Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể quản lý tất cả các đăng ký Microsoft trong bảng điều khiển tài khoản Microsoft của mình. Chọn từng gói đăng ký để thay đổi thời gian và phương thức thanh toán hoặc xem lịch sử đơn hàng & nhận.

Chọn loại tài khoản của bạn.

Lưu ý: Một số sản phẩm được mua thông qua Chương trình Chiết khấu microsoft Workplace của nhân viên(trước đây gọi là Chương trình Sử dụng tại Nhà) lợi ích hoặc phiên bản giấy phép số lượng lớn (do bộ phận CNTT của tổ chức quản lý) có thể không yêu cầu tài khoản. Thông tin dưới đây không áp dụng cho các phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365 này.

Trên bảng điều khiển tài khoản Microsoft, chọn Dịch vụ & ký để xem tất cả các sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này. 

Đăng nhập

 • Đối với các phiên bản không đăng ký của Office:
  Tìm sản phẩm Office của bạn, rồi chọn Cài đặt. Làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng trên máy tính.

 • Đối với gói đăng ký Microsoft 365 Family hoặc Personal:
  Chọn Cài đặt các ứng dụng Microsoft 365 cao cấp và làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng trên máy tính.

  Trên tab Đăng ký Microsoft 365, chọn Quản . Từ đây bạn có thể:

  • Gia hạn đăng ký của bạn bằng mã trả trước hoặc thẻ. Tìm hiểu thêm.

  • Hủy đăng ký. Tìm hiểu thêm.

  • Bật hoặc tắt thanh toán định kỳ. Tìm hiểu thêm.

  • Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký mới, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình và thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu gói đăng ký, bạn có thể xem ai đang chia sẻ Microsoft 365 với bạn hoặc chọn rời khỏi đăng ký. Tìm hiểu thêm.

Đăng nhập vào microsoft365.com để xem tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365 của bạn.

Đăng nhập

 • Cài đặt và quản lý các ứng dụng của bạn. Trên thẻ ứng dụng Office, chọn Quản lý, rồi chọn Cài đặt để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng mới nhất trên máy tính hoặc các ứng dụng khác như Project hoặc Visio. (Tùy chọn cài đặt khả dụng miễn là người quản trị đã gán giấy phép cho bạn và cấp cho bạn quyền tự cài đặt.)

 • Quản lý thiết bị của bạn.

 • Xem các đăng ký của bạn và bất kỳ giấy phép nào khác được gán cho bạn.

Lưu ý: 

 • Không phải tất cả các tùy chọn đều khả dụng cho bạn. Người quản trị CNTT của bạn kiểm soát những gì bạn có thể nhìn thấy. 

 • Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 trong tổ chức của mình, hãy đi tới Trung tâm trợ giúp Người quản trị Microsoft 365 để biết thêm thông tin về cách thiết lập người dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×