Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trước khi bạn cài đặt hoặc cài đặt lại Office hoặc bất kỳ ứng dụng Office đơn lẻ, độc lập nào, có thể sẽ rất hữu ích nếu biết sản phẩm của bạn nằm trong gói Office dành cho gia đình hay gói Office dành cho doanh nghiệp .

Mục dưới đây cho biết gói đăng ký Microsoft 365 hoặc gói mua một lần sản phẩm Office 2021, 2019, 2016 hoặc 2013 của bạn.

Các sản phẩm thuộc Office dành cho gia đình thường yêu cầu tài khoản Microsoft. Các sản phẩm của Office dành cho doanh nghiệp thường được liên kết với tài khoản email cơ quan hoặc trường học mà Microsoft 365 trị viên đã gán cho bạn.

Bạn cần so sánh các gói hoặc muốn có thông tin chi tiết về giá? Nếu bạn chưa mua một sản phẩm Office hoặc bạn muốn so sánh những ứng dụng hoặc dịch vụ nào được tích hợp trong các sản phẩm khác nhau, hãy xem các sản phẩm Office.

Mẹo: Nếu bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm quản lý Office trong tổ chức của mình và muốn biết thêm thông tin về việc thiết lập Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Mục Thiết lập Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Các gói Office

Sử dụng danh sách bên dưới để xác minh gói có chứa sản phẩm Office của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng Office Professional Plus thông qua đăng ký của công ty để nhận lợi íchChương trình Giảm giá Nơi làm việc của Microsoft (trước đây gọi là Chương trình Sử dụng tại Nhà), hãy xem Mục Office thông qua Chương trình Chiết khấu tại Nơi làm việc.

Office dành cho gia đình

Mẹo: Bạn không chắc mình sở hữu sản phẩm nào? Tìm tên sản phẩm bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản với Tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office.

Microsoft 365 Family ký mới: Các sản phẩm này bao gồm các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office mà bạn có thể cài đặt. Xem những ứng dụng được bao gồm.

Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Personal
Microsoft 365 Personal

Các phiên bản Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 sẵn dùng dưới dạng gói mua một lần: Các sản phẩm sau đây bao gồm những phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office bạn có thể cài đặt. Xem những ứng dụng được bao gồm.

Office Home & Student
Office Home & Business
Office Professional

Các ứng dụng độc Office 2021, 2019, 2016 hoặc 2013 có sẵn dưới dạng mua một lần


Word Excel
Powerpoint
Onenote*
Outlook
Truy cập
Publisher
Dự án
Visio

Mẹo: *Phiên bản trên máy tính của OneNote được cài đặt cùng với bất kỳ đăng kýMicrosoft 365 nào và phiên bản Office 2019 bao gồm các ứng dụng máy khách. Để biết thêm thông tin về OneNote, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Office dành cho doanh nghiệp

Mẹo: Bạn không chắc mình có đăng ký hoặc sản phẩm nào? Xem Tôi đang có sản phẩm hoặc giấy phép Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp nào? Các sản phẩm này thường được liên kết với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp ký mới: Những đăng ký này bao gồm các ứng dụng Office đã được cài đặt đầy đủ. Xem các ứng dụng Office được tích hợp.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp
Microsoft 365 Business Standard
Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Office 365 A5


Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5


Microsoft 365 Business Standard (Phi lợi nhuận) Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

Office 365 E3 của Chính phủ Hoa Kỳ E3
Office 365 chính phủ Hoa Kỳ E4


Project Online Professional Project Online Premium

Visio Plan 2

Các đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ:

Lưu ý: Với những Microsoft 365 này, bạn không có bất kỳ thứ gì để cài đặt, nhưng bạn có thể truy nhập và sử dụng các phiên bản trực tuyến của Office trong trình duyệt Web của mình. Hãy tìm hiểu cách Bắt đầu với Office dành cho web trong Office 365.


Microsoft 365 Business Basic Office 365 Enterprise E1
Office 365 Education
Office 365 Nonprofit Business Essentials
Office 365 Nonprofit E1
Office 365 E1
của Chính phủ Hoa Kỳ Project Online Essentials
Visio Plan 1

Mẹo: Nếu bạn muốn chuyển đổi hoặc thêm gói có tích hợp phiên bản Office trên máy tính, hãy xem mục Chuyển sang gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khác hoặc Mua một đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Các phiên bản cấp phép số lượng lớn của Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013

  Office Professional Plus*

Mẹo: Nếu bạn là người quản trị và có Office Professional Plus qua cấp phép số lượng lớn, hãy xem mục Kích hoạt phiên bản số lượng lớn của Office.

* Nếu bạn đã hoàn tất Office Professional Plus thông qua đăng ký của công ty để hưởng lợi ích Chương trình Giảm giá tại Nơi làm việc Microsoft, hãy xem mục Office thông qua Chương trình Chiết khấu tại Nơi làm việc.

Bạn sẵn sàng cài đặt Office?

Nếu bạn đã sẵn sàng cài đặt Office, hãy chọn phiên bản của bạn từ bên dưới, rồi làm theo các bước dành cho gói gia đình hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm

Khắc phục sự cố cài đặt Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×