Mục lục
×
Cài đặt Office

Tài khoản Microsoft của bạn sẽ có vị trí khóa sản phẩm của bạn cho nhiều tác vụ, chẳng hạn như kích hoạt Office và cài đặt lại Office.

Các câu hỏi thường gặp về khóa sản phẩm Office

Xem các mục bên dưới để tìm hiểu xem liệu bạn có cần khóa sản phẩm Office hay không và bạn cần làm gì nếu có khóa sản phẩm.

Tôi vừa mua Office. Tôi phải nhập mã bản quyền sản phẩm của mình vào đâu?

Nếu bạn đã mua một mã bản quyền sản phẩm mới, chưa sử dụng bao giờ

Nếu bạn sở hữu một mã bản quyền sản phẩm mới, chưa sử dụng bao giờ, đi tới www.office.com/setup và làm theo các lời nhắc trên màn hình.

Nhận trợ giúp về Office.com/setup

Nhận trợ giúp về lỗi mã bản quyền sản phẩm

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Bạn đã mua Office thông qua Microsoft Store

Nếu bạn đã mua Office thông qua Microsoft Store, bạn có thể nhập khóa sản phẩm của mình tại đó.

 1. Truy nhập www.microsoftstore.com. Ở góc phía trên bên phải, chọn Đăng nhập, rồi nhập ID người dùng và mật khẩu bạn đã sử dụng để mua Office.

 2. Sau khi đăng nhập, chọn tên của bạn ở góc trên bên phải, rồi chọn Lịch sử đơn hàng.

 3. Xác định gói Office mua một lần hoặc ứng dụng Office riêng lẻ, rồi chọn Cài đặt Office để xem khóa sản phẩm của bạn (thao tác này không thực sự cài đặt Office).

 4. Chọn Cài đặt Office một lần nữa trong cửa sổ hiển thị khóa sản phẩm.

 5. Trên trang Xin chào. Hãy nhận Office của bạn , làm theo các lời nhắc để liên kết khóa sản phẩm của bạn với tài khoản Microsoft và bắt đầu quy trình cài đặt.

Hiển thị trang Lịch sử đơn hàng trong Microsoft Store

Nếu bạn đã mua Office thông qua Microsoft HUP

Khi bạn cài đặt Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích Microsoft HUP của nhân viên, bạn sẽ cần nhập khóa sản phẩm sau khi cài đặt sản phẩm của bạn.

 1. Khởi động ứng dụng Office bất kỳ, như Word, Visio hoặc Project, tùy theo gói mua của bạn.

 2. Trong màn hình Đăng nhập để thiết lập Office, chọn Tôi không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản (liên kết nhỏ ở phía cuối cửa sổ).

 3. Nhập khóa sản phẩm Microsoft HUP để kích hoạt Office.

  Để được trợ giúp, xem mục Nhận trợ giúp cho việc cài đặt Office thông qua Microsoft HUP

Hiển thị liên kết để bạn bấm vào và nhập khóa sản phẩm Microsoft HUP

Máy PC chạy Windows 10 mới của tôi đi kèm với Office nhưng tôi không thể tìm thấy khóa sản phẩm

Nếu bạn thấy màn hình bắt đầu với các tùy chọn để dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office, điều này có nghĩa là Office được cài đặt trên PC mới của bạn dưới dạng bản dùng thử 1 tháng của Microsoft 365 Family. Bạn sẽ không nhận được khóa sản phẩm từ nhà sản xuất PC trừ khi bạn mua thẻ khóa sản phẩm Office. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu một bản dùng thử Microsoft 365 Family hoặc mua Office.

Tôi nghĩ thiết bị này đã tích hợp Office

Hiển thị màn hình "Hãy bắt đầu" biểu thị bản dùng thử Office 365 đi kèm với thiết bị này

Nếu bạn đã thanh toán để sản phẩm Office được cài đặt trên PC mới chạy Windows 10 của mình, thì mã bản quyền sản phẩm điện tử sẽ được gửi đến PC của bạn khi bạn kích hoạt Windows 10. Bạn sẽ không nhận được mã bản quyền sản phẩm dưới dạng in. Thay vào đó, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự với thông báo dưới đây khi bạn khởi động Word (hoặc bất kỳ ứng dụng Office nào).

Nhận trợ giúp về việc kích hoạt khi mua hoặc nhận được Office miễn phí trên một PC mới

Hiển thị hộp thoại xuất hiện khi bạn mở một ứng dụng Office trên thiết bị mới có chứa giấy phép Office.

Tôi đã mua thẻ khóa sản phẩm nhưng trên đó không có khóa

Nếu bạn mua một thẻ khóa sản phẩm Office, bạn có thể phải cào lớp phủ bạc ở mặt sau thẻ khóa sản phẩm một cách cẩn thận để xem khóa sản phẩm. Nếu bạn làm hỏng khóa trong khi cào lớp phủ bạc, hãy xem mục Khóa sản phẩm của tôi bị mất hoặc bị hỏng.

