Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không chắc mình có sản phẩm Microsoft 365 nào, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào? Nếu không, hãy chọn phiên bản ứng dụng Microsoft 365 bạn từ bên dưới.

Quan trọng      Bạn không thể chạy các phần bổ trợ hoặc tệp MDE được biên dịch trong phiên bản Microsoft 365 32 bit trên phiên bản 64 bit của Microsoft 365 và ngược lại.

Tôi biết mình muốn phiên bản nào. Làm thế nào để cài đặt phiên bản đó?

Phiên bản 64 bit của Microsoft 365 sẽ được cài đặt tự động trừ khi bạn chọn rõ ràng phiên bản 32 bit trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Microsoft 365,Office 2021 hoặc Office 2019, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Office trên PC.

Quan trọng: Nếu bạn cài đặt phiên bản 64-bit, nhưng muốn phiên bản 32-bit thay vào đó, trước hết bạn phải gỡ bỏ cài đặt Phiên bản 64-bit trước khi cài đặt phiên bản 32-bit. Cùng là đúng nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit, nhưng muốn cài đặt phiên bản 64-bit. Hãy xem Lỗi "Không thể cài đặt Office (64-bit hoặc 32-bit)".

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, 32 bit hay 64 bit, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Những máy tính chạy phiên bản Windows 64 bit thường có nhiều tài nguyên hơn, chẳng hạn như khả năng xử lý và bộ nhớ, so với người tiền nhiệm 32 bit của mình. Ngoài ra, các ứng dụng 64 bit còn có thể truy nhập vào bộ nhớ lớn hơn so với các ứng dụng 32 bit (lên tới 18,4 triệu Petabyte). Do đó, nếu kịch bản của bạn bao gồm các tệp lớn và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit thì 64 bit sẽ là lựa chọn đúng khi:

 • Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối dữ liệu đến cơ sở dữ liệu bên ngoài, Power Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải chuyển đổi &. Phiên bản phiên bản 64 bit của Microsoft 365 thể hoạt động tốt hơn trong những trường hợp này. Xem đặc tả và giới hạn của Excel, đặc tả và giới hạn của Mô hình Dữ liệu và Mức sử dụng bộ nhớ trong phiên bản Excel 32 bit.

 • Bạn đang sử dụng các phần bổ trợ với Outlook, Excel hoặc các ứng dụng Office khác. Mặc dù các ứng dụng 32 bit có thể hoạt động với các phần bổ trợ nhưng chúng có thể sử dụng hết dung lượng địa chỉ ảo sẵn có của hệ thống. Với các ứng dụng 64 bit, bạn có dung lượng địa chỉ ảo lên đến 128 TB mà ứng dụng và bất kỳ phần bổ trợ nào chạy trong cùng một quy trình đều có thể chia sẻ. Với các ứng dụng 32 bit, bạn có thể nhận được ít nhất 2 GB dung lượng địa chỉ ảo, điều này trong nhiều trường hợp là không đủ và có thể khiến ứng dụng ngừng phản hồi hoặc gặp sự cố.

 • Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản 64 bit của phiên bản Microsoft 365 có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự án con.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội Microsoft 365 như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu. Sử dụng phiên bản 64 bit của Microsoft 365 cho phép bạn cung cấp phiên bản 64 bit của những giải pháp đó cũng như phiên bản 32 bit. Các nhà phát triển Microsoft 365 giải pháp nội bộ nên có quyền truy nhập vào bản dựng 64 bit Office 2016 thử và cập nhật các giải pháp này.

 • Bạn đang làm việc với kiểu dữ liệu Số Lớn trong Access và mặc dù kiểu dữ liệu này được Access32 bit hỗ trợ, bạn có thể thấy kết quả không mong muốn khi thực thi mã hoặc biểu thức sử dụng thư viện VBA 32 bit gốc. VBA 64 bit cung cấp kiểu dữ liệu LongLong hỗ trợ đầy đủ số lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số lớn.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Các hệ thống máy tính sau chỉ có thể cài đặt bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

 • Bản dựng 64 bit Windows 10 xử lý dựa trên ARM

 • Hệ điều hành 32 bit, bộ xử lý x86 (32 bit)

 • RAM dưới 4 GB

Mẹo: Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Đặc biệt, các chuyên gia CNTT và nhà phát triển cũng nên xem lại các tình huống sau đây trong đó phiên bản Microsoft 365 32 bit vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bạn hoặc tổ chức của bạn.

