Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ Office hoặc

Sử dụng Excel bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để in các trang tính, sổ làm việc và các ô được chọn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Các phím tắt sẽ giúp bạn in nhanh nội dung cần thiết, theo cách bạn muốn.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách in từ Excel nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục in trang tính hoặc sổlàm việc.

Lưu ý: 

In sổ làm việc của bạn

 1. Trong trang tính hoặc sổ làm việc, chọn nội dung bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P (hoặc Ctrl+F2).

 2. Excel mở ra với tiêu điểm nằm trên nút In và bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view, Print group box, Print button” (Dạng xem Backstage, hộp nhóm in, nút In). Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Off, Print button” (Tắt, nút In).

  • Để in một bản sao, nhấn Enter (hoặc Alt+P, P).

  • Để in nhiều bản sao, nhấn Alt+P, N. Hộp tổ hợp Bản sao mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Copies, Edit spin box” (Hộp xoay chỉnh sửa bản sao). Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Copies, Editing 1” (Bản sao, đang chỉnh sửa 1).

   Để chọn số bản sao bạn muốn, sử dụng phím mũi tên lên hoặc nhập một số, rồi nhấn Enter.

  • Để chọn một máy in khác, nhấn Alt+P, I để mở hộp tổ hợp Máy in. Sử dụng các phím mũi tên để chọn hoặc thêm một máy in hay fax mới nhằm gửi báo cáo bảng tính. Excel sẽ tự động đặt tiêu điểm ở tên máy in mặc định trong Windows.

  • Để chọn cài đặt máy in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của hộp tổ hợp chứa các tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter hoặc nhấn phím tắt dành cho tùy chọn cài đặt bạn muốn. Các cài đặt máy in cũng như phím tắt của các cài đặt như sau:

   Tùy chọn cài đặt máy in

   Lối tắt

   Hộp tổ hợp In Gì: dùng để chọn giữa chỉ in các trang tính hiện hoạt (đã chọn) trong sổ làm việc (mặc định), toàn bộ sổ làm việc, vùng chọn ô hiện tại trong trang tính hiện tại hoặc bảng đã chọn gần đây trong trang tính gần đây.

   Alt+P, A

   Hộp xoay Trang: dùng để hạn chế nội dung được in về chỉ phạm vi trang bạn nhập trong các hộp này hoặc chọn bằng nút công cụ xoay.

   Alt+P, H cho trang đầu tiên trong dải ô;

   Alt+P, J cho trang cuối cùng trong dải ô

   Hộp tổ hợp In hai mặt: dùng để chọn in trên một mặt hay trên cả hai mặt giấy.

   Alt+P, D

   Hộp tổ hợp Đối chiếu: dùng để đối chiếu hoặc không đối chiếu các bản sao.   

   Alt+P, C

   Hộp tổ hợp Hướng: dùng để chọn hướng trang, khổ dọc hoặc ngang.

   Alt+P, O

   Hộp tổ hợp Cỡ trang: dùng để thay đổi lựa chọn kích cỡ giấy.

   Alt+P, L

   Hộp tổ hợp Lề: dùng các phím mũi tên để chọn lề được xác định trước hoặc nhấn A để kích hoạt tùy chọn Lề tùy chỉnh để tùy chỉnh lề.

   Alt+P, M

   Hộp tổ hợp Co giãn cho vừa: dùng để chọn in trang ở kích cỡ thực tế hoặc thu nhỏ nội dung cho vừa trên một trang.

   Alt+P, S

 3. Khi bạn đã hoàn tất lựa chọn của mình, nhấn Alt+P, P hoặc nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn Enter).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong iOS, để in sổ làm việc Excel từ iPhone hoặc iPod Touch của bạn đến máy in đã kích hoạt AirPrint.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Xác minh rằng thiết bị chạy iOS và máy in đã bật AirPrint của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Xác minh đã kích hoạt Siri và VoiceOver.

 3. Trong Excel for iOS, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí thư mục của tệp Excel mình muốn in. Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp Excel mình muốn in. Nhấn đúp vào màn hình để mở tệp.

 5. Kéo ngón tay quanh phần trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: ”File” (Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 6. Trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Print" (In). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu in.