Mẹo: Thẻ khóa sản phẩm cũng có thể chứa mã vạch và các nhóm chữ cái và số khác, nhưng khóa sản phẩm sẽ luôn hiển thị dưới dạng XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Cào lớp phủ để xem khóa sản phẩm Office

Office hỏi tôi về mã bản quyền sản phẩm

Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn, thay vì mã bản quyền sản phẩm, để cài đặt và kích hoạt Office và các ứng dụng Office mua riêng, chẳng hạn như Project, Visio, Word, Excel, và Outlook.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Đăng nhập để cài đặt Office

Đánh dấu site bên dưới để bạn luôn biết nơi cần đến để cài đặt Office.

Tài khoản Microsoft, trang Dịch vụ & Đăng ký

Đăng nhập để kích hoạt Office

Nếu một ứng dụng Office nhắc bạn kích hoạt, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn thay vì khóa sản phẩm.

Sử dụng đúng tài khoản Microsoft

Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đã dùng để mua Office.

Tìm tài khoản bạn dùng với Office

Lưu ý: Nếu bạn đã mua thẻ khóa sản phẩm Microsoft 365 mới không sử dụng để gia hạn đăng ký Microsoft 365 hoặc mua bản dùng thử của mình, bạn có thể nhập khóa sản phẩm nếu Office sẽ nhắc bạn cho nó. Bạn cũng có thể nhập khóa sản phẩm tại www.office.com/setup.

Có một vài ngoại lệ sẽ yêu cầu bạn cần thực hiện thao tác khác ngoài đăng nhập.

 • Nếu bạn mua Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích Microsoft HUP của nhân viên, bạn sẽ cần nhập khóa sản phẩm để cài đặt Office trên PC. Để định vị trực tuyến khóa sản phẩm của bạn, xem mục Nhận khóa sản phẩm HUP.

 • Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản Office Professional Plus cấp phép số lượng lớn tại nơi làm việc, bạn sẽ cần liên hệ với người quản trị để lấy khóa sản phẩm.

 • Nếu bạn thấy một biểu ngữ màu vàng hoặc màu đỏ trong một ứng dụng Office cho biết gói đăng ký đã hết hạn, bạn phải gia hạn đăng ký Microsoft 365 của mình để tiếp tục sử dụng Office. Để được trợ giúp, hãy xem gia hạn Microsoft 365 dành cho gia đình.

 • Nếu Office được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn và bạn thấy một biểu ngữ màu vàng hoặc đỏ trong một ứng dụng Office cho biết sản phẩm sẽ thông báo hầu hết các tính năng của ứng dụng <> đã bị vô hiệu hóa do chưa kích hoạt được, bạn phải bắt đầu một bản dùng thử Microsoft 365 Family mới, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft liên kết với Office hoặc mua Office. Để được trợ giúp, xem Kích hoạt Office.

 • Nếu bạn đã mua Office Professional Plus trực tuyến, hãy xem mục Tôi có thể mua khóa sản phẩm không? hoặc nếu khóa sản phẩm của bạn không hoạt động, hãy xem mục Khóa sản phẩm Office của tôi không hoạt động.

Tôi có cần mã bản quyền sản phẩm để cài đặt lại Office không?

Không, bạn không cần khóa sản phẩm. Chỉ cần truy nhập trang Tài khoản Microsoft, dịch vụ & đăng ký, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng để mua Office. Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn quên mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Lưu ý: Bạn sẽ cần khóa sản phẩm để cài đặt lại Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua Microsoft HUP. Để được trợ giúp, xem mục Nhận trợ giúp cho việc cài đặt Office thông qua Microsoft HUP.

Tôi có thể thay đổi mã bản quyền sản phẩm của mình không?

Có, bạn có thể thay đổi mã bản quyền sản phẩm cho Office Home & Business, Office Home & Student, Office Professional, và các ứng dụng Office riêng lẻ. Để tìm hiểu cách thực hiện điều này, xem Thay đổi mã bản quyền sản phẩm Office của bạn

Bạn cũng có thể chuyển đổi giấy phép nếu bạn mua phiên bản khác của Office. Ví dụ, nếu bạn có Office Home & Business và quyết định đăng ký Microsoft 365, bạn có thể chuyển đổi cài đặt hiện có của bạn từ Office Home & Business đến Microsoft 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, xem Chuyển đổi giấy phép Office của bạn.

Tôi có thể xem khóa sản phẩm của mình trong Office không?

Không, bạn không thể xem. Vì lý do bảo mật, khóa sản phẩm đầy đủ không được hiển thị trong Office.

