Chặn các trang web không phù hợp trên Windows 10 và Xbox One

Áp dụng cho: Microsoft AccountWindows 10Xbox One

Trực tuyến

 • Bạn có thể chặn các trang web không phù hợp trên thiết bị chạy Windows 10 và Xbox One khi sử dụng trình duyệt Internet Explorer và Microsoft Edge. Để bật giới hạn duyệt web, hãy truy cập vào https://account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Sau đó:
  • Tìm tên của con bạn và chọn Giới hạn nội dung.

  • Cuộn xuống tới Duyệt web và chuyển Chặn trang web không phù hợp từ Tắt thành Bật.

  • Nếu bạn muốn luôn chặn các trang web cụ thể, hãy thêm URL của các trang web đó trong Luôn bị chặn.

  • Nếu bạn chỉ muốn con mình xem những trang web được bạn cho phép rõ ràng, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh Chỉ cho phép những trang web này.

Xbox One

Lọc web cho phép bạn kiểm soát loại trang web con bạn có thể truy cập trên Xbox One. (Trên Xbox One, chúng tôi tự động bật cài đặt này cho trẻ dưới 8 tuổi.) Trên bảng điều khiển Xbox One:

 • Đăng nhập trên bảng điều khiển bằng tài khoản người lớn.

 • Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Hệ thống​​​ > Cài đặt  > Tài khoản > Gia đình.
 • Chọn tài khoản trẻ em mà bạn muốn thêm bộ lọc web, rồi chọn Lọc web.

 • Chọn menu thả xuống để xem tất cả các tùy chọn có sẵn.
 • Chọn mức độ lọc web bạn muốn. (Lưu ý: Chỉ có thể thêm các trang web cụ thể vào danh sách Luôn được phép trên https://account.microsoft.com/family.)