Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không chắc mình có sản phẩm Microsoft 365 nào, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào? Nếu không, hãy chọn phiên bản ứng dụng Microsoft 365 bạn từ bên dưới.

Quan trọng      Bạn không thể chạy phần bổ trợ hoặc tệp MDE được biên dịch trong phiên bản Microsoft 365 32 bit trên phiên bản 64 bit của Microsoft 365 và ngược lại.

Tôi biết mình muốn phiên bản nào. Làm thế nào để cài đặt phiên bản đó?

Phiên bản 64 bit của Microsoft 365 tự động được cài đặt trừ khi bạn chọn rõ ràng phiên bản 32 bit trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Microsoft 365,Office 2021 hoặc Office 2019, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Office trên PC.

Quan trọng: Nếu bạn cài đặt phiên bản 64-bit, nhưng muốn phiên bản 32-bit thay vào đó, trước hết bạn phải gỡ bỏ cài đặt Phiên bản 64-bit trước khi cài đặt phiên bản 32-bit. Cùng là đúng nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit, nhưng muốn cài đặt phiên bản 64-bit. Hãy xem Lỗi "Không thể cài đặt Office (64-bit hoặc 32-bit)".

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, 32 bit hay 64 bit, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Những máy tính chạy phiên bản Windows 64 bit thường có nhiều tài nguyên hơn, chẳng hạn như khả năng xử lý và bộ nhớ, so với người tiền nhiệm 32 bit của mình. Ngoài ra, các ứng dụng 64 bit còn có thể truy nhập vào bộ nhớ lớn hơn so với các ứng dụng 32 bit (lên tới 18,4 triệu Petabyte). Do đó, nếu kịch bản của bạn bao gồm các tệp lớn và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit thì 64 bit sẽ là lựa chọn đúng khi:

 • Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối dữ liệu đến cơ sở dữ liệu bên ngoài, Power Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải chuyển đổi &. Phiên bản phiên bản 64 bit của Microsoft 365 thể hoạt động tốt hơn trong những trường hợp này. Xem đặc tả và giới hạn của Excel, đặc tả và giới hạn của Mô hình Dữ liệu và Mức sử dụng bộ nhớ trong phiên bản Excel 32 bit.

 • Bạn đang sử dụng các phần bổ trợ với Outlook, Excel hoặc các ứng dụng Office khác. Mặc dù các ứng dụng 32 bit có thể hoạt động với các phần bổ trợ nhưng chúng có thể sử dụng hết dung lượng địa chỉ ảo sẵn có của hệ thống. Với các ứng dụng 64 bit, bạn có dung lượng địa chỉ ảo lên tới 128 TB mà ứng dụng và bất kỳ phần bổ trợ nào chạy trong cùng một quy trình đều có thể chia sẻ. Với các ứng dụng 32 bit, bạn có thể nhận được ít nhất 2 GB dung lượng địa chỉ ảo, điều này trong nhiều trường hợp là không đủ và có thể khiến ứng dụng ngừng phản hồi hoặc gặp sự cố.

 • Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản 64 bit của phiên bản Microsoft 365 có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự án con.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội Microsoft 365 như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu. Sử dụng phiên bản 64 bit của Microsoft 365 cho phép bạn cung cấp phiên bản 64 bit của những giải pháp đó cũng như phiên bản 32 bit. Các nhà phát triển Microsoft 365 giải pháp nội bộ nên có quyền truy nhập vào bản dựng 64 bit Office 2016 thử và cập nhật các giải pháp này.

 • Bạn đang làm việc với kiểu dữ liệu Số Lớn trong Access và mặc dù kiểu dữ liệu này được Access32 bit hỗ trợ, bạn có thể thấy kết quả không mong muốn khi thực thi mã hoặc biểu thức sử dụng thư viện VBA 32 bit gốc. VBA 64 bit cung cấp kiểu dữ liệu LongLong hỗ trợ đầy đủ số lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số lớn.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Các hệ thống máy tính sau chỉ có thể cài đặt bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

 • Bản dựng 64 bit Windows 10 xử lý dựa trên ARM

 • Hệ điều hành 32 bit, bộ xử lý x86 (32 bit)

 • RAM dưới 4 GB

Mẹo: Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Các chuyên gia CNTT và nhà phát triển nói riêng cũng nên xem lại các tình huống sau đây trong đó phiên bản Microsoft 365 32 bit vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bạn hoặc tổ chức của bạn.

 • Bạn có Phần bổ trợ COM 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy phần bổ trợ COM 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 trên phiên bản 64 bitWindows. Bạn cũng có thể thử liên hệ với nhà cung cấp Phần bổ trợ COM và yêu cầu họ cung cấp phiên bản 64 bit.

 • Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy các điều khiển 32 bit trong Microsoft 365 32 bit như Microsoft (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ 3 hiện có.

