Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Đánh dấu tin nhắn là đã lưu hoặc chưa đọc trong Teams

Nếu bạn muốn lưu thư để đọc sau, bạn có thể dễ dàng đánh dấu thư là đã lưu hoặc chưa đọc. 

Đi tới đầu thư, rồi chọn Xem thêm Tùy chọn Nút tùy chọn khác >thư này hoặcĐánh dấu là chưa đọc.

Đánh dấu là lưu hoặc chưa đọc

Để xem danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải của Teams, sau đó chọn Đã lưu.

Lưu tin nhắn

Để đưa tin nhắn trong kênh về trạng thái chưa đọc, được in đậm, hãy nhấn vào Xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác chọn Đánh dấu là chưa đọc. Đối với tin nhắn trò chuyện, nhấn và giữ vào tin nhắn rồi chọn Lưu tin nhắn này hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

Để đưa tin nhắn trong kênh về trạng thái chưa đọc, được in đậm, hãy nhấn vào Xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn chọn Đánh dấu là chưa đọc. Đối với tin nhắn trò chuyện, nhấn và giữ vào tin nhắn rồi chọn Lưu tin nhắn này hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×