 • Bạn có Phần bổ trợ COM 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy phần bổ trợ COM 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 trên phiên bản 64 bitWindows. Bạn cũng có thể thử liên hệ với nhà cung cấp Phần bổ trợ COM và yêu cầu họ cung cấp phiên bản 64 bit.

 • Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy các điều khiển 32 bit trong Microsoft 365 32 bit như Microsoft (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ 3 hiện có.

 • Mã VBA của bạn sử dụng câu lệnh Khai báo Hầu hết các mã VBA không cần thay đổi khi sử dụng trong 64 bit hoặc 32 bit, trừ khi bạn sử dụng câu lệnh Khai báo để gọi APIWindows bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu 32 bit như dài, cho con trỏ và núm điều khiển. Trong hầu hết trường hợp, việc thêm PtrSafe vào Khai báo và thay thế long bằng LongPtr sẽ giúp cho câu lệnh Khai báo tương thích với cả 32 lẫn 64 bit. Tuy nhiên, cách này có thể không khả thi trong một số trường hợp hiếm gặp, khi không có API 64 bit nào để Khai báo. Để biết thêm thông tin về những thay đổi về VBA cần được thực hiện để giúp VBA chạy trên phiên bản 64 bit Microsoft 365, hãy xem mục Tổng Visual Basic for Applications quan về VBA 64 bit.

 • Bạn có các ứng dụng MAPI 32 bit dành cho người Outlook. Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao, việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ hoặc macro MAPI 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là tùy chọn được đề xuất nhưng nếu cần, bạn có thể tiếp tục chạy chúng chỉ bằng Outlook 32 bit. Để tìm hiểu về việc chuẩn bị các ứng dụng Outlook cho cả nền tảng 32 bit và 64 bit, hãy xem mục Xây dựng Ứng dụng MAPI trên Nền tảng 32 Bit và 64 Bit cũng như Tham khảo MAPI của Outlook.

 • Bạn đang kích hoạt một máy chủ OLE hoặc đối tượng 32 bit. Bạn có thể tiếp tục chạy ứng dụng Máy chủ OLE 32 bit của mình với phiên bản máy chủ 32 bit Microsoft 365 đặt.

 • Bạn cần các tệp cơ sở dữ liệu .mde, .ade và .accde của Microsoft Access 32 bit. Trong khi bạn có thể biên dịch lại các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit để giúp chúng tương thích với 64 bit, bạn có thể tiếp tục chạy các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit trong Access 32 bit.

 • Bạn cần sử dụng Bộ soạn Phương trình Thừa tự hoặc các tệp WLL (thư viện Phần bổ trợ Word) trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Bộ soạn Phương trình Thừa tự và chạy các tệp WLL trong Word 32 bit.

 • Bạn có một tệp phương tiện cũ được nhúng trong bản trình bày PowerPoint của mình mà không có sẵn codec 64 bit nào.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Microsoft 365,Office 2021 hoặc Office 2019, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Office trên PC.

Tôi biết mình muốn phiên bản nào. Làm thế nào để cài đặt phiên bản đó?

Phiên bản 32 bit của Microsoft 365 được cài đặt tự động trừ khi bạn chọn rõ ràng phiên bản 64 bit trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

Để cài đặt phiên bản Office 2016 32 hoặc 64 bit, hãy làm theo các bước trong mục Cài đặt Microsoft 365 hoặc 2016 trên PC.

Quan trọng: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32 bit nhưng lại muốn cài đặt phiên bản 64 bit để thay thế (hoặc ngược lại), bạn phải gỡ cài đặt phiên bản bạn không muốn trước khi cài đặt phiên bản bạn muốn. Xem mục Lỗi “Không thể cài đặt Office (64 bit hoặc 32 bit)”.

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, 32 bit hay 64 bit, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Máy tính chạy phiên bản 64 bit của Windows thường có nhiều tài nguyên hơn như năng lượng xử lý và bộ nhớ, so với phiên bản trước 32 bit của chúng. Ngoài ra, các ứng dụng 64 bit còn có thể truy nhập vào bộ nhớ lớn hơn so với các ứng dụng 32 bit (lên tới 18,4 triệu Petabyte). Do đó, nếu kịch bản của bạn bao gồm các tệp lớn và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit thì 64 bit sẽ là lựa chọn đúng khi:

 • Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối dữ liệu đến cơ sở dữ liệu bên ngoài, Power Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải chuyển đổi &. Phiên bản phiên bản 64 bit của Microsoft 365 thể hoạt động tốt hơn trong những trường hợp này. Xem mục Đặc tả và giới hạn của Excel, Đặc tả và giới hạn của Mô hình Dữ liệuMức sử dụng bộ nhớ trong phiên bản Excel 32 bit.

 • Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản 64 bit của phiên bản Microsoft 365 có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự án con.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội Microsoft 365 như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu. Sử dụng phiên bản 64 bit của Microsoft 365 cho phép bạn cung cấp phiên bản 64 bit của những giải pháp đó cũng như phiên bản 32 bit. Các nhà phát triển Microsoft 365 giải pháp nội bộ nên có quyền truy cập vào bản dựng 64 bit Microsoft 365 2016 để thử nghiệm và cập nhật các giải pháp này.

 • Bạn đang làm việc với kiểu dữ liệu Số lớn trong Access và dù kiểu dữ liệu này được Access 32 bit hỗ trợ, bạn vẫn có thể thấy kết quả không mong muốn khi thực thi mã hoặc biểu thức có sử dụng thư viện VBA 32 bit gốc. VBA 64 bit cung cấp kiểu dữ liệu LongLong hỗ trợ đầy đủ số lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số lớn.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Hệ điều hành 32 bit có bộ xử lý x86 (32 bit) chỉ có thể cài đặt phiên bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

Mẹo: Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Các chuyên gia CNTT và nhà phát triển nói riêng, cũng nên xem lại các tình huống sau đây trong đó phiên bản Microsoft 365 32 bit vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bạn hoặc tổ chức của bạn.

 • Bạn có Phần bổ trợ COM 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy phần bổ trợ COM 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 trên phiên bản 64 bit Windows. Bạn cũng có thể thử liên hệ với nhà cung cấp Phần bổ trợ COM và yêu cầu họ cung cấp phiên bản 64 bit.

 • Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy các điều khiển 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 như Microsoft #x2 Điều khiển Chung (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ 3 hiện có.

 • Mã VBA của bạn sử dụng câu lệnh Khai báo Hầu hết các mã VBA không cần thay đổi khi sử dụng trong 64 bit hoặc 32 bit, trừ khi bạn sử dụng câu lệnh Khai báo để gọi API Windows bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu 32 bit như dài, cho con trỏ và núm điều khiển. Trong hầu hết trường hợp, việc thêm PtrSafe vào Khai báo và thay thế long bằng LongPtr sẽ giúp cho câu lệnh Khai báo tương thích với cả 32 lẫn 64 bit. Tuy nhiên, cách này có thể không khả thi trong một số trường hợp hiếm gặp, khi không có API 64 bit nào để Khai báo. Để biết thêm thông tin về những thay đổi về VBA cần được thực hiện để giúp VBA chạy trên phiên bản 64 bit Microsoft 365, hãy xem mục Tổng Visual Basic for Applications quan về VBA 64 bit.

 • Bạn có các ứng dụng MAPI 32 bit dành cho người Outlook. Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao, việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ hoặc macro MAPI 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là tùy chọn được đề xuất nhưng nếu cần, bạn cũng có thể tiếp tục chạy chúng chỉ bằng Outlook 32 bit. Để tìm hiểu về việc chuẩn bị các ứng dụng Outlook cho cả nền tảng 32 bit lẫn 64 bit, xem mục Xây dựng Các ứng dụng MAPI trên Nền tảng 32 Bit và 64 Bit và mục Tham chiếu MAPI của Outlook.

 • Bạn đang kích hoạt một máy chủ OLE hoặc đối tượng 32 bit. Bạn có thể tiếp tục chạy ứng dụng Máy chủ OLE 32 bit của mình với phiên bản máy chủ 32 bit Microsoft 365 đặt.

 • Bạn cần các tệp cơ sở dữ Microsoft #x1 .mde, .ade và .accde 32 bit. Trong khi bạn có thể biên dịch lại các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit để giúp chúng tương thích với 64 bit, bạn có thể tiếp tục chạy các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit trong Access 32 bit.

