Tìm tên của con bạn và chọn Hoạt động.
  3. Chọn Quản lý và nếu Báo cáo hoạt động ở trạng thái Tắt, hãy sử dụng nút gạt để chuyển sang Bật.

    Nếu bạn không muốn nhận báo cáo hoạt động hàng tuần qua email, nhưng vẫn muốn xem hoạt động trực tuyến của con bạn, hãy chuyển Gửi email báo cáo hàng tuần cho tôi từ Bật thành Tắt.


Duyệt web

Phần này trong báo cáo hoạt động hiển thị tất cả các tìm kiếm gần đây của con bạn và các trang web trẻ đã truy cập hoặc cố gắng xem. Các trang web bị chặn được liệt kê trước tiên rồi đến các trang web mà con của bạn đã truy cập thành công. Bạn có thể cho phép hoặc chặn bất kỳ trang web nào ngay từ báo cáo hoạt động gần đây bằng cách chọn Cho phép hoặc Chặn bên cạnh URL. Để điều chỉnh các giới hạn duyệt web của con bạn, hãy chọn Cài đặt.

Ứng dụng & trò chơi

Tại đây, bạn có thể thấy tất cả các ứng dụng và trò chơi mà con của bạn đã và đang sử dụng, bao gồm cả mọi ứng dụng và trò chơi đã bị chặn. Bạn cũng có thể thấy xếp hạng tuổi của con bên cạnh tiêu đề và bạn có thể chọn Cho phép hoặc Chặn các ứng dụng và trò chơi ngay từ danh sách. Để điều chỉnh giới hạn ứng dụng và trò chơi của con bạn, hãy chọn Cài đặt.


Thời gian sử dụng thiết bị

Là phần tổng hợp thông tin chi tiết về tổng thời gian con bạn sử dụng từng thiết bị, phần Thời gian sử dụng thiết bị cho biết thời điểm và lượng thời gian trẻ sử dụng thiết bị trong suốt cả tuần. Bạn sẽ thấy danh sách tổng thời gian trẻ sử dụng thiết bị theo từng ngày, cũng như thời lượng trẻ sử dụng từng thiết bị trong cả tuần. Để điều chỉnh các giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cho con của bạn, hãy chọn Cài đặt.