Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn vừa mua hoặc có đăng ký Microsoft 365 hoặc phiên bản không đăng ký của Office như Office 2019 thì có thể có một số điều bạn cần làm trước khi cài đặt hoặc kích hoạt các ứng dụng Office.

Chọn tùy chọn của bạn từ bên dưới:

Quy đổi khóa sản phẩm và cài đặt ứng dụng

Nếu bạn vừa mua Office và có một gói vật lý, điều đầu tiên cần làm là quy đổi khóa sản phẩm được bao gồm trong gói.

Hoặc nếu đã mua hàng Office qua một nhà bán lẻ trực tuyến, có thể bạn đã nhận được khóa sản phẩm qua email hoặc khóa sản phẩm có ghi trên biên lai của mình.

Để quy đổi khóa này, đi setup.office.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc tạo một tài khoản mới.

Bạn chỉ cần quy đổi khóa này một lần.

Tìm hiểu thêm

Hiển thị vị trí khóa sản phẩm trong hộp sản phẩm và trên thẻ khóa sản phẩm.

Hiển thị các nút để đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới.

Kích hoạt Office

Hiển thị trang "Đăng nhập để thiết lập Office" có thể xuất hiện sau khi bạn cài đặt Office

Nếu bạn đã quy đổi khóa sản phẩm và bạn Office cài đặt khóa sản phẩm, bước tiếp theo là cho chạy một khóa Ứng dụng Office và làm theo lời nhắc để kích hoạt.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×