 • Bạn cần có Bộ soạn Phương trình Thừa tự hoặc WLL (Word viện Phần bổ trợ) trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Bộ soạn Phương trình Word Thừa tự và chạy các tệp WLL trong phiên bản 32 bit Word.

 • Bạn có một tệp phương tiện cũ được nhúng trong bản trình bày PowerPoint của mình mà không có codec 64 bit nào.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Office 2016, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Microsoft 365 hoặc 2016 trên PC.

Có hai phiên bản Office 2013 sẵn để cài đặt, 32 bit và 64 bit. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Microsoft 365 32 bit cho hầu hết người dùng, vì phiên bản này tương thích tốt hơn với hầu hết các ứng dụng khác, đặc biệt là các phần bổ trợ của bên thứ 3. Tuy nhiên, hãy cân nhắc tới phiên bản 64 bit, đặc biệt là khi bạn đang làm việc với các khối thông tin hoặc đồ họa lớn.

Tôi biết mình muốn phiên bản 64 bit. Tôi có thể cài đặt phiên bản này bằng cách nào?

Để cài Office 2013, hãy xem Cài đặt Office 2013.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32 bit nhưng muốn cài đặt phiên bản 64 bit thì thay vào đó (hoặc ngược lại), bạn sẽ cần phải gỡ cài đặt phiên bản bạn không muốn trước khi tiếp tục cài đặt phiên bản bạn muốn. Hãy xem lỗi “Không thể cài đặt Office (64 bit hoặc 32 bit)” khi bạn tìm cách cài đặt phiên bản đó.

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Phiên bản 64 bit của Microsoft 365 có một số hạn chế; Tuy nhiên nó là một sự lựa chọn tốt khi:

 • Bạn làm việc với các tập dữ liệu cực lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối với cơ sở dữ liệu bên ngoài và dùng Power Pivot, Power Map hoặc Power View. Phiên bản phiên bản 64 bit của Microsoft 365 thể hoạt động tốt hơn cho bạn.

 • Bạn làm việc với ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản Office 64 bit có thể phù hợp hơn trong việc xử lý những bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn làm việc với những tài liệu Word cực lớn. Phiên bản 64 bit có thể phù hợp hơn trong việc xử lý tài liệu Word chứa những bảng, đồ họa hoặc đối tượng lớn khác.

 • Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 gigabyte (GB) trong Project 2013, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự án con.

 • Bạn muốn giữ lại phiên bản 64 bit mà mình đang sử dụng. Phiên bản 32 bit và 64 bit của các chương trình Microsoft 365 không tương thích, vì vậy bạn không thể cài đặt cả hai phiên bản trên cùng một máy tính.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội bộ, như phần bổ trợ hay tùy chỉnh ở mức tài liệu.

 • Tổ chức của bạn yêu cầu thực thi Ngăn chặn Thực hiện Dữ liệu (DEP) Phần cứng cho các Microsoft 365 dụng khác. DEP là một tập hợp các công nghệ phần cứng và phần mềm được một số tổ chức sử dụng nhằm tăng cường bảo mật.

Nếu các tình huống này không áp dụng cho bạn thì phiên bản 32 bit có thể là phiên bản phù hợp.

Lưu ý: Phiên bản 32 bit của Microsoft 365 hoạt động tốt với cả phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows. Nếu bạn đang cài đặt phiên bản 64 bit của Microsoft 365, bạn cần phiên bản 64 bit của Windows. Nếu bạn không cài đặt trênWindows, bạn không cần lo ngại về các tùy chọn 32 bit hoặc 64 bit. Để xác định cách nhận biết phiên bản Microsoft 365 bạn đang sử dụng, hãy đi đến mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Nếu bạn quyết định chuyển đổi từ phiên bản 32 bit Microsoft 365 sang Microsoft 365 64 bit, trước tiên bạn phải gỡ cài đặt phiên bản 32 bit, rồi cài đặt phiên bản 64 bit.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Phiên bản 64 bit của Microsoft 365 hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp, nhưng bạn cần biết về các giới hạn.

 • Hệ điều hành 32 bit có bộ xử lý x86 (32 bit) chỉ có thể cài đặt phiên bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

 • Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Các chuyên gia CNTT và nhà phát triển nói riêng, nên xem các tình huống sau và xem xét các tổng quan được liên kết. Nếu những hạn chế này ảnh hưởng tới bạn thì phiên bản 32 bit có thể là phiên bản phù hợp.

