Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu và chỉ định thông tin được hiển thị về các mục trong thư viện đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chọn cách xem cũng như tương tác với thư viện tài liệu trong SharePoint trong Microsoft 365 và thậm chí giúp dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365.

 3. Nếu tiêu điểm không nằm trên nút Mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện và "New" (Mới).

 4. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "View options" (Tùy chọn dạng xem).

 5. Để mở menu, nhấn Enter, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Edit current view" (Chỉnh sửa dạng xem hiện tại) thì nhấn Enter.

 6. Trang Chỉnh sửa Dạng xem được mở, với tiêu điểm nằm trên hộp chỉnh sửa "Tên Dạng xem". Chọn các tùy chọn bạn muốn trong dạng xem tùy chỉnh. Các tùy chọn được trình bày trong các nhóm sau. Di chuyển giữa và bên trong các nhóm tùy chọn bằng phím Tab và Shift+Tab.

  • Tên: Trong hộp Tên Dạng xem, nhập tên dạng xem của thư viện tài liệu.

  • Cột: Trong bảng, chọn các cột thông tin bạn muốn hiển thị. Để hiển thị hoặc ẩn các cột trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho một cột. Tên cột được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong dạng xem tùy chỉnh bạn có thể chỉ định.

   Ví dụ: để hiển thị kích cỡ tệp của một mục trong cột thứ ba thuộc dạng xem tùy chỉnh của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "File Size, Check box" (Hộp kiểm Kích cỡ Tệp) thì nhấn Phím cách để chọn hộp kiểm. Để chỉ định thứ tự của các cột, nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến hộp Vị trí từ bên trái và để tăng hoặc giảm số, hãy nhấn phím mũi tên.

  • Sắp xếp: Để xác định thứ tự hiển thị các mục trong dạng xem, bạn có thể chọn tối đa hai cột. Khi bạn dẫn hướng đến hộp Trước tiên, sắp xếp theo cột, bạn sẽ nghe thấy tên của vùng chọn hiện tại. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bằng cách nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím Tab, rồi chọn thứ tự sắp xếp bằng cách nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để chọn tiêu chí sắp xếp phụ, nhấn phím Tab một lần và lặp lại quy trình này cho hộp Sau đó, sắp xếp theo cột.

  • Bộ lọc: Để tạo dạng xem có điều kiện:

   1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show all items in this view" (Hiển thị tất cả các mục trong dạng xem này) và nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Select items only when the following is true" (Chỉ chọn các mục khi điều sau là đúng).

   2. Để di chuyển đến các tùy chọn lọc, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy "Column to filter combo box" (Hộp tổ hợp Cột để lọc) và vùng chọn hiện tại. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bằng cách nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn.

   3. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến hộp toán tử, rồi chọn một giá trị bằng cách nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn.

   4. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến hộp giá trị, rồi nhập một giá trị để lọc.

   5. Để thiết lập điều kiện lọc thứ hai, nhấn phím Tab một lần, sau đó chọn giữa toán tử AndOr bằng cách nhấn phím Mũi tên lên và xuống. Sau đó lặp lại các bước b. đến d. cho điều kiện lọc phụ.

  • Dạng xem Dạng bảng: Chọn tùy chọn này để hiển thị hộp kiểm theo mục riêng lẻ để bạn có thể thực hiện hàng loạt thao tác trên nhiều vùng chọn.

  • Nhóm Theo: Tạo nhóm và nhóm con cho tối đa hai cột. Dẫn hướng đến hộp Trước tiên nhóm theo cột và chọn một cột để nhóm bằng cách nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để thiết lập cột thứ hai để nhóm theo đó, hãy nhấn phím Tab một lần, rồi lặp lại quy trình này cho hộp Sau đó, nhóm theo cột.

  • Tổng cộng: Hiển thị tổng số cột có thể áp dụng của các mục.

  • Kiểu: Chọn giao diện bạn muốn cho dạng xem của mình, chẳng hạn như Bảng Cơ bản, Chi tiết Tài liệu, Bản tin, Bóng và Ngăn Xem trước.

  • Thư mục: Chọn hiển thị các mục trong thư mục hay tất cả cùng một lúc (tức là cấu trúc phân cấp phẳng không có thư mục).

  • Giới hạn Mục: Giới hạn số lượng các mục được liệt kê trong dạng xem.