 7. Để in sổ làm việc thay vì trang tính hiện hoạt, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Print Entire Workbook” (In toàn bộ sổ làm việc). Nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn này.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Airprint” (AirPrint). Nhấn đúp vào màn hình để mở AirPrint.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Next” (Tiếp theo). Nhấn đúp vào màn hình để tiếp tục đến màn hình lựa chọn máy in.

 10. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ đọc tên máy in được chọn.

 11. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Print” (In). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu in.

Thiết đặt in

Menu Tùy chọn bố trí cho phép bạn đặt các tùy chọn in như kích cỡ và hướng giấy.

Lưu ý: Cài đặt in sẵn dùng sẽ khác nhau tùy theo tính năng của máy in và phiên bản thiết bị chạy iOS của bạn.

 1. Xác minh rằng thiết bị chạy iOS và máy in đã kích hoạt AirPrint của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Xác minh đã kích hoạt Siri và VoiceOver.

 3. Trong Excel for iOS, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí thư mục của tệp Excel mình muốn in. Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp Excel mình muốn in. Nhấn đúp vào màn hình để mở tệp.

 5. Kéo ngón tay quanh phần trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: ”File” (Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 6. Trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Print" (In). Nhấn đúp vào màn hình để mở Tùy chọn bố trí.

Hướng in

 1. Trong Tùy chọn bố trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Orientation” (Hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Landscape” (Ngang) hoặc “Portrait” (Dọc). Nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn bạn muốn.

Kích cỡ giấy

 1. Trong Tùy chọn bố trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Paper size” (Kích cỡ giấy), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải để chọn kích cỡ giấy bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Kích cỡ giấy mặc định là Thư.

Co giãn

 1. Trong Tùy chọn bố trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Scaling” (Co giãn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải để chọn kích cỡ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Cài đặt mặc định là Không co giãn.

Phạm vi in

 1. Trong Tùy chọn bố trí, thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print Active Sheet” (In trang tính hiện hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Entire Workbook" (In toàn bộ sổ làm việc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Selection" (In vùng chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Cài đặt mặc định là In trang tính hiện hoạt.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Phím tắt trong Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android, để in sổ làm việc Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Xác minh rằng thiết bị chạy iOS và máy in đã được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Trong sổ làm việc Excel for Android, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu Địa điểm.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí tệp Excel mình muốn in, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở vị trí. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp Excel mình muốn in, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở tệp.

 4. Kéo ngón tay xung quanh góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: “File” (Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tùy chọn in.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “What to Print” (Nội dung cần in), rồi trượt nhanh sang phải một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy: “Drop Down List Active Sheet” (Trang tính hiện hoạt trong danh sách thả xuống). Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải để chọn in Trang tính hiện hoạt, Toàn bộ sổ làm việc hoặc Vùng chọn. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận vùng chọn của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình để in tài liệu.

  Lưu ý: Bạn có thể phải trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Print button” (Nút In) một lần nữa trong ứng dụng kết nối máy in để hoàn thành việc in.

Cài đặt in

Lưu ý: Cài đặt in sẵn dùng sẽ khác nhau tùy theo tính năng của máy in và thiết bị chạy Android của bạn.

 1. Trong trang tính Excel for Android, kéo ngón tay xung quanh góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: “File” (Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tùy chọn in.

 3. Để chọn tùy chọn co giãn bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Scaling” (Co giãn), rồi trượt nhanh sang phải một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy: “Drop down list No Scaling” (Không co giãn trong danh sách thả xuống). Nhấn đúp vào màn hình để thay đổi co giãn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn co giãn mong muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để xác nhận vùng chọn của mình.

 4. Để chọn kích cỡ giấy bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Paper Size” (Kích cỡ giấy), rồi trượt nhanh sang phải một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy: “Drop down list Letter” (Thư trong danh sách thả xuống). Nhấn đúp vào màn hình để thay đổi kích cỡ giấy. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ giấy mong muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để xác nhận vùng chọn của mình.

 5. Để chọn hướng giấy bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Orientation” (Hướng), rồi trượt nhanh sang phải một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy: “Drop down list Portrait” (Khổ dọc trong danh sách thả xuống). Nhấn đúp vào màn hình để thay đổi hướng. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy cài đặt hướng mong muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để xác nhận vùng chọn của mình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình để in tài liệu.