Thay vào đó, đối với Microsoft 365, Office 2019 và Office 2016, bạn có thể xem tài khoản Microsoft mà Office thuộc. Tài khoản này sẽ thay thế mã bản quyền sản phẩm của bạn và có thể dùng để cài đặt lại Office từ trang Tài khoản Microsoft, trang Dịch vụ & đăng ký, cũng như để kích hoạt Office.

Để xem tài khoản Microsoft sở hữu Office, hãy mở tài liệu trong Word (hay bất cứ ứng dụng Office nào) và đi đến Tệp > Tài khoản. Tìm kiếm địa chỉ email sau nội dung Thuộc sở hữu của bên dưới tên sản phẩm.

Hiển thị tài khoản email liên kết với Office

Tôi có thể xem khóa sản phẩm của mình trực tuyến không?


Nếu bạn đã mua Microsoft 365 hoặc Office Home & học viên

Mã bản quyền sản phẩm của bạn không được hiển thị trực tuyến. Nếu Office nhắc bạn nhập mã bản quyền sản phẩm, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua và tải Office về.

Mã bản quyền sản phẩm của bạn không được hiển thị trực tuyến. Nếu Office nhắc bạn nhập mã bản quyền sản phẩm, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua và tải Office về.


Nếu bạn đã mua Office Home & Business, Office Professional và các ứng dụng Office riêng lẻ

Mã bản quyền sản phẩm của gói mua một lần Office Home & Business, Office Professional, và các ứng dụng Office riêng lẻ được cung cấp tại trang Tài khoản Microsoft, Dịch vụ & đăng ký. Tuy nhiên, bạn không cần phải có mã bản quyền sản phẩm để cài đặt lại hay kích hoạt những sản phẩm này. Nếu những sản phẩm này nhắc bạn nhập khóa sản phẩm, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua và tải xuống Office.

Nếu bạn vẫn muốn xem khóa sản phẩm, các thực hiện như sau:

 1. Truy nhập trang Tài khoản Microsoft, dịch vụ & đăng ký rồi đăng nhập, nếu được nhắc.

 2. Chọn Xem khóa sản phẩm. Lưu ý rằng khóa sản phẩm này sẽ không khớp với khóa sản phẩm được hiển thị trên thẻ khóa sản phẩm Office hoặc trong Microsoft Store cho cùng một gói mua. Điều này là bình thường.

Nếu bạn đã mua Office thông qua Microsoft HUP

Nếu bạn mua Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích Microsoft HUP của nhân viên, bạn còn có thể xem khóa sản phẩm của mình trực tuyến trên trang Chi tiết đơn hàng. Để được trợ giúp, xem mục Nhận khóa sản phẩm HUP.

Hiển thị nút Cài đặt trong Chi tiết Đơn hàng từ Chương trình Sử dụng tại Nhà

Tôi có thể xem khóa của mình trong Microsoft Store không?

Nếu bạn đã mua Office Home & Student, Office Home & Business, Office Professional hoặc các ứng dụng Office riêng lẻ từ Microsoft Store mà bạn vẫn chưa cài đặt ứng dụng, bạn cũng có thể xem các khóa sản phẩm và cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Sau đây là cách xem khóa sản phẩm của bạn trong Microsoft Store:

 1. Truy nhập www.microsoftstore.com. Ở góc phía trên bên phải, chọn Đăng nhập, rồi nhập ID người dùng và mật khẩu bạn đã sử dụng để mua Office.

 2. Sau khi đăng nhập, chọn tên của bạn ở góc trên bên phải, rồi chọn Lịch sử đơn hàng.

 3. Tìm kiếm Office mua một lần hoặc ứng dụng Office riêng lẻ, rồi chọn Cài đặt Office để xem mã bản quyền sản phẩm của bạn (tác vụ này không thực sự cài đặt Office). Lưu ý rằng mã bản quyền sản phẩm này sẽ không khớp với mã bản quyền sản phẩm hiển thị trong trang Tài khoản Microsoft, Dịch vụ & đăng ký. Điều này là bình thường.

Hiển thị trang Lịch sử đơn hàng trong Microsoft Store

Khóa sản phẩm của tôi không khớp

Điều này là bình thường. Mã bản quyền sản phẩm Office hiển thị trên trang Tài khoản Microsoft, Dịch vụ & đăng ký sẽ luôn khác với mã bản quyền sản phẩm hiển thị trên thẻ ghi mã bản quyền sản phẩm hoặc hóa đơn qua email. Đó là hai loại mã bản quyền khác nhau, dù chúng sử dụng cùng định dạng.

Tôi có thể mua khóa sản phẩm không?

Việc này tùy thuộc vào thao tác bạn đang cố gắng thực hiện.