 • Các giải pháp sử dụng thư viện điều khiển ActiveX. Các điều khiển ComCtl sẽ không hoạt động. Có một số giải pháp để các nhà phát triển có thể tránh điều này và cung cấp giải pháp 64 bit.

 • Các điều khiển ActiveX và phần bổ trợ 32 bit của bên thứ ba sẽ không hoạt động. Nhà cung cấp cần tạo phiên bản 64 bit cho những điều khiển này.

 • Visual Basic for Applications (VBA) có chứa câu lệnh Khai báo sẽ không hoạt động trong phiên bản 64 bit của Microsoft 365 khi chưa được cập nhật. Để biết thêm thông tin về những thay đổi về VBA cần thiết để giúp VBA chạy trên phiên bản 64 bit Microsoft 365, hãy xem mục Tổng quan về Visual Basic for Applications 64 bit.

 • Cơ sở dữ liệu Access được biên dịch, chẳng hạn như . MDE. ADE và . Tệp ACCDE sẽ không hoạt động trừ khi chúng được viết riêng cho phiên bản 64 bit của Microsoft 365.

 • Bạn có các ứng dụng MAPI 32 bit cho Outlook. Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao thì việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ hoặc macro MAPI 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là một tùy chọn được đề xuất. Để tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị các ứng dụng Outlook cho cả nền tảng 32 lẫn 64 bit, xem mục Xây dựng các ứng dụng MAPI trên Nền tảng 32 Bit và 64 Bit và mục Tham chiếu MAPI của Outlook.

 • Microsoft 365 Trình xem Excel, bộ máy cơ sở dữ liệu Access của Access 2013 và Gói Tương thích cho hệ thống Microsoft 365 2007 sẽ chặn bản cài đặt Office 2013 64 bit.

 • Office 2016 64 bit không hỗ trợ Bộ soạn Phương trình thừa tự trong Word nhưng tính năng trình tạo phương trình ở Word 2013 được hỗ trợ trên mọi nền tảng. Ngoài ra, Office 2013 64 bit cũng không hỗ trợ Thư viện Phần bổ trợ Word (WLL).

Nếu bạn có các phần bổ trợ cụ thể mà bạn sử dụng trong phiên bản Microsoft 365 32 bit, chúng có thể không hoạt động trong phiên bản 64 bit Microsoft 365 và ngược lại. Nếu bạn lo ngại, hãy kiểm tra phiên bản hiện tại của Microsoft 365 cài đặt phiên bản mới. Hãy cân nhắc việc kiểm tra phần bổ trợ với Microsoft 365 64 bit hoặc tìm hiểu xem nhà phát triển có phiên bản 64 bit của phần bổ trợ đó không.

Quan trọng: Nếu bạn là người quản trị đang triển khai Microsoft 365, chúng tôi có sẵn thêm thông tin kỹ thuật 64 bit trên TechNet ở phiên bản 64 bit của Office 2013.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Làm theo hướng dẫn trong:

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Office 2010 là bản phát hành đầu tiên được Office cung cấp cả phiên bản 32 bit lẫn 64 bit. Phiên bản Office 32 bit được cài đặt tự động. Tuy nhiên, phiên bản nào phù hợp với bạn cũng tùy thuộc vào cách bạn dự định sử dụng Office. Nếu bạn có các phần bổ trợ cụ thể mà bạn sử dụng trong phiên bản Office 32 bit, chúng có thể không hoạt động trong phiên bản Office 64 bit và ngược lại. Nếu bạn lo ngại, hãy kiểm tra phiên bản Office hiện tại của mình trước khi cài đặt phiên bản mới. Hãy cân nhắc việc kiểm tra phần bổ trợ với Office 64 bit hoặc kiểm tra xem nhà cung cấp/nhà phát triển có phiên bản 64 bit của phần bổ trợ đó không.

Tôi biết mình muốn phiên bản 64 bit. Tôi có thể cài đặt phiên bản này bằng cách nào?

Để cài đặt Office 2010, hãy xem Office 2010.

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Những lợi ích của việc sử dụng phiên bản Office 2010 64 bit đều được liệt kê ở dưới và kèm theo một số hạn chế như không hoạt động ổn định với một số phần bổ trợ phiên bản cũ hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do giới hạn tự động cài đặt phiên bản 32 bit (theo mặc định), ngay cả trên hệ điều hành Windows 64 bit.