 7. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, nhấn Alt+O. Tiêu điểm quay lại thư viện tài liệu, hiển thị các thay đổi bạn đã thực hiện với dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm nổi bật một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu và chỉ định thông tin được hiển thị về các mục trong thư viện đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chọn cách thiết lập và tương tác với thư viện tài liệu trong SharePoint trong Microsoft 365 và thậm chí giúp dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Dẫn hướng đến thư viện tài liệu bạn muốn chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command bar" (Thanh lệnh) nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "All documents view" (Tất cả dạng xem tài liệu) thì nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Edit current view" (Chỉnh sửa dạng xem hiện tại) thì nhấn Enter.

 4. Trang Chỉnh sửa Dạng xem được mở ra, với tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên Dạng xem. Chọn các tùy chọn bạn muốn trong dạng xem tùy chỉnh. Di chuyển giữa và bên trong các nhóm tùy chọn bằng phím Tab và Shift+Tab. Các tùy chọn được trình bày trong các nhóm sau đây:

  Lưu ý: Để bung rộng và ẩn các nhóm tùy chọn, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm tùy chọn, theo sau là "Show/hide group" (Nhóm Hiển thị/ẩn) thì nhấn Enter.

  • Tên: Trong trường Tên Dạng xem, nhập tên dạng xem của thư viện tài liệu.

  • Cột: Trong bảng, chọn các cột thông tin bạn muốn hiển thị. Để hiển thị hoặc ẩn các cột trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho một cột. Tên cột được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong dạng xem tùy chỉnh bạn có thể chỉ định.

   Ví dụ: để hiển thị kích cỡ tệp của một mục trong cột thứ ba thuộc dạng xem tùy chỉnh của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "File Size, check box" (Hộp kiểm Kích cỡ Tệp) thì nhấn Phím cách. Để chỉ định thứ tự các cột, nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến hộp Vị trí từ bên trái và nhấn phím mũi tên để tăng hoặc giảm số.

  • Sắp xếp: Để xác định thứ tự hiển thị các mục trong dạng xem, bạn có thể chọn tối đa hai cột. Khi bạn dẫn hướng đến hộp Trước tiên, sắp xếp theo cột, bạn sẽ nghe thấy tên của vùng chọn hiện tại. Để thay đổi lựa chọn, nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím Tab, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thứ tự sắp xếp mình muốn.

   Để chọn tiêu chí sắp xếp phụ, nhấn phím Tab một lần và lặp lại quy trình này cho hộp Sau đó, sắp xếp theo cột.

  • Bộ lọc: Để tạo dạng xem có điều kiện:

   1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show all items in this view" (Hiển thị tất cả các mục trong dạng xem này) và nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Select items only when the following is true" (Chỉ chọn các mục khi điều sau là đúng).

   2. Để di chuyển đến các tùy chọn lọc, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy "Column to filter combo box" (Hộp tổ hợp Cột để lọc) và vùng chọn hiện tại. Để thay đổi lựa chọn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn.

   3. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến hộp toán tử, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn.

   4. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến hộp giá trị, rồi nhập một giá trị để lọc.

   5. Để thiết lập điều kiện lọc thứ hai, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để chọn giữa toán tử AndOr Lặp lại các bước b. để d. đối với điều kiện lọc phụ.

  • Dạng xem Dạng bảng: Chọn tùy chọn này để hiển thị hộp kiểm theo mục riêng lẻ để bạn có thể thực hiện hàng loạt thao tác trên nhiều vùng chọn.

  • Nhóm Theo: Tạo nhóm và nhóm con cho tối đa hai cột. Dẫn hướng đến hộp Trước tiên nhóm theo cột và nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cột mình muốn nhóm. Để chọn một trong hai tùy chọn thứ tự sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để thiết lập cột thứ hai để nhóm theo đó, hãy nhấn phím Tab một lần, rồi lặp lại quy trình này cho hộp Sau đó, nhóm theo cột.

  • Tổng cộng: Hiển thị tổng số cột có thể áp dụng của các mục.

  • Kiểu: Chọn giao diện bạn muốn cho dạng xem của mình, chẳng hạn như Bảng Cơ bản, Chi tiết Tài liệu, Bản tin, Bóng và Ngăn Xem trước.

  • Thư mục: Chọn hiển thị các mục trong thư mục hay tất cả cùng một lúc (tức là cấu trúc phân cấp phẳng không có thư mục).

  • Giới hạn Mục: Giới hạn số lượng các mục được liệt kê trong dạng xem.

  • Di động: Chọn xem dạng xem có được bật cho truy nhập di động hay không, dạng xem đó có phải là dạng xem mặc định cho truy nhập di động hay không và số mục được hiển thị trong dạng xem danh sách di động.

 5. Để lưu và áp dụng các thay đổi của bạn, nhấn Alt+O. Tiêu điểm quay lại thư viện tài liệu, hiển thị các thay đổi bạn đã thực hiện với dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm nổi bật một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×