 • Mã VBA của bạn sử dụng câu lệnh Khai báo Hầu hết các mã VBA không cần thay đổi khi sử dụng trong 64 bit hoặc 32 bit, trừ khi bạn sử dụng câu lệnh Khai báo để gọi APIWindows bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu 32 bit như dài, cho con trỏ và núm điều khiển. Trong hầu hết trường hợp, việc thêm PtrSafe vào Khai báo và thay thế long bằng LongPtr sẽ giúp cho câu lệnh Khai báo tương thích với cả 32 lẫn 64 bit. Tuy nhiên, cách này có thể không khả thi trong một số trường hợp hiếm gặp, khi không có API 64 bit nào để Khai báo. Để biết thêm thông tin về những thay đổi về VBA cần được thực hiện để giúp VBA chạy trên phiên bản 64 bit Microsoft 365, hãy xem mục Tổng Visual Basic for Applications quan về VBA 64 bit.

 • Bạn có các ứng dụng MAPI 32 bit dành cho người Outlook. Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao, việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ hoặc macro MAPI 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là tùy chọn được đề xuất nhưng nếu cần, bạn có thể tiếp tục chạy chúng chỉ bằng Outlook 32 bit. Để tìm hiểu về việc chuẩn bị các ứng dụng Outlook cho cả nền tảng 32 bit và 64 bit, hãy xem mục Xây dựng Ứng dụng MAPI trên Nền tảng 32 Bit và 64 Bit cũng như Tham khảo MAPI của Outlook.

 • Bạn đang kích hoạt một máy chủ OLE hoặc đối tượng 32 bit. Bạn có thể tiếp tục chạy ứng dụng Máy chủ OLE 32 bit của mình với phiên bản máy chủ 32 bit Microsoft 365 đặt.

 • Bạn cần các tệp cơ sở dữ liệu .mde, .ade và .accde của Microsoft Access 32 bit. Trong khi bạn có thể biên dịch lại các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit để giúp chúng tương thích với 64 bit, bạn có thể tiếp tục chạy các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit trong Access 32 bit.

 • Bạn cần sử dụng Bộ soạn Phương trình Thừa tự hoặc các tệp WLL (thư viện Phần bổ trợ Word) trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Bộ soạn Phương trình Thừa tự và chạy các tệp WLL trong Word 32 bit.

 • Bạn có một tệp phương tiện cũ được nhúng trong bản trình bày PowerPoint của mình mà không có sẵn codec 64 bit nào.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Microsoft 365,Office 2021 hoặc Office 2019, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Office trên PC.

Tôi biết mình muốn phiên bản nào. Làm thế nào để cài đặt phiên bản đó?

Phiên bản 32 bit của Microsoft 365 tự động được cài đặt trừ khi bạn chọn rõ ràng phiên bản 64 bit trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

Để cài đặt phiên bản Office 2016 32 hoặc 64 bit, hãy làm theo các bước trong mục Cài đặt Microsoft 365 hoặc 2016 trên PC.

Quan trọng: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32 bit nhưng lại muốn cài đặt phiên bản 64 bit để thay thế (hoặc ngược lại), bạn phải gỡ cài đặt phiên bản bạn không muốn trước khi cài đặt phiên bản bạn muốn. Xem mục Lỗi “Không thể cài đặt Office (64 bit hoặc 32 bit)”.

Nếu bạn vẫn không chắc mình nên chọn phiên bản nào, 32 bit hay 64 bit, hãy xem mục bên dưới.

Lý do chọn phiên bản 64 bit

Máy tính chạy phiên bản 64 bit của Windows thường có nhiều tài nguyên hơn như năng lượng xử lý và bộ nhớ, so với phiên bản trước 32 bit của chúng. Ngoài ra, các ứng dụng 64 bit còn có thể truy nhập vào bộ nhớ lớn hơn so với các ứng dụng 32 bit (lên tới 18,4 triệu Petabyte). Do đó, nếu kịch bản của bạn bao gồm các tệp lớn và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn và máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit thì 64 bit sẽ là lựa chọn đúng khi:

 • Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp với các tính toán phức tạp, nhiều pivot tables, kết nối dữ liệu đến cơ sở dữ liệu bên ngoài, Power Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải chuyển đổi &. Phiên bản phiên bản 64 bit của Microsoft 365 thể hoạt động tốt hơn trong những trường hợp này. Xem mục Đặc tả và giới hạn của Excel, Đặc tả và giới hạn của Mô hình Dữ liệuMức sử dụng bộ nhớ trong phiên bản Excel 32 bit.

 • Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản 64 bit của phiên bản Microsoft 365 có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các bộ trang chiếu phức tạp này.

 • Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự án con.

