Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với hầuMicrosoft 365 đăng ký và phiên bản Office (2013 trở lên), bạn cần liên kết tài khoản với sản phẩm của mình. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Microsoft365.com và những gì bạn sử dụng để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng hoặc để quản lý đăng ký của mình. Tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, tài khoản này có thể là tài khoản Microsoft cá nhân (chẳng hạn như Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học do một người trong tổ chức của bạn gán.

Lưu ý: Một số sản phẩm được mua thông qua Chương trình Chiết khấu microsoft Workplace của nhân viên(trước đây gọi là Chương trình Sử dụng tại Nhà) lợi ích hoặc phiên bản giấy phép số lượng lớn (do bộ phận CNTT của tổ chức quản lý) có thể không yêu cầu tài khoản. Thông tin dưới đây không áp dụng cho các phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365 này.

Đăng nhập vào bảng điều khiển cho tài khoản của bạn

 1. Mở một ứng dụng trên máy tính như Word Excel hoặc đi tới Microsoft365.com.

  Mẹo: Bạn có thể được nhắc đăng nhập. Đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản được liên kết với Microsoft 365 hoặc Office. Nếu bạn không thể nhớ mình đã liên kết địa chỉ email nào với đăng ký hoặc sản phẩm Office của mình, hãy xem mục Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft mà tôi sử dụng với Microsoft 365.

 2. Từ đầu trang, chọn Người quản lý tài khoản của bạn.

 3. Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, hãy chọn Tài khoản Microsoft của tôi hoặc Xem tài khoản.

 4. Bảng điều khiển tài khoản của bạn được hiển thị và những việc bạn có thể làm tiếp theo phụ thuộc vào việc bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Chọn tab bên dưới cho loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

Nếu bạn đã chọn Tài khoản Microsoft của tôi, bảng điều khiển tài khoản Microsoft sẽ mở ra. Đây là nơi bạn quản lý tài khoản Microsoft của mình và mọi sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này.

Trên bảng điều khiển tài khoản Microsoft, chọn Dịch vụ & ký để xem tất cả các sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này. 

 • Đối với các phiên bản không đăng ký của Office (chẳng hạn như Office 2013 trở lên):
  Tìm sản phẩm Office của bạn, rồi chọn Cài đặt. Làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng trên máy tính.

 • Đối với Microsoft 365 Family ký Personal:
  Chọn Cài đặt các ứng dụng Microsoft 365 cao cấp và làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng trên máy tính.

  Trên tab Đăng ký Microsoft 365, chọn Quản . Từ đây bạn có thể:

  • Gia hạn đăng ký của bạn bằng mã trả trước hoặc thẻ

  • Hủy đăng ký

  • Bật hoặc tắt thanh toán định kỳ

  • Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký mới, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình và thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu gói đăng ký, bạn có thể xem ai đang chia sẻ Microsoft 365 với bạn hoặc chọn rời khỏi đăng ký.

Nếu bạn đã chọn Xem tài khoản, bảng điều khiển Tài khoản của Tôi cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn sẽ mở ra. Tại đây bạn có thể:

 • Cài đặt và quản lý các ứng dụng của bạn. Trên thẻ ứng dụng Office, chọn Quản lý, rồi chọn Cài đặt để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng mới nhất trên máy tính hoặc các ứng dụng khác như Project hoặc Visio. (Tùy chọn cài đặt khả dụng miễn là người quản trị đã gán giấy phép cho bạn và cấp cho bạn quyền tự cài đặt.)

 • Quản lý thiết bị của bạn.

 • Xem các đăng ký của bạn và bất kỳ giấy phép nào khác được gán cho bạn.

Lưu ý:  Chỉ dành cho người quản trị Microsoft 365   Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 chức của mình, bạn kiểm soát những gì bạn muốn người dùng của mình có quyền truy nhập. Đi đến trung tâm Quản trị Microsoft 365 trợ giúp để biết thêm thông tin về việc thiết lập người dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×