  Lưu ý: Bạn có thể phải trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Print button” (Nút In) một lần nữa trong ứng dụng kết nối máy in để hoàn thành việc in.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Phím tắt trong Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel bằng bàn phím và bộ đọc màn hình như Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows hoặc JAWS để in sổ làm việc Excel.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P. Khung In sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút In và bạn sẽ nghe thấy: “Backstage View, Print group box, Print button” (Dạng xem Backstage, hộp nhóm In, nút In). Với Trình tường thuật, bạn sẽ chỉ nghe thấy: “Print button” (Nút In).

 2. Để chỉ định số bản cần in, nhấn Alt+P, N. Bạn sẽ nghe thấy: “Copies colon edit spin box” (Bản sao hai chấm hộp xoay chỉnh sửa). Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Copies, editing 1” (Bản sao, đang chỉnh sửa 1). Trong điều khiển xoay Bản sao, nhập số bản bạn muốn in hoặc sử dụng mũi tên lên để thay đổi số bản sao. Nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Để chọn máy in, nhấn Alt+P, I. Bạn sẽ nghe thấy tên của máy in được chọn. Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để di chuyển qua danh sách máy in. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Select name of printer” (Chọn tên máy in), số máy in đã chọn và tổng số máy in khả dụng.

 4. Nếu bạn không nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng, nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển vòng quanh toàn bộ tùy chọn máy in được liệt kê. Sau danh sách các tùy chọn máy in, bạn sẽ đến liên kết Thêm máy in, rồi tùy chọn In thành tệp.

 5. Nhấn Enter khi bạn nghe thấy "Add Printer" (Thêm máy in) để mở hộp thoại Tìm máy in, rồi sử dụng phím Tab để dẫn hướng. Nhấn phím cách khi bạn nghe thấy "Print to File" (In thành tệp) để chọn tùy chọn này. Khi bạn chọn nút In, hộp thoại File Explorer sẽ mở ra, yêu cầu bạn nhập tên tệp.

 6. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nhóm Cài đặt. Chọn các cài đặt bạn muốn. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn sẵn dùng, hãy tham khảo mục Cài đặt in.

 7. Nhấn Alt+P, P để di chuyển đến nút In, rồi nhấn phím cách để in sổ làm việc của bạn.

Cài đặt in

Trong nhóm Cài đặt, bạn có thể chỉ định cài đặt cho các tùy chọn sau đây khi in.

Nội dung cần in

Để chọn giữa chỉ in các trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc hoặc vùng chọn hiện tại, nhấn Alt+P, A. Bạn sẽ nghe thấy: "Print What, (the selected option), editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa In gì, (tùy chọn đã chọn)). Nhấn Enter, rồi sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn nội dung bạn muốn in.

Để bỏ qua vùng in đã xác định trước trong sổ làm việc của bạn, sử dụng phím mũi tên xuống để cuộn qua các tùy chọn In gì cho đến khi bạn nghe thấy: "Ignore print area, uncheck menu item" (Bỏ qua vùng in, bỏ chọn mục menu). Nhấn phím cách để chọn tùy chọn Bỏ qua vùng in.

Phạm vi trang

Để đặt phạm vi trang cần in, nhấn Alt+P, H cho hộp xoay trang đầu tiên hoặc Alt+P, J cho hộp xoay trang cuối cùng. Bạn sẽ nghe thấy "Pages, editing" (Đang chỉnh sửa trang).

 • Trong hộp trang đầu tiên, nhập số trang của trang đầu tiên bạn muốn in hoặc sử dụng phím mũi tên lên để đặt số trang.

 • Trong hộp trang cuối cùng, nhập số trang của trang cuối cùng bạn muốn in hoặc sử dụng phím mũi tên lên để đặt số trang.

In một mặt hoặc hai mặt

Để đặt in một mặt hoặc hai mặt, nhấn Alt+P, D. Bạn sẽ nghe thấy: “Print one sided, 1 of 3” (In một mặt, 1 trên 3). Trong danh sách In một mặt, chọn tùy chọn bạn muốn. Nếu bạn chọn in hai mặt, bạn sẽ nghe thấy “Print on both sides" (In trên cả hai mặt).

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt.