 • Bạn đang phát triển các giải pháp nội Microsoft 365 như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu. Sử dụng phiên bản 64 bit của Microsoft 365 cho phép bạn cung cấp phiên bản 64 bit của những giải pháp đó cũng như phiên bản 32 bit. Các nhà phát triển Microsoft 365 giải pháp nội bộ nên có quyền truy cập vào bản dựng 64 bit Microsoft 365 2016 để thử nghiệm và cập nhật các giải pháp này.

 • Bạn đang làm việc với kiểu dữ liệu Số lớn trong Access và dù kiểu dữ liệu này được Access 32 bit hỗ trợ, bạn vẫn có thể thấy kết quả không mong muốn khi thực thi mã hoặc biểu thức có sử dụng thư viện VBA 32 bit gốc. VBA 64 bit cung cấp kiểu dữ liệu LongLong hỗ trợ đầy đủ số lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng kiểu dữ liệu Số lớn.

Lý do chọn phiên bản 32 bit

Hệ điều hành 32 bit có bộ xử lý x86 (32 bit) chỉ có thể cài đặt phiên bản 32 bit Microsoft 365. Kiểm tra phiên bản Windows của bạn.

Mẹo: Nếu bạn có hệ điều hành 64 bit với bộ xử lý dựa trên x64, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit Microsoft 365.

Các chuyên gia CNTT và nhà phát triển nói riêng, cũng nên xem lại các tình huống sau đây trong đó phiên bản Microsoft 365 32 bit vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bạn hoặc tổ chức của bạn.

 • Bạn có Phần bổ trợ COM 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy phần bổ trợ COM 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 trên phiên bản 64 bit Windows. Bạn cũng có thể thử liên hệ với nhà cung cấp Phần bổ trợ COM và yêu cầu họ cung cấp phiên bản 64 bit.

 • Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp tục chạy các điều khiển 32 bit trong phiên bản 32 bit Microsoft 365 như Microsoft #x2 Điều khiển Chung (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ 3 hiện có.

 • Mã VBA của bạn sử dụng câu lệnh Khai báo Hầu hết các mã VBA không cần thay đổi khi sử dụng trong 64 bit hoặc 32 bit, trừ khi bạn sử dụng câu lệnh Khai báo để gọi API Windows bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu 32 bit như dài, cho con trỏ và núm điều khiển. Trong hầu hết trường hợp, việc thêm PtrSafe vào Khai báo và thay thế long bằng LongPtr sẽ giúp cho câu lệnh Khai báo tương thích với cả 32 lẫn 64 bit. Tuy nhiên, cách này có thể không khả thi trong một số trường hợp hiếm gặp, khi không có API 64 bit nào để Khai báo. Để biết thêm thông tin về những thay đổi về VBA cần được thực hiện để giúp VBA chạy trên phiên bản 64 bit Microsoft 365, hãy xem mục Tổng Visual Basic for Applications quan về VBA 64 bit.

 • Bạn có các ứng dụng MAPI 32 bit dành cho người Outlook. Với số lượng khách hàng Outlook 64 bit ngày càng tăng cao, việc xây dựng lại các ứng dụng, phần bổ trợ hoặc macro MAPI 32 bit cho Outlook 64 bit cũng là tùy chọn được đề xuất nhưng nếu cần, bạn cũng có thể tiếp tục chạy chúng chỉ bằng Outlook 32 bit. Để tìm hiểu về việc chuẩn bị các ứng dụng Outlook cho cả nền tảng 32 bit lẫn 64 bit, xem mục Xây dựng Các ứng dụng MAPI trên Nền tảng 32 Bit và 64 Bit và mục Tham chiếu MAPI của Outlook.

 • Bạn đang kích hoạt một máy chủ OLE hoặc đối tượng 32 bit. Bạn có thể tiếp tục chạy ứng dụng Máy chủ OLE 32 bit của mình với phiên bản máy chủ 32 bit Microsoft 365 đặt.

 • Bạn cần các tệp cơ sở dữ Microsoft #x1 .mde, .ade và .accde 32 bit. Trong khi bạn có thể biên dịch lại các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit để giúp chúng tương thích với 64 bit, bạn có thể tiếp tục chạy các tệp .mde, .ade và .accde 32 bit trong Access 32 bit.

 • Bạn cần sử dụng Phương trình Thừa tự Trình soạn thảo hoặc tệp WLL (Word viện phần bổ trợ) trong Word. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Phương trình Word thừa Trình soạn thảo và chạy các tệp WLL trong phiên bản 32 bit Word.

 • Bạn có một tệp phương tiện cũ được nhúng trong bản trình bày PowerPoint của mình mà không có codec 64 bit nào.

Bạn đã sẵn sàng cài đặt?

Để cài đặt phiên bản 32 hoặc 64 bit của Office 2016, hãy làm theo các bước trong Cài đặt Microsoft 365 hoặc 2016 trên PC.

Xem thêm

Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×