 • Để mua một bản sao Office mới, hoặc bắt đầu một đăng ký Microsoft 365 mới, bạn có thể mua thẻ khóa sản phẩm Office từ một nhà bán lẻ. Bạn có thể chuộc khóa của mình tại https://microsoft365.com/Setupđể thiết lập tài khoản Microsoft của bạn và cài đặt Office. Bạn cũng có thể mua bản tải xuống kỹ thuật số trực tiếp từ Microsoft Store tại www.microsoftstore.com. Bạn sẽ nhận được khóa sản phẩm nếu bạn mua một lần mua Office hoặc các ứng dụng Office riêng lẻ, nhưng bạn sẽ không cần hoặc nhận được khóa sản phẩm cho các Microsoft 365.

 • Để gia hạn đăng ký Microsoft 365 của bạn, bạn có thể mua thẻ khóa sản phẩm Microsoft 365 từ một nhà bán lẻ và quy đổi khóa tại https://microsoft365.com/Setup. Bạn cũng có thể gia hạn thuê bao của mình trực tuyến, mà không cần khóa sản phẩm, tại https://support.Microsoft.com/help/4026354/Office-RENEW-your-Office-365-Subscription.

 • Nếu Office đang nhắc bạn nhập khóa sản phẩm và bạn muốn mua một khóa sản phẩm để kích hoạt Office thì bạn nên gỡ cài đặt phiên bản Office hiện tại, sau đó mua và cài đặt một phiên bản Office mới từ Microsoft Store. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo Office sẽ kích hoạt thành công.

  Bấm vào nút bên dưới để so sánh giá cả và tùy chọn và thực hiện việc mua hàng của bạn.

  Mua hoặc dùng thử Microsoft 365

Nếu bạn đang mua khóa sản phẩm Office ở những nơi khác, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các mẹo mua sắm an toàn hơn của chúng tôi để bảo đảm bảo bạn mua được phần mềm Microsoft chính hãng. Hãy nhớ đọc mẹo Cẩn thận với Khóa Sản phẩm Bán Riêng nếu bạn muốn mua khóa sản phẩm trực tuyến. Nếu bạn mua khóa sản phẩm trực tuyến và khóa không hoạt động hoặc ngừng hoạt động, hãy xem mục Khóa sản phẩm Office của tôi không hoạt động.

Khóa sản phẩm của tôi bị mất hoặc bị hỏng

Nếu bạn làm hỏng khóa sản phẩm nhưng có bằng chứng mua hàng hợp lệ, bộ phận hỗ trợ của Microsoft có thể thay thế khóa sản phẩm cho bạn hoặc cung cấp cho bạn các lựa chọn khác. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu bạn tin rằng khóa sản phẩm đã bị mất, bị đánh cắp hoặc đặt sai chỗ và bạn chỉ muốn mua một phiên bản Office mới hơn, bạn có thể bấm vào nút bên dưới để so sánh giá cả và tùy chọn để mua hàng của bạn.

Mua hoặc dùng thử Microsoft 365

Nếu bạn đang mua Office ở những nơi khác, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các mẹo mua sắm an toàn hơn của chúng tôi để bảo đảm bảo bạn mua được phần mềm Microsoft chính hãng. Hãy nhớ đọc mẹo có tên Cẩn thận với Khóa Sản phẩm Bán Riêng nếu bạn muốn mua khóa sản phẩm trực tuyến.

Khóa sản phẩm Office của tôi không hoạt động

Nếu bạn thấy thông báo lỗi khi bạn quy đổi mã bản quyền sản phẩm tại Office.com/setup, xem Nhận trợ giúp về lỗi mã bản quyền sản phẩm trên Office.com/setup.

Nếu khóa sản phẩm Office của bạn không hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, bạn nên liên hệ với người bán hàng và yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn mua khóa sản phẩm tách biệt với phần mềm, rất có thể khóa sản phẩm đã bị đánh cắp hoặc có được do gian lận khác nên sau đó bị chặn sử dụng. Rất tiếc, có rất nhiều người bán hàng không trung thực bán các khóa sản phẩm bị đánh cắp, bị lạm dụng hoặc không được Microsoft ủy quyền khác. Đôi khi, các khóa sản phẩm này được in trên các nhãn hoặc thẻ giả mạo với liên kết tải xuống đến phần mềm Microsoft. Khóa sản phẩm đôi khi còn được phân phối bằng phương tiện phần mềm không được ủy quyền để bán lại, chẳng hạn như phương tiện khuyến mãi, phương tiện cài đặt lại của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc các phương tiện cụ thể cho từng chương trình Microsoft khác.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ về khóa sản phẩm

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trong bài viết này và vẫn cần tới trợ giúp, hãy truy nhập trang Hỗ trợ của Microsoft của chúng tôi để được trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×