Đối chiếu và dập ghim

Để đặt đối chiếu, nhấn Alt+P, C. Rồi sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn Đối chiếu (bạn sẽ nghe thấy "Collated, 1 of 2" (Đối chiếu, 1 trên 2)) hoặc Không đối chiếu (bạn sẽ nghe thấy “Uncollated” (Không đối chiếu)), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn chỉ thấy tùy chọn đối chiếu nếu máy in của bạn có hỗ trợ.

Để đặt dập ghim, nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Dập ghim và sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn Không dập ghimDập một ghim hoặc Dập hai ghim.

Lưu ý: Bạn chỉ thấy tùy chọn dập ghim nếu máy in của bạn có hỗ trợ.

Hướng trang

Để đặt hướng trang, nhấn Alt+P, O. Bạn sẽ nghe thấy: "Orientation" (Hướng). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn Hướng dọc (bạn sẽ nghe thấy "Portrait Orientation" (Hướng dọc)) hoặc Hướng ngang (bạn sẽ nghe thấy "Landscape Orientation" (Hướng ngang)).

Cỡ trang

Để đặt cỡ trang, nhấn Alt+P, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Page size" (Cỡ trang). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn cỡ trang phù hợp. Bạn sẽ nghe thấy kích thước trang hoặc kích cỡ giấy cho từng kích cỡ sẵn có trong danh sách.

Lề trang

Để đặt lề trang, nhấn Alt+P. Để đặt kích cỡ lề tùy chỉnh, sử dụng phím mũi tên xuống để duyệt qua toàn bộ tùy chọn lề. Sau danh sách lề, bạn sẽ đến liên kết Lề tùy chỉnh. Nhấn Enter để chọn liên kết. Bạn sẽ nghe thấy: "Margins" (Lề). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn Lề chuẩn (bạn sẽ nghe thấy "Normal Margins" (Lề chuẩn)), Lề hẹp (bạn sẽ nghe thấy "Narrow Margins" (Lề hẹp)) hoặc Lề rộng (bạn sẽ nghe thấy "Wide Margins" (Lề rộng)).

Co giãn trang

Để đặt co giãn trang, nhấn Alt+P, S. Bạn sẽ nghe thấy: "Scale to Fit" (Co giãn cho vừa). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn co giãn trang bạn muốn.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Phím tắt trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách in từ Excel nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục intrang tính.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Trong sổ làm việc Excel dành cho web, nhấn Alt+phím logo Windows để hiển thị dải băng. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, home tab item" (Đã chọn, mục tab trang đầu). Nhấn F, P, P để mở hộp thoại Cài đặt in của Excel dành cho web. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button" (Hộp thoại cài đặt in, tiêu điểm nằm trên nút chọn một trang tính hiện hoạt đã chọn).

 2. Chọn thiết đặt in Excel dành cho web bạn muốn, càng chi tiết trong thiết đặt in trong Excel Online, sau đó nhấn phím T AB cho đến khi bạn nghe thấy: "Print Button" (nút in). Nhấn Enter để mở hộp thoại in . bạn nghe thấy "Print Dialog, Printer," tiếp theo là máy in hiện đang được chọn của bạn.

 3. Chọn cài đặt in của Microsoft Edge mà bạn muốn, như được nêu chi tiết trong mục Cài đặt in của Microsoft Edge, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Print button" (Nút In). Nhấn Enter để in sổ làm việc của bạn.

Excel dành cho web thiết đặt in

Nội dung cần in

Khi bạn mở hộp thoại Cài đặt in của Excel dành cho web, bạn sẽ nghe thấy: "Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button" (Hộp thoại cài đặt in, tiêu điểm nằm trên nút chọn một trang tính hiện hoạt đã chọn). Để in trang tính hiện hoạt, giữ nguyên trạng thái Trang tính hiện hoạt đã chọn. Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi cài đặt thành Toàn bộ sổ làm việc hoặc Vùng chọn hiện tại. Nhấn phím Tab để di chuyển đến các cài đặt khác hoặc đến nút In.

Hướng trang

Trong hộp thoại Cài đặt in của Excel dành cho web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected, portrait, radio button" (Nút chọn một, đã chọn, khổ dọc). Sử dụng các phím mũi tên để chuyển cài đặt Hướng trang giữa Khổ dọcNgang.