Nếu kịch bản công việc của bạn bao gồm các tệp rất lớn và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit thì 64 bit sẽ là lựa chọn phù hợp, đặc biệt khi:

 • Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu rất lớn, chẳng hạn như các sổ làm việc Microsoft 365Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối với cơ sở dữ liệu bên ngoài và sử dụng các tính năng như Power Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải Chuyển đổi &. Vì Microsoft 365 64 bit không áp đặt các giới hạn cụ thể về kích cỡ tệp, vì kích cỡ tệp 32 bit Microsoft 365 (giới hạn 2 gigabyte (GB) nên phiên bản này có thể hoạt động tốt hơn với các tập dữ liệu lớn.

 • Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trongMicrosoft 365 #x1 . Phiên bản 64 bit của phiên bản Microsoft 365 có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn đang làm việc với các tệp chiếm hơn 2 gigabyte không gian trong Microsoft 365Project, đặc biệt là khi dự án có nhiều dự án con.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội Microsoft 365 như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu.

 • Tổ chức của bạn yêu cầu thực thi Ngăn chặn Thực hiện Dữ liệu (DEP) Phần cứng cho các Microsoft 365 dụng khác. DEP là một tập hợp các công nghệ phần cứng và phần mềm được một số tổ chức sử dụng nhằm tăng cường bảo mật. DEP luôn được thực thi cho các bản cài đặt 64 bit, trong khi đối với các bản cài đặt 32 bit, bạn cần đặt cấu hình cho DEP qua thiết đặt.

 • Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao thì việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ và macro Giao diện Lập trình Ứng dụng Gửi thư (MAPI) 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là một tùy chọn được đề xuất. Nhưng nếu cần, bạn vẫn có thể tiếp tục chạy chúng chỉ bằng Outlook 32 bit.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Hệ điều hành 32 bit có bộ xử lý x86 (32 bit) chỉ có thể cài đặt phiên bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Mẹo: Ngoài việc cung cấp hỗ trợ cho các phiên bản Windows 32 bit, phiên bản Microsoft 365 32 bit còn được hỗ trợ trên các máy tính chạy phiên bản 64 bit của Windows. Office 2010 cho phép người dùng tiếp tục sử dụng các Điều khiển ActiveX hiện có của Microsoft, phần bổ trợ mô hình Đối tượng Thành phần (COM) và Visual Basic for Applications (VBA). Những đối tượng này phần lớn đều là 32 bit vì không sẵn có phiên bản 64 bit cho nhiều phần bổ trợ.

 • Nếu tổ chức của bạn cần tiếp tục sử dụng các phần mở rộng để Microsoft 365, chẳng hạn như điều khiển ActiveX, Phần bổ trợ của bên thứ ba, các giải pháp nội bộ được xây dựng trên các phiên bản trước của Microsoft 365 hoặc phiên bản phần mềm 32 bit giao diện trực tiếp với Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên đi kèm với các hệ điều hànhWindows 32 bit (x86) được cài đặt tự động.

 • Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy các điều khiển 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 như Microsoft Windows Common Controls (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ ba hiện có.

 • Mã VBA sử dụng câu lệnh Khai báo. Visual Basic for Applications (VBA) có chứa câu lệnh Khai báo sẽ không hoạt động trong phiên bản 64 bit của Microsoft 365 khi chưa được cập nhật.

 • Cơ sở dữ liệu Access được biên dịch, chẳng hạn như . MDE và . Tệp ACCDE sẽ không hoạt động trừ khi chúng được viết riêng cho phiên bản 64 bit của Microsoft 365.

 • Bạn cần sử dụng Bộ soạn Phương trình Thừa tự hoặc tệp WLL (Thư viện Phần bổ trợ Word) trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Bộ soạn Phương trình Word Thừa tự (các tệp WLL không còn được dùng trong phiên bản 32 bit và không được hỗ trợ trong Microsoft 365 2010).

 • Không có codec (phần mềm được sử dụng để nén hoặc giải nén tệp video hoặc âm thanh) sẵn có nào ở dạng 64 bit cho ba định dạng phương tiện của QuickTime. Do đó, nếu bạn có tệp phương tiện cũ được nhúng trong bản trình bày PowerPoint, bạn sẽ cần sử dụng tệp 32 bit Microsoft 365.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Làm theo hướng dẫn trong:

Xem thêm

Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×