Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365 , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố văn phòng gần đây.

Sử Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để in trang tính, sổ làm việc và các ô đã chọn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các phím tắt có thể giúp bạn in nhanh nội dung mình muốn, theo cách bạn muốn.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn về cách in từ Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Hãy xem In trang tính hoặc sổ làm việc.

Lưu ý: 

In trang tính, sổ làm việc hoặc ô của bạn

Bạn có thể in nhanh công việc của mình bằng cách sử dụng cài đặt in mặc định hoặc thay đổi cài đặt để phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

In với cài đặt in mặc định 

 1. Trong trang tính hoặc sổ làm việc của bạn, chọn nội dung bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P hoặc Ctrl+F2.

 2. Menu In sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút In. Để in công việc của bạn bằng cách sử dụng cài đặt in mặc định, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in một bản sao, nhấn Enter hoặc Alt+P, P.

  • Để in nhiều bản sao, nhấn Alt+P, N. Tiêu điểm di chuyển đến hộp tổ hợp Bản sao. Để chọn số bản sao bạn muốn, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc nhập một số. Sau đó, nhấn Alt+P, P để in.

  • Để in đến một máy in khác, nhấn Alt+P, I. Menu Máy in sẽ mở ra. Sử dụng các phím mũi tên để chọn hoặc thêm máy in hoặc fax mới để gửi bảng tính. Excel tự động đặt tiêu điểm vào tên của máy in mặc định trong Windows. Sau đó, nhấn Alt+P, P để in.

Thay đổi cài đặt in

 1. Mở menu In như hướng dẫn trong mục In với cài đặt in mặc định.

 2. Để dẫn hướng và thay đổi cài đặt in, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên cài đặt mình muốn thay đổi, nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng danh sách, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng danh sách và menu, rồi nhấn Enter để chọn.

  • Sử dụng phím tắt để truy nhập nhanh cài đặt bạn muốn. Sau đó, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng danh sách hoặc menu tùy chọn, rồi nhấn Enter để chọn. Sau đây là các cài đặt in và phím tắt:

   Để thay đổi cài đặt in này

   Nhấn

   In Gì: Dùng để chọn giữa chỉ in các trang tính hiện hoạt (đã chọn) trong sổ làm việc (mặc định), toàn bộ sổ làm việc, vùng chọn ô hiện tại trong trang tính hiện tại hoặc bảng được chọn hiện tại trong trang tính hiện tại.

   Alt+P, A

   Trang: Sử dụng để hạn chế nội dung được in ra chỉ với phạm vi trang bạn nhập vào hộp hoặc chọn bằng cách sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống.

   Alt+P, H cho trang đầu tiên trong phạm vi

   Alt+P, J cho trang cuối cùng trong dải ô

   In hai mặt: Dùng để chọn in trên một mặt hay cả hai mặt giấy.

   Alt+P, D

   Đối chiếu: Dùng để chọn có đối chiếu các bản sao hay không. 

   Alt+P, C

   Hướng: Dùng để chọn hướng trang, Dọc hoặc Ngang.

   Alt+P, O

   Kích thước Trang: Dùng để thay đổi lựa chọn kích cỡ giấy.

   Alt+P, L

   Lề: Sử dụng các phím mũi tên để chọn lề được xác định trước hoặc nhấn A để kích hoạt tùy chọn Lề Tùy chỉnh để tùy chỉnh lề.

   Alt+P, M

   Co giãn cho vừa: Dùng để chọn in trang với kích cỡ thực tế hoặc co lại cho vừa trên một trang.

   Alt+P, S

 3. Để in bằng cài đặt đã sửa đổi, nhấn Alt+P, P hoặc nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để in sổ làm việc Excel từ iPhone của bạn vào máy in hỗ trợ AirPrint.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Đảm bảo rằng iPhone và máy in hỗ trợ AirPrint được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint, button" (Nút AirPrint).

 4. Nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn Bố trí mở ra. Tại đây, bạn có thể chọn và thay đổi các tùy chọn in như kích cỡ và hướng giấy. Để tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, hãy tham khảo mục Thay đổi cài đặt in.

 5. Khi bạn đã hài lòng với cài đặt hoặc nếu bạn muốn in bằng cài đặt mặc định, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn máy in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Printer" (Máy in), theo sau là tên của máy in hiện tại hoặc "No printer selected" (Không chọn máy in). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để chọn số bản cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Decrement" (Giảm dần) hoặc "Increment" (Tăng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Nếu bạn đã chọn tùy chọn Không co giãn trong menu Tùy chọn Bố trí, tất cả các trang sẽ được in. Để thay đổi phạm vi in theo cách thủ công, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Range" (Phạm vi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để thay đổi trang đầu tiên cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "One, picker item" (Mục bộ chọn Một), rồi trượt nhanh lên trên để điều chỉnh giá trị.

  • Để thay đổi trang cuối cùng cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số trang cuối cùng và trượt nhanh xuống để điều chỉnh giá trị.

 9. Để bắt đầu in, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cài đặt in

Trong menu Tùy chọn Bố trí, bạn có thể thay đổi các tùy chọn in như kích cỡ và hướng giấy.

Lưu ý: Cài đặt in sẵn dùng sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tính năng của máy in và phiên bản thiết bị chạy iOS của bạn.