Kích cỡ giấy

Trong hộp thoại Cài đặt in của Excel dành cho web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select" (Chọn), theo sau là tên và mô tả kích cỡ giấy mặc định hoặc được chọn trước đó. Ví dụ: bạn có thể nghe thấy: "Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box" (Chọn, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, thư, 8,5 x 11). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để cuộn qua các kích cỡ giấy sẵn dùng cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ mình muốn. Nhấn phím Tab để dẫn hướng đến các cài đặt khác hoặc nút In.

Co giãn trang

Trong hộp thoại Cài đặt in của Excel dành cho web, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "No scaling, no scaling, editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, không co giãn, không co giãn). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn giữa Không co giãn, Khớp trang tính trên một trang, Khớp toàn bộ cột trên một trangKhớp toàn bộ hàng trên một trang. Sau khi chọn tùy chọn co giãn bạn muốn, nhấn phím Tab để di chuyển đến các cài đặt khác trong hộp thoại Cài đặt in.

Đặt cài đặt in trong Microsoft Edge

Để mở hộp thoại In của Microsoft Edge, chọn nút In trong hộp thoại Cài đặt in trong Excel dành cho web hoặc nhấn Ctrl+P trong sổ làm việc Excel dành cho web của bạn.

Lưu ý: Cài đặt in được hiển thị trong hộp thoại In của Microsoft Edge đều phụ thuộc vào máy in hiện đang được chọn. Tùy thuộc vào kiểu máy in của bạn, một số cài đặt dưới đây có thể không sẵn dùng.

Lựa chọn máy in

Vào lần đầu bạn đi đến hộp thoại In của Microsoft Edge, bạn sẽ nghe thấy "Print dialog, printer" (Hộp thoại In, máy in), theo sau là máy in hiện đang được chọn của bạn. Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để thay đổi máy in đã chọn. Bạn sẽ nghe thấy tên của từng máy in khi cuộn qua danh sách, đồng thời các cài đặt sẵn dùng khác trong hộp thoại In của Microsoft Edge cũng sẽ thay đổi theo từng máy in đã chọn.

Hướng trang

Nhấn phím Tab để di chuyển đến danh sách thả xuống Hướng. Bạn sẽ nghe thấy: "Orientation, portrait, combo box" (Hộp tổ hợp, hướng, khổ dọc). Nhấn mũi tên xuống để thay đổi thành Ngang. Bạn sẽ nghe thấy: "Landscape" (Ngang). Nhấn phím Tab để chuyển đến các cài đặt khác trong hộp thoại.

Lưu ý: Hướng cũng có thể được đặt trong hộp thoại Cài đặt in trong Excel dành cho web, như được nêu chi tiết trong mục Cài đặt in trong Excel Online.

Số bản cần in

Nhấn phím Tab để di chuyển đến trường Bản sao. Bạn sẽ nghe thấy: "Copies, editing, 1" (Đang chỉnh sửa Bản sao, 1). Nhập số bản bạn muốn in.

Trang cần in

Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Trang. Bạn sẽ nghe thấy "Pages" (Trang), theo sau là vùng chọn hiện tại và "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn giữa Tất cả, Trang hiện tạiPhạm vi trang. Nếu bạn chọn Phạm vi trang, trường Phạm vi sẽ xuất hiện. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy "Page range, editing" (Đang chỉnh sửa phạm vi trang). Nhập phạm vi trang bạn muốn in.

Co giãn trang

Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Co giãn. Bạn sẽ nghe thấy "Scale" (Co giãn), theo sau là vùng chọn hiện tại và "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn Thu nhỏ cho vừa hoặc tỷ lệ phần trăm co giãn.

Lề trang

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Margins" (Lề), theo sau là vùng chọn hiện tại và "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để chọn giữa Thông thường, Hẹp, Bình thườngRộng để đặt lề. Bạn sẽ nghe thấy tên của từng cài đặt khi được chọn.

Đầu trang và chân trang

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Headers and footers" (Đầu trang và chân trang), theo sau là vùng chọn hiện tại và "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng phím mũi tên lên và xuống và chọn Tắtđể không in đầu trang và chân trang hoặc Bậtđể in đầu trang và chân trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×