Mục lục
×

Khi tính năng thanh toán định kỳ được bật cho Microsoft 365, bạn sẽ được thanh toán cho đăng ký của mình vào ngày gia hạn. Nếu bạn tắt tính năng thanh toán định kỳ, đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày được hiển thị và bạn sẽ không được thanh toán trong tương lai.

 1. Truy cập trang Dịch vụ & đăng ký.

 2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản Microsoft đã liên kết với đăng ký Microsoft 365 của bạn.

 3. Trên trang Dịch vụ & ký, hãy xác định vị trí đăng ký Microsoft 365 của bạn, rồi chọn Quản lý.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn thấy liên kết Bật thanh toán định kỳ, chọn liên kết đó để bật tính năng thanh toán định kỳ.

  • Nếu bạn thấy liên kết Gia hạn, chọn liên kết đó để gia hạn đăng ký của bạn. Thao tác này cũng sẽ bật tính năng thanh toán định kỳ.

  • Nếu bạn đã mua đăng ký này thông qua một nhà bán lẻ của bên thứ ba, bạn sẽ thấy một liên kết Quản lý thanh toán. Chọn liên kết đó để quản lý gia hạn thông qua nhà bán lẻ đó.

  • Nếu bạn không thấy những liên kết được đề cập ở trên nhưng vẫn thấy ngày gia hạn hoặc thấy thông báo về khoản phí sắp tới thì có nghĩa là thanh toán định kỳ đã được bật và đăng ký của bạn sẽ gia hạn vào ngày được hiển thị.

 5. Hãy làm theo lời nhắc để thiết lập tính năng thanh toán định kỳ cho đăng ký của bạn.

 1. Truy cập trang Dịch vụ & đăng ký.

 2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản Microsoft đã liên kết với đăng ký Microsoft 365 của bạn.

 3. Trên trang Dịch vụ & ký, hãy xác định vị trí đăng ký Microsoft 365 của bạn, rồi chọn Quản lý.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn thấy liên kết Tắt thanh toán định kỳ, chọn liên kết đó để tắt tính năng thanh toán định kỳ.

  • Nếu bạn thấy liên kết Hủy bỏ, hãy chọn liên kết đó để hủy đăng ký. Bạn có thể được chọn nhận lại tiền cho thời gian chưa sử dụng. Nếu bạn chọn nhận lại tiền, đăng ký sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng ngay lập tức. Nếu không, bạn sẽ có quyền truy nhập vào đăng ký của mình cho đến khi đăng ký hết hạn.

  • Nếu bạn thấy liên kết Bật thanh toán định kỳ, điều này nghĩa là thành toán định kỳ của bạn đã được tắt.

  • Nếu bạn không thấy các tùy chọn cho Tắt tính năng thanh toán định kỳ hoặc Hủy bỏ nhưngthay vào đó lại thấy Thanh toán bằng và Không có ,điều đó có nghĩa là đăng ký của bạn sẽ kết thúc vào ngày được chỉ định trong hết hạn vào.

 5. Hãy làm theo các lời nhắc để tắt tính năng thanh toán định kỳ. Bạn sẽ có quyền truy nhập vào đăng ký của mình cho đến khi đăng ký hết hạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Với Microsoft 365 tư cách người đăng ký, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ miễn phí để nhận trợ giúp với tài khoản và sự cố thanh toán.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Xem thêm

Gia Microsoft 365 dành cho gia đình

Hủy bỏ Microsoft 365

Tìm hiểu thời điểm đăng ký Microsoft 365 dành cho gia đình hết hạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×