 1. Mở menu Tùy chọn Bố trí như được hướng dẫn trong mục In sổ làm việc của bạn.

 2. Để thay đổi cài đặt in, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi hướng in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hướng mình muốn, "Landscape" (Ngang) hoặc "Portrait" (Dọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thay đổi kích cỡ giấy, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paper size" (Kích cỡ giấy), theo sau là kích cỡ hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ giấy mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn nội dung cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print active sheet" (In trang tính hiện hoạt), "Print entire workbook" (In toàn bộ sổ làm việc) hoặc "Print selection" (In vùng chọn). Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xác định co giãn giấy, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Scaling" (Co giãn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn co giãn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để in sổ làm Excel trực tiếp từ điện thoại Android của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Đảm bảo rằng điện thoại android và máy in của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Trong khi chỉnh sửa sổ làm việc, hãy rê ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More options menu" (Menu Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tùy chọn In sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể chọn và thay đổi các tùy chọn in như kích cỡ và hướng giấy. Để tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, hãy tham khảo mục Thay đổi cài đặt in.

 4. Khi bạn đã hài lòng với cài đặt hoặc nếu bạn muốn in bằng cài đặt mặc định, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn máy in, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Printer" (Máy in), theo sau là tên của máy in hiện tại hoặc "No printer selected" (Không chọn máy in). Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn số bản cần in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Summary, copies" (Tóm tắt, bản sao), theo sau là số bản sao hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số bản sao hiện tại, theo sau là "Edit box for copies" (Hộp chỉnh sửa bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số bạn muốn. Để đóng bàn phím trên màn hình, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 7. Để in sổ làm việc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Bạn có thể phải trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Print button" (Nút In) một lần nữa trong ứng dụng kết nối máy in để hoàn tất việc in.

Thay đổi cài đặt in

Trong menu Tùy chọn In , bạn có thể thay đổi các tùy chọn in như kích cỡ và hướng giấy. 

Lưu ý: Cài đặt in sẵn dùng sẽ khác nhau tùy theo tính năng của máy in và thiết bị chạy Android của bạn.

 1. Mở menu Tùy chọn In như hướng dẫn trong mục In sổ làm việc của bạn.

 2. Để thay đổi cài đặt in, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để đặt phạm vi in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "What to print, drop-down list" (Danh sách thả xuống, In gì), theo sau là dải ô hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy dải ô mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để chọn tùy chọn co giãn bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Scaling, drop-down list" (Co giãn, danh sách thả xuống), theo sau là tùy chọn hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn co giãn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để đặt kích cỡ giấy, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paper size, drop-down list" (Kích cỡ giấy, danh sách thả xuống), theo sau là kích cỡ hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ giấy mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để thay đổi hướng trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Orientation, drop-down list" (Hướng, danh sách thả xuống), theo sau là hướng hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy hướng mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để in sổ làm Excel việc. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn về cách in từ Excel, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Hãy xem In trang tính hoặc sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Nếu bạn sử dụngExcel dành cho web với Trình tường thuật, hãy tắt chế độ quét.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Trong sổ làm Excel dành cho web, nhấn Alt+phím logo Windows, F, P, P để mở trang xem trước khi in. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút In trong ngăn Thiết lập trang.

 2. Trong ngăn Thiết lập trang, giờ đây bạn có thể chọn Excel dành cho web đặt in mà bạn muốn như được nêu chi tiết trong thay đổi Excel cho web đặt in. Khi bạn đã hài lòng với cài đặt, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Hộp thoại In của trình duyệt sẽ mở ra.

 3. Chọn cài đặt in bạn muốn, như được nêu chi tiết trong Thay đổi cài đặt in của trình duyệt. Khi bạn đã hài lòng với cài đặt in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter để in sổ làm việc của bạn.

Thay đổi thiếtExcel dành cho web thiết đặt in

 1. Trong ngăn Thiết lập trang trong Excel dành cho web, để xác định cài đặt in, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để đặt nội dung cần in, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Print, Active sheet" (In, Trang tính hiện hoạt). Để bung rộng menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt hướng trang, nhấn Shift+Tab hoặc phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Orientation" (Hướng), theo sau là tùy chọn hiện được chọn. Để bung rộng menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy hướng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt kích cỡ giấy, nhấn Shift+Tab hoặc phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Paper size" (Kích cỡ giấy), theo sau là kích cỡ giấy hiện được chọn. Để bung rộng menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ giấy mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để chọn lề trang, nhấn Shift+Tab hoặc phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page margins" (Lề trang), theo sau là lề hiện được chọn. Để bung rộng menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy lề mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt co giãn trang, nhấn Shift+Tab hoặc phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Scaling" (Co giãn), theo sau là tùy chọn co giãn hiện tại. Để bung rộng menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi cài đặt in của trình duyệt

Lưu ý: Cài đặt in được hiển thị trong hộp thoại In của trình duyệt sẽ tùy thuộc vào các tính năng được hỗ trợ của máy in đã chọn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in của bạn.

 1. Trong ngăn Thiết lập trang trongExcel dành cho web, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

 2. Để chọn máy in, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của máy in hiện được chọn, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

 3. Để đặt số bản bạn muốn in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copies, editing" (Chỉnh sửa Bản sao), rồi nhập số bản bạn muốn in.

 4. Để xác định các trang bạn muốn in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Pages" (Trang), theo sau là vùng chọn hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để chọn giữa các tùy chọn khả dụng. Nếu bạn đã chọn Tùy chỉnh, tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản. Nhập phạm vi trang bạn muốn in, ví dụ 1, 2, 5 hoặc 1-3.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×